De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stage De jongere kleuter

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stage De jongere kleuter"— Transcript van de presentatie:

1 Stage De jongere kleuter
5-16 november 2012

2 Doelen stage 1 BAKO Inwijdingsleren Sturend Activiteitgericht
Uitvoeren van geleide activiteiten

3 Doelen stage 2 BAKO Toepassingsleren Kleuterniveau
Eigen verantwoordelijkheid Ervaringsgerichte juf Volledige klasovername

4 Aan de KHLim… 2.3. Wie is de jongere kleuter? 2.4. Het spel van de jongere kleuter 2.5. Het fysiek welzijn van de kleuter

5 In de stageschool… Kennismaking Integratie theorie en praktijk
Concrete opdrachten tijdens de oefenactiviteiten Stage

6 De jongere kleuter en het belang van vrij spel
Doener Materialen exploreren Nieuwe vaardigheden leren Dingen (uit-)proberen Leerkansen Individuele benadering

7 VRIJ SPEL

8 Vrij spel is nodig… Tijd Eigen tempo Interesses Ondersteunend milieu SPELEN=LEREN

9 Spel van de kleuter Sommige kleuters …blijven op een bepaald niveau hangen …hebben een gebrek aan spelideeën …weten niet wat doen met het aanbod …kiezen

10 DUS… Kleuters observeren en interesses, noden en behoeften zien Ingaan op suggesties/spel van kleuters Hun ideeën aanmoedigen en uitbreiden Begeleid vrij spel

11 Wat moeten studenten kunnen tijdens hun stage?
De beginsituatie van kleuters in de klas kunnen inschatten Aanbod in de klas kritisch bestuderen Aan de hand van verschillende bronnen een speelruimte uitbouwen Concrete doelen formuleren die ze willen bereiken in de ruimte Spel begeleiden en verdiepen (leerlijnen, variaties en gradaties, noden en behoeftes, soorten prikkels, taalstimulering, …) Reflecteren over hun aanpak en deze bijsturen adhv OIP’s

12 Sessies speelruimte Klasinrichting en begeleiding van vrij spel:
de huishoek; de zandbak/tafel; de experimenteerruimte; experimenteerbak met natuurmateriaal; de bewegingshoek; de bouwhoek.

13 Een voorbeeld… Jorindes kleuters spelen graag in de blokken-/autohoek . Toch merkt ze op dat het spel aan verdieping toe is. De kleuters hebben geen nieuwe ideeën meer en het spel dreigt stil te vallen. Om meer diepgang in hun spel te brengen, brengt ze buizen van verschillende groottes de klas binnen.

14

15 De kleuters komen voor enkele problemen te staan want de auto’s kunnen niet doorheen alle buizen. Vervolgens ontstaat er een sorteerspel van auto’s die wel en niet door de buizen kunnen. Wat nu met de auto’s die te groot zijn? Wel, die moeten in de grote garage. Samen met de kleuters zoekt de juf een oplossing. Een grote kartonnen doos biedt nieuwe mogelijkheden…

16

17 Taken van de kleuteronderwijzer
Vrij spel voorbereiden Observeren van kleuters Explorerende grondhouding Tijdens het vrij spel Spel verdiepen a.d.h.v. verschillende soorten prikkels Na het vrij spel Terugblikken (OIP’s) Flexibele agenda (opstart)

18 Wat met thema’s en geleide activiteiten?
In het stagevademecum… “Je beperkt het aantal geplande en geleide activiteiten zodat je ruimte kan voorzien voor verdieping in de speelruimtes en je aandacht kan besteden aan verzorgingsmomenten.” Belangstellingscentra (thema’s) bij jongere kleuters zijn ondergeschikt aan vrij spelen omdat: peuters momentaan ingesteld zijn; gering tijdsbesef hebben; er zich onvoorspelbare gebeurtenissen voordoen.

19 Tijdens de stage vragen we om geen thema te plannen zodat de studenten ruimte krijgen om dieper in te gaan op het vrij spel.

20 Ruimte voor geleide activiteiten
Korte groepsbeleving Losstaande spelletjes Ontdekkingen in een kleine groep Specifieke behoeften van de jongere kleuter

21 Doelen stage “De jongere kleuter”
Verdieping in de speelruimtes Aandacht voor verzorgingsmomenten. Gedrag en functioneren van een 2.5- en 3–jarige kleuter verklaren en hierop reageren Aandacht voor welbevinden van een 2.5- en 3-jarige kleuter en dit stimuleren Betrokkenheid en ontwikkeling van het jonge kind stimuleren door het begeleiden van vrij spel Muzisch verrijken van de klasdag Een huiselijke klassfeer creëren Levensbeschouwelijke en religieuze groei Aandacht voor taalstimulering en wiskundige inzichten Invulling van bewegingslessen Verhalen vertellen

22 Enkele voorbeelden Sophie merkt dat de kleuters veel moeite hebben met stilzitten. Ze zoeken allerlei activiteiten op om te bewegen. Zo kruipen ze op de vensterbanken en stoelen om er daarna af te springen. Ze merkt op dat de klas te weinig aanbod biedt voor de kleuters die nood hebben aan beweging. Ze biedt daarom de volgende materialen aan op de gang…

23

24 Ze observeert het spontane spel van de kleuters en merkt op dat de ballen mee verhuizen naar de bewegingsruimte. Daarom biedt ze een “ballenbad” aan. Ze merkt echter op dat de ballen worden gebruikt om dingen om te kegelen. Vervolgens biedt ze daarom een kegelspel aan.

25 Enkele voorbeelden Op dit moment wordt er niet gespeeld op de blokkenmat. Het huidig materiaal trekt niet aan. De juffrouw biedt als nieuw basismateriaal een bak met allerlei knopen aan. De kleuters spelen zelfstandig met dit nieuw materiaal. Els haalt enkele kommetjes uit de poppenhoek. Ze begint deze met haar handjes te vullen met de knoopjes. Wanneer Tom dit ziet, doet hij haar na. Els is druk bezig met het vullen en ledigen van de kommetjes. Sommige knoopjes vallen nog langs het kommetje. Tom haalt alleen de rode knopen uit de grote bak en steekt deze in zijn kommetje. Fien en Leander rollen met enkele knopen over de vloer. Fien slaakt een vreugdekreet uit! Julie stapelt de knopen op elkaar, maar dat lukt nog niet zo goed. Regelmatig valt haar torentje om.

26 Bedankt!


Download ppt "Stage De jongere kleuter"

Verwante presentaties


Ads door Google