De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultuurnet Vlaanderen Meten is weten 4/6/2009. De Theorie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultuurnet Vlaanderen Meten is weten 4/6/2009. De Theorie."— Transcript van de presentatie:

1 Cultuurnet Vlaanderen Meten is weten 4/6/2009

2 De Theorie

3 Het meten van de inspanningen Het gebruiken van resultaats indicatoren en standaardrapporten Het opzetten van standaard procedures voor het meten Leren uit de informatie Het optimaliseren van de communicatie Werken met gekwantificeerde objectieven Meten en Weten & Communicatie

4 Wat we willen weten is divers

5 De Communicatie database Eigen Transactie Data Data van Partners Markt & Context Data Onderzoek Inkomende telefoons Offline media Online Media Respons & Retours De bronnen zijn ook divers

6 Wat praktijk uit de entertainment industrie Kinepolis Case

7 Markt informatie

8 Doelgroep informatie

9 Het opbouwen van een database

10 Het inzamelen van extra informatie over klanten

11

12 Toegepast op het cultuur- en vrijetijds beleid van gemeenten en steden

13 Een specifieke context Omgeving van gemeentelijke overheden Niet-commercieel Samenwerking met diverse socio-culturele actoren (bibliotheken, culturele centra, verenigingen…)

14 Wat willen we weten? Wat is onze markt?  Wie zijn onze eindconsumenten?Met hoeveel zijn ze? Hoeveel zijn er per specifieke doelgroep- segment dat we willen bewerken? Wat zijn hun attitudes en gedragingen die hen kenmerken en differentieren?  Hoeveel socio-culturele actoren zijn er? Wat zijn hun activeiten? Hoeveel participanten hebben ze? Wie zijn er de contactpersonen?  Welke zijn de trends in de cultuur- en vrije tijdsmarkt? Wat zijn de verwachtingen, drempels, bevindingen van de eindconsumenten? Hoe zijn onze eind-resultaten?  Naar de eindconsumenten?  Participatie-graad? Participatie aan concrete evenementen?  Vs Potentieel en vs Objectieven en vs benchmarks  Naar de sociaal-culturele actoren?  Deelname in vergaderingen, opleidingen, concrete initiatieven, optimalisatie activiteiten- kalender…  Vs objectieven en vs benchmarks? Hoe zijn onze intermediaire resultaten  Kwalitatief > Bekendheid? Imago? Kennen en begrijpen van de claims? Tevredenheid? Voortvertellen?  Kwantitatief  Pull media vs Pull Media : kennen? Zien? Reageren? Interactie? Participatie?  Off vs Online media

15 Wat weten we? Marktinformatie 27% van de beschikbare tijd zit ongeveer in vrije tijd TV en video maakt hier meer dan de helft van uit Recreatie, sport, uitgaan en vooral neiuwe media zit in de lift Muziek beluisteren, lezen en cultuur+vermaak gaat wat achteruit Er zijn redelijk wat verschillen in functie van de verstedelijkingsgraad

16 Wat weten we? Marktinformatie Vraag 1

17 Wat weten we? Objectieven Hebben we objectieven? Cultuurbeleidsplannen?  Informeren en communiceren  Laagdrempelige activiteiten organiseren  Cultuur ‘opstap’ realiseren  Sensibiliseren voor algemeen maatschappelijke theam’s zoals mobiliteit en duurzaamheid  Kansengroepen  Verenigingsleven aanzwengelen  integratie/interculturalisering realiseren Zijn die geformaliseerd? (resultaatsindicatoren)  De kwantitieve?  De kwalitatieve? Worden die opgevolgd en geëvalueerd? Vraag 2

18 Wat weten we? eindresultaten Eindconsumenten  Kennen we het aantal participanten? En hoe gedetailleerd? (activiteit, zaal)  Kennen we de individuele participanten?  Hun naam en hun ‘adressen’ (post, telefoon, e-mail…)  Hun participatie (waar, wannneer, wat…)  Hun interesses  Hun reactie op onze communicatie  Wat zijn de problemen hierbij? Socio-culturele actoren  Aantal participanten aan hun activiteiten? En hoe gedetailleerd?  Deelname in vergaderingen, opleidingen, concrete initiatieven, optimalisatie activiteiten-kalender… Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5

19 Wat weten we? Onze bekendheid en imago Kennen de mensen ons? Weten ze wat we te bieden hebben en waar we voor staan? Kennen we de tevredenheid van de mensen? (aanbod, omkadering…) Vraag 6

20 Wat weten we? De evaluatie van onze inspanningen Communicatie  Herinnering comunicatie  Spontaan  Geholpen  Kennis claims  evaluatie  Reactie? Activiteiten  Tevredenheid > aanbod, activiteit zelf, service… Vraag 7

21 Wat weten we? De reacties op onze communicatie Kennen we de bezoeken/bezoekers op onze website? Weten we waar de mensen in geïnteresseerd zijn? Doen we iets met die kennis? (gericht gaan communiceren, aanbod aanpassen aan interesses) Weten we welke mensen onze communicatie lezen? Houden we reacties bij? Vraag 8 Vraag 9

22 Hoe kunnen we meten? Marktinformatie  Kwantitatief  Kwalitatief Eindresultaat informatie  Eindconsumenten  Socio culturele actoren Intermediaire informatie  Kwalitatief  Bekendheid/Imago  communicatie evaluatie  Kwantitiatief  Offline media  Online media  Individuele consumenten Data Integratie Tracking acties Pre- en Post testing Website en email tracking Database beheer X X X X X X

23 Integratie externe bronnen? Kennen we de externe bronnen?  NIS  CIM  … Gebruiken we de data? Koppelen we ze aan de eigen data? Wat zijn de problemen? Tijd? Budget? ICT?

24 Integratie data socio-culturele actoren? Is dat relevant voor de evaluatie van het behalen van onze doelstellingen? Zijn die gedetailleerd? Kwalitatief in orde? Digitaal? Kunnen we die gemakkelijk bekomen? Kunnen we ze gemakkelijk integreren, bij mekaar brengen, vergelijkbaar maken? Wat zijn de problemen? Tijd? Budget? ICT?

25 Tracking eigen activiteiten Inschrijvingen, deelnames, evaluaties, impact op verdere participatie Mogelijkheden  Registratieformulieren, al dan niet geautomatiseerd  Klikkers  Digtale detectoren (RFID, bluetooth, sms…) Relevantie? Problemen?

26 Pre- en Posttesting Bekendheid & imago, communicatie, tevredenheid Mogelijkheden  Online surveys  Telefonisch onderzoek  Field onderzoek  Moment > …. Relevantie? Problemen> budget, tijd, kennis…

27 Website & e-mailtracking Bezoeken, bezoekers, duur van de bezoeken, diepte van de bezoeken, oorsprong van de bezoeken, plaatsen waar mensen afhaken, conversie, openen van e-mails, doorklikken op mails Wat  Taggen + Google analytics  E-mailmarketing programma Relevantie? Problemen> budget, tijd, kennis…

28 Database-beheer Identificatie-gegevens, opt-in, interesses, participatie, reactie op communicatie, deelname aan wedstrijden… Wat  Database  Database beheer programma Relevantie? Problemen> budget, tijd, kennis…

29 Gebruik van de informatie Een en dezelfde tool voor het rapporteren en analyseren van de informatie Excel vs meer geavanceerde software Gebruik van de informatie voor  Evaluatie van de activiteiten  Plannen van nieuwe activiteiten  Bijstellen van beleidsplannen

30 Delen van informatie Met de collega’s Delen van informatie om te benchmarken? Vergelijkbaarheid, openheid…? Delen van  Instrumenten  Kennis  Budgetten door schaalvergroting  … Vraag 10

31


Download ppt "Cultuurnet Vlaanderen Meten is weten 4/6/2009. De Theorie."

Verwante presentaties


Ads door Google