De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Collectieve Cultuur Marketing. Wat Doelstelling: collectieve marketing beoogt in eerste instantie vraagverruiming Nevendoelstellingen: Versterking imago,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Collectieve Cultuur Marketing. Wat Doelstelling: collectieve marketing beoogt in eerste instantie vraagverruiming Nevendoelstellingen: Versterking imago,"— Transcript van de presentatie:

1 Collectieve Cultuur Marketing

2 Wat Doelstelling: collectieve marketing beoogt in eerste instantie vraagverruiming Nevendoelstellingen: Versterking imago, vergroten bekendheid, creëren politieke aandacht, genereren media aandacht,… Hoe:  Instellingen onderling  Overkoepelende organisatie Actieradius:  Binnen sector / discipline  Binnen specifieke geografische ruimte (steden, regio’s,..)  Gericht naar specifieke doelgroep (jongeren, senioren,…)

3 Wat Collectieve versus individuele marketing Men vergelijke het met een taart:  Individuele marketing gaat over de onderlinge verdeling van de stukjes die samen de taart uitmaken  Collectieve marketing wil die hele taart groter maken. Collectieve marketing moet altijd gezien worden als een complementair instrument. Het komt uitdrukkelijk niet in de plaats van de marketing mix van de individuele organisaties; het komt er bovenop. De uitvoering van een collectief programma mag geen afbreuk doen aan de zelfstandigheid van de participerende organisaties. Het merkimago mag geen schade lijden onder het collectieve imago.

4 Collectieve cultuurmarketing in steden en regio’s

5 26 februari 2003 Inleiding / Aanleiding  Collectief beeld van een stad of regio als cultuurstad /regio uitdragen  Structurele lange termijn oplossingen i.p.v. ad hoc oplossingen  Samenwerking met andere beleidsdomeinen  Beter inzetten van bestaand instrumentarium, dat nu zeer gefragmenteerd is  Specifieke doelgroepen aanspreken kan beter gezamenlijk  In de communicatie het (artificiële) onderscheid tussen stedelijke en niet-stedelijke cultuuractoren doorbreken  Het publiek moet kunnen beschikken over degelijke en volledige overzicht van het aanbod en makkelijk informatie vinden  De cultuurhuizen ontwikkelen elk hun eigen communicatieplan. Een huizenoverkoepelende strategie is er niet.

6 Missie Collectieve communicatie van het culturele aanbod in een stad of regio naar diverse publieken

7 Afbakening collectieve cultuurcommunicatie van het culturele aanbod in een stad naar diverse publieken Cultuurcommunicatie: ≠ city marketing ≠ toerisme marketing ≠ communicatie over het cultuur beleid Cultuurcommunicatie: actieve werving / promotie voor informatie over / onthaal

8 Collectieve cultuurcommunicatie van het culturele aanbod in een stad naar diverse publieken  instellingoverschrijdende / collectieve communicatie  verschillend van instellinggebonden communicatie  vergroten van het publiek i.p.v. verdelen bestaand publiek  kan uitgaan van stedelijke en niet-stedelijke organen  per definitie complementair aan communicatie- inspanningen van individuele instellingen en organisaties Afbakening

9 gemeenschappelijke cultuurcommunicatie van het culturele aanbod naar diverse publieken Culturele aanbod: breder dan de ‘kunsten’ in de stad gecreëerd, aanwezig, getoond professioneel en amateur aanbod

10 Afbakening gemeenschappelijke cultuurcommunicatie van het culturele aanbod naar diverse publieken Diverse publieken: algemeen of doelgroepen benadering ? ( kinderen, jongeren, studenten, gezinnen, allochtonen, toeristen, senioren,…) niveau stad & deelgemeenten / regio / provincie / Vlaanderen / buitenland

11 Relatie met andere sectoren Citymarketing Toerisme Cultuur

12 Relatie met andere sectoren Toerisme Cultuur CitymarketingToerisme Cultuur Onthaal en receptieve werking Promotie en Communicatie

13 Kader cultuurcommunicatie Informeren promotie voeren publiek werven ……. Aanbod Publiek Informatie zoeken ticket kopen participeren …….

14 Kader cultuurcommunicatie Aanbod Publiek Promotie en Communicatie Onthaal en receptieve werking Ondersteunende werking

15 Kader cultuurcommunicatie Promotie en Communicatie Objectieven: vergroten van de markt (e.v.) realiseren van efficiency en kostenbesparing Print media Digitale media Audiovisuele media Promotie acties & events Persbewerking Publiciteit Databasemarketing Doelgroepenmarketing Distributie

16 Kader cultuurcommunicatie Onthaal en receptieve werking Objectieven: maak het de consument zo makkelijk mogelijk Informatie Reserveringen Bewegwijzering Bereikbaarheid Parking (openbaar) Vervoer Visibiliteit instellingen

17 Individuele instelling Informatie en reserveringen (beperkte openingsuren en kanalen) (via eigen balie / telefoon / Internet ) Interne bewegwijzering Eigen parking Visibiliteit eigen gebouw Klant Instellingen gezamenlijk Informatie en reserveringen (1 aanspreekpunt / max openingsuren) (via centrale balie / contactcenter / Internet) Bewegwijzering in de stad Bereikbaarheid stedelijke parkings / openbaar vervoer Eenduidige visibiliteit instellingen Kader cultuurcommunicatie

18 Stad Culturele dienst - Beleid - P & M - Administratie - Reserveringen - Informatie Dienst Cultuur - Beleid - P & M - Administratie - Reserveringen - Informatie Provincie - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M - Programmatie Theaters, opera's, concertzalen, musea, culturele centra,... - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M -Programmatie Tijdelijke culturele happenings en events CULTUUR WINKEL Kader cultuurcommunicatie

19 Toeristische dienst - Beleid + productontwikkeling - Promotie en Marketing - Administratie - Reserveringen - Informatie Stad Toeristische dienst - Beleid + productontwikkeling - Promotie en Marketing - Opvang trade en pers - Administratie - Reserveringen - Informatie Culturele dienst - Beleid - P & M - Administratie - Reserveringen - Informatie Dienst Cultuur - Beleid - P & M - Administratie - Reserveringen - Informatie Provincie - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M - Programmatie Theaters, opera's, concertzalen, musea, culturele centra,... - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M -Programmatie Tijdelijke culturele happenings en events - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M Hotelreserveringen, bootjes,... Andere commerciële diensten - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M Tijdelijke commerciële diensten ?? TOERISTISCH CULTUREEL SERVICECENTER Kader cultuurcommunicatie

20 Toeristische dienst - Beleid + productontwikkeling - Promotie en Marketing -Administratie - Reserveringen - Informatie Stad Toeristische dienst - Beleid + productontwikkeling - Promotie en Marketing - Opvang trade en pers -Administratie Reserveringen Informatie Culturele dienst - Beleid - P & M -Administratie Reserveringen Informatie Provincie - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M - Programmatie Theaters, opera's, concertzalen, musea, culturele centra,... - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M -Programmatie Tijdelijke culturele happenings - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M Hotelreserveringen, bootjes,... Andere commerciële diensten - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M Tijdelijke commerciële diensten ?? Kader cultuurcommunicatie Sport & recreatie - Beleid - P & M -Administratie Reserveringen Informatie Culturele dienst - Beleid - P & M -Administratie Reserveringen Informatie Sport & recreatie - Beleid - P & M -Administratie Reserveringen Informatie - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M Sportcentra Recreatie- domeinen - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M Tijdelijke Sport evenementen VRIJETIJDSWINKEL

21 Ter plaatse Via website post fax e-mail Per telefoon BALIE ism toerisme CONTACT CENTER ism toerisme en servicecenter WEBSITE ism servicecenter BALIE Ter plaatse Via website telefoon fax e-mail WEBSITE BACK OFFICE Handling / fullfilment / verzending info EERSTE OPVANG VERWERKING RESPONS Post Kader cultuurcommunicatie

22 Ondersteunende werking Objectieven: ontwikkeling van basisinstrumenten voor instellingoverschrijdende marketing Database aanbod Database consumenten Overlegstructuren

23 Database van het aanbod Centraal en eenmalig verzamelen Centraal opslaan in flexibel platform Maximaal ontsluiten Kader cultuurcommunicatie

24 Database van het aanbod Overall coördinatie Kader cultuurcommunicatie

25 Database van de klanten Databank Samenbrengen bestaande databases Gegevens verzamelen via nieuwe acties Gegevens verzamelen via centrale ticketing Direct marketingacties van collectieve organisatie Direct marketingacties van individuele instellingen Analyse van publieken Data exchangeNAW gegevens + kenmerken Functionaliteiten Overall coördinatie Kader cultuurcommunicatie

26 Integratie met Toerisme Kader cultuurcommunicatie Promotie en Communicatie Onthaal en receptieve werking Ondersteunende databanken Aanbod Consumenten Informatie & Reserveringen via infobalies via contactcenter via websites Extra services Bewegwijzering Bereikbaarheid Visibiliteit instellingen Print media Brochures / folders Advertenties Affiches Digitale media Audiovisuele media Promotie acties / events Persbewerking Coördinatie stelt strategisch plan / budget op, organiseert overlegplatform, zoekt afstemming met diensten en actoren,…

27 In the long history of humankind (and animal kind, too) those who learned to collaborate and improvise most effectively have prevailed (Charles Darwin) Kader cultuurcommunicatie


Download ppt "Collectieve Cultuur Marketing. Wat Doelstelling: collectieve marketing beoogt in eerste instantie vraagverruiming Nevendoelstellingen: Versterking imago,"

Verwante presentaties


Ads door Google