De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Collectieve Cultuur Marketing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Collectieve Cultuur Marketing"— Transcript van de presentatie:

1 Collectieve Cultuur Marketing

2 Wat Doelstelling: collectieve marketing beoogt in eerste instantie vraagverruiming Nevendoelstellingen: Versterking imago, vergroten bekendheid, creëren politieke aandacht, genereren media aandacht,… Hoe: Instellingen onderling Overkoepelende organisatie Actieradius: Binnen sector / discipline Binnen specifieke geografische ruimte (steden, regio’s,..) Gericht naar specifieke doelgroep (jongeren, senioren,…)

3 Wat Collectieve versus individuele marketing
Men vergelijke het met een taart: Individuele marketing gaat over de onderlinge verdeling van de stukjes die samen de taart uitmaken Collectieve marketing wil die hele taart groter maken. Collectieve marketing moet altijd gezien worden als een complementair instrument. Het komt uitdrukkelijk niet in de plaats van de marketing mix van de individuele organisaties; het komt er bovenop. De uitvoering van een collectief programma mag geen afbreuk doen aan de zelfstandigheid van de participerende organisaties. Het merkimago mag geen schade lijden onder het collectieve imago.

4 Collectieve cultuurmarketing in steden en regio’s

5 Inleiding / Aanleiding
Collectief beeld van een stad of regio als cultuurstad /regio uitdragen Structurele lange termijn oplossingen i.p.v. ad hoc oplossingen Samenwerking met andere beleidsdomeinen Beter inzetten van bestaand instrumentarium, dat nu zeer gefragmenteerd is Specifieke doelgroepen aanspreken kan beter gezamenlijk In de communicatie het (artificiële) onderscheid tussen stedelijke en niet-stedelijke cultuuractoren doorbreken Het publiek moet kunnen beschikken over degelijke en volledige overzicht van het aanbod en makkelijk informatie vinden De cultuurhuizen ontwikkelen elk hun eigen communicatieplan. Een huizenoverkoepelende strategie is er niet. 26 februari 2003

6 Collectieve communicatie culturele aanbod in een stad of regio
Missie Collectieve communicatie van het culturele aanbod in een stad of regio naar diverse publieken

7 Afbakening collectieve cultuurcommunicatie van het culturele aanbod in een stad naar diverse publieken Cultuurcommunicatie: ≠ city marketing ≠ toerisme marketing ≠ communicatie over het cultuur beleid actieve werving / promotie voor informatie over / onthaal

8 Afbakening Collectieve cultuurcommunicatie van het culturele aanbod in een stad naar diverse publieken instellingoverschrijdende / collectieve communicatie verschillend van instellinggebonden communicatie vergroten van het publiek i.p.v. verdelen bestaand publiek kan uitgaan van stedelijke en niet-stedelijke organen per definitie complementair aan communicatie-inspanningen van individuele instellingen en organisaties

9 Afbakening gemeenschappelijke cultuurcommunicatie van het
culturele aanbod naar diverse publieken Culturele aanbod: breder dan de ‘kunsten’ in de stad gecreëerd, aanwezig, getoond professioneel en amateur aanbod

10 Afbakening gemeenschappelijke cultuurcommunicatie van het
culturele aanbod naar diverse publieken Diverse publieken: algemeen of doelgroepen benadering ? ( kinderen, jongeren, studenten, gezinnen, allochtonen, toeristen, senioren,…) niveau stad & deelgemeenten / regio / provincie / Vlaanderen / buitenland

11 Relatie met andere sectoren
Cultuur Citymarketing Toerisme

12 Relatie met andere sectoren
Promotie en Communicatie Onthaal en receptieve werking Relatie met andere sectoren Cultuur Cultuur Toerisme Citymarketing Toerisme

13 Kader cultuurcommunicatie
Aanbod Informeren promotie voeren publiek werven ……. Informatie zoeken ticket kopen participeren ……. Publiek

14 Kader cultuurcommunicatie
Aanbod Publiek Promotie en Communicatie Onthaal en receptieve werking Ondersteunende werking

15 Kader cultuurcommunicatie
Promotie en Communicatie Print media Digitale media Audiovisuele media Promotie acties & events Persbewerking Publiciteit Databasemarketing Doelgroepenmarketing Distributie Objectieven: vergroten van de markt (e.v.) realiseren van efficiency en kostenbesparing

16 Kader cultuurcommunicatie
Onthaal en receptieve werking Informatie Reserveringen Bewegwijzering Bereikbaarheid Parking (openbaar) Vervoer Visibiliteit instellingen Objectieven: maak het de consument zo makkelijk mogelijk

17 Kader cultuurcommunicatie
Individuele instelling Informatie en reserveringen (beperkte openingsuren en kanalen) (via eigen balie / telefoon / Internet) Interne bewegwijzering Eigen parking Visibiliteit eigen gebouw Kader cultuurcommunicatie Instellingen gezamenlijk Informatie en reserveringen (1 aanspreekpunt / max openingsuren) (via centrale balie / contactcenter / Internet) Bewegwijzering in de stad Bereikbaarheid stedelijke parkings / openbaar vervoer Eenduidige visibiliteit instellingen Klant

18 Kader cultuurcommunicatie
Stad Provincie Culturele dienst - Beleid - P & M - Administratie - Reserveringen - Informatie Dienst Cultuur - Beleid - P & M - Administratie - Reserveringen - Informatie CULTUUR WINKEL - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M - Programmatie Theaters, opera's, concertzalen, musea, culturele centra,... - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M Programmatie Tijdelijke culturele happenings en events

19 Kader cultuurcommunicatie TOERISTISCH CULTUREEL SERVICECENTER
Stad Provincie Toeristische dienst - Beleid + productontwikkeling - Promotie en Marketing - Opvang trade en pers - Administratie - Reserveringen - Informatie Culturele dienst - Beleid - P & M - Administratie - Reserveringen - Informatie Toeristische dienst - Beleid + productontwikkeling - Promotie en Marketing - Administratie - Reserveringen Informatie Dienst Cultuur - Beleid - P & M - Administratie - Reserveringen - Informatie TOERISTISCH CULTUREEL SERVICECENTER - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M - Programmatie Theaters, opera's, concertzalen, musea, culturele centra,... - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M Hotelreserveringen, bootjes,... Andere commerciële diensten - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M Programmatie Tijdelijke culturele happenings en events - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M Tijdelijke commerciële diensten ??

20 Kader cultuurcommunicatie
Stad Provincie Toeristische dienst - Beleid + productontwikkeling - Promotie en Marketing - Opvang trade en pers Administratie Reserveringen Informatie Culturele dienst - Beleid - P & M Administratie Reserveringen Informatie Sport & recreatie - Beleid - P & M Administratie Reserveringen Informatie Toeristische dienst - Beleid + productontwikkeling - Promotie en Marketing Administratie - Reserveringen Informatie Culturele dienst - Beleid - P & M Administratie Reserveringen Informatie Sport & recreatie - Beleid - P & M Administratie Reserveringen Informatie VRIJETIJDSWINKEL - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M - Programmatie Theaters, opera's, concertzalen, musea, culturele centra,... - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M Hotelreserveringen, bootjes,... Andere commerciële diensten - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M Sportcentra Recreatie- domeinen - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M Programmatie Tijdelijke culturele happenings - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M Tijdelijke commerciële diensten ?? - Informatie - Reserveringen - Beleid - P & M Tijdelijke Sport evenementen

21 Kader cultuurcommunicatie
Ter plaatse Per telefoon post fax Via website EERSTE OPVANG BALIE ism toerisme CONTACT CENTER ism toerisme en servicecenter WEBSITE ism servicecenter info info info info VERWERKING BALIE BACK OFFICE Handling / fullfilment / verzending WEBSITE Ter plaatse telefoon fax Post Via website RESPONS

22 Kader cultuurcommunicatie
Ondersteunende werking Database aanbod Database consumenten Overlegstructuren Objectieven: ontwikkeling van basisinstrumenten voor instellingoverschrijdende marketing

23 Kader cultuurcommunicatie Database van het aanbod
Centraal en eenmalig verzamelen Centraal opslaan in flexibel platform Maximaal ontsluiten

24 Kader cultuurcommunicatie Database van het aanbod
Overall coördinatie

25 Kader cultuurcommunicatie
Database van de klanten Direct marketingacties van collectieve organisatie Direct marketingacties van individuele instellingen Overall coördinatie Functionaliteiten Analyse van publieken Databank Data exchange NAW gegevens + kenmerken Samenbrengen bestaande databases Gegevens verzamelen via nieuwe acties Gegevens verzamelen via centrale ticketing

26 Kader cultuurcommunicatie
Coördinatie stelt strategisch plan / budget op, organiseert overlegplatform, zoekt afstemming met diensten en actoren,… Promotie en Communicatie Onthaal en receptieve werking Print media Brochures / folders Advertenties Affiches Digitale media Audiovisuele media Promotie acties / events Persbewerking Ondersteunende databanken Aanbod Consumenten Informatie & Reserveringen via infobalies via contactcenter via websites Extra services Bewegwijzering Bereikbaarheid Visibiliteit instellingen Integratie met Toerisme

27 Kader cultuurcommunicatie
In the long history of humankind (and animal kind, too) those who learned to collaborate and improvise most effectively have prevailed (Charles Darwin)


Download ppt "Collectieve Cultuur Marketing"

Verwante presentaties


Ads door Google