De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eric Goubin1 Je communicatienetwerk onder de scanner: de communicatieaudit Eric Goubin 2de dag van de Cultuurcommunicatie, 13 december 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eric Goubin1 Je communicatienetwerk onder de scanner: de communicatieaudit Eric Goubin 2de dag van de Cultuurcommunicatie, 13 december 2004."— Transcript van de presentatie:

1 Eric Goubin1 Je communicatienetwerk onder de scanner: de communicatieaudit Eric Goubin 2de dag van de Cultuurcommunicatie, 13 december 2004

2 Eric Goubin2 Achtergrond...  Eric Goubin  Memori - KHMechelen –onderzoek & consulting –vakdomeinen: niet-commerciële communicatie, internetmarketing, e-government (niet-technologische aspecten)  Memori-communicatieaudits bij o.a. : –Federatie Werkgevers Sociaal-Cultureel Werk –Vlaams Centrum voor Amateurkunsten –Cultuurcentrum Ter Dilft (Bornem) –Stad Antwerpen, Gemeenten Hoeilaart en Bornem, OCMW’s Bornem en Meeuwen-Gruitrode –Studentenvoorzieningen KHMechelen –Kristelijke Beweging van Gepensioneerden –Administratie Waterwegen & Zeewezen (ism Deloitte & Touche) –11.11.11 –...

3 Eric Goubin3 “Communicatie-audit” ?!  = doorlichting van de communicatie  = sterktezwakte analyse, incl. aanreiken van verschillende aandachtspunten voor je huidige en toekomstige communicatiewerking  basis voor optimalisering van je communicatie  Maar…: een communicatieaudit, in de non-profit sector?!

4 Eric Goubin4 Wat valt er te onderzoeken?  Bekendheid, imago, houding, gedrag –t.o.v. je organisatie, je ideeën, diensten & producten –m.b.t. je communicatiekanalen –m.b.t. je communicatieboodschappen  Communicatieonderbouw: –Communicatiebeleid –Communicatiedoelen –Organisatie & professionaliteit van de communicatiewerking –Huisstijl –Procedures voor zelfonderzoek & publieksonderzoek  Bereik van doelgroepen (algemeen of specifiek) ...

5 Eric Goubin5   Bereik van doelgroepen (algemeen of specifiek)   Communicatiekanalen: – –Adequaatheid van de mediamix – –Kwaliteiten van je communicatiekanalen   Interne Communicatie   Externe Communicatie   Tweerichtingscommunicatie   Onthaal   Richtlijnen voor crisiscommunicatie  ... Wat valt er te onderzoeken (vervolg)?

6 Eric Goubin6

7 7 Waarom een communicatieaudit?  Communicatiebeleid afstemmen op het algemene beleid van je organisatie  Professionalisering & kwaliteitszorg  Publieksgerichtheid: infoaanbod vergelijken met infobehoefte  Klantentevredenheid  Discussies de wereld uit helpen…  Toekomstgericht werken  Efficiënte besteding van middelen i.f.v. kosten/baten  …  Objectiverende kijk op je communicatiewerk!

8 Eric Goubin8   => Nood aan en objectiverende kijk op je communicatiewerk! EEN COLLEGE VAN BESTUURDERS

9 Eric Goubin9 Communicatieaudit: hoe?  Publieksonderzoek: –publieksgroepen: interne & externe –expertonderzoek  Mix van onderzoekstechnieken: –kwantitatief: enquêtering (mondeling/telefonisch/ schriftelijk/online) –kwalitatief: interviews, focusgroepsgesprekken –expertenpanels (communicatiedeskundigen, pers) –=> mix van technieken is noodzakelijk i.f.v. evenwichtige, genuanceerde en geduide resultaten!

10 Eric Goubin10 Wie moet dat doen…? 4 mogelijkheden  Zelf doen  Hogescholen of univs –studenten –onderzoekscentra (onderzoekers en/of lectoren/profs) –=> opleidingen communicatiebeheer & marketing via www.vlhora.be  Commerciële bureaus: –marktonderzoeksbureaus –communicatiebureaus  Mengvorm

11 Eric Goubin11 Wat kost dat?  studenten: gratis of hooguit wat werkings- en/of transportkosten (tenzij: als jobstudent)  univs/hogescholen: dagkost (400 à 620 Euro/dag)  commerciële bedrijven: dagkost (550 à 1100 Euro/dag)  verschillende formules: –mogelijkheid van “all-in formule” t.e.m. à la carte benadering –bvb. Memori: van 215 Euro tot 50.000 Euro voor deeltje tot geheel van begeleiding en/of uitvoering communicatieaudit

12 Eric Goubin12 Wat leer leer je hieruit? Bijvoorbeeld...  11.11.11: twee tijdschriften of één tijdschrift?  VCA/amateurkunstenorganisaties: variabele bekendheid van AK-organisaties bij gemeentelijke culturele sleutelfiguren  VCA: variabele bekendheid werkingsaanbod  KBG: over merken & submerken...  FWSCW: alsnog te grijs imago  Stad Antwerpen: te ambtelijke stijl media wijkoverleg  StuVo KHMechelen: jobdienst of niet?  KHMechelen: is er iets mis met imago en/of communicatiekanalen?  OCMW Meeuwen-Gruitrode: “denken die nu echt dat ze niet goed communiceren?”

13 Eric Goubin13  “Neen, ik voel mezelf nog te jong daarvoor.”  (focus group 55+, Doelgroepenonderzoek Ministerie Vl. Gemeenschap, 2000-2001)

14 Eric Goubin14 Hoe voorspelbaar is dit allemaal?  60 à 75% van de resultaten had je ook wel zelf kunnen bedenken, maar… ...25 à 40% van de resultaten biedt: –volkomen nieuwe info/nieuwe aandachtspunten –heel andere intensiteit van sterktes/zwaktes dan je vermoedde –verschillende resultaten bij verschillende doelgroepen –regelmatig, maar niet altijd, cruciale info die ruimer gaat dan het puur communicatieve...

15 Eric Goubin15 Wat merken we vaak bij communicatieaudits?  Nood aan communicatie als primair beleidspunt: communicatie is niet louter een instrumentele aangelegenheid  De vlag is OK, maar de lading niet  Problemen met diensten/productenaanbod: er moet eerst inhoudelijke ipv communicatieve beleidskeuzes gemaakt worden  Te weinig aandacht voor interne communicatie  Bij groeiende organisaties: evenwichtstoornissen qua formele/informele interne communicatiekanalen en -momenten

16 Eric Goubin16 Wat merken we vaak bij communicatieaudits? (vervolg)   Noodzakelijke bereidheid tot empathie & tot engagement om met resultaten rekening te houden (kunnen omgaan met kritiek…)   Verschillende resultaten bij verschillende doelgroepen   Belang van nuanceren en binnen contexten plaatsen   Gebrekkige communicatie over de communicatie   Resultaten niet achterhouden voor intern publiek!   Vaak schort iets aan de noodzakelijke mix van de 3 d’s: deskundigheid, draagvlak en daadkracht

17 Eric Goubin17 En tenslotte...

18 Eric Goubin18 ! Voor wie meer wilt... ! Lees “Tante Mariette en haar fiets: Handboek overheids- en verenigingencommunicatie”! Bezoek de MEMORI-website! Zijn aankondigingen, rapporten, presentaties, zijn weblog! Neem een gratis abonnement! Op onze keineige elektronische nieuwsbrief! www.memori.be

19 Eric Goubin19


Download ppt "Eric Goubin1 Je communicatienetwerk onder de scanner: de communicatieaudit Eric Goubin 2de dag van de Cultuurcommunicatie, 13 december 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google