De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds D. Griffioen te Vrouwenpolder Voorlezer: Jan Wind We lezen: Prediker 2 De preek gaat over: Prediker 2: 24 – 26 Genieten van het leven – enkel lucht en najagen van wind? In verband met de vele vakantiegasten worden alle liederen in deze dienst geprojecteerd. Het eerste lied: Gezang 133: 1, 2, 3, 4, 5 (NG 70) . .

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Gezang 133: 1, 2, 3, 4, 5 (NG 70)
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 133: 1, 2, 3, 4, 5 (NG 70)

3 De dag gaat open voor het Woord des Heren,
Gezang 133: 1, 2, 3, 4, 5 (NG 70) De dag gaat open voor het Woord des Heren, Zon die wij zoeken kracht die wij ontberen, Bron die wij horen als wij tot Hem keren Vroeg in de morgen

4 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
Gezang 133: 1, 2, 3, 4, 5 (NG 70) Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, God onze Vader

5 Door U geschapen om uit U te leven;
Gezang 133: 1, 2, 3, 4, 5 (NG 70) Door U geschapen om uit U te leven; hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven oorsprong en toekomst.

6 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
Gezang 133: 1, 2, 3, 4, 5 (NG 70) Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen ons doen en laten zuiveren en dragen, dan stijgt de vreugde van uw welbehagen in onze wereld.

7 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
Gezang 133: 1, 2, 3, 4, 5 (NG 70) Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, zijn Geest geleide ons en onze aarde naar de voltooiing.

8 Votum en zegengroet Zingen: Gezang 133 (NG 70) Gebed Lezen: Prediker 2 Zingen: Gezang 152: 1, 2, 3, 4 Preek over Prediker 2: Zingen: Psalm 127: 1, 2

9 Votum en zegengroet Zingen: Gezang 133 (NG 70) Gebed Lezen: Prediker 2 Zingen: Gezang 152: 1, 2, 3, 4 Preek over Prediker 2: Zingen: Psalm 127: 1, 2

10 Wat brengt een mens het zwoegen op? Een hand gevuld met lucht.
Gezang 152: 1, 2, 3, 4 Wat brengt een mens het zwoegen op? Een hand gevuld met lucht. Niets kan hij doen dat blijvend is. Hij zoekt geluk en vindt gemis En nooit komt hij tot rust

11 Gods gang lijkt ondoorgrondelijk, een duister zinsverband.
Gezang 152: 1, 2, 3, 4 Gods gang lijkt ondoorgrondelijk, een duister zinsverband. Al blijven duizend vragen staan en klagen wij de hemel aan, wij leven uit zijn hand.

12 God heeft de tijden vastgesteld En alles heeft zijn uur.
Gezang 152: 1, 2, 3, 4 God heeft de tijden vastgesteld En alles heeft zijn uur. Geniet van wie uw nachten deelt, Beproef wat tong en zinnen streelt Zolang de zomer duurt.

13 Het levenslicht verduistert snel; God blijft de klare bron.
Gezang 152: 1, 2, 3, 4 Het levenslicht verduistert snel; God blijft de klare bron. Door ’t wankel dak boven ons hoofd melden de sterren: Hij belooft iets nieuws onder de zon.

14 Votum en zegengroet Zingen: Gezang 133 (NG 70) Gebed Lezen: Prediker 2 Zingen: Gezang 152: 1, 2, 3, 4 Preek over Prediker 2: Zingen: Psalm 127: 1, 2

15 enkel lucht en najagen van wind?
Tekst: Prediker 2: Zingen: Psalm 127: 1, 2 Genieten van het leven enkel lucht en najagen van wind?

16 ‘We amuseren ons kapot’
1985

17 Ranzig vermaak - verveling of ‘fun’?

18 Onverschilligheid en zinloosheid
Bob Dylan – 1962: Blowin’ in the wind

19 Najagen van wind …

20 Twee soorten van genieten
Zelfde mensen – even zondig God geeft wijsheid, kennis en vreugde Of Hij geeft kwellende bezigheden Zie de zegen van God!

21 Enkel lucht en najagen van wind

22 Wanneer de HEER het huis niet bouwt, is, alle metselwerk ten spijt,
Psalm 127: 1, 2 Wanneer de HEER het huis niet bouwt, is, alle metselwerk ten spijt, de opbouw niets dan ijdelheid. Wanneer de HEER de wacht niet houdt, geen wachter, die de vijand keert, geen stadsmuur die zijn aanval weert.

23 Voor dag en dauw reeds op te staan en op te zijn tot 's avonds laat,
Psalm 127: 1, 2 Voor dag en dauw reeds op te staan en op te zijn tot 's avonds laat, hard werken voor slechts weinig baat en schamel brood, 't is niets dan waan. Hij geeft het immers wie Hij mint, als in de slaap, als aan een kind.

24 Geloofsbelijdenis: Nicea God de Vader Gezang 123: 2, 3, 4 (GK 2) Nicea God de Zoon Gebed Collecte Zingen: Liedboek 279: 1, 4, 5, 6, 7 Zegen

25 'k Geloof in God de Zoon, zijn enig kind,
Gezang 123: 2, 3, 4 (GK 2) 'k Geloof in God de Zoon, zijn enig kind, in Jezus, redder van de zonden, zodat geen kwaad de machtsstrijd wint. Bevrijder is Hij door zijn wonden, de Christus, onze sterke Heer, die ik als Priester-Koning eer, Profeet en allerhoogste Leraar. Ontvangen van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria, is Hij als mens bij ons geweest.

26 Gods oordeel heeft Hij moeten ondergaan
Gezang 123: 2, 3, 4 (GK 2) Gods oordeel heeft Hij moeten ondergaan als onze Middelaar, de Christus; Hij heeft als offerlam gestaan voor rechter Pontius Pilatus. Hij leed aan 't kruis, door God vervloekt, schonk leven door zijn kostbaar bloed. Hij stierf voor ons en werd begraven; met helse smart heeft Hij betaald. Nu zal ik zonden steeds meer haten, zie hoe het eeuwig leven straalt.

27 De derde dag stond Hij, de Vorst, weer op:
Gezang 123: 2, 3, 4 (GK 2) De derde dag stond Hij, de Vorst, weer op: de sterke dood was overwonnen. Daarna voer Hij ten hemel op; Hij pleit voor vrijspraak van de zonden. Gezeten aan Gods rechterhand zendt Hij zijn Geest als tegenpand; als Koning geeft Hij zijn geboden, totdat Hij nog eens komen zal en oordeelt levenden en doden na glorieus bazuingeschal.

28 Geloofsbelijdenis: Nicea God de Vader Gezang 123: 2, 3, 4 (GK 2) Nicea God de Zoon Gebed Collecte Zingen: Liedboek 279: 1, 4, 5, 6, 7 Zegen

29 Geloofsbelijdenis: Nicea God de Vader Gezang 123: 2, 3, 4 (GK 2) Nicea God de Zoon Gebed Collecte Zingen: Liedboek 279: 1, 4, 5, 6, 7 Zegen

30 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Kerk
de 2e collecte is voor de Kerk: Emeritering Volgende Week de 1e collecte is voor de Diakonie de 2e collecte is voor de Evangelisatie E&R Bloemenbezorging: Vandaag: Werner Vos Volgende week: Petra Schutte Na de collecte zingen we: Liedboek 279: 1, 4, 5, 6, 7

31 Het duurt niet lang meer tot de tijd van Christus aan zal breken,
neemt het water des levens om niet. Liedboek 279: 1, 4, 5, 6, 7 Het duurt niet lang meer tot de tijd van Christus aan zal breken, en Hij in grote heerlijkheid het oordeel uit zal spreken. Het lachen is dat uur gedaan, als alles zal in vuur vergaan, naar Petrus heeft geschreven.

32 Wee dan de mens die enkel heeft het aardse goed verkoren,
neemt het water des levens om niet. Liedboek 279: 1, 4, 5, 6, 7 Wee dan de mens die enkel heeft het aardse goed verkoren, niet bij des Heren woord geleefd, de hemel heeft verloren. Hij zal voorgoed ter zijde staan, met satan mede moeten gaan, van Christus af, in 't duister.

33 O Jezus, help mij dan ter tijd terwille van uw wonden,
neemt het water des levens om niet. Liedboek 279: 1, 4, 5, 6, 7 O Jezus, help mij dan ter tijd terwille van uw wonden, dat in het boek der zaligheid ook mijn naam wordt gevonden. Ik koester ook geen twijfel meer, ik weet ook wel, getrouwe Heer, dat Gij hebt overwonnen.

34 Sta daarom eenmaal in voor mij, als Gij terug zult komen.
neemt het water des levens om niet. Liedboek 279: 1, 4, 5, 6, 7 Sta daarom eenmaal in voor mij, als Gij terug zult komen. Lees in uw boek en spreek mij vrij en stel mij bij uw vromen. Opdat ik met mijn broeders mag de hemel ingaan op die dag. Gij doet hem voor ons open.

35 Heer Jezus, ach wat duurt het lang tot aan die dag der dagen.
neemt het water des levens om niet. Liedboek 279: 1, 4, 5, 6, 7 Heer Jezus, ach wat duurt het lang tot aan die dag der dagen. Zie ons op aarde klein en bang, bezocht door duizend plagen. Kom Rechter in uw majesteit in uw genade, kom, bevrijd ons van het kwade. Amen.

36 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google