De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: Ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Dianne Hensen We lezen Efeziërs 3: De preek gaat over Efeziërs 3: 18,19 samen met alle heiligen Christus' liefde kennen Votum: Gezang 168 en Zegengroet Zingen: Samen in de naam van Jezus Kunstwerk: Serie advent & kerst, gemaakt door de knutselclub, vandaag: Maria bij Elisabeth

2

3 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: Ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Dianne Hensen We lezen Efeziërs 3: De preek gaat over Efeziërs 3: 18,19 samen met alle heiligen Christus' liefde kennen Votum: Gezang 168 en Zegengroet Zingen: Samen in de naam van Jezus Kunstwerk: Serie advent & kerst, gemaakt door de knutselclub, vandaag: Maria bij Elisabeth

4 Votum Zegengroet ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. ‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. Zegengroet Zingen: Samen in de naam van Jezus

5 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

6 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
Samen in de naam van Jezus Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

7 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Samen in de naam van Jezus Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer

8 Votum: Gezang 168 Zegengroet Zingen: Samen in de naam van Jezus Elkaar groeten Luisterlied: Kom o bron van zegeningen Gebed Lezen: Efeziërs 3: Preek over Efeziërs 3: 18,19 Zingen: Refiner's Fire Maleachi 3: 2, 3 (maak mij rein voor u)

9 Kom, o bron van zegeningen geef een nieuw lied in mijn hart
vol van dank, niet te bedwingen voor genade ongedacht Geef mij woorden om te zingen Met de eng’len rond uw troon Want uw naam blijft mij omringen En verlost mij van de dood

10 Ik mag zijn in uw nabijheid door uw offer aan het kruis
Kom o bron van zegeningen Ik mag zijn in uw nabijheid door uw offer aan het kruis en uw liefde geeft mij vrijheid om te wonen in uw huis Jezus zocht mij toen ik dwaalde op mijn eigen wegen liep en Hij kocht mij door genade met zijn bloed, dat redding biedt!

11 Nooit kan ik mijn schuld vergoeden 't is genade onverdiend
Kom o bron van zegeningen Nooit kan ik mijn schuld vergoeden 't is genade onverdiend Laat uw goedheid mij behoeden wees mijn altijd trouwe vriend Zonder U ben ik verloren zie ik zelf geen toekomst meer Laat mijn hart U toebehoren tot ik U ontmoet, o Heer

12 Votum: Gezang 168 Zegengroet Zingen: Samen in de naam van Jezus Elkaar groeten Luisterlied: Kom o bron van zegeningen Gebed Lezen: Efeziërs 3: Preek over Efeziërs 3: 18,19 Zingen: Refiner's Fire Maleachi 3: 2, 3 (maak mij rein voor u)

13 Votum: Gezang 168 Zegengroet Zingen: Samen in de naam van Jezus Elkaar groeten Luisterlied: Kom o bron van zegeningen Gebed Lezen: Efeziërs 3: Preek over Efeziërs 3: 18,19 Zingen: Refiner's Fire Maleachi 3: 2, 3 (maak mij rein voor u)

14 Votum: Gezang 168 Zegengroet Zingen: Samen in de naam van Jezus Elkaar groeten Luisterlied: Kom o bron van zegeningen Gebed Lezen: Efeziërs 3: Preek over Efeziërs 3: 18,19 Zingen: Refiner's Fire Maleachi 3: 2, 3 (maak mij rein voor u)

15 Tekst: Efeziërs 3: 18, 19

16 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Moge hij
Tekst: Efeziërs 3: 18, 19 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen

17 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader.
Tekst: Efeziërs 3: 18, 19 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen

18 Tekst: Efeziërs 3: 18, 19 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

19 Tekst: Efeziërs 3: 18, 19 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

20 Tekst: Efeziërs 3: 18, 19 2. Van leeg naar vol

21 2. Van leeg naar vol Tekst: Efeziërs 3: 18, 19 Geest geloof Christus
Gods volkomenheid Samen kennen Geest geloof Christus Geest

22 de vier dimensies waarvan?
Tekst: Efeziërs 3: 18, 19 3. De vier dimensies van ….    …… geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. de vier dimensies waarvan?

23 Bijv. : de liefde van Christus
Tekst: Efeziërs 3: 18, 19 3. De vier dimensies van …. Bijv. : de liefde van Christus Maar wat is dan lengte, hoogte, breedte en diepte?

24 4. samen met alle heiligen heiligen = gelovigen
Tekst: Efeziërs 3: 18, 19 4. samen met alle heiligen heiligen = gelovigen tegen blikversmalling en oppervlakkigheid twee zien meer dan één, en drie nog meer

25 5. samen met de heilige Paulus bidden
Tekst: Efeziërs 3: 18, 19 5. samen met de heilige Paulus bidden Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen

26 Laat mij puur goud zijn, kostbaar zilver Vuur dat loutert
Refiner's Fire Maleachi 3: 2, 3 (maak mij rein voor u) maak mij rein voor u Laat mij puur goud zijn, kostbaar zilver Vuur dat loutert Het verlangen van mijn hart is heilig zijn apart gezet voor U Ik kies ervoor om heilig te zijn, om u wil te doen. Maak mijn hart schoon maak mij heilig reinig mij van mijn zonden diep van binnen

27 Refiner's Fire Maleachi 3: 2, 3
(maak mij rein voor u) Purify my heart Let me be as gold and precious silver Purify my heart Let me be as gold, pure gold

28 Refiner's Fire Maleachi 3: 2, 3
(maak mij rein voor u) Refiner's fire My heart's one desire Is to be holy Set apart for You, Lord I choose to be holy Set apart for You, my Master Ready to do Your will

29 Refiner's Fire Maleachi 3: 2, 3
(maak mij rein voor u) Purify my heart Cleanse me from within And make me holy Purify my heart Cleanse me from my sin Deep within

30 Gebed Luisterlied: up on a mountain/ the welcome wagon Geloofsbelijdenis: Het borstschild van St. Patrick (450 na Chr.) Zingen: U bent het licht van de wereld Collecte Zingen: Heer u bent mijn leven Zegen = De Heer zegene u

31 Up on a mountain our Lord is alone Without a family, friends or a home
up on a mountain/ the welcome wagon Up on a mountain our Lord is alone Without a family, friends or a home He cries ooh, ooh, ooh, will you stay with me? He cries oh, oh, oh, will you wait with me? Up on a mountain our Lord is afraid Carrying all the mistakes we have made And He knew, it’s a long way down Do you know, it’s a long way down?

32 Up in the heavens our Lord prays for you
up on a mountain/ the welcome wagon Up in the heavens our Lord prays for you He sent his spirit to carry us through So it’s true that you’re not alone Do you know He came all the way down?

33 Gebed Luisterlied: up on a mountain/ the welcome wagon Geloofsbelijdenis: Het borstschild van St. Patrick (450 na Chr.) Zingen: U bent het licht van de wereld Collecte Zingen: Heer u bent mijn leven Zegen = De Heer zegene u

34 U bent het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven
Band U bent het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven Roep ons uit het duister naar uw wonderbaarlijke licht

35 U bent het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven
Allen U bent het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven Roep ons uit het duister naar uw wonderbaarlijke licht

36 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de kerk
Na afloop van de dienst is er een deurcollecte bestemd voor gemeentekerstfeest Na de collecte zingen we: Heer u bent mijn leven

37 COLLECTE Bloemenbezorging: Vandaag: Jochem v. d. Zwaag
Volgende week: Jolanda Kristelijn COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de kerk Na afloop van de dienst is er een deurcollecte bestemd voor gemeentekerstfeest Na de collecte zingen we: Heer u bent mijn leven

38 Heer u bent mijn leven, de grond waarop ik sta
Heer u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga Zolang u mij adem geeft, zolang als ik besta Ik zal niet meer vrezen want u bent bij mij Heer ik bid u blijf mij nabij

39 Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer u bent mijn leven Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw Heer, u bent mijn waarheid de vrede van mijn hart En niets in dit leven zal ons scheiden Heer Zo weet ik mij veilig want uw hand laat mij nooit los Van wat ik misdaan heb, heeft u mij bevrijd En in uw vergeving leef ik nu

40 Vader van het leven, ik geloof in u
Heer u bent mijn leven Vader van het leven, ik geloof in u Jezus de verlosser, wij hopen steeds op u Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht U die via duizend wegen ons hier samen bracht En op duizend wegen zendt u ons weer uit Om het zaad te zijn van Gods rijk

41 De Heer doe Zijn aangezicht Over u lichten En zij u genadig, amen
De Heer zegene u (numeri 6: 24-26) De Heer zegene u En Hij behoede u De Heer doe Zijn aangezicht Over u lichten En zij u genadig, amen Hij verheffe Zijn aangezicht Over uw leven En geve u vrede, amen

42 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 18 december
om 9.30 uur. Van harte welkom.

43 deurcollecte is bestemd voor het gemeentekerstfeest!!!
Richtbedrag 10 euro


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google