De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorlezer: Michael van Casand We lezen: Genesis 1 Psalm 104: 16 - 24 Openbaring 21: 1-5 De preek gaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorlezer: Michael van Casand We lezen: Genesis 1 Psalm 104: 16 - 24 Openbaring 21: 1-5 De preek gaat."— Transcript van de presentatie:

1 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorlezer: Michael van Casand We lezen: Genesis 1 Psalm 104: 16 - 24 Openbaring 21: 1-5 De preek gaat over: 'schepping en evolutie in het licht van de Bijbel' Voorganger: ds. E.J. Sytsma Eerste lied: Psalm 19: 1, 5

2 .... Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan

3 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorlezer: Michael van Casand We lezen: Genesis 1 Psalm 104: 16 - 24 Openbaring 21: 1-5 De preek gaat over: 'schepping en evolutie in het licht van de Bijbel' Voorganger: ds. E.J. Sytsma Eerste lied: Psalm 19: 1, 5

4 .... Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan

5 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorlezer: Michael van Casand We lezen: Genesis 1 Psalm 104: 16 - 24 Openbaring 21: 1-5 De preek gaat over: 'schepping en evolutie in het licht van de Bijbel' Voorganger: ds. E.J. Sytsma Eerste lied: Psalm 19: 1, 5

6 .... Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan

7 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorlezer: Michael van Casand We lezen: Genesis 1 Psalm 104: 16 - 24 Openbaring 21: 1-5 De preek gaat over: 'schepping en evolutie in het licht van de Bijbel' Voorganger: ds. E.J. Sytsma Eerste lied: Psalm 19: 1, 5

8 .... Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan

9 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorlezer: Michael van Casand We lezen: Genesis 1 Psalm 104: 16 - 24 Openbaring 21: 1-5 De preek gaat over: 'schepping en evolutie in het licht van de Bijbel' Voorganger: ds. E.J. Sytsma Eerste lied: Psalm 19: 1, 5

10 .... Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan

11 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorlezer: Michael van Casand We lezen: Genesis 1 Psalm 104: 16 - 24 Openbaring 21: 1-5 De preek gaat over: 'schepping en evolutie in het licht van de Bijbel' Voorganger: ds. E.J. Sytsma Eerste lied: Psalm 19: 1, 5

12 .... Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan

13 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorlezer: Michael van Casand We lezen: Genesis 1 Psalm 104: 16 - 24 Openbaring 21: 1-5 De preek gaat over: 'schepping en evolutie in het licht van de Bijbel' Voorganger: ds. E.J. Sytsma Eerste lied: Psalm 19: 1, 5

14 .... Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan

15 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorlezer: Michael van Casand We lezen: Genesis 1 Psalm 104: 16 - 24 Openbaring 21: 1-5 De preek gaat over: 'schepping en evolutie in het licht van de Bijbel' Voorganger: ds. E.J. Sytsma Eerste lied: Psalm 19: 1, 5

16 .... Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan

17 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorlezer: Michael van Casand We lezen: Genesis 1 Psalm 104: 16 - 24 Openbaring 21: 1-5 De preek gaat over: 'schepping en evolutie in het licht van de Bijbel' Voorganger: ds. E.J. Sytsma Eerste lied: Psalm 19: 1, 5

18 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 19: 1, 5....

19 Psalm 19: 1a, 5a

20 Psalm 19: 1b, 5a

21 Psalm 19: 1a, 5a

22 Psalm 19: 1a, 5b

23 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 19: 1, 5 Gebed Lezen: Genesis 1 Zingen:Gezang 145 (NG 74) Lezen: Psalm 104: 16 - 24 Openbaring 21: 1-5 Zingen:Gezang 146 (NG 75) Preek Zingen:Gezang 148

24 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 19: 1, 5 Gebed Lezen: Genesis 1 Zingen:Gezang 145 (NG 74) Lezen: Psalm 104: 16 - 24 Openbaring 21: 1-5 Zingen:Gezang 146 (NG 75) Preek Zingen:Gezang 148

25 .... Genesis 1 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen.

26 .... Genesis 1 De eerste dag. 6 God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ 7 En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. 8 Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag. 9 God zei: ‘Het water onder de hemel moet

27 .... Genesis 1 naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het. 10 Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. 11 God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het. 12 De aarde bracht jong

28 .... Genesis 1 groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. 13 Het werd avond en het werd morgen. De derde dag. 14 God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren,

29 .... Genesis 1 15 en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. 16 God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. 17 Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, 18 om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de

30 .... Genesis 1 duisternis. En God zag dat het goed was. 19 Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag. 20 God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’ 21 En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels

31 .... Genesis 1 heeft. En God zag dat het goed was. 22 God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’ 23 Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag. 24 God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het.

32 .... Genesis 1 25 God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was. 26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop

33 .... Genesis 1 rondkruipt.’ 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 29 Ook zei God: ‘Hierbij

34 .... Genesis 1 geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30 Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. 31 God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het

35 .... Genesis 1 werd morgen. De zesde dag.

36 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 19: 1, 5 Gebed Lezen: Genesis 1 Zingen:Gezang 145 (NG 74) Lezen: Psalm 104: 16 - 24 Openbaring 21: 1-5 Zingen:Gezang 146 (NG 75) Preek Zingen:Gezang 148

37 Gezang 145: 1, 2, 3, 4 (NG 74)

38

39

40

41 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 19: 1, 5 Gebed Lezen: Genesis 1 Zingen:Gezang 145 (NG 74) Lezen: Psalm 104: 16 - 24 Openbaring 21: 1-5 Zingen:Gezang 146 (NG 75) Preek Zingen:Gezang 148

42 .... Psalm 104: 16 - 24 16 De bomen van de HEER zuigen zich vol, de ceders van de Libanon, door hemzelf geplant. 17 De vogels bouwen daar hun nesten, in hun kronen huizen de ooievaars. 18 De hoge bergen zijn voor de steenbokken, in de kloven schuilen de klipdassen.

43 .... Psalm 104: 16 - 24 19 U hebt de maan gemaakt voor de tijden, de zon weet wanneer zij moet ondergaan. 20 Als u het duister spreidt, valt de nacht, en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren. 21 De jonge leeuwen gaan uit op roof, brullend vragen zij God om voedsel.

44 .... Psalm 104: 16 - 24 22 Bij zonsopgang trekken zij zich terug en leggen zich neer in hun legers. 23 De mensen gaan aan het werk en arbeiden door tot de avond. 24 Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. Alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde.

45 .... Openbaring 21: 1 - 5 1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de

46 .... Openbaring 21: 1 - 5 troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik

47 .... Openbaring 21: 1 - 5 nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –

48 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 19: 1, 5 Gebed Lezen: Genesis 1 Zingen:Gezang 145 (NG 74) Lezen: Psalm 104: 16 - 24 Openbaring 21: 1-5 Zingen:Gezang 146 (NG 75) Preek Zingen:Gezang 148

49 ... Gezang 146: 1, 2, 3 (NG 75)

50 ...

51 ...

52 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 19: 1, 5 Gebed Lezen: Genesis 1 Zingen:Gezang 145 (NG 74) Lezen: Psalm 104: 16 - 24 Openbaring 21: 1-5 Zingen:Gezang 146 (NG 75) Preek Zingen:Gezang 148

53 .... 1. Bijbel God is Schepper → De grootheid van God → Het verschil tussen Schepper en mens

54 .... 1. Bijbel Genesis 1 → geen wetenschappelijk verslag van hoe God de wereld maakte → veel theologie (kennis over God) voorbeeld: God als Beginner → veel confrontatie met de afgoden voorbeeld: het licht van dag 1 en dag 4

55 .... 1. Bijbel Onze hulp – vandaag! – is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft De ceders van de Libanon zijn bomen van de HEER Gedenk je schepper in de dagen van je jeugd

56 .... 1. Bijbel Jezus Christus is opgestaan! En dat past in geen enkele evolutietheorie...

57 .... 2. Wetenschap Evolutietheorie gebaseerd op feiten

58 .... 2. Wetenschap Evolutietheorie gebaseerd op feiten...... maar ook omgeven door heel veel vragen 1. Het eerste leven? 2. Steeds ingewikkelder leven? 3. De missing links? 4. Mensen? 5. Goed en kwaad?

59 ....

60 .... 2. Wetenschap Evolutietheorie gebaseerd op feiten...... maar ook omgeven door heel veel vragen 1. Het eerste leven? 2. Steeds ingewikkelder leven? 3. De missing links? 4. Mensen? 5. Goed en kwaad? 6. Dat geloof je toch niet.... → 100.000.000.000.000

61 .... Reactie op ingeleverde vragen - Zit de duivel achter wetenschappelijke feiten? → God geeft je hersens → De duivel als vader van alle leugen

62 .... Reactie op ingeleverde vragen - Hebben Adam en Eva wel echt bestaan en is er een historische zondeval geweest? - het spreken van de bijbel - God is goed - Jezus de tweede Adam - vragen, vragen, vragen

63 .... Reactie op ingeleverde vragen - "We dachten ook na over de dino's, schiep God ze? Wanneer leefden ze? Zijn ze omgekomen bij de zondvloed of uitgestorven?" → 80.000 kilo zwaar bewijs voor de Schepper... !

64 .... Reactie op ingeleverde vragen - "We leerden dat de evolutietheorie vertelt dat de aarde al 13,7 miljard jaar bestaat, maar wat zegt de Bijbel? Kan de aarde al zo lang bestaan?" - De Bijbel geeft geen leeftijd - God staat boven de tijd - Meten is weten?

65 .... Intermezzo (Buzz): Wat vind jij het mooiste uit de schepping?

66 .... 4. Gelegenheid tot vragen stellen

67 .... Zingen:Gezang 148 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 123: 1, 5 (GK 2) Collecte Zingen:Gezang 172: 3, 4 Zegen

68 Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

69

70

71

72

73 .... Zingen:Gezang 148 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 123: 1, 5 (GK 2) Collecte Zingen:Gezang 172: 3, 4 Zegen

74 .... Zingen:Gezang 148 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 123: 1, 5 (GK 2) Collecte Zingen:Gezang 172: 3, 4 Zegen

75 ... Gezang 123: 1a, 5a (GK 2)

76 ... Gezang 123: 1b, 5a (GK 2)

77 ... Gezang 123: 1a, 5a (GK 2)

78 ... Gezang 123: 1a, 5b (GK 2)

79 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 172: 3, 4 Bloemenbezorging: Vandaag: Ard Joosse Volgende week: Bart Treurniet

80 .... COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Ard Joosse Volgende week: Bart Treurniet Na de collecte zingen we: Gezang 172: 3, 4

81 ... Gezang 172: 3, 4

82 ...

83 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

84 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 6 oktober om 9.30 uur. Van harte welkom.....


Download ppt "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Voorlezer: Michael van Casand We lezen: Genesis 1 Psalm 104: 16 - 24 Openbaring 21: 1-5 De preek gaat."

Verwante presentaties


Ads door Google