De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3)"— Transcript van de presentatie:

1 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3)
Voorganger: Ds. E.J. Sytsma Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 94: 1, 2, 3 (GK 20) Gebed Lezen: Matteüs 7: 13, 14 Johannes 15:1 - 8 Zingen: Liedboek 78: 1, 2 Preek over Zondag 7 Zingen: Psalm 62: 1, 4 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) Liedboek 217 Gebed Gebed

2 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 94: 1, 2, 3 (GK 20) Gebed Lezen: Matteüs 7: 13, 14 Johannes 15:1 - 8 Zingen: Liedboek 78: 1, 2 Preek over Zondag 7 Zingen: Psalm 62: 1, 4 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3)

3 In het vroege morgenlicht komt Gods boodschap tot de zijnen.
Gezang 94: 1, 2, 3 (GK 20) In het vroege morgenlicht komt Gods boodschap tot de zijnen. Englenmond brengt het bericht dat de droefheid doet verdwijnen. Wat beloofd werd, is voldaan! Onze Heer is opgestaan!

4 Uitverkoren kerk van God, wil voor satans macht niet beven.
Gezang 94: 1, 2, 3 (GK 20) Uitverkoren kerk van God, wil voor satans macht niet beven. Veilig, zeker blijft uw lot, Christus heeft de dood verdreven. Ook uw morgenstond breekt aan, Sions Vorst is opgestaan!

5 Zie Hij leeft en Hij komt weer ten gerichte op de wolken.
Gezang 94: 1, 2, 3 (GK 20) Zie Hij leeft en Hij komt weer ten gerichte op de wolken. Dan buigt alle knie zich neer, alle zondaars, alle volken treden voor de rechter aan. Ja, de Heer is opgestaan!

6 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 94: 1, 2, 3 (GK 20) Gebed Lezen: Matteüs 7: 13, 14 Johannes 15:1 - 8 Zingen: Liedboek 78: 1, 2 Preek over Zondag 7 Zingen: Psalm 62: 1, 4 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3)

7 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 94: 1, 2, 3 (GK 20) Gebed Lezen: Matteüs 7: 13, 14 Johannes 15:1 - 8 Zingen: Liedboek 78: 1, 2 Preek over Zondag 7 Zingen: Psalm 62: 1, 4 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3)

8 Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
Liedboek 78: 1, 2 Laat me in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

9 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer!
Liedboek 78: 1, 2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven: niets kan ik zonder U, o Heer! In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer! Uw Geest moet in mij uitgestort: de rank die U ontvalt, verdort.

10 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 94: 1, 2, 3 (GK 20) Gebed Lezen: Matteüs 7: 13, 14 Johannes 15:1 - 8 Zingen: Liedboek 78: 1, 2 Preek over Zondag 7 Zingen: Psalm 62: 1, 4 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3)

11 God is liefde! ( ………..… waar stond dat ook alweer?) Tekst: Zondag 7
Zingen: Psalm 62: 1, 4 God is liefde! ( ………..… waar stond dat ook alweer?)

12 God is liefde! Dus komt alles goed .....?!
Tekst: Zondag 7 Zingen: Psalm 62: 1, 4 God is liefde! Dus komt alles goed .....?! Nee → Onbegrijpelijk

13 Het komt niet vanzelf goed met alle mensen Het kortzichtige van mensen
Tekst: Zondag 7 Zingen: Psalm 62: 1, 4 Het komt niet vanzelf goed met alle mensen Het kortzichtige van mensen Geen pessimisme over God of kerk Geen alverzoening maar verzoening

14 Verzoening = vrede tussen God en jou gaat niet buiten je om
Tekst: Zondag 7 Zingen: Psalm 62: 1, 4 Verzoening = vrede tussen God en jou gaat niet buiten je om maar dwars door je heen

15 Hoe krijg je het leven van God terug? Niet vanzelf, maar
Tekst: Zondag 7 Zingen: Psalm 62: 1, 4 Hoe krijg je het leven van God terug? Niet vanzelf, maar in de weg van het geloof Waarom? Trein (instappen = aannemen) Nationaliteit (een ander volk) Huwelijk (zegen niet los verkrijgbaar)

16 Zingen: Psalm 62: 1, 4 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) Collecte Zingen: Psalm 37:1, 2, 16 Zegen

17 Zingen: Psalm 62: 1, 4 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) Collecte Zingen: Psalm 37:1, 2, 16 Zegen

18 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels
Gezang 179a (GK 3) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

19 zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
Gezang 179a (GK 3) opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen,amen.

20 Na de collecte zingen we: Psalm 37:1, 2, 16
Vandaag; de 1e collecte is voor de diaconie “de driehoek” de 2e collecte is voor de kerk Volgende week de 1e collecte is voor de kerk de 2e collecte is voor de kerk bijdrage kerkverband Na de collecte zingen we: Psalm 37:1, 2, 16

21 Een uitgestoken hand eerst ontvangen en dan geven de collecte is uiting van dankbaarheid; ‘offer der dankbaarheid’ tijd, geld en aandacht voor hen die onze hulp nodig hebben van harte aanbevolen!

22 Als moeilijkheden problemen worden…

23 Christelijke psychosociale hulpverlening bij o.a.
Relatieproblemen Identiteitsvragen Depressiviteit Angst en paniekstoornis Burnout Seksverslaving Rouwverwerking Verwerking misbruik

24 Hulpverlening aan jongeren (18 +)
Op eigen benen! Veel jongeren zijn op zoek naar een volwaardige plek in kerk en maatschappij. Wie ben jij in relatie met je ouders, vrienden, God? Keuzes maken kun je leren! Emoties: loop er niet voor weg. Soms heb je hier hulp bij nodig….

25 Een uitdaging voor vrouwen…
Als je zorgend bent ingesteld, wie zorgt er dan voor jou? Ja zeggen, als je nee bedoelt..? In de Cursus voor vrouwen leer je: Jezelf beter kennen Je mogelijkheden ontplooien Grenzen te stellen Je gaven te gebruiken

26 Bij relatieproblemen…
Wij maken ruzie, Maar niet meer dan een ander. We hebben geleerd om met elkaar te praten! Samen kom je er niet uit. Natuurlijk vraag je hulp bij relatieproblemen.

27 Over sommige geheimen kun je maar beter praten…
Geldproblemen Seksverslaving Relatieproblemen Eenzaamheid Angsten Eetverslaving Schuldgevoelens

28 Uw steun… Jaarlijks vragen ruim cliënten hulp bij De Driehoek. Dank zij uw bijdrage en uw gebed kunnen wij de hulp blijven geven. Broeders en zusters, Hartelijk dank!

29 Gebedspunten Wilt u blijven bidden voor uw broeders en zusters die (dreigen) vast (te) lopen? Wilt u vragen om wijsheid voor de medewerkers van De Driehoek? Wilt u vragen om voldoende financiële middelen zodat christelijke hulpverlening kan blijven bestaan? Tenslotte: Vergeet niet te danken!

30 Meer informatie op…

31 Zingen: Psalm 37:1, 2, 16 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen

32 Zingen: Psalm 37:1, 2, 16 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen

33 Er zijn bij de gemeente klachten
D.V. 13 April viert Adrie Oggel zijn verjaardag Onze broeder zou het bijzonder waarderen als hij wat felicitatiekaarten kreeg Zijn adres is: Emergis afd. 31/ 32 p/a Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge Er zijn bij de gemeente klachten binnengekomen over parkeeroverlast (zondag) op het Seisbolwerk. Laten wij met elkaar proberen niet de oorzaak te zijn van deze klachten


Download ppt "Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3)"

Verwante presentaties


Ads door Google