De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veertigdagentijd 2013 1  2  3  4   5  6 .

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veertigdagentijd 2013 1  2  3  4   5  6 ."— Transcript van de presentatie:

1 veertigdagentijd 2013 1  2  3  4   5  6 

2 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. W.M van Wijk te Deventer Voorlezer: Michael van Casand We lezen: Deuteronomium 30: , Galaten 5:1 - 14 De preek gaat over: HC Zondag 34 Het eerste lied: Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Alle liederen worden geprojecteerd

3 Verdere toelichting over het wilgenscherm en de schuilhut
In Jesaja 53: 5 staat: "Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd, Zijn striemen brachten ons genezing." Om onze zonden concreet voor God te belijden lijkt het mij een mooi beeld om dit op een klein briefje te schrijven en dit in de kieren van de schuilhut te stoppen. (net als bij de klaagmuur in Jeruzalem) Als je schuilt bij Hem, mag je echt ALLES bij Hem brengen. U heeft de hele 40 dagentijd gelegenheid om een briefje te schrijven en in de hut te stoppen. Na Goede Vrijdag gooien we de briefjes weg als beeld van vergeving door Jezus Christus in het geloof dat Gods opstandingskracht ons heeft gered, verlost en bevrijd. Verdere toelichting over het wilgenscherm en de schuilhut zie memobord

4 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. W.M van Wijk te Deventer Voorlezer: Michael van Casand We lezen: Deuteronomium 30: , Galaten 5:1 - 14 De preek gaat over: HC Zondag 34 Het eerste lied: Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Alle liederen worden geprojecteerd

5 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 . .

6 . Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 . .

7 . Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 . .

8 . Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 . .

9 . Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 . .

10 Lezen: Deuteronomium 30: 1 - 14, Galaten 5: 1 - 14
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Deuteronomium 30: , Galaten 5: Zingen: Psalm 119: 40 Preek: HC Zondag 34 Zingen: Psalm 119: 15, 21 . .

11 Lezen: Deuteronomium 30: 1 - 14, Galaten 5: 1 - 14
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Deuteronomium 30: , Galaten 5: Zingen: Psalm 119: 40 Preek: HC Zondag 34 Zingen: Psalm 119: 15, 21 . .

12 Lezen: Deuteronomium 30: 1 - 14, Galaten 5: 1 - 14
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Deuteronomium 30: , Galaten 5: Zingen: Psalm 119: 40 Preek: HC Zondag 34 Zingen: Psalm 119: 15, 21 . .

13 Psalm 119: 40

14 Lezen: Deuteronomium 30: 1 - 14, Galaten 5: 1 - 14
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 7: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Deuteronomium 30: , Galaten 5: Zingen: Psalm 119: 40 Preek: HC Zondag 34 Zingen: Psalm 119: 15, 21 . .

15 De vrije mens leven met het gebod

16 Vraag 93: Hoe worden deze tien geboden ingedeeld? Antwoord: In twee tafelen. Het eerste leert hoe wij ons tegenover God moeten gedragen; de tweede wat wij aan onze naaste verplicht zijn.

17 Vraag 94:Wat gebiedt God in het eerste gebod? Antwoord:
Ten eerste dat ik, als mijn heil mij lief is, alle afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen vermijd en ontvlucht. Ten tweede dat ik de enige ware God naar waarheid leer kennen, Hem alleen vertrouw, met alle ootmoed en geduld mij aan Hem alleen onderwerp, al het goede van Hem alleen verwacht, Hem met heel mijn hart liefheb, vrees en eer, en wel zo, dat ik eerder alle schepselen prijsgeef, dan dat ik het minste of geringste tegen zijn wil zou doen.

18 Vraag 95:Wat is afgoderij?
Antwoord:Afgoderij is in plaats van de enige ware God, die Zich in zijn Woord geopenbaard heeft, of naast Hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen stelt.

19 Overzicht Simchat Thora Vreugde Vrijheid Zonde

20 Simchat Thora

21 Simchat Thora vreugde der wet jodendom: slotfeest van Sukkot
jaarlijkse thoralezing rond zoveel mogelijk mensen dragen de thora kinderen kleinere exemplaren dans met de thora als een bruid drinken van (bijv.) likeur

22 Vreugde wet is compliment van de Schepper wet is muziek
wet is zaak van het hart (Deut 30) verbinding met God

23 Vrijheid tegenstrijdig? gevangen verwijzing naar bevrijding (Ex 20)
geroepen tot vrijheid (Gal 5) gebod geeft structuur

24 Zonde (1e gebod) zonde = regels overtreden? met de rug naar God
elke overtreding is zonde tegen 1e gebod

25 Vragen? Reactie? mail wmvanwijk@kpnplanet.nl

26 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) (beurtzang) Zegen
. . Zingen: Psalm 119: 15, 21 Dankgebed Collecte Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) (beurtzang) Zegen . .

27 Psalm 119: 15, 21

28 Psalm 119: 15, 21

29 Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) (beurtzang) Zegen
. . Zingen: Psalm 119: 15, 21 Dankgebed Collecte Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) (beurtzang) Zegen . .

30 . . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor een speciaal vertaalproject van Peter – jan en Maaike de Vries voor de Korowai op Papoea en de 2de voor de Kerk Na de collecte Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) (beurtzang) . .

31 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Na de collecte Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) (beurtzang) . .

32 . Gezang 179a (GK 3) a . .

33 . Gezang 179a (GK 3) b . .

34 . Gezang 179a (GK 3) c . .

35 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

36 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 10 maart
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 10 maart om 9.30 uur. Van harte welkom. . .

37 Alvast bedankt. David Abboud , ambassadeur Stichting Opkikker
Lever uw oude mobieltjes in! Stop ze in de doos die staat op de balie in de keuken De opbrengst van de mobieltjesactie komt volledig ten goede aan de organisatie van Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Alvast bedankt. David Abboud , ambassadeur Stichting Opkikker


Download ppt "Veertigdagentijd 2013 1  2  3  4   5  6 ."

Verwante presentaties


Ads door Google