De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds E.J. Sytsma De preek gaat over Marcus 10:17 – 31 een nog engere tekst Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 100: 1, 2 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 100: 1, 2

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 100: 1, 2 Formulier I Zingen: Psalm 22: 1, 10 Gebed Lezen: Marcus 10:17-31 Preek Zingen: Gezang 22: 1, 4 Zingen: Psalm 129: 1, 2 Viering

4

5 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling De apostel Paulus beschrijft de instelling van het heilig avondmaal met de woorden: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei:

6 ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam voor jullie.
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

7 Daarom maakt iemand die op onwaardige
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf.

8 De Heer gebruikt het avondmaal om ons
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal De Heer gebruikt het avondmaal om ons geloof sterker te maken. Om dat te bereiken moeten we onszelf onderzoeken. Daar zitten drie kanten aan. Als je jezelf onderzoekt moet je in de eerst plaats nadenken over je zonden en tot het besef komen dat je Gods oordeel verdient. Om die zonden krijg je een afkeer van jezelf; je weet je heel klein voor God.

9 Want je zonde maakt God zo woedend, dat hij
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal Want je zonde maakt God zo woedend, dat hij liever zijn enige Zoon met de kruisdood heeft gestraft, dan dat hij die zonde onbestraft liet. Verder moet je je zelf onderzoeken of je echt gelooft in de beloften van God dat Hij al je zonden heeft vergeven alleen omdat Christus voor je is gestorven. Om Christus’ wil spreekt God ons vrij, alsof wij zelf voor onze zonden hadden betaald en net zo rechtvaardig

10 hadden geleefd als Jezus Christus. In de
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal hadden geleefd als Jezus Christus. In de derde plaats moet je bij jezelf nagaan of je van plan bent om voortaan uit dankbaarheid God in heel je leven trouw en eerbiedig te dienen. Ben je van harte bereid om alle vijandschap, haat en nijd op te geven en in liefde en vrede met je naasten te leven?

11 Uitnodiging en terugwijzing God wil iedereen die door de genade van de
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal Uitnodiging en terugwijzing God wil iedereen die door de genade van de heilige Geest deze gezindheid heeft, zeker genadig aannemen en graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Maar als je deze houding mist, haal je Gods veroordeling over je, als je toch het avondmaal viert. Daarom waarschuwen we op bevel van

12 Christus en zijn apostel Paulus iedereen die
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal Christus en zijn apostel Paulus iedereen die in ernstige zonden leeft, om weg te blijven van het avondmaal. Je moet dan beseffen dat je buiten het rijk van Christus staat. Wij denken daarbij aan: iedereen die niet op de Heer alleen wil vertrouwen; iedereen die God op eigenwillige manier vereert;

13 iedereen die de naam van de Heer door
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal iedereen die de naam van de Heer door vloeken of op een andere manier misbruikt; iedereen die de kerkdiensten niet trouw bezoekt en onverschillig staat tegenover de verkondiging van het woord of de heiligheid van de sacramenten; iedereen die aan zijn ouders of andere gezagsdragers ongehoorzaam is;

14 iedereen die zich aan menselijk leven vergrijpt
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal iedereen die zich aan menselijk leven vergrijpt of haat koestert tegen zijn naaste en zich niet wil verzoenen; iedereen die, getrouwd of niet, zijn lichaam niet rein bewaart; iedereen die hebzuchtig of verkwistend een werelds leven leidt; iedereen die liegt of roddelt;

15 kortom, iedereen die zich met woord en daad
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal kortom, iedereen die zich met woord en daad als een ongelovige gedraagt. Zolang je aan je zonde vasthoudt, mag je niet aan het avondmaal deelnemen, anders word je des te zwaarder veroordeeld. Bemoediging Maar, geliefde broeders en zusters, we brengen dit niet naar voren om u met uw verslagen hart te ontmoedigen.

16 Ook al hebt u nog zonden, toch mag u aan
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal Ook al hebt u nog zonden, toch mag u aan het avondmaal van de Heer komen. Want we vieren het avondmaal niet om te demonstreren dat we van onszelf volmaakt en rechtvaardig zijn. We zoeken ons leven juist buiten onszelf in Jezus Christus. Daarmee erkennen we dat ons bestaan beheerst wordt door de dood. En inderdaad, er zijn nog veel zonden en gebreken in ons hart en leven:

17 we hebben geen volkomen geloof; we dienen
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal we hebben geen volkomen geloof; we dienen God niet met zoveel ijver als wij moeten en wij moeten dagelijks vechten tegen de zwakheid van ons geloof en tegen onze slechte neigingen. Maar door de genade van de heilige Geest hebben wij van harte berouw over onze slechtheid. Wij willen graag tegen ons ongeloof strijden en volgens alle geboden van God leven.

18 Al doen wij tegen onze wil nog zonden, we
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal Al doen wij tegen onze wil nog zonden, we mogen er toch zeker van zijn dat God ons in genade aanneemt. Hij nodigt ons uit om van dit hemelse eten en drinken te genieten.

19 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 100: 1, 2 Formulier I Zingen: Psalm 22: 1, 10 Gebed Lezen: Marcus 10:17-31 Preek Zingen: Gezang 22: 1, 4 Zingen: Psalm 129: 1, 2 Viering

20 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 100: 1, 2 Formulier I Zingen: Psalm 22: 1, 10 Gebed Lezen: Marcus 10:17-31 Preek Zingen: Gezang 22: 1, 4 Zingen: Psalm 129: 1, 2 Viering

21 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 100: 1, 2 Formulier I Zingen: Psalm 22: 1, 10 Gebed Lezen: Marcus 10:17-31 Preek Zingen: Gezang 22: 1, 4 Zingen: Psalm 129: 1, 2 Viering

22 om je extra na te laten denken
Tekst: Marcus 10:17-31 Zingen: Gezang 22: 1, 4 spelen met woorden om je extra na te laten denken

23 Niemand is goed behalve God'
Tekst: Marcus 10:17-31 Zingen: Gezang 22: 1, 4 ' Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve God'

24 Tekst: Marcus 10:17-31 Zingen: Gezang 22: 1, 4 een enger verhaal

25 Tekst: Marcus 10:17-31 Zingen: Gezang 22: 1, 4 de Goede Meester

26 Uw woord omvat mijn leven en tilt mij aan het licht.
Gezang 22: 1, 4 Uw woord omvat mijn leven en tilt mij aan het licht. Hebt Gij zo door uw spreken niet alles opgericht? Uw Woord zet mij op vaste grond en vult met louter leven de woorden in mijn mond

27 God, laat mij nooit verliezen de vreugde om uw woord,
Gezang 22: 1, 4 God, laat mij nooit verliezen de vreugde om uw woord, de moed mijn weg te kiezen waar ik uw voetstap hoor. En overtuig mij dag aan dag dat Gij mij hebt geroepen, ja, dat ik leven mag!

28 Formulier I Zingen: Psalm 129: 1, 2 Gebed Viering + Gezang 76: 1, 2 Gezang 34: 1, 2, 3 (NG 18) Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Gezang 69: 1 (GK 18) Gezang 68: 1, 2, 3 ( (GK 25) Collecte Zingen: Psalm 100: 3, 4 Zegen

29 Christus heeft ons bevolen deze maaltijd te
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal Christus gedenken Christus heeft ons bevolen deze maaltijd te houden om hem te gedenken. God de Vader heeft onze Heer Jezus Christus in deze wereld gezonden, zoals hij onder het oude verbond aan de aartsvaders had beloofd. De Zoon is mens geworden. Heel zijn leven op aarde heeft hij de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten

30 bezwijken, voor ons gedragen. Zo heeft hij gehoorzaam alles gedaan wat
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal bezwijken, voor ons gedragen. Zo heeft hij gehoorzaam alles gedaan wat Gods wet van ons vraagt. Gebogen onder de zware druk van onze zonden en van Gods woede werd hij in de hof van Getsemane overvallen door doodsangst, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de grond viel. Daar liet hij zich boeien om ons vrijuit te laten gaan. Daarna is hij met smaad overladen,

31 zodat wij nooit meer te schande worden.
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal zodat wij nooit meer te schande worden. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel worden vrijgesproken. Ja, hij heeft zijn lichaam aan het kruis laten spijkeren om de aanklacht tegen ons weg te doen door haar aan het kruis te nagelen. Door dit alles heeft hij de vloek die op ons lag, op zich genomen om ons met zijn zegen te vervullen.

32 Ja, aan het kruishout heeft hij zich met lichaam
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal Ja, aan het kruishout heeft hij zich met lichaam en ziel tot in de allerdiepste angst van de hel laten verstoten. Toen riep hij uit: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten worden.Tenslotte heeft hij met zijn dood het nieuwe verbond van genade en verzoening voor eeuwig rechtsgeldig gemaakt, toen hij uitriep: Het is volbracht!

33 De Heer Jezus wil dat wij er vast op
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal Onderwijs De Heer Jezus wil dat wij er vast op Vertrouwen dat wij bij dit verbond horen. Daarom nam hij bij zijn laatste pesachmaal een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Ook nam hij na de maaltijd de beker en hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond dat door

34 mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Hij bedoelt: zo vaak als je avondmaal viert, herinneren brood en de wijn je aan mijn hartelijke liefde. Jij moest de eeuwig dood ondergaan. Daarom heb ik mijn lichaam in de dood gegeven en mijn bloed voor jou vergoten. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed stil ik jouw geestelijke honger en dorst zodat

35 je eeuwig leeft. Dit is even zeker als het brood
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal je eeuwig leeft. Dit is even zeker als het brood voor onze ogen wordt gebroken, de beker ons gegeven wordt en wij dit brood eten en uit deze beker drinken. Gemeenschap met Christus en zijn broeders en zusters Zo wil de Heer Jezus Christus ons met dit avondmaal leren dat hij wil dat ons geloof rust

36 op zijn offer, dat hij eenmaal aan het kruis
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal op zijn offer, dat hij eenmaal aan het kruis heeft gebracht. Alleen door dat offer worden we gered. Want aan het kruis is hij voor ons het ware eten en drinken geworden waardoor wij eeuwige leven. Door te sterven heeft hij de zonde, de oorzaak van onze eeuwige honger en dorst, weggenomen. Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende

37 Geest aan ons te geven. Christus is ons hoofd,
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal Geest aan ons te geven. Christus is ons hoofd, wij zijn ledematen van zijn lichaam. De Geest, die hem bezielt, woont ook in ons en verbindt ons aan hem. Hij laat ons delen in heel de rijkdom die Christus schenkt: de vrijspraak en het leven in eeuwige luister. Door dezelfde Geest verbindt hij ons ook met elkaar in echte broederlijke liefde als leden van één lichaam. Want de apostel zegt:

38 Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam; want wij hebben allen deel aan dat ene brood.34 Daarom zijn wij samen één lichaam om elkaar in liefde te dienen. Christus heeft ons eerst volmaakt liefgehad. Daarom moeten wij ook elkaar liefhebben en wel met woord èn daad.

39 Dat kunnen we alleen met de hulp van de
Formulier 1 voor de viering van het heilig avondmaal Dat kunnen we alleen met de hulp van de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn heilige Geest. Amen!

40 Formulier I Zingen: Psalm 129: 1, 2 Gebed Viering + Gezang 76: 1, 2 Gezang 34: 1, 2, 3 (NG 18) Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Gezang 69: 1 (GK 18) Gezang 68: 1, 2, 3 ( (GK 25) Collecte Zingen: Psalm 100: 3, 4 Zegen

41 Formulier I Zingen: Psalm 129: 1, 2 Gebed Viering + Gezang 76: 1, 2 Gezang 34: 1, 2, 3 (NG 18) Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Gezang 69: 1 (GK 18) Gezang 68: 1, 2, 3 ( (GK 25) Collecte Zingen: Psalm 100: 3, 4 Zegen

42 Formulier I Zingen: Psalm 129: 1, 2 Gebed Viering + Gezang 76: 1, 2 Gezang 34: 1, 2, 3 (NG 18) Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Gezang 69: 1 (GK 18) Gezang 68: 1, 2, 3 ( (GK 25) Collecte Zingen: Psalm 100: 3, 4 Zegen

43 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegt: Kom!
Gezang 76: 1, 2 Gezang 34: 1, 2, 3 (NG 18) Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Gezang 69: 1 (GK 18) Gezang 68: 1, 2, 3 ( (GK 25) En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegt: Kom! En wie dorst heeft, kome. En wie wil, neemt het water des levens om niet; neemt het water des levens om niet.

44 Hij die van deze dingen getuigt, Hij zegt: ’Ja, ik kom!’
Gezang 76: 1, 2 Gezang 34: 1, 2, 3 (NG 18) Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Gezang 69: 1 (GK 18) Gezang 68: 1, 2, 3 ( (GK 25) Hij die van deze dingen getuigt, Hij zegt: ’Ja, ik kom!’ Ik zal spoedig komen, ja, Ik kom. Amen, ja Here Jezus, kom.

45 Al zou de vijgenboom niet bloeien Geen opbrengst aan de wijnstok zijn,
Gezang 76: 1, 2 Gezang 34: 1, 2, 3 (NG 18) Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Gezang 69: 1 (GK 18) Gezang 68: 1, 2, 3 ( (GK 25) Al zou de vijgenboom niet bloeien Geen opbrengst aan de wijnstok zijn, Toch zal mijn beker overvloeien Want Jezus schenkt mij vreugdewijn. Al draagt ook olijf geen vruchten Ontbreekt het koren op het veld Met Hem heb ik geen kwaad te duchten Die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld

46 Al loopt geen schaap meer in de weide
Gezang 76: 1, 2 Gezang 34: 1, 2, 3 (NG 18) Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Gezang 69: 1 (GK 18) Gezang 68: 1, 2, 3 ( (GK 25) Al loopt geen schaap meer in de weide en staat geen rund meer in de stal toch zal ik mij in Hem verblijden, die is, die was en komen zal. Hij maakt mijn voeten als der hinden, zodat ik op mijn hoogten treed. ’k Zal mij aan zijn beloften binden, en word met zijn gezag bekleed.

47 Al kwellen ziekten, zorgen, machten
Gezang 76: 1, 2 Gezang 34: 1, 2, 3 (NG 18) Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Gezang 69: 1 (GK 18) Gezang 68: 1, 2, 3 ( (GK 25) Al kwellen ziekten, zorgen, machten Ik zal hen met Gods woord verslaan, Ik blijf zijn beeld in mij verwachten, Al klaagt de boze mij ook aan. Nochtans, ja nochtans zal ik juichen: De Here Here is mijn kracht, En iede’re vijand zal zich buigen Voor Hem die alles heeft volbracht.

48 Laat de kinderen tot Mij komen Alle alle kinderen.
Gezang 76: 1, 2 Gezang 34: 1, 2, 3 (NG 18) Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Gezang 69: 1 (GK 18) Gezang 68: 1, 2, 3 ( (GK 25) Laat de kinderen tot Mij komen Alle alle kinderen. Niemand mag ze hind’ren Want de poorten van mijn rijk Staan voor kind’ren open, Laat ze allen groot en klein bij Mij binnen lopen

49 Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen.
Gezang 76: 1, 2 Gezang 34: 1, 2, 3 (NG 18) Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Gezang 69: 1 (GK 18) Gezang 68: 1, 2, 3 ( (GK 25) Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen. Laat de mensen tot Mij komen, houdt ze toch niet tegen! Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open, als ze aan een kind gelijk bij Mij binnenlopen.

50 U, heilig Godslam, loven wij, Gij hebt voor ons aan 't kruis geleden,
Gezang 69: 1 (GK 18) Gezang 68: 1, 2, 3 ( (GK 25) U, heilig Godslam, loven wij, Gij hebt voor ons aan 't kruis geleden, Gij doet ons tot de Vader treden als koningen en priesters. Gij, Gij, Heiland, kocht ons met uw bloed, dies brengen wij U dank en ere en werpen in aanbidding, Here, al onze kronen aan uw voet. Ja, amen, ja, halleluja!

51 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden
Gezang 69: 1 (GK 18) Gezang 68: 1, 2, 3 ( (GK 25) Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige.

52 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven
Gezang 69: 1 (GK 18) Gezang 68: 1, 2, 3 ( (GK 25) Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U d'eerkroon opgedragen. Geheel de aard' en 't hemelhof moet van uw eer gewagen.

53 U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken,
Gezang 69: 1 (GK 18) Gezang 68: 1, 2, 3 ( (GK 25) U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

54 Formulier I Zingen: Psalm 129: 1, 2 Gebed Viering + Gezang 76: 1, 2 Gezang 34: 1, 2, 3 (NG 18) Gezang 45: 1, 2 (NG 26) Gezang 69: 1 (GK 18) Gezang 68: 1, 2, 3 ( (GK 25) Collecte Zingen: Psalm 100: 3, 4 Zegen

55 COLLECTE Vandaag De collecte is voor de Kerk Volgende week
de 1e collecte is voor de Diakonie ‘s morgens Dit Koningskind de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Kevin Metz Volgende week: Mark Treurniet Na de collecte zingen we: Psalm 100: 3, 4

56 Zingen: Psalm 100: 3, 4 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

57 Zingen: Psalm 100: 3, 4 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

58 GAAT U MEE OP ONZE REIS? Eind maart hopen we weer aan een reis door het geloof te beginnen. Reist u met ons mee? Kent u iemand die graag op reis zou willen? U bent van harte welkom! Mail dan naar of spreek mij aan! Marijn Huijssoon


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google