De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst In deze dienst wordt door ouderling Frank Roorda een preek gelezen van ds. J. Douma te Haarlem Voorlezer: Dicky Roorda We lezen: Psalm 103 en Johannes 1: 14 – 18 De preek gaat over Johannes 1: 16 Wij ontvangen allen zelfs genade op genade Het eerste lied: Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5 Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Na afloop van deze dienst is er koffie . .

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5 . .

3 Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5

4 Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5

5 Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5

6 Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5

7 Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5

8 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5 Wet Zingen: Psalm 86: 4 Gebed Lezen: Psalm 103 Zingen: Psalm 100: 1 Lezen: Johannes 1: Zingen: Liedboek 15: 3, 4 Preek over Johannes 1: 16 Zingen: Psalm 103: 3, 5, 9 . .

9 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5 Wet Zingen: Psalm 86: 4 Gebed Lezen: Psalm 103 Zingen: Psalm 100: 1 Lezen: Johannes 1: Zingen: Liedboek 15: 3, 4 Preek over Johannes 1: 16 Zingen: Psalm 103: 3, 5, 9 . .

10 Psalm 86: 4

11 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5 Wet Zingen: Psalm 86: 4 Gebed Lezen: Psalm 103 Zingen: Psalm 100: 1 Lezen: Johannes 1: Zingen: Liedboek 15: 3, 4 Preek over Johannes 1: 16 Zingen: Psalm 103: 3, 5, 9 . .

12 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5 Wet Zingen: Psalm 86: 4 Gebed Lezen: Psalm 103 Zingen: Psalm 100: 1 Lezen: Johannes 1: Zingen: Liedboek 15: 3, 4 Preek over Johannes 1: 16 Zingen: Psalm 103: 3, 5, 9 . .

13 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5 Wet Zingen: Psalm 86: 4 Gebed Lezen: Psalm 103 Zingen: Psalm 100: 1 Lezen: Johannes 1: Zingen: Liedboek 15: 3, 4 Preek over Johannes 1: 16 Zingen: Psalm 103: 3, 5, 9 . .

14 . Psalm 100: 1 . .

15 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5 Wet Zingen: Psalm 86: 4 Gebed Lezen: Psalm 103 Zingen: Psalm 100: 1 Lezen: Johannes 1: Zingen: Liedboek 15: 3, 4 Preek over Johannes 1: 16 Zingen: Psalm 103: 3, 5, 9 . .

16 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5 Wet Zingen: Psalm 86: 4 Gebed Lezen: Psalm 103 Zingen: Psalm 100: 1 Lezen: Johannes 1: Zingen: Liedboek 15: 3, 4 Preek over Johannes 1: 16 Zingen: Psalm 103: 3, 5, 9 . .

17 Liedboek 15: 3a, 4

18 Liedboek 15: 3b, 4

19 Liedboek 15: 3, 4a

20 Liedboek 15: 3, 4b

21 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3, 4, 5 Wet Zingen: Psalm 86: 4 Gebed Lezen: Psalm 103 Zingen: Psalm 100: 1 Lezen: Johannes 1: Zingen: Liedboek 15: 3, 4 Preek over Johannes 1: 16 Zingen: Psalm 103: 3, 5, 9 . .

22 WIJ ONTVANGEN ZELFS GENADE OP GENADE Over de overvloed van genade
. . WIJ ONTVANGEN ZELFS GENADE OP GENADE Over de overvloed van genade Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade. Johannes 1:16 . .

23 . . Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten. Psalm 51:19    . .

24 . . Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten. Psalm 51:19    Ik laat mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Want in mijn zwakheid ben ik sterk. 2 Korintiërs 12:9-10 . .

25 Psalm 32:5  Gods vergévende genade!
. . Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de Heer mijn ontrouw’ - en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Psalm 32:5  Gods vergévende genade!    . .

26 Psalm 32:5  Gods vergévende genade!
. . Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de Heer mijn ontrouw’ - en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Psalm 32:5  Gods vergévende genade!    Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Psalm 147:3  Gods genézende genade! . .

27 Psalm 32:5  Gods vergévende genade!
. . Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de Heer mijn ontrouw’ - en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Psalm 32:5  Gods vergévende genade!    Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Psalm 147:3  Gods genézende genade! Ze schreeuwden in hun angst tot de Heer: hij heeft hen gered uit vele gevaren en brak hun boeien aan stukken. Psalm 107:  Gods bevríjdende genade! . .

28 . . Overstelpende genade Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. Johannes 1:16 (NBV) Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade. Johannes 1:16 (NGB 1951) . .

29 . . Overstelpende genade Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. Johannes 1:16 (NBV) Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade. Johannes 1:16 (NGB 1951) Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Johannes 1:14 . .

30 . . De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Johannes 1:17 . .

31 . . Psalm 103 . .

32 Psalm 103 Prijs de HEER, mijn ziel,
. . Psalm 103 Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Psalm 103:1-5 . .

33 Psalm 103 Hij vergeeft u alle schuld: vergeving voor zondige mensen.
Hij geneest al uw kwalen: genezing voor gewonde mensen. Hij redt uw leven van het graf: bevrijding voor gebonden mensen. . .

34 . . Psalm 103 Liefdevol en genádig is de Heer! Psalm 103:8 . .

35 Psalm 103 Liefdevol en genádig is de Heer! Psalm 103:8
. . Psalm 103 Liefdevol en genádig is de Heer! Psalm 103:8 Prijs de Heer, al zijn schepselen, prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel! Psalm 103:22 . .

36 Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
Johannes 10:10 . .

37 Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
Johannes 10:10 In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Efeziërs 1:7-8 . .

38 Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
Johannes 10:10 In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Efeziërs 1:7-8 Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Efeziërs 2:7 . .

39 . . Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. Efeziërs 3:8 . .

40 . . Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. Efeziërs 3:8 Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Romeinen 5:15 . .

41 . . Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. 1 Timoteüs 1:14 . .

42 . . Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. 1 Timoteüs 1:14 Genade zij u en vrede, in overvloed, door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. 2 Petrus 1:2 . .

43 Gebed Zingen: Psalm 103: 3, 5, 9 Collecte Zingen: Gezang 165 (2x)
. . Gebed Zingen: Psalm 103: 3, 5, 9 Collecte Zingen: Gezang 165 (2x) Zegen . .

44 Gebed Zingen: Psalm 103: 3, 5, 9 Collecte Zingen: Gezang 165 (2x)
. . Gebed Zingen: Psalm 103: 3, 5, 9 Collecte Zingen: Gezang 165 (2x) Zegen   . .

45 Psalm 103: 3, 5, 9

46 Psalm 103: 3, 5, 9

47 . Psalm 103: 3, 5, 9 . .

48 Gebed Zingen: Psalm 103: 3, 5, 9 Collecte Zingen: Gezang 165 (2x)
. . Gebed Zingen: Psalm 103: 3, 5, 9 Collecte Zingen: Gezang 165 (2x)  Zegen . .

49 Is de 1ste collecte voor de Diakonie “De Driehoek”
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Diakonie “De Driehoek” de 2de collecte voor de Kerk Organist speelt: Jesus bleibet meine Freude, Meines Herzens Trost und Saft, Jesus wehret allem Leide, Er ist meines Lebens Kraft, Meiner Augen Lust und Sonne, Meiner Seele Schatz und Wonne; Darum lass ich Jesum nicht Aus dem Herzen und Gesicht Door JS Bach geschreven voor het zogenaamde Mariafeest, 2 juli, gevierd als onderdeel van het kerkelijk jaar. Bij het feest waarin wordt stilgestaan bij het bezoek van Maria aan Elisabeth Luc. 1: 39 – 46 . .

50 COLLECTE Collectemunten nodig? Volgende week
. . Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot uur COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Iris van der Zwaag Na de collecte zingen we: Gezang 165 (2x) . .

51 . Gezang 165 a (2x) . .

52 . Gezang 165 b (2x) . .

53 . Gezang 165 a (2x) . .

54 . Gezang 165 b (2x) . .

55 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

56 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.

57 Er zijn nog pepermunten!
Wilt u nog graag een doosje overheerlijke Wilheminapepermunt, stop dan een briefje met naam en aantal doosjes met bijgevoegd het geld in de paarse doos in de hal! 1= €2,50 3= €6,50


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google