De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De preek gaat over.... Frank Dingemanse, Lineke Goudappel, Alinde Huisman, Suzanne Jansen, Stefan de Korte, Marion Meulmeester, Wouter Treurniet, Tanny.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De preek gaat over.... Frank Dingemanse, Lineke Goudappel, Alinde Huisman, Suzanne Jansen, Stefan de Korte, Marion Meulmeester, Wouter Treurniet, Tanny."— Transcript van de presentatie:

1 De preek gaat over.... Frank Dingemanse, Lineke Goudappel, Alinde Huisman, Suzanne Jansen, Stefan de Korte, Marion Meulmeester, Wouter Treurniet, Tanny van der Veen ook namens Tekst voor de preek is 1 Korintiërs 2: 12 een cadeau met uitleg

2 Opwekking 581 Ik wil heel dicht bij U zijn, als een kind bij de vader op schoot. Ik wil heel dicht bij U zijn; dat is de plek waar ik hoor. Til mij op, neem mij in uw armen. Til mij op, houd mij dicht tegen U aan. Til mij op, ik wil U omarmen. Til mij op en laat mij niet meer gaan. Karianne

3 Opwekking 581 Ik mag heel dicht bij U zijn, als een kind bij de vader op schoot. Ik mag heel dicht bij U zijn; dat is de plek waar ik hoor. En U tilt mij op, neemt mij in uw armen. En U tilt mij op, houdt mij dicht tegen U aan. En U tilt mij op, Ik mag U omarmen. En U tilt mij op en laat mij niet meer gaan. Karianne

4 Opwekking 581 Draag mij door het diepe water, waar ik zelf niet meer kan staan. In uw armen ben ik veilig, wanneer U mij draagt, als ik niet verder kan gaan. Ik mag heel dicht bij U zijn, als een kind bij de vader op schoot. Ik mag heel dicht bij U zijn; dat is de plek waar ik hoor. Karianne

5 De preek gaat over.... Frank Dingemanse, Lineke Goudappel, Alinde Huisman, Suzanne Jansen, Stefan de Korte, Marion Meulmeester, Wouter Treurniet, Tanny van der Veen ook namens Tekst voor de preek is 1 Korintiërs 2: 12 een cadeau met uitleg

6 Psalmen voor Nu 145 God, ik adem om van u te zingen Alle dagen zing ik dank op dank Groter bent u dan in duizend levens Een mens bevatten kan Wat u doet gaat elke taal te boven Maar erover zwijgen wil ik niet Uw rechtvaardigheid wil bezingen Uw goedheid met dit lied (allen)

7 Psalmen voor Nu 145 (allen) Hij vergeeft, hij vergeeft Veegt weg wat wij verkeerd doen In zijn liefde blijft hij dichtbij Dichtbij al zijn mensen Dichtbij alles wat hij leven gaf -tussenspel-

8 Psalmen voor Nu 145 (allen) Al wat adem kreeg en levenskrachten Dankt u dat het u als koning kent Laten alle landen van de aarde Beseffen wie u bent En als iemand valt of door het leven Krom gebogen wordt, dan helpt de Heer Alle mensen die hem kennen weten God is er altijd weer

9 Psalmen voor Nu 145 (allen) Wat hij doet, wat hij doet Toont ons zijn grote liefde Roep hem, roep maar, hij zal er zijn Hij geeft antwoord, hij beschermt je Pak zijn hand dan val je niet

10 Psalmen voor Nu 145 (koor) Van zijn liefde zal ik blijven Alle dagen zing ik hem mijn dank God, ik adem om van u te zingen Ik zing mijn leven lang

11 Psalmen voor Nu 145 (allen) Wat hij doet, wat hij doet Toont ons zijn grote liefde Roep hem, roep maar, hij zal er zijn Hij geeft antwoord, hij beschermt je Pak zijn hand dan val je niet

12 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalmen voor Nu 84

13 Psalmen voor Nu 84 Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende schreeuw om de levende God. (allen)

14 Psalmen voor Nu 84 Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende schreeuw om de levende God. (allen)

15 Psalmen voor Nu 84 Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij u onder de pannen, God. Wonen bij u is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor u. -tussenspel- (allen)

16 Psalmen voor Nu 84 Gelukkig wie naar u, vol van verlangen op weg zijn. Zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval. Gaan ze van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in zijn heilige stad. (allen)

17 Psalmen voor Nu 84 Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja, liever één dag dicht bij u, dan duizend dagen zonder u. Liever bij u aan de drempel, dan binnen te zijn in een duistere tent. -tussenspel- (allen)

18 Psalmen voor Nu 84 De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal hij geven. Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op u. (allen)

19 De vrucht van de Geest Zingen: Gezang 156 (NG 79) Gebed De Geest en de duif Zingen: Opwekking 518 Lezen: Handelingen 2:1-13 Zingen: Psalm 96:1,2,8 Preek: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82)

20 Liefde Vreugde Vrede Geduld Vriendelijkheid Goedheid Trouw Zachtmoedigheid Zelfbeheersing

21 -Intro- Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart. Gezang 156 (NG 79) (allen)

22 Met uw liefde Heer kom mij tegemoet, Nu ik mij tot U keer, en maak alles goed. -Tussenspel- Gezang 156 (NG 79) (allen)

23 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. Gezang 156 (NG 79) (allen)

24 Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort, mijn bede tot U. Gezang 156 (NG 79) (allen)

25 De vrucht van de Geest Zingen: Gezang 156 (NG 79) Gebed De Geest en de duif Zingen: Opwekking 518 Lezen: Handelingen 2:1-13 Zingen: Psalm 96:1, 2, 8 Preek: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82)

26 De vrucht van de Geest Zingen: Gezang 156 (NG 79) Gebed De Geest en de duif Zingen: Opwekking 518 Lezen: Handelingen 2:1-13 Zingen: Psalm 96:1, 2, 8 Preek: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82)

27 Opwekking 518 Karianne Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent.

28 Opwekking 518 allen Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

29 Opwekking 518 Karianne Heer U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot ben ik door U geweven; U bent oneindig groot. Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

30 Opwekking 518 Allen 2 keer met tussenspel Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

31 De vrucht van de Geest Zingen: Gezang 156 (NG 79) Gebed De Geest en de duif Zingen: Opwekking 518 Lezen: Handelingen 2:1-13 Zingen: Psalm 96:1, 2, 8 Preek: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82)

32 Handelingen 2: Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,

33 Handelingen 2: en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken In vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit Ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal

34 Handelingen 2:1-13 hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië,

35 Handelingen 2:1-13 en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

36 Psalm 96: 1, 2, 8 Zingt een nieuw lied voor God de HERE. Zing, aarde, zing zijn naam ter ere. Zingt voor de HEER met diep ontzag, boodschapt zijn heil van dag tot dag, opdat elk volk die lofzang lere. (allen)

37 Psalm 96: 1, 2, 8 Leer ieder volk zijn glorie prijzen, leer al de naties eer bewijzen aan Hem die wonderen volbracht. Groot is de HEER, geducht in kracht. Laat dan voor Hem uw lofzang rijzen. (allen)

38 Psalm 96: 1, 2, 8 Het juiche al voor God de HERE, want Hij die alles zal regeren, komt richten in gerechtigheid. Hij komt in trouw en majesteit, om ieder volk zijn recht te leren. (allen)

39 De vrucht van de Geest Zingen: Gezang 156 (NG 79) Gebed De Geest en de duif Zingen: Opwekking 518 Lezen: Handelingen 2:1-13 Zingen: Psalm 96:1, 2, 8 Preek: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82)

40 1 Korintiërs 2: Maar het is zoals geschreven staat: ‘ Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft. ’ 10 God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.

41 1 Korintiërs 2: Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. 12 Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.

42 Tekst: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82)

43 Tekst: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82)

44 Tekst: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82)

45 Tekst: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82)

46 Tekst: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82) Jij kunt alleen maar weten wat ik denk als ik het je vertel

47 Tekst: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82) Weten hoe God over jou denkt … → Hoe kan dat? Jij kunt alleen maar weten hoe God denkt, als Hij het je zelf vertelt!

48 Tekst: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82) De Geest kent God door en door Hij werd aan mensen gegeven opdat ze God zouden kennen

49 Tekst: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82) 2. Het cadeau van God 'Wij hebben de Geest van God ontvangen, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid geschonken heeft.'

50 Tekst: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82) 2. Het cadeau van God 'Wij hebben de Geest van God ontvangen, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid geschonken heeft.‘ ………………… het kruis namelijk!

51 Tekst: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82) 3. Waarom is dat wrede kruis zo'n groot cadeau?

52 Tekst: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82) Onrecht Wat gebeurt er met alle schuld? Het kruis: schuld gedragen oordeel aangekondigd

53 Tekst: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82) Dood Wat is de zin van alles? Het kruis: de dood ondergaan de dood overwonnen

54 Tekst: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82) Persoonlijkheid Wie ben ik? Waarom leef ik? Het kruis: leven voor de liefde uniek kind van God

55 Tekst: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82) ToekomstVooruitgangsgeloof? Het kruis: Er is toekomst met Jezus Deze wereld doet er toe

56 Tekst: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82) 4. De Geest als Gids Geschenk 1: Jezus en zijn kruis Geschenk 2: de Geest – om te weten van Jezus en zijn kruis

57 Tekst: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82) 4. De Geest als Gids → Hard nodig! Want onze cultuur is een blokkade voor het kruis

58 Tekst: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82) Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen – dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft

59 Tekst: 1 Korintiërs 2: 12 Zingen: Gezang 161 (NG 82) 5. De Geest ontvangen richtingwijzer naar Jezus nooit ver weg bidden

60 Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta Heer u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga Zolang u mij adem geeft, zolang als ik besta Ik zal niet meer vrezen want u bent bij mij Heer ik bid u blijf mij nabij Tussenspel Gezang 161 (NG 82)(allen)

61 Gezang 161 (NG 82) Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw Heer, u bent mijn waarheid de vrede van mijn hart En niets in dit leven zal ons scheiden Heer Zo weet ik mij veilig want uw hand laat mij nooit los Van wat ik misdaan heb, heeft u mij bevrijd En in uw vergeving leef ik nu Tussenspel (allen)

62 Gezang 161 (NG 82) Vader van het leven, ik geloof in u Jezus de verlosser, wij hopen steeds op u Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht U die via duizend wegen ons hier samen bracht En op duizend wegen zendt u ons weer uit Om het zaad te zijn van Gods rijk (allen)

63 Getuigenissen Belijdenis Zingen: Gezang 167 (NG 87) Gebed Uitreiken boeken Collecte Zingen: Gezang 171 Zegen Muziek

64 Getuigenissen Belijdenis Zingen: Gezang 167 (NG 87) Gebed Uitreiken boeken Collecte Zingen: Gezang 171 Zegen Muziek

65 Gezang 167 (NG 87) Samen in de naam van Jezus Heffen wij het loflied aan, Want de Geest spreekt alle talen En doet ons elkaar verstaan Samen bidden, samen zoeken, Naar het plan van onze Heer Samen zingen en getuigen Samen leven tot zijn eer (allen)

66 Gezang 167 (NG 87) Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt. En de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. (allen)

67 Gezang 167 (NG 87) Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar, Jezus Christus, Triomfator mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer. (allen)

68 Getuigenissen Belijdenis Zingen: Gezang 167 (NG 87) Gebed Uitreiken boeken Collecte Zingen: Gezang 171 Zegen Muziek

69 Getuigenissen Belijdenis Zingen: Gezang 167 (NG 87) Gebed Uitreiken boeken Collecte Zingen: Gezang 171 Zegen Muziek

70 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Zending Volgende Week de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk Bijdrage kerkverband Bloemenbezorging: Vandaag: Johanneke Joosse Volgende week: Henk Treurniet Na de collecte zingen we: Gezang 171 muziek + zang tijdens collecte: To be alone with you

71 Wees stil, voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Gezang 171 (allen)

72 Gezang 171 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. (allen)

73 Gezang 171 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. (allen)

74 Gezang 171 Wij kunnen niet stoppen met zingen voor U Wij willen niet anders dan leven met U Wij kunnen niet stoppen met zingen voor U Wij willen niet anders dan leven met U (koor)

75 Gezang 171 Wij kunnen niet stoppen met zingen voor U Wij willen niet anders dan leven met U Wij kunnen niet stoppen met zingen voor U Wij willen niet anders dan leven met U Wij kunnen niet stoppen met zingen voor U Wij willen niet anders dan leven met U Wij kunnen niet stoppen met zingen voor U Wij willen niet anders dan leven met U (allen)

76 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "De preek gaat over.... Frank Dingemanse, Lineke Goudappel, Alinde Huisman, Suzanne Jansen, Stefan de Korte, Marion Meulmeester, Wouter Treurniet, Tanny."

Verwante presentaties


Ads door Google