De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Jakobus 5: 7 - 20 De preek gaat over: Jakobus 5: 16 Ik moet je iets bekennen... Voorlezer: Iris v/d Zwaag Alle liederen worden geprojecteerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Jakobus 5: 7 - 20 De preek gaat over: Jakobus 5: 16 Ik moet je iets bekennen... Voorlezer: Iris v/d Zwaag Alle liederen worden geprojecteerd."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Jakobus 5: 7 - 20 De preek gaat over: Jakobus 5: 16 Ik moet je iets bekennen... Voorlezer: Iris v/d Zwaag Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: ds. E.J. Sytsma Elkaar groeten Afhankelijk zijn: Gezang 168 (NG 88) Gezegend zijn: Zegengroet Zingen: Psalmen van Nu 84

2 .... Elkaar groeten Afhankelijk zijn: Gezang 168 (NG 88) Gezegend zijn: Zegengroet Zingen: Psalmen van Nu 84 Bidden: Gezang 156 (NG 79) Gebed Zingen koor & gemeente: Opwekking 609 Lezen uit de Bijbel: Jakobus 5: 7 - 20 Preek over: Jakobus 5: 16 Zingen: Gezang 171: 1, 2, 3

3 .... Elkaar groeten Afhankelijk zijn: Gezang 168 (NG 88) Gezegend zijn: Zegengroet Zingen: Psalmen van Nu 84 Bidden: Gezang 156 (NG 79) Gebed Zingen koor & gemeente: Opwekking 609 Lezen uit de Bijbel: Jakobus 5: 7 - 20 Preek over: Jakobus 5: 16 Zingen: Gezang 171: 1, 2, 3

4 ...

5 .... Elkaar groeten Afhankelijk zijn: Gezang 168 (NG 88) Gezegend zijn: Zegengroet Zingen: Psalmen van Nu 84 Bidden: Gezang 156 (NG 79) Gebed Zingen koor & gemeente: Opwekking 609 Lezen uit de Bijbel: Jakobus 5: 7 - 20 Preek over: Jakobus 5: 16 Zingen: Gezang 171: 1, 2, 3

6 Psalmen voor Nu 84 Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

7 Psalmen voor Nu 84 Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij u onder de pannen, God. Wonen bij u is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor u.

8 Psalmen voor Nu 84 Gelukkig wie naar u, vol van verlangen op weg zijn. Zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval. Gaan ze van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

9 Psalmen voor Nu 84 Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja, liever één dag dicht bij u, dan duizend dagen zonder u. Liever bij u aan de drempel, dan binnen te zijn in een duistere tent.

10 Psalmen voor Nu 84 De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal hij geven. Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op u. Wat hou ik van uw huis!

11 .... Elkaar groeten Afhankelijk zijn: Gezang 168 (NG 88) Gezegend zijn: Zegengroet Zingen: Psalmen van Nu 84 Bidden: Gezang 156 (NG 79) Gebed Zingen koor & gemeente: Opwekking 609 Lezen uit de Bijbel: Jakobus 5: 7 - 20 Preek over: Jakobus 5: 16 Zingen: Gezang 171: 1, 2, 3

12 Gezang 156: 1, 2, 3, 4 (NG 79)

13

14

15

16 .... Elkaar groeten Afhankelijk zijn: Gezang 168 (NG 88) Gezegend zijn: Zegengroet Zingen: Psalmen van Nu 84 Bidden: Gezang 156 (NG 79) Gebed Zingen koor & gemeente: Opwekking 609 Lezen uit de Bijbel: Jakobus 5: 7 - 20 Preek over: Jakobus 5: 16 Zingen: Gezang 171: 1, 2, 3

17 .... Elkaar groeten Afhankelijk zijn: Gezang 168 (NG 88) Gezegend zijn: Zegengroet Zingen: Psalmen van Nu 84 Bidden: Gezang 156 (NG 79) Gebed Zingen koor & gemeente: Opwekking 609 Lezen uit de Bijbel: Jakobus 5: 7 - 20 Preek over: Jakobus 5: 16 Zingen: Gezang 171: 1, 2, 3

18 (m) U bent heilig - (v) U bent heilig (m) U bent machtig - (v) U bent machtig (m) U bent waardig - (v) U bent waardig (m) Eer en ontzag - (v) Eer en ontzag Opwekking 609

19 (m) Ik wil volgen - (v) Ik wil volgen (m) Ik wil luist'ren - (v) Ik wil luist'ren (m) Van U houden - (v) Van U houden (m) Iedere dag - (v) Iedere dag Opwekking 609

20 U die koning bent en de hoogste Heer U de machtige Kwam op aarde neer Als Emmanuel God zal met ons zijn Opwekking 609

21 Als het Lam van God Zo volmaakt en rein U die leven geeft Mij bevrijding bracht En voor eeuwig leeft U hebt alle macht Opwekking 609

22 U de Alfa, Omega Eens zal ik U zien U mijn Meester, Messias, Verlosser en Vriend U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U. Opwekking 609

23 (m) U bent heilig - (v) U bent heilig (m) U bent machtig - (v) U bent machtig (m) U bent waardig - (v) U bent waardig (m) Eer en ontzag - (v) Eer en ontzag Opwekking 609

24 (m) Ik wil volgen - (v) Ik wil volgen (m) Ik wil luist'ren - (v) Ik wil luist'ren (m) Van U houden - (v) Van U houden (m) Iedere dag - (v) Iedere dag Opwekking 609

25 U die koning bent en de hoogste Heer U de machtige Kwam op aarde neer Als Emannuel God zal met ons zijn Opwekking 609

26 Als het Lam van God Zo volmaakt en rein U die leven geeft Mij bevrijding bracht En voor eeuwig leeft U hebt alle macht Opwekking 609

27 U de Alfa, Omega Eens zal ik U zien U mijn Meester, Messias, Verlosser en Vriend U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U. U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U. Opwekking 609

28 .... Elkaar groeten Afhankelijk zijn: Gezang 168 (NG 88) Gezegend zijn: Zegengroet Zingen: Psalmen van Nu 84 Bidden: Gezang 156 (NG 79) Gebed Zingen koor & gemeente: Opwekking 609 Lezen uit de Bijbel: Jakobus 5: 7 - 20 Preek over: Jakobus 5: 16 Zingen: Gezang 171: 1, 2, 3

29 .... Elkaar groeten Afhankelijk zijn: Gezang 168 (NG 88) Gezegend zijn: Zegengroet Zingen: Psalmen van Nu 84 Bidden: Gezang 156 (NG 79) Gebed Zingen koor & gemeente: Opwekking 609 Lezen uit de Bijbel: Jakobus 5: 7 - 20 Preek over: Jakobus 5: 16 Zingen: Gezang 171: 1, 2, 3

30 .... Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

31 .... Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Over welke mooie dingen (die vandaag in ieder geval gelden) schrijft Jakobus?

32 .... Beken elkaar uw zonden...

33 .... Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen.

34 .... Denk aan de gelijkenis van de leeuw en de zebra...

35 .... Waar worstel jij mee? Wat is een zonde die steeds maar terugkomt? Of die je gedaan hebt en waar je steeds maar aan herinnerd wordt? Welke zonde zou jij wel willen bekennen? En aan wie zou je dat willen doen?

36 .... Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen.

37 .... Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

38 .... Beken elkaar... dat je bidden moeilijk vindt, en bid voor elkaar, dan zul je daar samen sterker van worden.

39 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Gezang 171: 1, 2, 3

40 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

41 Gezang 171: 1, 2, 3 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

42 .... Zingen: Gezang 171: 1, 2, 3 Gebed Samen ons geloof belijden, en zingen: Ik bouw op Jezus anders niet Geven Zingen: Jezus ging Gods weg Zegen

43 .... Zingen: Gezang 171: 1, 2, 3 Gebed Samen ons geloof belijden, en zingen: Ik bouw op Jezus anders niet Geven Zingen: Jezus ging Gods weg Zegen

44 .... Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; Apostolische Geloofsbelijdenis

45 .... vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven.

46 .... Ik bouw op Jezus anders niet Ik bouw op Jezus anders niet, het is Zijn bloed dat redding biedt Wie op Hem hoopt wordt niet beschaamd, ik steun alleen op Jezus’ naam Band

47 .... Ik bouw op Jezus anders niet Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, toont Hij zijn liefde die mij draagt Al woeden stormen om mij heen, mijn anker rust in Hem alleen Hij is de rots waarop ik sta, de vaste grond van mijn bestaan De vaste grond van mijn bestaan Allen

48 .... Ik bouw op Jezus anders niet Allen Want Zijn belofte en Zijn bloed, die doen mij sterk staan in de vloed Als alles wankelt rondom mij, mijn fundament, mijn hoop blijft Hij Hij is de rots waarop ik sta, de vaste grond van mijn bestaan De vaste grond van mijn bestaan

49 .... Ik bouw op Jezus anders niet Allen Als Hij verschijnt met luid geschal, weet ik dat Hij mij kennen zal Bekleed met Zijn gerechtigheid, ben ik van Hem in eeuwigheid Hij is de rots waarop ik sta, de vaste grond van mijn bestaan De vaste grond van mijn bestaan Hij is de rots waarop ik sta, de vaste grond van mijn bestaan De vaste grond van mijn bestaan

50 .... Zingen: Gezang 171: 1, 2, 3 Gebed Samen ons geloof belijden, en zingen: Ik bouw op Jezus anders niet Geven Zingen: Jezus ging Gods weg Zegen

51

52 .... Na de collecte zingen we: Jezus ging Gods weg COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk de 2e collecte is voor Kieni West Children's Home Bloemenbezorging: Vandaag: Luc van Casand Volgende week: Joëlle Treurniet

53 .... Be Thou my vision, oh, Lord of my heart Not be all else to me, save that Thou art Thou my best thought by day or by night Waking or sleeping, Thy presence my light Riches I heed not, nor man's empty praise Thou my inheritance now and always Thou and Thou only first in my heart High King of heaven, my treasure Thou art Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart Leer mij U kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht, wakend of slapend, vervuld van Uw licht. Ik zoek geen rijkdom of eer van een mens Bij u te wonen is al wat ik wens Maak mij toch steeds meer aan uw beeld gelijk Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

54 .... COLLECTE Volgende week Is de collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Luc van Casand Volgende week: Joëlle Treurniet Na de collecte zingen we: Jezus ging Gods weg

55 Jezus ging Gods weg en wie Hem daar wil volgen Komt de wereld tegen, komt onder druk te staan. Kinderen van God van over heel de wereld Worden klemgezet vanwege Jezus’ naam Toch blijven zij hopen, toch blijven zij zingen:

56 Jezus ging Gods weg Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Wie trekt ons uit zijn handen weg? Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Hij is bij ons en hij troost ons, Jezus zelf huilt met ons mee.

57 Jezus ging Gods weg Onder zware druk ontstaan de diamanten Kale, droge aarde brengt taaie planten voort Als ellende komt, Heer, help ons vol te houden Maak dat ons geloof ook taai en stevig wordt. Dan blijven wij hopen, dan blijven wij zingen:

58 Jezus ging Gods weg Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Wie trekt ons uit zijn handen weg? Wie kan ons scheiden van Gods liefde? Hij is bij ons en hij troost ons, Jezus zelf huilt met ons mee.

59 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

60 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 25 november om 9.30 uur. Van harte welkom.....

61 Geef je nu op via oranjecomissie@outlook.nl Word jij de musicalster van de kerk? Kijk in het kerkblad voor meer info.


Download ppt "We lezen: Jakobus 5: 7 - 20 De preek gaat over: Jakobus 5: 16 Ik moet je iets bekennen... Voorlezer: Iris v/d Zwaag Alle liederen worden geprojecteerd."

Verwante presentaties


Ads door Google