De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het bevorderen van zelfgestuurd leren van pabostudenten op de werkplek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het bevorderen van zelfgestuurd leren van pabostudenten op de werkplek"— Transcript van de presentatie:

1 Het bevorderen van zelfgestuurd leren van pabostudenten op de werkplek
Emmy Vrieling

2 Zelfgestuurd leren Zelfgestuurd leren is een doelgericht proces, waarbij studenten vanuit een voordenkfase hun eigen leren monitoren, controleren, evalueren en bijstellen in een cyclisch proces.

3 Doelen Ondersteunen van lerarenopleiders en leerkrachten primair onderwijs bij de implementatie van zelfgestuurde leermogelijkheden op de werkplek Onderzoeken van effecten van leeromgevingen met verhoogde zelfgestuurde leermogelijkheden op de studiemotivatie en stage-prestaties van pabostudenten

4 Opleiden in School Participanten
Pabostudenten, 236 in EG in CG (eerste- t/m vierdejaars) 12 pabodocenten, 45 leerkrachten basisonderwijs, 2 onderzoekers (co-creatie) Ontwikkelgroep Veldcontactdagen Inbedding ZGL binnen intervisie

5 Diagnostisch instrument
Afgestemd op de werkplek en ingekort: 5 schalen: Planning (.756) Monitoren (.688) Zone van de naaste ontwikkeling (.625) Coachen/beoordelen (.878) Samenwerking (.841)

6 Effecten op studiemotivatie en stage-prestaties, design
Mixed methods: Kwantitatief (correlatie, regressie, T-toetsen): VZL-W Vragenlijst motivatie ( ) Stage-prestaties Kwalitatief: Intervisiegesprekken + reflecties Focusgroep en interviews studenten Vragenlijst voortgang begeleiders

7 Zelfgestuurde leermogelijkheden, studiemotivatie en stage-prestaties
Studenten in de experimentele groep ontvangen significant meer mogelijkheden tot zelfsturing dan in de controlegroep (samenwerkend leren – peer feedback – studentsturing) Positieve relatie tussen zelfgestuurde leermogelijkheden en motivatie, significant voor “zelfvertrouwen” Geen significante verschillen tussen stage-prestaties van studenten in de experimentele en controlegroep

8 Zelfgestuurde leermogelijkheden, vervolgonderzoek
Verdieping gesprek Instrument reflectiekwaliteit Belang scaffolding (modelleren)

9 Contactgegevens https://sites.google.com/site/emmyvrieling/


Download ppt "Het bevorderen van zelfgestuurd leren van pabostudenten op de werkplek"

Verwante presentaties


Ads door Google