De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het bevorderen van zelfgestuurd leren van pabostudenten op de werkplek Emmy Vrieling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het bevorderen van zelfgestuurd leren van pabostudenten op de werkplek Emmy Vrieling."— Transcript van de presentatie:

1 Het bevorderen van zelfgestuurd leren van pabostudenten op de werkplek Emmy Vrieling

2 Zelfgestuurd leren Zelfgestuurd leren is een doelgericht proces, waarbij studenten vanuit een voordenkfase hun eigen leren monitoren, controleren, evalueren en bijstellen in een cyclisch proces.

3 Doelen  Ondersteunen van lerarenopleiders en leerkrachten primair onderwijs bij de implementatie van zelfgestuurde leermogelijkheden op de werkplek  Onderzoeken van effecten van leeromgevingen met verhoogde zelfgestuurde leermogelijkheden op de studiemotivatie en stage-prestaties van pabostudenten

4 Opleiden in School Participanten Pabostudenten, 236 in EG - 149 in CG (eerste- t/m vierdejaars) 12 pabodocenten, 45 leerkrachten basisonderwijs, 2 onderzoekers (co-creatie) -Ontwikkelgroep -Veldcontactdagen -Inbedding ZGL binnen intervisie

5 Diagnostisch instrument Afgestemd op de werkplek en ingekort: 5 schalen:  Planning (.756)  Monitoren (.688)  Zone van de naaste ontwikkeling (.625)  Coachen/beoordelen (.878)  Samenwerking (.841)

6 Effecten op studiemotivatie en stage-prestaties, design Mixed methods: Kwantitatief (correlatie, regressie, T-toetsen):  VZL-W  Vragenlijst motivatie (.676 -.870)  Stage-prestaties Kwalitatief:  Intervisiegesprekken + reflecties  Focusgroep en interviews studenten  Vragenlijst voortgang begeleiders

7 Zelfgestuurde leermogelijkheden, studiemotivatie en stage-prestaties  Studenten in de experimentele groep ontvangen significant meer mogelijkheden tot zelfsturing dan in de controlegroep (samenwerkend leren – peer feedback – studentsturing)  Positieve relatie tussen zelfgestuurde leermogelijkheden en motivatie, significant voor “zelfvertrouwen”  Geen significante verschillen tussen stage- prestaties van studenten in de experimentele en controlegroep

8 Zelfgestuurde leermogelijkheden, vervolgonderzoek  Verdieping gesprek  Instrument reflectiekwaliteit  Belang scaffolding (modelleren)

9 Contactgegevens https://sites.google.com/site/emmyvrieling/


Download ppt "Het bevorderen van zelfgestuurd leren van pabostudenten op de werkplek Emmy Vrieling."

Verwante presentaties


Ads door Google