De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERLEIDEN TOT LEREN BETEKENISVOLLE ACTIVITEITEN BINNEN TUTORGROEPEN OP EEN PEDAGOGISCHE HOGESCHOOL Velon 2007 Caroline Reiling, onderzoeker Jeannette Geldens,

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERLEIDEN TOT LEREN BETEKENISVOLLE ACTIVITEITEN BINNEN TUTORGROEPEN OP EEN PEDAGOGISCHE HOGESCHOOL Velon 2007 Caroline Reiling, onderzoeker Jeannette Geldens,"— Transcript van de presentatie:

1 VERLEIDEN TOT LEREN BETEKENISVOLLE ACTIVITEITEN BINNEN TUTORGROEPEN OP EEN PEDAGOGISCHE HOGESCHOOL Velon 2007 Caroline Reiling, onderzoeker Jeannette Geldens, begeleider Kempel Bert van Oers, begeleider VU Herman L. Popeijus, lector Kempel

2 Presentatie opbouw Retrospectie Context Ontwerp Doel, inhoud, vorm Theoretisch kader Toepassen Probleem Onderzoek Doel en vragen Opzet Resultaten Reflectie Conclusies VERLEIDEN TOT LEREN 2 Betekenisvol leren?

3 Retrospectie Context Ontwerp Doel, inhoud, vorm Theoretisch kader Toepassen Probleem Onderzoek Doel en vragen Opzet Resultaten Reflectie Conclusies Context (retrospectie) - monosectorale pedagogische hogeschool - specialisatie lerarenopleiding basisonderwijs - sociaal constructivistische uitgangspunten - ontwikkelingsgericht en betekenisvol leren - tutorgroep → leerwerkgemeenschap - bedoeld voor alle 3 e en 4 e jaars VERLEIDEN TOT LEREN 3 Retrospectie: wat is er aan de hand?

4 Betekenisvol leren? Retrospectie Context Ontwerp Doel, inhoud, vorm Theoretisch kader Toepassen Probleem Onderzoek Doel en vragen Opzet Resultaten Reflectie Conclusies Doel: wat wil de hogeschool bereiken? - betekenisvol leren : samen leren in leerwerkgemeenschap - koppelen praktijk ↔ theorie Inhoud en vorm? - aanstaande leraar of docent brengt onderwerp in - onderwerp kan praktijkervaring of theorievraag zijn - betekenisvol leren door gezamenlijke bespreking - docent is tutor VERLEIDEN TOT LEREN 4 Ontwerp: wat wil men bereiken?

5 Betekenisvol leren? Retrospectie Context Ontwerp Doel, inhoud, vorm Theoretisch kader Toepassen Probleem Onderzoek Doel en vragen Opzet Resultaten Reflectie Conclusies Kenmerken van betekenisvol leren - Actief actieve deelname - Constructiefnieuwe informatie ↔ nieuwe kennis - Gecontextualiseerdnieuwe informatie ↔ echt probleem - Doelgerichtduidelijke doelstelling - Collaboratiefsamenwerken, samen leren - Waarden maatschappelijk en persoonlijk VERLEIDEN TOT LEREN 5 Ontwerp: wat is in theorie al bekend?

6 Betekenisvol leren? Retrospectie Context Ontwerp Doel, inhoud, vorm Theoretisch kader Toepassen Probleem Onderzoek Doel en vragen Opzet Resultaten Reflectie Conclusies De praktijk - het werken in tutorgroepen als nieuwe vorm van competentiegericht en betekenisvol leren is in de praktijk sinds 2004 - 2005 op de hogeschool ingevoerd Probleem - uiteenlopende opvattingen doel, inhoud en vormgeving - verschillen in leerervaringen met tutorgroepen VERLEIDEN TOT LEREN 6 Toepassen: proberen in de praktijk?

7 Betekenisvol leren? Retrospectie Context Ontwerp Doel, inhoud, vorm Theoretisch kader Toepassen Probleem Onderzoek Doel en vragen Opzet Resultaten Reflectie Conclusies Onderzoeksdoel Nagaan welke kenmerken van betekenisvol leren in de tutorgroepen op Hogeschool De Kempel herkenbaar in de praktijk worden gebracht. Centrale onderzoeksvraag 1.Is er voor derde- en vierdejaars aanstaande leraren op Hogeschool De Kempel sprake van betekenisvol leren in de tutorgroepbijeenkomsten? Deelvraag 1.1 Welke kenmerken van betekenisvol leren worden tijdens de tutorgroepbijeenkomsten voor aanstaande leraren herkenbaar in de praktijk gebracht? VERLEIDEN TOT LEREN 7 Onderzoek: onderzoeksdoel en vragen

8 Betekenisvol leren? Retrospectie Context Ontwerp Doel, inhoud, vorm Theoretisch kader Toepassen Probleem Onderzoek Doel en vragen Opzet Resultaten Reflectie Conclusies Onderzoek - Literatuurstudie - Interviews: drie beleidsbepalers, drie 3 e jrs tutoren, drie 4 e jrs tutoren, drie 3 e jrs aanstaande leraren (asl), drie 4 e jrs asl - Kwalitatieve analyse van de interviews - Vragenlijsten ontwikkelen voor vervolgonderzoek Vervolgonderzoek - Vragenlijsten: alle 3 e +4 e jrs tutoren + alle 3 e +4 e jrs asl - Dataverwerking in SPSS - Aanvullende observaties tutorgroepbijeenkomsten VERLEIDEN TOT LEREN 8 Onderzoek: opzet

9 Betekenisvol leren? Retrospectie Context Ontwerp Doel, inhoud, vorm Theoretisch kader Toepassen Probleem Onderzoek Doel en vragen Opzet Resultaten Reflectie Conclusies Interviews - Uitgangspunten werken met tutorgroepen - Doelstellingen werken met tutorgroepen - Persoonlijke doelstellingen - Verschillen 3 e en 4 e leerjaar - Feitelijke activiteiten - Wenselijke activiteiten - Ervaring met tutorgroepen - Suggesties voor vragenlijst - Aanvullende opmerkingen VERLEIDEN TOT LEREN 9 Onderzoek: opzet

10 Betekenisvol leren? Retrospectie Context Ontwerp Doel, inhoud, vorm Theoretisch kader Toepassen Probleem Onderzoek Doel en vragen Opzet Resultaten Reflectie Conclusies Antwoord op deelvraag Welke kenmerken van betekenisvol leren worden tijdens de tutorgroepbijeenkomsten voor aanstaande leraren herkenbaar in de praktijk gebracht? Unanimiteit Verschillen 3 e en 4 e leerjaar Uiteenlopende antwoorden - Feitelijke activiteiten - Wenselijke activiteiten - Ervaring met tutorgroepen - Suggesties voor vragenlijst - Aanvullende opmerkingen - Uitgangspunten werken met tutorgroepen - Doelstellingen werken met tutorgroepen - Persoonlijke doelstellingen VERLEIDEN TOT LEREN 10 Onderzoek: resultaten

11 Betekenisvol leren? Retrospectie Context Ontwerp Doel, inhoud, vorm Theoretisch kader Toepassen Probleem Onderzoek Doel en vragen Opzet Resultaten Reflectie Conclusies Verschillende antwoorden binnen de actorgroepen Doelstelling niet duidelijk - niet betekenisvol Constructief - wordt door aanstaande leraren niet als doelstelling genoemd, wel door beleidsbepalers en tutoren Diverse invulling van betekenisvol leren - herkenbaar in praktijk brengen van kenmerken van betekenisvol leren verschilt per tutorgroep VERLEIDEN TOT LEREN 11 Reflectie: conclusies


Download ppt "VERLEIDEN TOT LEREN BETEKENISVOLLE ACTIVITEITEN BINNEN TUTORGROEPEN OP EEN PEDAGOGISCHE HOGESCHOOL Velon 2007 Caroline Reiling, onderzoeker Jeannette Geldens,"

Verwante presentaties


Ads door Google