De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hergen Datema, Artefaction Heleen Fluitman, Friesland College Aad Oosterhof, Artefaction In samenwerking met: Prof. dr. Léon de Caluwé, VU Lullen én poetsen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hergen Datema, Artefaction Heleen Fluitman, Friesland College Aad Oosterhof, Artefaction In samenwerking met: Prof. dr. Léon de Caluwé, VU Lullen én poetsen."— Transcript van de presentatie:

1 Hergen Datema, Artefaction Heleen Fluitman, Friesland College Aad Oosterhof, Artefaction In samenwerking met: Prof. dr. Léon de Caluwé, VU Lullen én poetsen Hoe een leergeschiedenis helpt bij het zetten van de volgende stap

2 Veranderkunde ( spelsimulaties) Wetenschappelijk onderzoek Marktwerking Educatie …… Spelsimulatie ‘Pioniers van Lumpsum’ Spelsimulatie ‘MarQant’ Sturingsmodel ‘Cast ’ 1 e Sturingsmodel Even voorstellen BVE Raad Friesland College 19962006 Da Vinci College Regio College Friesland College Financiële Sturing Innovatie, (marktwerking) & organisatie Friesland College 80 Basisscholenx ROC’s MBO Raad Gilde OpleidingenDe Leijgraaf Horizon College Noorderpoortcollege ROC ASA Drenthe College Planmatig innoveren 2002 x VO-Scholen Universiteit Utrecht Da Vinci College Horizon College 2004 2008 Spelsimulatie ‘Teamtijd’ Leren Organiseren Working Paper Innovatieregisseur Drenthe College MBO 2010

3 Achtergrond Onderwijsinnovatie en -verbetering staan sterk in de belangstelling. Binnen veel scholen is er aandacht voor het vormgeven van professionaliseringstrajecten van personeel. Grote vraag bij deze ontwikkelingen is: In hoeverre hebben deze innovatie- en professionaliseringstrajecten effect?

4 Achtergrond Dieptepilot 'Academische School' van het ROC Friesland College. Opdracht: Onderzoek de impact van de onderwijsinnovatie op de organisatie. Onderzoek de effecten van 14 jaar professionalisering op de ontwikkeling van de professionele cultuur en de medewerkers.

5 Doelstelling Systematische reflectie op de uitgevoerde interventies, zodat: De deelnemers én ontwikkelaars gezamenlijk betekenis kunnen geven aan het veranderingstraject. Bijsturing kan plaatsvinden in toekomstige interventies.

6 Vraagstelling Vragen die hierbij centraal staan zijn: Hoe kan de effectiviteit en kwaliteit van innovatie- en professionaliseringstrajecten zichtbaar worden gemaakt? Wat werkt, wat niet, en waarom is dat zo? Hoe kan de volgende slag in innovatie en professionalisering worden gemaakt?

7 Theorie & Methode Veranderkunde: Sensemaking (Weick, 2001) Paradigma’s van veranderen (De Caluwé & Vermaak, 1999) Interveniëren in interactie (Boonstra & De Caluwé, 2006) Onderzoeksmethode: Leergeschiedenis (Roth & Kleiner, 1997) Action Research Sociaal constructivisme

8 Vragen Learning History: Groot aantal interviews met docenten en leidinggevenden. Vragen: Aan ontwerpers: Wat was je van plan? Wat verwachtte je? Wat deed je? Hoe werkte dat? Wat was het effect? Aan ontvangers: Wat denk je dat hij/zij van plan was? Wat deed hij/zij? Hoe werkte dat? Wat was het effect?

9 Leergeschiedenis Markante momenten Narratief Waarderend Open vragen Beelden en metaforen Door de tijd Verschillende perspectieven

10 Leergeschiedenis Reflecties Achterliggende concepten Aannames Leerpunten Het verhaal, verteld als verhaal ‘Voice over’, voor de grote lijn Citaten, voor de beleving Afgewogen door de verteller Gevalideerd door respondenten

11 Specifieke situatie: LIO’s Leraar-in-opleiding. Onderdeel van het Dieptepilot Academische School.

12 Tot zover vragen/reacties? Over de vraagstelling Over de methode Over de aanpak Over de rol van de onderzoekers Over iets anders

13 Inzichten m.b.t. methode Het opstellen van een document in de taal van de betrokkenen is leerzaam voor mensen in én buiten de organisatie. De innovaties hopen zich op binnen het onderwijs, zelden wordt er stilgestaan bij wat werkt en waarom. Het proces op zichzelf (het voeren van de gesprekken met de betrokkenen) is leerzaam, omdat het reflectie over de eigen leer- en ontwikkelingstrajecten stimuleert. Een leergeschiedenis is een lezenswaardige en interessante introductie voor nieuwkomers in de organisatie. In organisaties is veel meer kennis en ervaring aanwezig dan schoolbestuurders zich realiseren.

14 Enige inzichten m.b.t. LIO’s Intervisie/Training Coaching Portfolio Spagaat

15 Stellingen Voor veel onderwijsinnovaties geldt: "Je gaat het pas zien als je het door hebt“. Niet lullen, maar poetsen? Reflecteren over processen is gelul, het gaat om het doen. De vuile was én de schone was hang je niet buiten, want tegenwoordig zijn scholen elkaars concurrenten.

16 Contactgegevens Hergen Datema h.datema@artefaction.nl 06 – 21 25 07 21 Heleen Fluitman h.fluitman@fcroc.nl 058 - 284 22 22 www.artefaction.nl


Download ppt "Hergen Datema, Artefaction Heleen Fluitman, Friesland College Aad Oosterhof, Artefaction In samenwerking met: Prof. dr. Léon de Caluwé, VU Lullen én poetsen."

Verwante presentaties


Ads door Google