De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gerrit Beunk Gerrit Heino Piet Murre

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gerrit Beunk Gerrit Heino Piet Murre"— Transcript van de presentatie:

1 Gerrit Beunk Gerrit Heino Piet Murre p.m.murre@driestar-educatief.nl
VELON 2008 Gerrit Beunk Gerrit Heino Piet Murre

2 Rode draad Opbouw curriculum Onderzoek Discussie Overwegingen Aanpak
Onderwerpen Aandachtspunten Discussie

3 Opbouw LVO Driestar educatief
Deeltijdopleiding 2 avonden van uur 1 avond pedagogisch didactisch (dinsdag) (114 EC’s)) 1 avond vak (donderdag) (126 EC’s) Inhoudelijk Vakdidactisch

4 Opbouw curriculum 1 P RG1 LO1 OU1 VR1 2 RG2 LO2 OU2 PV1 3 PV2 RG3 LO3
Jaar Fase Sept Okt Nov Dec Jan Febr Maart April Mei juni 1 P RG1 LO1 OU1 VR1 2 RG2 LO2 OU2 PV1 3 PV2 RG3 LO3 OU3 Me-tho-dolo-gie 4 Lio MINOR ZORG ONDERWIJSKUNST LEIDING GEVEN LIO / ONDERZOEK MINOR

5 Leeromgeving en organisatie (LO)
Relatie en gezag (RG) ‘De eerste stap van het leerproces is een goede relatie met de leraar.’ Leeromgeving en organisatie (LO) Veilige leeromgeving Krachtige leeromgeving Organisatie onderwijsleerproces (OLP)

6 Ontwikkeling en uniciteit (OU)
Oog voor de leerling als individu Ontwikkeling van hart, handen en hoofd Verantwoordelijkheid en relatie(VR) Verantwoordelijkheid nemen Samen werken en samen leren Leerlingen gelegenheid bieden om te leren hun verantwoordelijkheid te nemen en te dragen

7 Persoonlijke vorming (PV)
Ethiek van het docentschap Maatschappelijke vorming Media-educatie Geschiedenis onderwijs Vrijheid van onderwijs Apologetiek Zwarte scholen

8 MINOREN Onderdeel van het pedagogisch didactisch programma. Keuze:
Leiding geven Onderwijskunst Zorg

9 Onderzoek Overwegingen Aanpak Onderwerpen Aandachtspunten

10 Overwegingen Onderzoekende en explorerende houding nodig.
Op merites kunnen beoordelen van onderwijszaken. Aansluiten bij SBL competentie 7. Het op een (wetenschappelijk) verantwoorde manier uitproberen en evalueren van vernieuwingen. Verkleinen kloof theorie en praktijk Nieuw empirisch onderzoek leereffect bevredigend voor student en school een beroep op het HBO-niveau.

11 Onderzoek (aanpak) Drie minoren: zorg, onderwijskunst, leidinggeven.
Methodologie (mn onderzoeksvraag + design) 4 EC’s. Empirisch onderzoek 9 EC’s. Soorten onderzoek (actieonderzoek, ontwerpgericht onderzoek, evaluatief onderzoek, kwantitatief vs kwalitatief)

12 Onderzoek (aanpak) Onderzoek Opzet Interesse Thema minor
Relevant voor de LIO-school Opzet Onderzoeksvraag + deelvragen. De onderzoeksopzet beschrijven (tijdspad tijdsinvestering) Uitvoering en verwerking. Beantwoorden van de onderzoeksvraag.

13 Onderwerpen Minor Zorg
Waarom zijn er weinig aanmeldingen vanuit de bovenbouw (2e fase) bij het zorg team? Hoe was de zorg tijdens de schoolperiode en heb ik er nu nog profijt van? Hoe kan aan identiteit zorg besteed worden binnen het zorgteam?

14 Onderwerpen Minor leidinggeven
Is de paradox tussen dienen en leidinggeven van invloed op het leiderschap van christelijke leiders binnen het voortgezet onderwijs? Welke activerende werkvormen worden in welke mate binnen de afdeling VMBO-GT op de Gomarus s.g. toegepast? Heeft projectmatig lesgeven (vakoverstijgend) binnen Revius een meerwaarde ten opzichte van de standaardlessen?

15 Onderwerpen Minor leidinggeven Minor onderwijskunst
In hoeverre komt het verwachtingspatroon van werknemers t.o.v. hun leidinggevende overeen met wat leidinggevenden denken wat van hen verwacht wordt? Welke rol speelt POP bij de deskundigheidsbevordering? Minor onderwijskunst De dichtkunst van Ida Gerhardt Hadrian’s Wall Fabels

16 Opbrengst jaar 1 Studenten: enthousiasme, eigenaarschap, leereffect.
Scholen: interesse bij vraagstelling, bereidheid om er energie in te steken, mogelijkheid schoolontwikkeling. Docenten: succeservaring, eigen professionalisering, opschalingsvraag Inbedding curriculum: aanpassing module methodologie, onderzoek eerder beginnen.

17 Aandachtspunten Theoretisch deel onderzoek nog niet zo sterk.
Route van idee tot eindprodukt is lang. (Ander ritme dan onderwijs) Diversiteit (onderwerpen, niveau, soorten onderzoek) Hoe houd je het organiseerbaar. Scholing begeleiders hogeschool. Duale studenten: wat kan een opleidingsschool?

18 Aandachtspunten 2 Voortbouwen op eerder onderzoek?
Verbinding met lectoraten? Verbinding met vakdocenten? Interviews met studenten Wat heeft dit gedaan met hun eigen leerproces? Zijn onze doelen gehaald / overwegingen bevorderd?

19 Discussie


Download ppt "Gerrit Beunk Gerrit Heino Piet Murre"

Verwante presentaties


Ads door Google