De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professionele ruimte versus verantwoordingsdruk Levenslang leren Faciliteren van leren Vertrouwen in de lerarenopleidingen De toekomst? Dilemma’s ten aanzien.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professionele ruimte versus verantwoordingsdruk Levenslang leren Faciliteren van leren Vertrouwen in de lerarenopleidingen De toekomst? Dilemma’s ten aanzien."— Transcript van de presentatie:

1 Professionele ruimte versus verantwoordingsdruk Levenslang leren Faciliteren van leren Vertrouwen in de lerarenopleidingen De toekomst? Dilemma’s ten aanzien van het opleiden van leraren

2 Het glazen huis Wat zie je op het eerste gezicht? Opleiden in de school Praktijkonderzoek in lerarenopleiding en school Kennisbasis Lerarenbeurs (meer dan 30 mlj/jaar!) Een sterke en zelfbewuste beroepsgroep Een stem en rol voor een beroepsgroep van leraren … Maar ook aandachtspunten en dilemma’s

3 Maakbaarheid en professionele ruimte? Is de leraar maakbaar? Zekerheid ten aanzien van de kwaliteit van de leraar? Dijsselbloem: het wat en het hoe Zijn ze te scheiden? Toetsing stuurt het onderwijs en het leren Blijft er bij toenemende verantwoordingsdruk en steeds intensievere standaardisering van toetsing nog wel professionele ruimte voor de leraar en lerarenopleider?

4 Een leven lang leren??? Sturing overheid alleen op initiële opleiding Rest afhankelijk van initiatieven werkgevers en individuele leraren Switch van domein? Passend onderwijs? … Borging via de initiële opleiding leidt tot overkill CPD Initiële leraren- opleiding inductie ??

5 Een leven lang leren??? Vanaf de start 100% verantwoordelijkheid? Groei in verantwoordelijkheid, kwalificatie, …? Schotland: Proef/Probation periode  Full registration Engeland: master T&L in de 1 e 5 jaar van het beroep Oostenrijk: assistent  juniorleraar  leraar Nederland??? Vlaanderen??? inductiemaster inductie

6 Faciliteren van leren Combineren van werken en leren –Lerarenbeurs prachtig! –Ook verbreding naar tweede bevoegdheid, opscholing, etc. maar … –Niet voor onbevoegden –Eenmalig, alles of niets –Behoefte aan flexibilisering

7 Vorming van een beroepsgroep? Lerarenopleiders: Bewaking en onderhoud van bekwaamheid d.m.v. Beroepsstandaard Kennisbasis Registratieprocedure: leren en legitimeren: contextspecifiek, inhoudelijke beoordeling en ontwikkelingsgericht (zingevend) Leraren Registratieprocedure: leren en legitimeren? –Inhoudelijk of procedureel? –Bureaucratisch of zingevend?

8 Vertrouwen in de lerarenopleidingen? Kwaliteitsagenda Landelijke kennisbases Landelijke toetsing Verzwaarde accreditatie-regimes Bekwaamheid opleiders Landelijke samenwerking Wat nu? Nieuwe kwaliteitsagenda? Wanneer hebben we het vertrouwen weer verdiend? Geen uitzonderingspositie meer? Tijd voor de echt wezenlijke zaken? Borgen Legitimeren Ontwikkelen Innoveren ? ?

9 Korte versus lange termijn Politiek gedomineerd door ad hoc issues? Opleiden voor de komende 20-40 jaar Lange termijn visie??? Lange termijn beleid??? www.leraar2020.nl www.education2030.be


Download ppt "Professionele ruimte versus verantwoordingsdruk Levenslang leren Faciliteren van leren Vertrouwen in de lerarenopleidingen De toekomst? Dilemma’s ten aanzien."

Verwante presentaties


Ads door Google