De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Vereniging Lerarenopleiders Nederland Opgericht 1 juli 1975

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Vereniging Lerarenopleiders Nederland Opgericht 1 juli 1975"— Transcript van de presentatie:

1 De Vereniging Lerarenopleiders Nederland Opgericht 1 juli 1975
VELON De Vereniging Lerarenopleiders Nederland Opgericht 1 juli 1975

2 VELON-presentatie vereniging 2007

3 VELON-presentatie vereniging 2007
Vereniging Lerarenopleiders Nederland De VELON richt zich op lerarenopleiders als individu en als beroepsgroep. De leden zijn afkomstig uit het brede domein van lerarenopleidingen: zowel opleiders voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs als de bve; zowel opleiders uit hogescholen, universiteiten als uit opleidingsscholen; zowel initiële opleiders als nascholers. VELON-presentatie vereniging 2007

4 VELON-presentatie vereniging 2007
Totaal 3320 VELON-presentatie vereniging 2007

5 VELON-presentatie vereniging 2007

6 VELON-presentatie vereniging 2007
Aantal leden 1282 VELON-presentatie vereniging 2007

7 VELON-presentatie vereniging 2007
Missie en hoofdtaken Missie: Het ondersteunen van mensen die werken aan de opleiding en professionalisering van leraren, gericht op het bevorderen van hun beroepskwaliteit. Hoofdtaken: Het ondersteunen, organiseren en faciliteren van een platform voor ontmoeting van lerarenopleiders Het stimuleren van de professionalisering van individuele professionals en de beroepsgroep als geheel; Belangenbehartiging voor de kwaliteit van de professie. VELON-presentatie vereniging 2007

8 VELON-presentatie vereniging 2007
Speerpunten: Het opleiden van leraren samen met de scholen in een krachtige werkplekleeromgeving is een belangrijke vernieuwing voor lerarenopleiders. Velon steunt volop in implementatie van deze inhoudelijke vernieuwing en wil eraan bijdragen dat deze vernieuwing een succes wordt. Het registreren van lerarenopleiders als middel om de kwaliteit van lerarenopleiders te verhogen en te borgen is binnen de 'learning community' van Velon een belangrijke activiteit. Het samen met scholen ontwikkelen van een registratiesysteem van lerarenopleiders in de school. Deze registratie moet een bijdrage leveren aan de toerusting van opleiders in de school om deze nieuwe taken van scholen met kwaliteit te kunnen uitvoeren. Het stimuleren van de bijdrage van lerarenopleiders aan de ontwikkeling van kennis over leren hoe te onderwijzen door middel van verschillende vormen van onderzoek. Als beroepsvereniging een herkenbare en constructieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over de kwaliteit van leraren, lerarenopleidingen en scholen. VELON-presentatie vereniging 2007

9 Teacher Educators Matter
Over het belang van lerarenopleiders Beleidsmanifest van de Vereniging Lerarenopleiders Nederland over het opleiden van leraren in Nederland 15 aanbevelingen in algemene zin, voor de overheid, ten behoeve opleidingen en opleidingsscholen, voor opleiders en voor VELON. VELON-presentatie vereniging 2007

10 Opzet en relaties VELON
VELON-presentatie vereniging 2007

11 VELON-presentatie vereniging 2007
Werkgroep: Beginnende lerarenopleiders (BELERO ) Doel: In 2005 is de werkgroep BELERO (Beginnende Leraren Opleiders) ontstaan met als doel de professionele ontwikkeling van de beginnende lerarenopleider te ondersteunen. Werkwijze: De werkgroep doet dit door studiedagen te organiseren. De werkgroep heeft een boek uitgegeven onder de titel: ‘Leraren opleiden’ Aantal leden: 50 Contactpersoon: Bruno Oldeboom VELON-presentatie vereniging 2007

12 VELON-presentatie vereniging 2007
Werkgroep: Opleiden in de School (OidS) Doel: In 2005 is de werkgroep OidS ontstaan met als doel de professionele ontwikkeling van de lerarenopleider in de school te ondersteunen. Werkwijze: De werkgroep doet dit door een studiedag te organiseren onder de titel ‘VELON werkt’. Aantal leden: 124 leden (10 % van het totaal aantal leden) Contactpersoon: Corinne van Velzen VELON-presentatie vereniging 2007

13 VELON-presentatie vereniging 2007
Werkgroep: Onderzoek Doel: Al langer is de 'VELON werkgroep Onderzoek' actief, in samenwerking met de divisie Lerarenopleiding en Leraarsgedrag van de VORdivisie. De werkgroep Onderzoek heeft als doel de kennis van het opleiden van leraren te vergroten. Werkwijze:De werkgroep Onderzoek organiseert jaarlijks twee themamiddagen en daarnaast presentaties op het VELON-congres en de Onderwijsresearchdagen onder de titel ‘VELON werkt’. Aantal leden: 50 Contactpersoon: Mieke Lunenberg VELON-presentatie vereniging 2007

14 VELON-presentatie vereniging 2007
Projectgroep: Kennisbasis Doel: Door de kennisbasis van de lerarenopleider te omschrijven de kwaliteit van de lerarenopleider te vergroten; welke kennisbasis hoort in de bagage van elke lerarenopleider thuis? Werkwijze: De projectgroep beschrijft middels een wiki de kennisbasis van de lerarenopleider. Contactpersoon: Marco Snoek VELON-presentatie vereniging 2007

15 VELON-presentatie vereniging 2007
Projectgroep: Registratie Opleiders in de School (ROS) Doel: Door de beroepsstandaard en het registratietraject aan te passen voor opleiders-in-de-school de professionaliteit van de opleider in de school te vergroten. Werkwijze: De projectgroep m.m.v. het ministerie is een pilot gestart. Aantal leden: 30 Contactpersoon: Ko Melief VELON-presentatie vereniging 2007

16 VELON-presentatie vereniging 2007
Tijdschrift: 'Tijdschrift voor Lerarenopleiders' Doel: Dit vaktijdschrift voor lerarenopleiders is een ontmoetingsplek waar praktijkervaringen, onderzoeksresultaten en nieuwe ideeën en opinies gedeeld kunnen worden. De meeste artikelen komen uit de beroepsgroep zelf Werkwijze: een uitgave van de VELON en de VELOV en komt vier keer per jaar uit. Het tijdschrift boogt op een lange traditie van 27 jaar. Aantal leden: 1282 Redactie: Ellen van den Berg, Antonia Aelterman, Nadine Engels, Gerda Geerdink, Marcel van der Klink, Bruno Oldenboom VELON-presentatie vereniging 2007

17 VELON-presentatie vereniging 2007
SRLo 'Een beroepsstandaard en beroepsregister zijn unieke instrumenten om aan de ene kant te laten zien waaruit de bijzondere deskundigheid van lerarenopleiders bestaat en aan de andere kant die opleiders te stimuleren om voortdurend bezig te zijn met hun eigen professionele ontwikkeling. Het is een uitdaging om dit proces zoveel mogelijk samen met lerarenopleiders uit het veld vorm en inhoud te geven.' VELON-presentatie vereniging 2007

18 VELON-presentatie vereniging 2007
Registratie: Stichting Registratie Lerarenopleiders (SRLo) Doel: Doel van deze stichting is om bij te dragen aan de ontwikkeling en de herkenbaarheid van de beroepskwaliteit van lerarenopleiders in Nederland en Vlaanderen. Werkwijze: De Stichting doet dat door het verzorgen van een (zelf)beoordelings- en registratietraject voor lerarenopleiders. Lerarenopleiders die aan dit traject deelnemen werken samen met collega’s aan de verbetering van hun professioneel handelen en worden beoordeeld door collega-beoordelaars. Als het traject doorlopen is wordt de lerarenopleider opgenomen in het Beroepsregister voor Lerarenopleiders. Na vier jaar vindt een herregistratie plaats Aantal geregistreerden: 142 SRLo-bestuur: Prof. dr. J.S. ten Brinke, voorzitter, Drs. J. Stakenborg, Dr. Ir. J. Buitink, Dhr. W.C. Elsendoorn, Prof. Dr. Th.C.M. Bergen. VELON-presentatie vereniging 2007

19 VELON-presentatie vereniging 2007

20 VELON-presentatie vereniging 2007
VELOV Op 1 april 2005 werd de Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV) opgericht, een vereniging zonder winstoogmerk en kreeg zij haar eerste, voorlopige, bestuur. Deze vereniging wil alle betrokkenen in Vlaanderen bij de opleiding en begeleiding van leraren en scholen (aan hogeschool, universiteit en GPB-opleiding) samenbrengen. De bedoeling van Vereniging voor Lerarenopleiders in Vlaanderen (VELOV) is : professionalisering van de lerarenopleiders voorzien in een platform en waar nodig belangenbehartiging. VELON-presentatie vereniging 2007


Download ppt "De Vereniging Lerarenopleiders Nederland Opgericht 1 juli 1975"

Verwante presentaties


Ads door Google