De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VEILIG UITVOEREN VAN ONDERHOUDSWERK

Verwante presentaties


Presentatie over: "VEILIG UITVOEREN VAN ONDERHOUDSWERK"— Transcript van de presentatie:

1 VEILIG UITVOEREN VAN ONDERHOUDSWERK
De campagne voor een gezonde werkplek Plaats, datum

2 Onderhoud: helpt werkplekken veilig en efficiënt houden;
geldt voor elke werkplek en elke industriesector; gaat iedereen in een organisatie aan, op alle niveaus.

3 Onderhoud kan gaan van het inspecteren van uitrusting en materiaal tot het herstellen of vervangen ervan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: optreden in geval van problemen (correctief onderhoud), en (idealiter) voorkomen dat zich problemen voordoen (preventief onderhoud).

4 Onderhoud wordt makkelijk over het hoofd gezien
Onderhoud wordt makkelijk over het hoofd gezien. Maar gebrek aan regelmatig onderhoud op de werkvloer: kan rampzalige gevolgen hebben in de vorm van ongevallen of blootstelling aan schadelijke stoffen met beroepsziekten, ernstige verwondingen of de dood tot gevolg.

5 MAAR: ook het onderhoud zelf kan gevaarlijk zijn.
10-15% van alle dodelijke ongevallen en 15-20% van alle ongevallen ! op het werk houden verband met onderhoud.

6 Onderhoudswerkers lopen een veel groter risico om te worden blootgesteld aan gevaren, bijvoorbeeld
fysieke gevaren zoals lawaai, trillingen en extreme hitte of koude; chemische gevaren of schadelijke stoffen zoals asbest; biologische gevaren zoals bacteriën; psychosociale gevaren zoals stress.

7 Het is dus van vitaal belang dat onderhoud correct wordt uitgevoerd
Het is dus van vitaal belang dat onderhoud correct wordt uitgevoerd. Voor Europese organisaties: is veilig onderhoud eerst en vooral een wettelijke verantwoordelijkheid; geldt Richtlijn 89/391 van de Raad (de ‘kaderrichtlijn’). de morele plicht om werknemers te beschermen; de financiële kosten van verkeerd onderhoud, voor de werknemers zelf, de organisaties waarvoor ze werken en de samenleving in het algemeen. Verder is/zijn er:

8 Hoe het onderhoud precies verloopt, hangt af van de industriesector, maar het moet steeds de volgende elementen omvatten: een voorafgaande planning, een gestructureerde aanpak op basis van een risicobeoordeling, duidelijke taken en verantwoordelijkheden, duidelijke richtsnoeren, gepaste opleiding en uitrusting, regelmatige controles om na te gaan of het onderhoud correct wordt uitgevoerd.

9 De vijf basisregels voor veilig onderhoud:
Eén: planning. Informatie verzamelen Ervoor zorgen dat de onderhoudswerkers op hun taak berekend zijn Uitmaken wie verantwoordelijk is Afwegen van de risico’s

10 De vijf basisregels voor veilig onderhoud:
Twee: de omgeving beveiligen. Stroom uitschakelen Machines blokkeren Mensen die niets met het onderhoud te maken hebben uit de buurt houden

11 De vijf basisregels voor veilig onderhoud:
Drie: geschikte uitrusting gebruiken, met inbegrip van persoonlijke beschermingsmiddelen.

12 De vijf basisregels voor veilig onderhoud:
Vier: werken volgens plan, zonder te improviseren of stappen weg te laten wegens tijdsdruk.

13 De vijf basisregels voor veilig onderhoud:
Vijf: eindcontroles uitvoeren, om er zeker van te zijn dat alles veilig is om het werk te hervatten.

14 De Europese campagne 2010-2011 voor een gezonde werkplek is bedoeld om mensen bewuster te maken van:
het belang van onderhoud, de risico’s wanneer onderhoud niet correct wordt uitgevoerd.

15 Belangrijke data: Start van de campagne:
28 april 2010, de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk: oktober 2010 en oktober 2011 Good Practice Awards-evenement: 28 april 2011 Slotevenement van de campagne: november 2011

16 Wie kan deelnemen? De campagne staat open voor alle personen en organisaties:
werkgevers uit de overheids- en privésector (met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen); managers, toezichthouders, werknemers; vakbonden; deskundigen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

17 Je kan meedoen door: campagne-informatie en -materiaal te verspreiden, zowel in je eigen organisatie als onder degenen met wie je samenwerkt; deel te nemen aan activiteiten en evenementen van de campagne, bijv. de Good Practice Awards ter bevordering van vernieuwende methoden voor veilig onderhoud; zelf activiteiten te organiseren, bijv. opleidingen, conferenties, prijsvragen en quizzen, ideeënbussen, advertentiecampagnes.

18 Organisaties die aan de campagne deelnemen, ontvangen een certificaat van deelname. Pan-Europese organisaties kunnen ook een aanvraag doen om campagnepartner te worden. Ze krijgen dan: erkenning (hun logo’s en contactgegevens worden op de website van de campagne vermeld), publiciteit voor de evenementen die ze in het kader van de campagne organiseren.

19 Het Agentschap stelt veel materiaal ter beschikking om de campagne te ondersteunen:
een campagnegids en factsheets, casestudies met goede voorbeelden uit de praktijk, presentaties en tekenfilmpjes, nieuws over campagne-evenementen, in alle 22 officiële EU-talen.

20 Om meer te weten over campagne-evenementen in jouw buurt:
ga naar de website van de campagne: neem contact op met het nationale focal point van jouw land: Focal Point Nederland: Postbus 718; 2130 AS Hoofddorp Tel Focal Point België: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Ernest Blerotstraat 1; 1070 Brussel Tel.:

21 EEN EUROPESE CAMPAGNE OVER HET VEILIG UITVOEREN VAN ONDERHOUDSWERK
EEN GEZONDE WERKPLEK GOED VOOR JOU EN VOOR DE ZAAK


Download ppt "VEILIG UITVOEREN VAN ONDERHOUDSWERK"

Verwante presentaties


Ads door Google