De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besturing van ICT: architectuur-afstemming in het GRAAL-project

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besturing van ICT: architectuur-afstemming in het GRAAL-project"— Transcript van de presentatie:

1 Besturing van ICT: architectuur-afstemming in het GRAAL-project
dr. Pascal van Eck, prof.dr. Roel Wieringa (Leerstoel Informatiesystemen) “Architectuur in een genetwerkte wereld”, NGI Regio Den Haag, September 28, 2005

2 Doel van deze presentatie
Kijken naar besturing vanuit optiek ICT-afstemming Project GRAAL heeft enkele patronen geïdentificeerd in IT-afstemming … … en er is verklarende theorie aanwezig … Kunnen we hiermee IT-alignment beter begrijpen? Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

3 Overzicht Doel van deze presentatie
Afstemming volgens Henderson & Venkatraman Het GRAAL-project en -raamwerk Observaties case studies Afsluiting Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

4 Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting
Bron: Henderson, & Venkatraman, (1993). Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organisations. IBM Systems Journal, 32(1): Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

5 De essentie van Henderson & Venkatraman
Net als de bedrijfsstrategie moet de IT strategie zowel interne als externe aspecten in ogenschouw nemen Zowel interne/externe afstemming als functionele integratie moeten beschouwd worden. Een van beide alleen is onvoldoende Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

6 Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

7 Overzicht Doel van deze presentatie
Afstemming volgens Henderson & Venkatraman Het GRAAL-project en -raamwerk Observaties case studies Afsluiting Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

8 Project GRAAL Guidelines Regarding Architecture ALignment
Doel: ontdekken van patronen in enterprise-level applicatie-architectuur Gebaseerd op case studies in de Nederlandse financiële dienstverlening en grote overheidsorganisaties Project page: Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

9 Systeemtheorie Een systeem is een samenhangend geheel van componenten
Er is synergie tussen componenten … … en die synergie levert emergente eigenschappen op Een product is een systeem met nuttige eigensch. Voorbeelden Het rechtssysteem Het NL elftal speelt met een systeem ‘Een systematische manier van werken’ Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

10 Systeemdimensies Systeemaspecten: van buitenaf observeerbare eigenschappen Aggregatie-hiërarchie: structuur als samenstelling van deelsystemen Systeem-levenscyclus: van concept tot sloop Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

11 (Correctief en adaptief)
Systeemlevenscyclus Acquisitie (maken or kopen) Conceptie Gebruik Sloop Time Onderhoud (Correctief en adaptief) Typische fases in de levenscyclus van een systeem Tijdens het ontwerp moeten we rekening houden met alle fases Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

12 Aspecten van software-producten
SW product aspect Diensten Kwaliteit Gedrag Communicatie Betekenis Voor de gebruiker Voor de maker Usability Efficiency Security .... Maintainability Portability ... Dienst = nuttige interactie met omgeving Gedrag: in welke volgorde? (tijd) Communicatie: met wie? (plaats) Betekenis: waarover? Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

13 Aspect en aggregatie zijn onafhankelijk
Gedrag Communicatie Betekenis Kwaliteit Samen- gesteld system Gedrag Communicatie Betekenis Kwaliteit Gedrag Communicatie Betekenis Kwaliteit Gedrag Communicatie Betekenis Kwaliteit Externe entiteit Externe entiteit Systeem Gedrag Communicatie Betekenis Kwaliteit ... ... Component Aspect en aggregatie zijn onafhankelijk Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

14 De betekenis van aggregatie
C is een component van A als C een dienst verleent aan A A een inkapseling is van C Als we afzien van inkapseling ontstaat een gelaagde architectuur C B A1 A2 Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

15 Architectuurlagen Lagenstructuur doorkruist werelden
Primaire dienst- verlening Lagenstructuur doorkruist werelden Dit is niet mogelijk met inkapseling Omgeving (markt) Sociale wereld Organisatie (structuur en processen) Bedrijfsapplicaties Symbolische wereld Software-infrastructuur Fysieke infrastructuur Fysieke wereld Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

16 Structuur van de bedrijfsapplicatielaag
Primaire dienst- verlening Structuur van de bedrijfsapplicatielaag Omgeving Sociale wereld Organisatie Applicaties: functionaliteit Bedrijfsapplicaties bedienen specifieke groepen gebruikers Symbolische wereld Informatiesystemen: data Software-infrastructuur Fysieke infrastructuur Fysieke wereld Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

17 Structuur van de software-infrastructuurlaag
Primaire dienst- verlening Omgeving Sociale wereld Organisatie Bedrijfsapplicaties Infrastructuur bedient alle groepen gebruikers Office SW, Browser, ... Symbolische wereld Middleware DBMS, WFMS, Directory server, Web server, ... OS, Network software Fysieke infrastructuur Fysieke wereld Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

18 De fysieke wereld is GROOT
Primaire dienst- verlening De fysieke wereld is GROOT Omgeving Sociale wereld Organisatie Bedrijfsapplicaties Symbolische wereld Software-infrastructuur Processors, peripherals, UI devices, wires, electromagnetic waves, wireless access points, .... Radio network, electricity network, telephone network, water supply network, gas supply network, sewage network, road network, .... Buildings, ... machine tools, .... The world of the engineer Fysieke wereld Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

19 Het raamwerk Levenscyclus Sloop Gebruik & onderhoud Acquisitie
Conceptie Kwaliteit Diensten Aspecten Gedrag Communicatie Betekenis Usability ... Maintainability ... Omgeving (markt) Sociale wereld Organisatie (structuur en processen) Dienstverlening Bedrijfsapplicaties (functionaliteit & informatiesystemen) Symb. wereld SW infrastructuur (OS, NW, MW, DBMS, WFMS, ...) Fysieke infrastructuur (Computers, netwerken, access points, ...) Fysieke wereld Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

20 Overzicht Doel van deze presentatie
Afstemming volgens Henderson & Venkatraman Het GRAAL-project en -raamwerk Observaties case studies Afsluiting Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

21 Bestudeerde documenten
Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

22 Belangrijkste bevindingen
Aansturing bedrijfsapplicatielaag en software-infrastructuurlaag verschillen Bedrijfsapplicatielaag: Gebeurtenisgedreven Structuur volgt gebruikersgroepen Software-infrastructuurlaag: Tijdgedreven Structuur volgt technologiedomeinen Structuur ontwikkelorganisatie moet structuur klantenorganisatie volgen Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

23 Application alignment
Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

24 Goals Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

25 Problems Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

26 Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

27 Twee perspectieven Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

28 Ontwikkelorganisatie en klantorganisatie: observatie
Ontwikkelorganisatie voor reorganisatie: Een afdeling per klantgoep Per afdeling: subafdeling per ontwikkelfase (accountmanagers, architecten, ontwerpers, bouwers) Ontwikkelorganisatie na reorganisatie: Een afdeling per ontwikkelfase Per afdeling: subafdelingen per klantgroep Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

29 Conway Wet van Conway: Gevolg reorganisatie:
“Structuur van ontworpen artefact is afspiegeling van structuur groep ontwerpers” Gevolg reorganisatie: Structuur ontwikkelafdeling past niet meer bij architectuur (geen afspiegeling) Klanten missen aanspreekpunt Oude structuur komt ad-hoc terug Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

30 Overzicht Doel van deze presentatie
Afstemming volgens Henderson & Venkatraman Het GRAAL-project en -raamwerk Observaties case studies Afsluiting Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

31 Afsluiting Besturing van ICT bezien vanuit perspectief architectuur-afstemming GRAAL-raamwerk biedt eenvoudig kader voor bestuderen afstemming Aandachtspunten: Frictie bij toepassen van meerdere afstemmingsperspectieven Afspiegeling ontwikkel-organisatie en klantorganisatie wenselijk Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

32 Literatuur ‘Strategic Alignment Model’:
Henderson, & Venkatraman, (1993). Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organisations. IBM Systems Journal, 32(1): Uitbreiding v/h ‘Strategic Alignment Model’: Maes, R., Rijsenbrij, D., Truijens, O. and Goedvolk, H. (2000). Redefining business–IT alignment through a unified framework. PrimaVera Working Paper , Univ. of Amsterdam, Dept. Accountancy and Inf. Mngt. Resultaten GRAAL: Eck, P. van, Blanken, H. and Wieringa, R. (2004). Project GRAAL: Towards Operational Architecture Alignment. Int. J. of Cooperative Information Systems, 13(3): Doel Henderson & Venkatraman Het GRAAL-raamwerk Observaties Afsluiting

33 Pascal van Eck Afdeling Informatica Universiteit Twente Postbus AE Enschede


Download ppt "Besturing van ICT: architectuur-afstemming in het GRAAL-project"

Verwante presentaties


Ads door Google