De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verenigde Staten van Amerika

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verenigde Staten van Amerika"— Transcript van de presentatie:

1 Verenigde Staten van Amerika
Hoofdstuk 1: Migratie in de Verenigde Staten Par. 1: Land van de onbegrensde mogelijkheden Par. 2: ‘Meltingpot’ of etnisch mozaïek? Par. 3: Tweedeling in Los Angeles Par. 4: Binnenlandse migratie onderzocht

2 Waar denk je aan bij het horen van de naam Verenigde Staten van Amerika?

3 Bekende dingen uit de VS
Lady liberty Disneyworld   onafhankelijk-heidsdag  Dollars

4 Bekende dingen uit de VS
Een impressie

5 Bekende personen

6 Verenigde Staten van Amerika
De Verenigde Staten bestaan uit 50 staten Daarom: sterren in de vlag

7 Par. 1: land van de onbegrensde mogelijkheden
De originele bewoners In 1492 werd van Amerika waren de Amerika ontdekt door Indianen Christoffel Columbus

8 Hoe komt Amerika aan zijn naam?
Amerika werd in 1492 ontdekt door Christoffel Columbus. Zijn bedoeling was eigenlijk om een westelijke route naar Indië te vinden, en hij dacht ook dat hij dat gevonden had. Amerika is vernoemd naar Amerigo Vespucci, een Italiaanse ontdekkingsreiziger die in Spaanse en Portugese dienst delen van het continent Amerika verkende. Het continent werd vervolgens naar hem genoemd.

9 Kolonisatie van Amerika (1)
Kolonisatie betekent oorspronkelijk: het vestigen van een deel van de eigen bevolking in een landstreek die nog niet door het eigen volk bewoond wordt. Dat kan in een onbewoond, onontgonnen gebied zijn, maar het kan ook een vestiging zijn in ‘vreemd’ gebied tussen de daar al aanwezige ‘vreemde’ bevolking.

10 Kolonisatie van Amerika (2)
De toestroom van Europese ontdekkingsreizigers begint in de vroege 17e eeuw. Ze treffen dan een land aan dat bewoond wordt door Indianen met duizenden jaren oude culturen gebaseerd op landbouw en jacht, zonder de notie van grondeigendom. De oostkust van Noord-Amerika, die van het binnenland afgesloten is door de Appalachen, biedt goede kansen voor kolonisatie: er zijn baaien, geschikt voor havens, bossen die voedsel en hout leveren en bevaarbare rivieren.

11 Kolonisatie van Amerika (3)
De eerste kolonisten, begin 17e eeuw, kwamen vooral uit Engeland,maar ook Nederland, Frankrijk en Spanje stuurden mensen naar het verre westen. Omdat Europa naar het oosten toe ligt, is eerst de oostkant van Amerika gekoloniseerd. De Britten hadden de meeste koloniën, 13, die zich op 4 juli 1776 losmaakten van Engeland. Zo ontstonden de Verenigde Staten van Amerika.

12 Nederland en de kolonisatie van Amerika
Nieuw-Nederland is de naam van het voormalig Nederlands gebied tussen 38e en de 45e parallel aan de oostkust van de huidige VS. Nieuw-Amsterdam (nu New York) was de hoofdstad van Nieuw-Nederland. Aan het noordpunt van het eiland Manhattan werd later het plaatsje Haerlem gesticht. Dit is waar nu Harlem ligt.

13 Kolonisatie van Amerika (4)
Het gebergte Appalachen was de eerste natuurlijke hindernis voor de kolonisten. Eenmaal over het gebergte konden de kolonisten weer verder trekken naar het westen. De frontier schoof dus steeds verder westwaarts.

14 Klimaten De klimaatindeling van Köppen

15 De klimaatindeling van Köppen
Köppen onderscheidt 5 klimaten op grond van plantengroei A-klimaat: Tropisch (regen)klimaat  kokospalm B-klimaat: Droog klimaat  woestijn/steppe vegetatie (struiken/ grassen) C-klimaat: zeeklimaat  loofbomen D-klimaat: landklimaat  naaldbomen E-klimaat: poolklimaat  struiken/ grassen

16 Klimaten in de VS In de Verenigde Staten komen alle klimaten voor behalve het A-klimaat! Droogklimaat is aanwezig bij de grote vlaktes (great plains) en grote bekken (great basin). Zeeklimaat is aanwezig langs de kusten Landklimaat is aanwezig in het binnenland Poolklimaat is aanwezig hoog in de bergen

17 Het ontstaan van klimaten
Het klimaat is het gemiddelde weer over een groot gebied en over een periode van 30 jaar Er wordt hierbij gekeken naar de temperatuur en de neerslag

18 Temperatuurfactoren Verschillen in temperatuur ontstaan door:
Breedteligging Hoogteligging Land-zee verdeling Windrichting Zeestromen Ligging van gebergten

19 Breedteligging Hoe ver ligt een plaats van de evenaar af? Plaatsen op lage breedte hebben een hogere temperatuur dan plaatsen op hoge breedte In de VS liggen de plaatsen tussen 25˚ NB (miami) en 70 ˚ NB (noord Alaska)

20 Breedteligging en de zonnestand
De temperatuurverschillen op de verschillende breedtes hebben te maken met de zonnestand Bij een loodrechte invalshoek moet de bundel zonnestralen een klein oppervlak verwarmen, waardoor er meer warmte op 1 plek terecht komt. Bij een schuine invalshoek moet de bundel zonnestralen een groot oppervlak verwarmen

21 Hoogteligging Des te hoger een gebied ligt, des te kouder. Lucht wordt van onder af verwarmd Per 1000 meter omhoog, gaat de temperatuur met 6˚C omlaag.

22 Land-zee verdeling land wordt snel warm en koelt snel af; water wordt langzaam warm en koelt langzaam af

23 Windrichting Aanlandige wind komt vanaf zee en brengt temperatuurmatiging met zich mee; aflandige wind komt vanaf het land en zorgt voor hele hoge of hele lage temperaturen

24 Zeestromen in de oceanen zijn warme en koude stromen, die de temperatuur bij het land verhogen of verlagen

25 Ligging van gebergten een gebergte kan lucht tegenhouden, waardoor er aan elke kant van het gebergte een ander klimaat kan ontstaan In Noord-Amerika loopt het reliëf N-Z. Koude lucht uit de poolgebieden kan daar ver naar het zuiden dringen, terwijl warme (subtropische lucht regelmatig naar het noorden stroomt. Dat heeft grote temperatuurwisselingen ten gevolge, met soms heftige weersverschijnselen, zoals tornado's (windhozen) en blizzards (sneeuwstormen).

26 Temperatuurfactoren (2)
Heel vaak wordt de temperatuur door een combinatie van deze factoren bepaald!

27 Het ontstaan van een hurricane (1)
Een hurricane is een tropische orkaan; een enorme depressie. Deze orkanen zorgen voor schade door wind, zware regen en stormvloed in de Verenigde Staten, met name aan de oostkust. Bij een zeewatertemperatuur van ten minste 26 graden, wordt steeds warme, vochtige lucht omhoog gezogen en ontstaat een draaiende wolkenmassa, met in het midden een wolkenloos oog. Hurricane Dean

28 Het ontstaan van een hurricane (2)
Zeewater verdampt en stijgt op. Deze damp condenseert (het gaat regenen) en daarbij komt energie vrij. Deze energie doet de lucht opstijgen, waardoor de luchtdruk daalt, de nog aanwezige waterdamp afkoelt en condenseert. Door de dalende luchtdruk wordt (vochtige) lucht uit de omgeving aangezogen. Deze condenseert (het gaat harder regenen) en er komt energie vrij, waardoor de luchtdruk verder daalt (het gaat harder waaien).

29 Hurricana Katrina Katrina, die in 2005 veel schade veroorzaakte
In New Orleans Filmpje ontstaan Katrina

30 Schade na Katrina Huizen staan meer dan 2-3 meter onder water. Op verscheidene plaatsen breekt brand uit, maar dat is moeilijk te blussen door een tekort aan stromend water.

31 Het ontstaan van een tornado (1)
Een tornado is een wervelwind met zeer grote windsnelheden tot enkele honderden kilometers per uur en een diameter van enkele tientallen meters tot een paar kilometer, die meestal zichtbaar is doordat waterdamp condenseert in de wervel of doordat materiaal van het aardoppervlak wordt opgetild. Tornado's komen meestal voor bij krachtige onweersbuien.

32 Het ontstaan van een tornado (2)
Tornado's komen relatief vaak in het centrale deel van de VS voor, gemiddeld zo'n duizend per jaar. Vochtige warme lucht stroomt vanuit de Golf van Mexico noordwaarts en schuift over Tornado Alley onder een luchtlaag afkomstig uit Mexico en de Rocky Mountains, waarin de temperatuur sterk afneemt met de hoogte. Tornado’s beginnen altijd met een grote onweerswolk

33 Ravage na een tornado Kansas, na een tornado.

34 Verschil Hurricanes- Tornado’s
Superstorm, ontstaat boven zeewater van >26ºC Een zeer snel draaiende kolom lucht, zonder slurf, met een doorsnede van 100 km Krijgt altijd een naam- afwisselend jongens-/ meisjesnaam Uitgedrukt in categorie 1 t/m 5 Groot gebied krijgt schade Tornado Ontstaat boven land, bij botsing tussen koude en warme lucht. Een snel draaiende kolom lucht met slurf, van 100 m in doorsnede. Veel onweer! Krijgt geen naam Uitgedrukt in F1 t/m F5 Klein/ lokaal gebied krijgt schade

35 Par. 2 Meltingpot of etnisch mozaïek
Bestaat ‘de’ Amerikaan wel? Alleen Indianen zijn officieel Amerikaan Europeanen, Afro-Amerikanen, Hispanics en Aziaten zijn Amerikanen als gevolg van buitenlandse migratie Coca Cola als synoniem voor de Amerikaanse cultuur

36 Indianen Er leefden zo’n 10 miljoen Indianen verdeeld over enkele honderden stammen, die allemaal hun eigen taal spraken. Voor de Indianen was de komst van de Europeanen een ramp. Zij verloren in de loop van de volgende 3 eeuwen hun grondgebied en cultuur. Driekwart stierf vrij kort na de aankomst van de Europeanen. Dat kwam omdat de Indianen geen weerstand hadden tegen de ziekten die de Europeanen meebrachten b.v. waterpokken en griep.

37 Europeanen in de VS Vanaf begin 17e eeuw kwamen de eerste kolonisten naar ‘de nieuwe wereld’. De Britten waren de eersten. In 1776 stichtten de 13 Britse koloniën de Verenigde Staten van Amerika. pushfactoren om te emigreren waren: 1.       Godsdienstvrijheid 2.       Geldzucht; 3.       De hang naar avontuur; 4.       Beroerde omstandigheden in het land van herkomst.

38 Afro-Amerikanen In 1619 werden de eerste  twintig zwarte slaven in Virginia aan land gezet. Na 1700 nam de aanvoer van zwarte slaven sterk toe. In de achttiende eeuw waren dat er In de loop van de 18de en het begin van de 19e eeuw werden massaal slaven vervoerd van West-Afrika naar de het zuiden van de huidige Verenigde Staten om als arbeidskrachten te worden ingezet op de plantages daar. In 1808 werd de slavenhandel afgeschaft Veel ex-slaven migreerden naar het Noorden, waar de omstandigheden niet veel beter waren.

39 Hispanics/ latino’s (1)
Het Spaans is al sinds de zestiende eeuw aanwezig in het zuid-oosten van de Verenigde Staten. Toen de kolonies bij de Verenigde Staten gingen horen bleven velen gewoon Spaans praten. Sinds de negentiende eeuw worden vooral de Zuidwestelijke staten overspoeld door Hispanics en Latino's uit Latijns-Amerika, vooral uit Mexico. Tegenwoordig zijn in heel Amerika Spaanstalige immigranten te vinden. Veel immigranten spreken geen Engels. Na verloop van tijd is in gemengde gemeenschappen Spanglish ontstaan, een mix van Spaans en Engels. Spanglish wordt vooral gesproken door personen die zowel het Spaans als het Engels goed beheersen.

40 Hispanics/ latino’s (2)
De groep Hispanics bestaat uit ongeveer 40 miljoen mensen en breidt zich razendsnel uit. Velen zijn katholiek en doen niet aan geboortebeperking! Hispanics zijn vooral aanwezig in de zuidelijke staten, ‘dichtbij’ Latijns-Amerika en veel mogelijkheden voor laag- of ongeschoold werk in de landbouw

41 Aziaten Voor 1965 komen er Chinezen en Japanners. Andere Aziaten komen vooral na Daarom bestaat er Chinatown, Korea town, Vietnam town etc. Aziaten zijn meestal beter opgeleid en proberen ook meer ‘the American Dream’ te volgen: Door hard te werken kan je de top bereiken.

42 Hoe bereik je een meltingpot?
Iedereen die de Verenigde Staten binnenkomt moet engels leren en iets van de geschiedenis weten. Iedereen moet de Amerikaanse cultuur overnemen assimileren: dat een bevolkingsgroep opgaat of is opgegaan in een andere groep en daardoor is (een groot deel van) de eigenheid verloren. Vroeger: iedereen was aanhanger van het christelijke geloof.

43 Waarom lukte het assimileren vroeger wel?(1)
Tot 1880 kwamen er vooral immigranten uit Noordwest-Europa. Zij pasten zich snel aan de taal en aan de normen en waarden aan en integreren volledig. Tussen komt er een grote golf uit Zuidoost-Europa. Zij blijven bij elkaar wonen en leren de taal niet. Zij zorgen voor het ontstaan van bijv. ‘Little Italy’.

44 Waarom lukte het assimileren vroeger wel?(2)
Na 1950 komen er veel Hispanics en Latino’s. Zij blijven spaans spreken, mede omdat er velen illegaal binnenkomen en dus geen recht hebben op onderwijs. De latino’s blijven dichtbij de grens met Mexico en zijn er in zulke grote getallen, dat integreren ook niet echt noodzakelijk is. Na 1965 komen er veel Aziaten binnen, ook zij klitten bij elkaar. Echter een grote groep is wel goed geïntegreerd!


Download ppt "Verenigde Staten van Amerika"

Verwante presentaties


Ads door Google