De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hartfalen, pathofysiologie, symptomen en medicatie therapie Anke ten Have / Barend van Duin maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hartfalen, pathofysiologie, symptomen en medicatie therapie Anke ten Have / Barend van Duin maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Hartfalen, pathofysiologie, symptomen en medicatie therapie Anke ten Have / Barend van Duin maart 2012

2 HARTFALEN: KLINISCH SYNDROOM DOOR VERMINDERDE POMPFUNCTIE HART.

3 Wat gebeurt bij hartfalen; Klachten bij de patiënt: dyspnoe d’effort (of zelfs in rust) moeheid/snelle vermoeibaarheid duizeligheid (bij snel opstaan) oedeem ( perifeer en/of longen)

4 Diagnose hartfalen ; 3 pijlers  Klinische symptomen  Onderzoeks bevindingen  Objectief bewijs voor functionele afwijking van het hart in rust

5 Indeling ernst (New York Heart Association)  Klasse Ipatienten met een hartziekte zonder beperking van fysieke activiteit. Normale fysieke activiteit veroorzaakt geen overmatige vermoeidheid, hartkloppingen, dyspnoe of AP  Klasse IIPatienten met een hartziekte en een geringe beperking van fysieke activiteit. Probleemloos in rust, maar normale fysieke activiteit resulteert in vermoeidheid, hartkloppingen, dyspnoe of AP  Klasse IIIPatienten met een hartziekte en een duidelijke beperking van fysieke activiteit. Probleemloos in rust, maar minder dan normale fysieke activiteit veroorzaakt vermoeidheid, hartkloppingen, dyspnoe of AP.  Klasse IVPatienten met een hartziekte, die niet in staat zijn enige fysieke belasting zonder ongemak te doorstaan. Symptomen van hartfalen of coronairlijden zijn zelfs in rust aanwezig. Indien ook maar enige fysieke activiteit wordt ondernomen, verergeren de onaangename sensaties.

6 Vóórkomen en prognose  Incidentie5 per 1000 patiënten per jaar  Prevalentie10 per 1000 per jaar op 60 jarige leeftijd. 100 per 1000 op 80 jarige leeftijd. Prevalentie stijgt dus met de leeftijd !  mortaliteitKlasse IV 65% binnen 1 jaar Klasse I-III mortaliteit 20% binnen 1 jaar en 50% binnen 5 jaar.

7 Fysiologie  HMV = SlagVolume x HartFrequentie  Bepaald door: 1-Preload = einddiastolisch volume LV 2-Afterload = tijdens contractie opgebouwde druk in de ventrikelwand 3-Inotropie van hartspier = contractiekracht 4-Chronotropie = tempo van contractie beweging.

8 ejectiefractie Normaal zit er 100 ml bloed in li-ventrikel, hiervan 70% in aorta gepompt. = ejectiefractie van 70% Ejectiefracties < 40 % = beschadiging en dilatatie

9 Pathofysiologie  HMV blijft achter door verminderende pompwerking hart.  Er ontstaat een forward failure ( moe, duizelig, lagere tensie, koude vingers etc.)  En vaak ook backward failure (perifeer oedeem, dyspnoe)

10 Compensatie mechanismen 1Verhoging sympathicus activiteit 2Frank-Starling principe 3RAS activatie 4Morfologische aanpassingen 5Toename prostaglandinesynthese 6Toename ADH in eindstadium hartfalen 7Toename atrium-natriuretische factor

11 1.Verhoging sympathicus activiteit  HF toename  Contractie toename  Vasocontrictie  Preload en afterload verhogen Dit faalt bij Ritmestoornissen en ischaemie

12 2.Frank Starling principe  Bij grotere vullingsgraad neemt de contractie toe Bij hartfalen; einddiastolische druk is al verhoogd dit geeft overrekking van de hartspiercellen maar slagvolume neemt nauwelijks toe.

13 3.RAS activatie Bij daling van plasmavolume en bloeddruk ontstaat;  Afgifte renine  Angiotensinogeen  angiotensine I  Angiotensine I  Angiotensine II door AngioConvertingEnzyme  Angiotensine II hart en vaten vasoconstrictie Nierenwater en Na retentie Bijnierenaldosteronsecretie

14

15 Effecten van angiotensine II  Arteriolaire en veneuze vasoconstrictie  Sympathico tonus verhoogd  Aldosteron productie -Na en waterretentie -K uitscheiding -toename plasmavolume  Remodeling collegenase productie, hartspiervezels worden losser, hartdilatatie/hypertrofie vezels.  Hypertrofe gladde spiercellen vaatwand in glomerulus.

16 Werking ACE remmers

17 4. Morfologische aanpassingen  Dilatatie en hypertroof myocard geven betere pompfunctie, echter  Op den duur verdere dilatatie en afname pompfunctie.

18 5. Toename prostaglandinesynthese  Geeft vasodilatatie en antagoneert ADH  is gunstig effect! Cave NSAID ‘s

19 6. Toename ADH in eindstadium hartfalen  Waterretentie en vasoconstrictie

20 7. Toename atrium-natriuretische factor (ANF)  Uitrekking van de atria geeft afgifte van ANF dit geeft diurese en vaatverwijding. Gunstig. Maar kan niet op tegen geactiveerd RAS

21 Oorzaken van hartfalen  Coronaire hartziekte veel verschijningsvormen  Hypertensie vaak linkerventrikelhypertrofie  Cardiomyopathieënfamiliair/genetisch of non-familiair/non-genetisch (inclusief verworven vormen zoals myocarditis) hypertrofische, gedilateerde, restrictieve, aritmogene rechter ventrikel en overige cardiomoypathieën  Hartklepgebrekenvooral mitralisinsufficiëntie en aortastenose  Hartritmestoornissenvooral brady- en tachyaritmieën  Geneesmiddelen calciumantagonisten, antiaritmica, cytostatica  Toxinesalcohol, geneesmiddelen, cocaïne, sporenelementen (kwik, kobalt, arsenicum)  Endocrien diabetes mellitus, hypo- of hyperthyreoïdie, ziekte van Cushing, bijnierinsufficiëntie, groeihormoonsurplus, feochromocytoom  Voeding Thiaminedeficiëntie obesitas en cachexie

22 Beta blokkers Goed onderzocht en daarom in NHG-Standaard:  Carvedilol (eucardic)  Bisoprolol (emcor)  Metoprolol (selokeen / lopresor)  COMET (2003) studie mortaliteitsreductie van 35%

23 Effect beta blokkers  Afname HF Contractiliteit bloeddruk Cardiac output neemt dus af Echter na aantal maanden neemt cardiac output toe! -Chronische overstimulatie van sympathicus neemt af -Remodeling afgeremd - Ischaemie en ritmestoornissen worden tegengegaan, minder acute hartdood. - Systolische RR >80 of HF tot 50/min geen bezwaar. - Cave ouderen > 75 jaar.

24 Spironolacton  = aldosteron antagonist.  Bovenop behandeling met diuretica/ACE/digoxine bleek bij NYHA III en IV en ejectiefractie<35% daling mortaliteit van 30% en minder ZH opnames


Download ppt "Hartfalen, pathofysiologie, symptomen en medicatie therapie Anke ten Have / Barend van Duin maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google