De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennisseminar Transformatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennisseminar Transformatie"— Transcript van de presentatie:

1 Kennisseminar Transformatie
Introductiecursus erfpacht Kennisseminar Transformatie 22 November 2012 drs. Eric Thelen MRE, Senior Projectleider Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidoostlob April 2011 1

2 “een transformatiestrategie voor het kantorengebied Amstel III”

3

4

5

6 Faciliteren van initiatieven andere rol overheid
Opstellen bestemmingsplan met open planproces Aanpak openbare ruimte met TREX Andere rol van de overheid

7

8

9

10 Transformatie exploitatie
GREX Grondexploitatie Wordt TREX Transformatie exploitatie Grond exploitatie

11 Afwaarderen van de grond door in te stemmen met
laagwaardigere bestemming Korting Herinvesteren van eventuele betalingen (TREX) Maatwerk van actief naar faciliterend grondbeleid.

12

13

14 A&O Hostel, transformatie kantoor
Metrage/ aantal kamers m2 BVO / 359 kamers / bedden Marktsegment Hostel en ** Doelgroep Met name (school/studie)groepen, gezinnen, individueel/backpackers, budget-reizigers. Projectstatus Wenselijkheid is uitgesproken haalbaarheid ligt nu voor Opening hotel 2013 Investeerder/ exploitant bekend? CERN is eigenaar; COD is exclusief ontwikkelaar; A&O is exploitant; Het is onduidelijk wie de toekomstige eigenaar wordt Positie gemeente Al dan niet financieel mogelijk maken Het doen van een grondprijsaanbieding (in erfpacht) exclusiviteit Faciliteren van de omgevingsvergunning

15 Afwaarderen van de grond door in te stemmen met
laagwaardigere bestemming

16 Eigenaar: CERN Het kantoorpand Hogehilweg 22 is in eigendom van het pensioenfonds van CERN in Zwitserland. Het dagelijks beheer van het gebouw heeft CERN overgedragen aan Grontmij. CERN wil geen partij zijn in de hotelontwikkeling, zij wil het pand afstoten. Ontwikkelaar COD (Cradle of Development) COD ( Een dochter van Timeless Investments B.V) heeft een exclusieve Overeenkomst met de eigenaar om de transformatie van het huidige kantoorgebouw te onderzoeken. Hostelexploitant A&O Hostels en Hotels A&O is als private, Duitse exploitant van een hostel/ 2** hotelketen sinds 1999 actief.

17

18 Oplossing het afstand doen van een stuk grond met 179 parkeerplaatsen
het betalen van een bijdrage voor de inrichting van deze grond In te stemmen met het financiële voorstel om transformatie van het AGIS gebouw (Hogehilweg 22) met gebruikmaking van de experimentenregeling erfpacht en transformatie. naar een Hostel/**hotel mogelijk te maken. Waarbij de te betalen €  ,- voor het verlengen met 10 jaar van een een nieuw tijdvak van 40 jaar op een andere manier dan in directe euro’s wordt voldaan. In plaats van Euro’s krijgt de gemeente een stuk grond, een bijdrage in de inrichting om van dit stuk grond een openbare weg te maken en de extra opbrengsten door inzet van het instrument parkeerquotum ruil zoals bij 2 voorgesteld. Instemmen met het uitproberen van het instrument parkeerquotum ruil. Met het inbrengen van 179 parkeerplekken en het op de markt brengen daarvan binnen het gebied wordt enerzijds een start gemaakt met de door de Raad gewenste parkeerquotum ruil en anderzijds financiële dekking geboden voor het oplengen van het tijdvak. Financieel voorstel Af te zien van € ,- aan extra onverwachte erfpacht opbrengsten voor het extra verlengen van een nieuw tijdvak van 40 naar 50 jaar, ingaande vanaf 2013 en in te stemmen met een andere betaling dan in directe euro’s waarmee : 15.545m2 kantoormeters wordt getransformeerd Er een levendige functie in het gebied komt waarbij de gemeente eigenaar wordt van een stuk grond tussen de 1.500 m2 en 2.000m2 ten behoeve van de ontsluiting van het Hogehilweggebied 179 parkeerplaatsen worden opgeheven bij dit kavel en gestart wordt met parkeerquotum ruil. Anders betalen dan in Euro’s De ontwikkelaar is bereid om op een andere drieledige manier te betalen. Zij is bereid een stuk grond af te staan aan de gemeente de helft van de inrichting daarvan te betalen en wil afstand doen van 179 parkeerplaatsen. Verkrijging openbare ruimte In de door A&O inmiddels verstrekte en bijgevoegde business case is geen financiële ruimte om een dergelijk bedrag op tafel te leggen. Wel is A&O is bereid om afstand te doen van een deel van het in erfpacht uitgegeven terrein met een omvang tussen de m2 en m2. Dit terrein zal dan door de gemeente tot ontsluitingsweg voor het gehele Hogehilweggebied gemaakt worden, waardoor ook andere kavels in het gebied beter ontsloten worden. Het Stadsdeel is voor wat betreft de verkeerskundige aansluiting akkoord met deze weg. Dit is al geruime tijd een wens van de gemeente. De weg is daarnaast noodzakelijk bij programmatische doorontwikkeling van het gebied. Waarbij we nu een deze kans kunnen benutten en niet hoeven in te zetten op onteigening in de toekomst. Volledigheidshalve melden we dat er geen taxatie van de grond heeft plaatsgevonden. Bijdrage inrichting Openbare Ruimte Bovendien is de ontwikkelaar bereid de helft van de kosten voor de zo ontstane weg te betalen. De kosten voor de inrichting zal ten laste worden gebracht van de in 2012 vast te stellen TREX voor het gebied, die positief is (grondopbrengsten hotel Atlas) en ook na aftrek van deze kosten positief blijft. De totale kosten voor de herinrichting van het terrein zijn door dRO op basis van schetsen geraamd op een bedrag tussen de € ,- en €  ,-(zie bijlage) waarvan de ontwikkelaar bereid is tussen de €140.00,- en € ,- te vergoeden.

19 Nieuwe ontsluiting

20

21

22 2012 Projecten 22 Vragen?


Download ppt "Kennisseminar Transformatie"

Verwante presentaties


Ads door Google