De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opzet ambtelijke presentatie Deel 1: Proces Start: waar we waren gebleven -wat is er gebeurd? -wat ligt er nu voor? -wat is daarin aangepast/uitgewerkt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opzet ambtelijke presentatie Deel 1: Proces Start: waar we waren gebleven -wat is er gebeurd? -wat ligt er nu voor? -wat is daarin aangepast/uitgewerkt."— Transcript van de presentatie:

1 Opzet ambtelijke presentatie Deel 1: Proces Start: waar we waren gebleven -wat is er gebeurd? -wat ligt er nu voor? -wat is daarin aangepast/uitgewerkt of nieuw toegevoegd?

2 Deel 2:Inhoud - producten - financiën - sociale accommodaties - implementatie: rol stadsdeel & meten is weten Eind:Planning bestuurlijk traject & implementatie

3 Waar waren we gebleven? Commissie februari 2007: WMO/VSD-nota en WMO-matrices, met: a. Maatschappelijke doelen per programmalijn (het wat) b. Werksoorten (het hoe) c. Rollen van overheid (het door wie) d. Financiën per werksoort Inspraak

4 Wat is er sindsdien gebeurd? Communicatie wethouders en ambtenaren in de wijk 3 informatiebijeenkomsten inspraak portrettenproject ambtelijk gesprek O+S, DMO, stedelijke netwerk bestuurlijk gesprek met Centrum / OWGM werkbezoek Zaanstad Inhoud uitwerking van WMO/VSD-nota, mede nav inspraak bestek opstellen

5 Wat ligt er nu voor? Ter instemming: 1.Aangepaste WMO/VSD-nota, 2.Nota van beantwoording, 3.Aangepaste WMO-matrices 4.Bestek. Ter kennisgeving:  financiële onderbouwing (ter vergadering)

6 Uitkomsten inspraak en schriftelijke reacties -niet concreet genoeg: waar wordt bezuinigd? -wat gebeurt er met buurtcentra? -wat wordt er straks van bewoners, vrijwilligers verwacht? en waar kunnen wij terecht? -moeten alle vrijwilligers straks professionele hulp gaan bieden? -hoe kunnen we straks invloed uitoefenen op bestek?

7 Wat is er aangepast/uitgewerkt/toegevoegd ? Werksoorten, geconcretiseerd:  inhoudelijke producten - binnen én buiten bestek, - structureel én incidenteel tbv overgang Financiën per werksoort, uitgesplitst:  begroting per product  begroting binnen bestek (openbaar): - óf exact bedrag - óf minimum genoemd

8 Financiën  Post onvoorzien € 438.729 is verdeeld: - 1/3 Civil Society, - 2/3 Zorg en Madi  Conclusies: - bezuinigingen, - van incidenteel naar structureel en - nieuwe wensen

9 Producten per werksoort (structureel) Ondersteuning civil society 1. Ondersteuning van bewoners  personele ondersteuning bij ontwikkelen uitvoeren van bewonersinitiatieven Binnen bestek  ondersteuning bij zichzelf organiseren bij fysieke ingreep in de buurt Binnen bestek  ondersteunen bij het zichzelf organiseren bij overlast / calamiteit Buiten bestek  financiële ondersteuning bij ontwikkelen uitvoeren van bewonersinitiatieven Buiten bestek

10 Ondersteuning civil society 2. Ondersteuning van vrijwilligers- en zelforganisaties  personele ondersteuning en coaching van organisaties Binnen bestek  beschikbaar stellen van fysieke ruimtes Binnen bestek  financiële ondersteuning bij ontwikkelen uitvoeren van bewonersinitiatieven Buiten bestek

11 Sociale Activiteiten en ontmoeting  Fysieke ruimtes Binnen bestek  Programmeurs Binnen bestek  Beheerders Binnen bestek  Begeleiders Binnen/buiten  Vraaggerichte financiering (stadspas) Buiten bestek

12 Vraaggerichte financiering (stadspas) € 2008 2009 2010 2011 stadspas inkoopbudget

13 Begeleiding en toeleiding  Personele begeleiding niet zelfredzamen Binnen bestek  Begeleiding risicojeugd Binnen bestek  Begeleiding via sportBuiten bestek  Sociale raadsliedenBinnen bestek  SIIBBuiten bestek  Wijksteunpunt WonenBuiten bestek  StadspasBuiten bestek

14 Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening  Opvoedingsondersteuning Binnen bestek  Algemeen Maatschappelijk werkBinnen bestek  SchuldhulpverleningBinnen bestek  Basispakket ouderenBinnen / Buiten  Loket ZESBuiten bestek  Voorportaal IJburg / IJzorgBuiten bestek  Sport ten behoeve van gezondheidBuiten bestek

15 Financiën (on) voorzien Werksoorten2008 t/m 2011 met onvoorzien Verdeling Onvoorzien 2008 t/m 2011 zonder onvoorzien % Ondersteuning CS 994.438146.2431.140.6810,17 Soc Activiteiten & Ontmoeting 1.478.560 0,22 Begeleiding & toeleiding 2.393.902 0,35 Zorg en Madi1.539.015292.4861.831.5010,27 Onvoorzien438.7290 Totaal6.844.645438.7296.844.644

16 Financiën binnen en buiten bestek Werksoorten2008 t/m 2011 zonder onvoorzien %Budget binnen bestek Budget buiten bestek Totaal% Ondersteuning Civil Society 1.140.6810,17671.969444.1841.116.1530,16 Soc Activiteiten & Ontmoeting 1.478.5600,22614.189881.0231.495.2120,22 Begeleiding & toeleiding 2.393.9020,351.194.3961.162.0412.356.4370,34 Zorg en Madi1.831.5010,271.009.408813.2921.822.7000,27 meten is weten054.142 Totaal6.844.6443.489.9623.300.5406.844.644

17 Producten per werksoort (incidenteel 2008, 2009) Ondersteuning civil society  IJburg welzijn Binnen bestek  Sportbudget Buiten bestek Sociale activiteiten en ontmoeting  Inkoopbudget alle activiteitenBinnen bestek  Inkoopbudget kinderwerkBinnen bestek  NoWhereBuiten bestek

18 Producten per werksoort (incidenteel 2008, 2009) Begeleiding en toeleiding  Peuterspeelzalen  Esthetisch onderwijs  Kinderwerk stadspas (in mindering) Binnen bestek Buiten bestek Zorg en madi  Ondro BongBuiten bestek TOTAAL 2008: € 664.300 (excl personele frictiekosten) TOTAAL 2009: € 363.300 (excl personele frictiekosten)

19 Sociale accommodaties Tweesporenbeleid  Functies  Accommodaties - vrijwillig aangeboden - verplicht af te nemen voor specifieke functie  Scenario 1 ; JC IB in het Karrenwiel Scenario 2: JC IB op Markassarplein

20 Implementatie Rol stadsdeel: - Opdrachtgever : afrekenen - Partner : beoordelen Nieuwe meetinstrumenten in partnership: - Beoordelingsgesprek - Beoordelingsconferentie - Welzijnscommissie - Welzijnsessay

21 Vraag / behoefte van bewoners: - Behoeftenonderzoek - Analyse deelname aan activiteiten (MARAPS) - Informele netwerken / WMO-platform / Barometers - Klanttevredenheidsonderzoek / cliëntraden

22 Planning bestuurlijk traject 21 mei: Commissie Publiek 22 mei; Preselectie aanbieders in DB 29 mei: Raadscommissie + portrettenproject 30 mei; Verzending bestek aan preselectie 27 juli; Deadline aanbieden offerte 30 juli t/m 17 aug: Eerste toets ambtelijke commissie wk 20 aug: Presentatie instellingen van hun offerte wk 27 aug: Voorlopig ambtelijk advies (evt gevolgd door externe commissie) 11 sep: DB besluitvorming over aanbieder sept/okt Prestatieafspraken okt/nov Begrotingsbehandeling DB/Commissie/Raad

23 Planning implementatie Korte termijn ’07; Klaarzetten eigen organisatie - “met de voeten in de wijk” - participatie - aanpak financiële ondersteuning CS - vrijwilligersdag Inwerken van nieuwe aanbieder Pilot stadspas Projecten oppakken overgangsperiode 2007 Regie op zorg Inspraak jongerencentrum IB Prestatieafspraken met nieuwe aanbieder

24 Planning implementatie Middenlange termijn ’07/’08; Evaluatie en aanpassing subsidieverordening Pilot Beheersstichting


Download ppt "Opzet ambtelijke presentatie Deel 1: Proces Start: waar we waren gebleven -wat is er gebeurd? -wat ligt er nu voor? -wat is daarin aangepast/uitgewerkt."

Verwante presentaties


Ads door Google