De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Literatuursearch internet HAG Zoeken naar informatie: internet / bronnen Zoeken in Medline waar? waarom? “free text search” / zoekstrategieën combineren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Literatuursearch internet HAG Zoeken naar informatie: internet / bronnen Zoeken in Medline waar? waarom? “free text search” / zoekstrategieën combineren."— Transcript van de presentatie:

1 Literatuursearch internet HAG Zoeken naar informatie: internet / bronnen Zoeken in Medline waar? waarom? “free text search” / zoekstrategieën combineren van sets links naar full text artikelen Personal reference database Management van Bibliografische Informatie (MBI) Zoeken, selecteren, verwerken, toepassen

2 Literatuursearch op Internet informatie direct toegankelijk op het web (web-browser of web-search engines) Informatie toegankelijk in een bestand via het web ( search engine van dat bestand)

3 Informatie via internet Alle informatie DIRECT toegankelijk op internet vindbaar met internet search engines

4 Alle informatie DIRECT toegankelijk op internet vindbaar met internet search engines E-document Informatie via internet

5 Alle informatie DIRECT toegankelijk op internet vindbaar met internet search engines E-document E-plaatje Informatie via internet

6 Alle informatie DIRECT toegankelijk op internet vindbaar met internet search engines E-document InternetBestand met eigen engine E-plaatje Informatie via internet

7 Alle informatie DIRECT toegankelijk op internet vindbaar met internet search engines E-document InternetBestand met eigen engine PubMed E-plaatje Informatie via internet

8 Alle informatie DIRECT toegankelijk op internet vindbaar met internet search engines E-document InternetBestand met eigen engine PubMed E-document E-plaatje Informatie via internet

9 OP HET WEB Zeer veel, maar nooit compleet Zeer wisselende kwaliteit Subjectief Veelsoortige informatie Hype gevoelig VIA HET WEB Veel / weinig, nooit compleet Één kwaliteit, info gefilterd Objectief Één of enkele format(s) Steady state Informatie via internet

10

11 Analyse Resultaat: Set Zoektermen Literatuur zoekactie in bron Probleemstelling Operationele Vraagstelling

12 Resultaat: Set Zoektermen Literatuur zoekactie Probleemstelling Medline PsycLit Embase …. Bibliografieën Analyse Operationele Vraagstelling

13 Resultaat: Set Zoektermen Literatuur zoekactie Probleemstelling Medline PsycLit Embase …. Bibliografieën UB Utrecht Landelijk …. Catalogi Analyse Operationele Vraagstelling

14 Resultaat: Set Zoektermen Literatuur zoekactie Probleemstelling Medline PsycLit Embase …. Bibliografieën UB Utrecht Landelijk …. Catalogi Current contents, Online contents …. Inhoudsopgaven Analyse Operationele Vraagstelling

15 Resultaat: Set Zoektermen Literatuur zoekactie Probleemstelling Medline PsycLit Embase …. Bibliografieën UB Utrecht Landelijk …. Catalogi Current contents, Online contents …. Inhoudsopgaven (Social) Science Citation Index Indexen Analyse Operationele Vraagstelling

16 Resultaat: Set Zoektermen Literatuur zoekactie Probleemstelling Medline PsycLit Embase …. Bibliografieën UB Utrecht Landelijk …. Catalogi Current contents, Online contents …. Inhoudsopgaven (Social) Science Citation Index Indexen ‘Meta’ databases Cochrane …. Overigen Analyse Operationele Vraagstelling

17 Resultaat: Set Zoektermen Literatuur zoekactie Probleemstelling UB Utrecht Landelijk …. Catalogi Current contents, Online contents …. Inhoudsopgaven (Social) Science Citation Index Indexen ‘Meta’ databases Cochrane …. Overigen Analyse Operationele Vraagstelling Medline PsycLit Embase …. Bibliografieën

18 welk wetenschapsgebied: inhoud - coverage soort zoeken ­ bladeren, snuffelen, browsen ­ attenderen ­ breedte / diepte (boeken en / of artikelen, reviews) ­ known-item search ­ citatie-onderzoek (retro- / prospectief) ­ meta-studie ­ actueel ­ onderwerpsgericht zoeken (typisch medline) Literatuursearch : bronnen

19 Catalogi Alle wetenschapelijke informatie op een specifieke locatie: de bibliotheek Waar bevindt zich Wat op de locatie Geen ontsluiting tijdschriftartikelen, Wel de tijdschriften zelf Doorkoppeling naar andere bestanden (catalogi, bibliografieën, etc.) Inter-bibliothecair-leenverkeer (IBL)

20 Bibliografieën REFERENCES of LITERATUUR-VERWIJZINGEN, naar literatuur op een min of meer breed vakgebied THESAURUS, systematische toekenning van trefwoorden Gestandaardiseerd record FORMAT: Informatie systematisch ingedeeld in FIELDS (velden) SEARCH ENGINE (zoekmachine), (and, or, not; Booleaanse logica), complexe zoekstrategieën mogelijk, gebruiksvriendelijke zoek-interface

21 Inhoudsopgaven (Current Contents) CONTENTS (inhoudsopgaven) ‘this week’s issue’ van geïndexeerde tijdschriften: zéér recent itt bibliografieën ‘Trefwoorden’ afkomstig van auteur artikel!! Record FORMAT en SEARCH ENGINE als bij bibliografieën

22 Opzoeken referenties uit artikel:SnowBall’ retrograad Van een artikel worden de (mogelijk) interessante referenties opgezocht Nadeel 1: afhankelijk van de (literatuur)studie van één of enkele auteurs Nadeel 2: retrograad, alleen oudere literatuur dan bronartikel wordt gevonden

23 ‘SnowBall’ prospectief (Science) Citation Index Men heeft een interessant artikel uit 1994 In de Science Citation Index van 2000 wordt vervolgens opgezocht welke artikelen uit jaar 1996 naar dat artikel uit 1994 verwijzen onafhankelijk van de literatuurstudie van één of enkele auteurs prospectief, juist de meer recente literatuur over onderwerp kan zo worden gevonden

24 ‘SnowBall, citatie-onderzoek’ 200019951990 Regjas asjhgs asdlkjsks ;alsjd laskd;l as;lks sh References 1 Brown, askjh klaslkasks skd jsksj ksdkj skd 2 Ahles, ahsd sj 3 Gerard, asjd Regjas asjhgs asdlkjsks ;alsjd laskd;l as;lks sh References 1 Brown, askjh klaslkasks skd jsksj ksdkj skd 2 Ahles, ahsd sj 3 Gerard, asjd Regjas asjhgs asdlkjsks ;alsjd laskd;l as;lks sh References 1 Brown, askjh klaslkasks skd jsksj ksdkj skd 2 Ahles, ahsd sj 3 Gerard, asjd Regjas asjhgs asdlkjsks ;alsjd laskd;l as;lks sh References 1 Brown, askjh klaslkasks skd jsksj ksdkj skd 2 Ahles, ahsd sj 3 Gerard, asjd Regjas asjhgs asdlkjsks ;alsjd laskd;l as;lks sh References 1 Brown, askjh klaslkasks skd jsksj ksdkj skd 2 Ahles, ahsd sj 3 Gerard, asjd Regjas asjhgs asdlkjsks ;alsjd laskd;l as;lks sh References 1 Brown, askjh klaslkasks skd jsksj ksdkj skd 2 Ahles, ahsd sj 3 Gerard, asjd Regjas asjhgs asdlkjsks ;alsjd laskd;l as;lks sh References 1 Brown, askjh klaslkasks skd jsksj ksdkj skd 2 Ahles, ahsd sj 3 Gerard, asjd Science Citation Index 2000 Prospectief Retrograad Sleutel artikel Bibliografisch zoeken (Medline, Psyclit, enz.)

25 Meta-sources: Cochrane Collaboration AIM: preparing, maintaining and disseminating systematic reviews of the effects of health care: evidence based medicine PEOPLE: Collaborative Review Groups http://www.cochrane.org/ hh REVIEWS FOCUS: clinical trials / random allocation or some quasi-random method of allocation (such as alternation, date of birth) Search engine: subscription necessary

26 meta-informatie Cochrane Kasjdhk lkjasdlkj kj aslkjlasdkj kasdjlkas aksdlkj s asda;s as;ldk;lasdk;lsask asd;kjaslkjlkasjd lkasdlkaslk\a jlkj kjaslkjaslkjaslkjlkasd kjas lkj lkjd lkja lkj ad akjdas lkja lj akjasdlkj ljk

27 Medline ca. 3700 tijdschriften klinisch, preklinisch, paramedisch ca. 15 miljoen records (vanaf 1966) Secundaire bron, doorlinken? 60 tot 80 % dekking (Cochrane) ca 20 - 40 % overlap PsycInfo en Embase

28 Medline Trefwoorden: MEdical Subject Headings, MESH headings (thesaurus) bv. aged, neoplasms, epidemiology Aspect: Subheadings bv. etiologie, epidemiologie, pathologie

29 Keuze Medline voorziening mogelijkheden van het moment soort vraag, doel Library holdings (print en/of elektr.) Full text article linking specifieke ondersteuning vervolgtraject (management bibl. info)

30 ‘free text’ search h http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi h Additional information > Overview / FAQ / Help / Tutorial Search bar > Free text searching Combining sets: #3 AND #4 : History > Help : Additional Search Commands / search rules

31 ‘free text’ search h http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi h muscle disease vs “muscle disease” muscles disease vs “muscles disease” Help : Phrase searching In-Field searching: physiotherapy [ti] > Help : Additional Search Commands Limits / Clinical Queries (vs thesaurus)

32 Oefening 1

33 Resultaat van zoekstrategie Gehele bibliografie CANCER AND POLLUTION

34 Resultaat van zoekstrategie Gehele bibliografie Gevonden set CANCER AND POLLUTION

35 Resultaat van zoekstrategie Gehele bibliografie Relevante set Gevonden set CANCER AND POLLUTION

36 Resultaat van zoekstrategie Gehele bibliografie Relevante set Gevonden set c a b d CANCER AND POLLUTION

37 Resultaat van zoekstrategie a + c = Relevante setRecall = a/(a+c) a + b = Gevonden setPrecision = a/(a+b) a = Hits b = Ruis c = Missers d = Correct verworpen Gehele bibliografie Relevante set Gevonden set c a b d a

38 Zoeken op ONDERWERP: MeSH browser Achtergrond, MeSH als zelfstandig systeem Mesh Browser : Mesh Zoeken in Medline PubMed mbv MeSH Mesh Browser : detailed display Explode Major Topic headings Subheadings

39 physio- therapy MeSH Structure Input:

40 physical therapy physio- therapy MeSH Structure Input:MeSH term:

41 broader terms term physical therapy rehabili- tation physio- therapy MeSH Structure

42 broader terms term narrower terms physical therapy rehabili- tation physio- therapy cryotherapy balneology MeSH Structure

43 broader terms term narrower terms physical therapy rehabili- tation cryotherapy balneology MeSH Structure: EXPLODE physio- therapy

44 broader terms term narrower terms physical therapy rehabili- tation physio- therapy cryotherapy balneology MeSH Structure: do NOT explode

45 Elderly MeSH Structure Input:

46 Aged MeSH Structure Input:MeSH term: Elderly

47 broader terms term Aged MeSH Structure Elderly Aged

48 broader terms term narrower terms Aged Frail elderly Aged 80 and over MeSH Structure: EXPLODE Elderly Aged

49 broader terms term narrower terms MeSH Structure: do NOT explode Elderly Aged Frail elderly Aged 80 and over

50 Medical Subject Headings vs Subheadings Mesh Heading Onderwerp van het artikel (beïnvloedt vooral recall) Subheading Aspect, benadering, discipline (beïnvloedt vooral precision) default: all subheadings

51 DNA NEOPLASM ANTIGENS NEOPL. NEOPLASMS ONCOVIRUSES Sub - HEADING Blood Chemistry Epidemiology Etiology Surgery MeSH Headings / Subheadings MeSH - HEADING

52 DNA NEOPLASM ANTIGENS NEOPL. NEOPLASMS ONCOVIRUSES Sub - HEADING Blood Chemistry Epidemiology Etiology Surgery MeSH Headings / Subheadings MeSH - HEADING

53 DNA NEOPLASM ANTIGENS NEOPL. NEOPLASMS ONCOVIRUSES Sub - HEADING Blood Chemistry Epidemiology Etiology Surgery MeSH Headings / Subheadings MeSH - HEADING

54 DNA NEOPLASM ANTIGENS NEOPL. NEOPLASMS ONCOVIRUSES Sub - HEADING Blood Chemistry Epidemiology Etiology Surgery MeSH Headings / Subheadings MeSH - HEADING Recall ??

55 DNA NEOPLASM ANTIGENS NEOPL. NEOPLASMS ONCOVIRUSES Sub - HEADING Blood Chemistry Epidemiology Etiology Surgery MeSH Headings / Subheadings MeSH - HEADING Recall = 100%

56 DNA NEOPLASM ANTIGENS NEOPL. NEOPLASMS ONCOVIRUSES Sub - HEADING Blood Chemistry Epidemiology Etiology Surgery MeSH Headings / Subheadings MeSH - HEADING Recall = 100% = #hits / (#hits + #missers) Precision ??

57 DNA NEOPLASM ANTIGENS NEOPL. NEOPLASMS ONCOVIRUSES Sub - HEADING Blood Chemistry Epidemiology Etiology Surgery MeSH Headings / Subheadings MeSH - HEADING Recall = 100% = #hits / (#hits + #missers) Precision << 1%

58 DNA NEOPLASM ANTIGENS NEOPL. NEOPLASMS ONCOVIRUSES Sub - HEADING Blood Chemistry Epidemiology Etiology Surgery MeSH Headings / Subheadings MeSH - HEADING Recall = 100% = #hits / (#hits + #missers) Precision << 1% = #hits / (#hits + #irrelevant)

59 DNA NEOPLASM ANTIGENS NEOPL. NEOPLASMS ONCOVIRUSES Sub - HEADING Blood Chemistry Epidemiology Etiology Surgery MeSH Headings / Subheadings MeSH - HEADING

60 DNA NEOPLASM ANTIGENS NEOPL. NEOPLASMS ONCOVIRUSES Sub - HEADING Blood Chemistry Epidemiology Etiology Surgery MeSH Headings / Subheadings MeSH - HEADING

61 DNA NEOPLASM ANTIGENS NEOPL. NEOPLASMS ONCOVIRUSES Sub - HEADING Blood Chemistry Epidemiology Etiology Surgery MeSH Headings / Subheadings MeSH - HEADING Recall = ca 90% Precision = ca 5%

62 DNA NEOPLASM ANTIGENS NEOPL. NEOPLASMS ONCOVIRUSES Sub - HEADING Blood Chemistry Epidemiology Etiology Surgery MeSH Headings / Subheadings MeSH - HEADING

63 DNA NEOPLASM ANTIGENS NEOPL. NEOPLASMS ONCOVIRUSES Sub - HEADING Blood Chemistry Epidemiology Etiology Surgery MeSH Headings / Subheadings MeSH - HEADING Recall = ca 70% Precision = ca 50%

64 DNA NEOPLASM ANTIGENS NEOPL. NEOPLASMS ONCOVIRUSES Sub - HEADING Blood Chemistry Epidemiology Etiology Surgery MeSH Headings / Subheadings MeSH - HEADING En de rest ??

65 DNA NEOPLASM ANTIGENS NEOPL. NEOPLASMS ONCOVIRUSES Sub - HEADING Blood Chemistry Epidemiology Etiology Surgery MeSH Headings / Subheadings MeSH - HEADING

66 Waar is nu het artikel? Afhankelijk van je situatie Op het werk: Holding Message met electronische koppeling (link) met signatuur PubMed: Free electronic journals, bijv. BMJ direct aanklikbaar vanuit PubMed Interbibliothecair Leenverkeer Verzameling e-journals (niet gekoppeld) http://www.ub.unimaas.nl/..

67 Zoeken, selecteren, verwerken en toepassen van informatie Management van Bibliografische Informatie (MBI) Zoeken, selecteren en opslaan (download) Importeren in eigen database, beheer Toepassen van records in database als citaties en referenties in manuscripten Linken met full text documenten (primaire gegevens)

68 bibliographycatalogueinternet zoeken

69 bibliographycatalogueinternet zoeken selecteren

70 bibliographycatalogueinternet zoeken selecteren downloaden

71 bibliographycatalogueinternet endnote database zoeken selecteren importeren endnote importfilter downloaden

72 Downloaden h http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi h Bewaren van geselecteerde records > (display)  / MEDLINE > Display (< 5000 records!) Save

73 bibliographycatalogueinternet endnote database importeren endnote importfilter beheer downloaden

74 bibliographycatalogueinternet endnote database importeren endnote importfilter export beheer endnote exportstyle downloaden

75 bibliographycatalogueinternet endnote database - print - network - web importeren endnote importfilter export beheer vorm endnote exportstyle downloaden

76 bibliographycatalogueinternet endnote database remote host database - print - network - web importeren endnote importfilter export beheer vorm endnote exportstyle eindproduct downloaden

77 bibliographycatalogueinternet endnote database manuscript citations & references remote host database - print - network - web importeren endnote importfilter export beheer vorm endnote exportstyle eindproduct downloaden

78 bibliographycatalogueinternet endnote database manuscript citations & references blokboek literatuur lijsten remote host database - print - network - web importeren endnote importfilter export beheer vorm endnote exportstyle eindproduct downloaden

79 bibliographycatalogueinternet endnote database manuscript citations & references blokboek literatuur lijsten remote host database - print - network - web electronic full text document ?

80 bibliographycatalogueinternet endnote database manuscript citations & references blokboek literatuur lijsten remote host database - print - network - web electronic full text document ‘link’

81 Downloaden h http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi h Bewaren van geselecteerde records > (display)  / MEDLINE > Display (< 5000 records!) Save Importeren in Personal Database Toepassen in Manuscript


Download ppt "Literatuursearch internet HAG Zoeken naar informatie: internet / bronnen Zoeken in Medline waar? waarom? “free text search” / zoekstrategieën combineren."

Verwante presentaties


Ads door Google