De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Methodologie & Statistiek I Toetsen van twee gemiddelden 6.2 miscellaneous.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Methodologie & Statistiek I Toetsen van twee gemiddelden 6.2 miscellaneous."— Transcript van de presentatie:

1 1 Methodologie & Statistiek I Toetsen van twee gemiddelden 6.2 miscellaneous

2 2 U kunt deze presentatie ook op uw eigen PC afspelen! Gebruikmaken van internet: http://www.unimaas.nl/~stat  Education  Health sciences  Presentations of lectures “op dit moment ……. beschikbaar Opening --- Hoofdstuk 5 (Systematiek van …) --- Powerpointviewer downloaden”

3 3 Deze diapresentatie werd vervaardigd door Tjaart Imbos & Michel Janssen van de Capaciteitsgroep Methodologie en Statistiek. De presentatie mag alleen worden gecopieerd voor eigen gebruik door studenten en medewerkers van de Universiteit Limburg in Maastricht. Met eventuele op- en aanmerkingen kunt u terecht bij: Universiteit Maastricht Capaciteitsgroep M&S Tjaart Imbos Postbus 616 6200 MD Maastrichttjaart.imbos@stat.unimaas.nl

4 4 Methodologie & Statistiek I Toetsen van twee gemiddelden 6.2 miscellaneous

5 5

6 6 Cumulative Distribution Function CDF.NORMAL(waarde, ,  ) = PERCENTIEL CDF.NORMAL(1.96,0,1) = 0.9750 CDF.NORMAL(10,12.5,2) = 0.1056

7 7 Cumulative Distribution Function CDF.T(waarde,df) = PERCENTIEL CDF.T(0.688,18) = 0.750 CDF.T(3.365,5) = 0.990

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 Opzoeken van meer waarden …

15 15

16 16 Ook met andere dan normale verdeling……

17 17

18 18

19 19 Tien personen: voor- en nameting Is er verschil tussen voor- en nameting?

20 20 =gepaarde steekproeven dus: toetsen of het verschil gelijk/ongelijk 0 is. H 0 en H A =  = 5% dus: tweezijdig: 2 maal 2.5% =niets bekend omtrent  van de populatie van verschillen. dus: s verschillen gebruiken als schatter van  verschillen. dus: t-verdeling met 9 df

21 21

22 22 verschil: gemiddelde: 0.66 stdev: 0.44

23 23 De gemiddelden van alle steekproeven (n=10) uit de populatie met  = 0 zijn normaal verdeeld met verwachtingswaarde=0 en variantie=  2 /n Omdat  2 niet bekend is, wordt de s 2 van de steekproef als schatter gebruikt. De beste schatter van de variantie van de verdeling van steekproefgemiddelden is dan s 2 /n = 0.0195

24 24 DE TOETS: maak gebruik van het kritieke gebied 1.Formuleer de nul-hypothese 2.Stel onbetrouwbaarheid (  ) vast 3.Kies de toetsingsgrootheid 4.Bepaal de verdeling van de toetsingsgrootheid 5.Bepaal kritieke gebied 6.Bereken toetsingsgrootheid t* 7.Trek conclusie: t* ligt in kritieke gebied: H 0 verwerpen t* ligt niet in kritieke gebied: H 0 niet verwerpen

25 25 1.Formuleer de H 0 2.Bepaal onbetrouwbaarheid 3.Kies de toetsingsgrootheid 4.Bepaal de verdeling van de toetsingsgrootheid 5.Bepaal kritieke gebied H 0  verschillen is 0 H A  verschillen is ongelijk 0  is 5% (2 x 2.5%) t-verdeling met 9 df Kritieke gebied: Links van –2.262 en Rechts van 2.262 Het gemiddelde verschil

26 26 5.Bereken toetsingsgrootheid t* 7.Trek conclusie: t* in kritieke gebied: H 0 verwerpen t* niet in kritieke gebied: H 0 niet verwerpen H 0 verwerpen!!!

27 27 ZELFDE PROBLEEM MET

28 28

29 29

30 30 samenhang tussen VOOR en NA

31 31

32 32 CDF.T(4.714,9) geeft 0.99945  rechteroverschrijding van 0.00055

33 33 CDF.T(4.714,9) geeft 0.99945  rechteroverschrijding van 0.00055 CDF.T(-4.714,9) geeft linkeroverschrijding van 0.00055 samen: 0.00110

34 34

35 35 Meting bij twee groepen personen: Groep 1: 10 personen Groep 2: 12 personen Is  1 >  2 ? H A en H 0 ?????

36 36 groep 1:8.10 10.40 12.50 13.70 18.80 20.00 23.10 25.70 28.40 28.40 groep 2:8.20 9.90 10.00 11.20 11.30 13.00 17.80 18.80 23.10 24.90 27.70 27.80 Uit de literatuur is bekend dat de  ’s (ongeveer) gelijk zijn aan elkaar.

37 37 s 1 en s 2 zijn dus schatters van dezelfde  s p is de gecombineerde schatter van  gepoolde variantie (formule 6.8)

38 38 eenzijdig toetsen kies  5% aan welke kant ligt kritieke gebied ? t-toets (zie formule 6.10) t (20,0.95)= 1.725 t 20 5% 1.725 t*= 0.6104

39 39 eenzijdig toetsen kies  5% aan welke kant ligt kritieke gebied ? t-toets (zie formule 6.10) t (20,0.95)= 1.725 t 20 5% 1.725 t*= 0.6104 conclusie?

40 40 Let op de manier waarop de gegevens zijn opgeslagen! zelfde probleem met

41 41

42 42

43 43

44 44 SPSS toetst ‘altijd’ tweezijdig Bij een rechtseenzijdige toets, gevonden p-waarde halveren en vergelijken met  0.7256 0.2744 0.548

45 45 Als dezelfde waarde van de toetsingsgrootheid (0.610) zou zijn gevonden bij een linkseenzijdige toets…………………  niet vergelijken met 0.2744 maar met 0.7256 0.2744 0.610

46


Download ppt "1 Methodologie & Statistiek I Toetsen van twee gemiddelden 6.2 miscellaneous."

Verwante presentaties


Ads door Google