De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methodologie & Statistiek I Toetsen van twee gemiddelden 6.2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methodologie & Statistiek I Toetsen van twee gemiddelden 6.2"— Transcript van de presentatie:

1 Methodologie & Statistiek I Toetsen van twee gemiddelden 6.2
miscellaneous

2 U kunt deze presentatie ook op uw eigen PC afspelen!
Gebruikmaken van internet: Education Health sciences Presentations of lectures “op dit moment ……. beschikbaar Opening --- Hoofdstuk 5 (Systematiek van …) Powerpointviewer downloaden”

3 Deze diapresentatie werd vervaardigd door
Tjaart Imbos & Michel Janssen van de Capaciteitsgroep Methodologie en Statistiek. De presentatie mag alleen worden gecopieerd voor eigen gebruik door studenten en medewerkers van de Universiteit Limburg in Maastricht. Met eventuele op- en aanmerkingen kunt u terecht bij: Universiteit Maastricht Capaciteitsgroep M&S Tjaart Imbos Postbus 616 6200 MD Maastricht

4 Methodologie & Statistiek I Toetsen van twee gemiddelden 6.2
miscellaneous

5 tabellen van SPSS

6 CDF Cumulative Distribution Function
CDF.NORMAL(waarde,m,s) = PERCENTIEL CDF.NORMAL(1.96,0,1) = CDF.NORMAL(10,12.5,2) =

7 CDF Cumulative Distribution Function CDF.T(waarde,df) = PERCENTIEL

8

9

10

11

12

13

14 Opzoeken van meer waarden …

15

16 Ook met andere dan normale verdeling……

17

18 voorbeeld A

19 probleem vraag Tien personen: voor- en nameting
Is er verschil tussen voor- en nameting?

20 = gepaarde steekproeven
dus: toetsen of het verschil gelijk/ongelijk 0 is. H0 en HA = a = 5% dus: tweezijdig: 2 maal 2.5% = niets bekend omtrent s van de populatie van verschillen. dus: sverschillen gebruiken als schatter van sverschillen. dus: t-verdeling met 9 df

21

22 verschil: gemiddelde: 0.66 stdev: 0.44

23 De gemiddelden van alle steekproeven (n=10)
uit de populatie met m= 0 zijn normaal verdeeld met verwachtingswaarde=0 en variantie= s2/n Omdat s2 niet bekend is, wordt de s2 van de steekproef als schatter gebruikt. De beste schatter van de variantie van de verdeling van steekproefgemiddelden is dan s2/n =

24 DE TOETS: maak gebruik van het kritieke gebied Formuleer de nul-hypothese Stel onbetrouwbaarheid (a) vast Kies de toetsingsgrootheid Bepaal de verdeling van de toetsingsgrootheid Bepaal kritieke gebied Bereken toetsingsgrootheid t* Trek conclusie: t* ligt in kritieke gebied: H0 verwerpen t* ligt niet in kritieke gebied: H0 niet verwerpen

25 Formuleer de H0 Bepaal onbetrouwbaarheid Kies de toetsingsgrootheid Bepaal de verdeling van de toetsingsgrootheid Bepaal kritieke gebied H0 mverschillen is 0 HA mverschillen is ongelijk 0 a is 5% (2 x 2.5%) Het gemiddelde verschil t-verdeling met 9 df Kritieke gebied: Links van –2.262 en Rechts van 2.262

26 H0 verwerpen!!! Bereken toetsingsgrootheid t* Trek conclusie:
t* in kritieke gebied: H0 verwerpen t* niet in kritieke gebied: H0 niet verwerpen H0 verwerpen!!!

27 SPSS ZELFDE PROBLEEM MET

28

29

30 samenhang tussen VOOR en NA

31

32 ? CDF.T(4.714,9) geeft  rechteroverschrijding van

33 ? CDF.T(4.714,9) geeft 0.99945  rechteroverschrijding van 0.00055
CDF.T(-4.714,9) geeft linkeroverschrijding van samen:

34 voorbeeld B

35 probleem vraag HA en H0 ????? Meting bij twee groepen personen:
Groep 1: 10 personen Groep 2: 12 personen vraag HA en H0 ????? Is m1 > m2?

36 groep 1: groep 2: Uit de literatuur is bekend dat de s’s (ongeveer) gelijk zijn aan elkaar.

37 s1 en s2 zijn dus schatters van dezelfde s
sp is de gecombineerde schatter van s gepoolde variantie (formule 6.8)

38 aan welke kant ligt kritieke gebied ? t-toets
eenzijdig toetsen kies a 5% aan welke kant ligt kritieke gebied ? t-toets (zie formule 6.10) t20 t(20,0.95)= 1.725 5% 1.725 t*=

39 conclusie? eenzijdig toetsen kies a 5%
aan welke kant ligt kritieke gebied ? t-toets (zie formule 6.10) t20 t(20,0.95)= 1.725 5% 1.725 conclusie? t*=

40 SPSS zelfde probleem met Let op de manier waarop
de gegevens zijn opgeslagen!

41

42

43

44 SPSS toetst ‘altijd’ tweezijdig
Bij een rechtseenzijdige toets, gevonden p-waarde halveren en vergelijken met a 0.548 0.7256 0.2744 0.2744

45 pas op!! Als dezelfde waarde van de toetsingsgrootheid (0.610) zou zijn gevonden bij een linkseenzijdige toets…………………a niet vergelijken met maar met 0.2744 0.2744 0.610

46 succes !


Download ppt "Methodologie & Statistiek I Toetsen van twee gemiddelden 6.2"

Verwante presentaties


Ads door Google