De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Methodologie & Statistiek I Toetsen van twee gemiddelden 6.2 miscellaneous.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Methodologie & Statistiek I Toetsen van twee gemiddelden 6.2 miscellaneous."— Transcript van de presentatie:

1 1 Methodologie & Statistiek I Toetsen van twee gemiddelden 6.2 miscellaneous

2 2 U kunt deze presentatie ook op uw eigen PC afspelen! Gebruikmaken van internet:  Education  Health sciences  Presentations of lectures “op dit moment ……. beschikbaar Opening --- Hoofdstuk 5 (Systematiek van …) --- Powerpointviewer downloaden”

3 3 Deze diapresentatie werd vervaardigd door Tjaart Imbos & Michel Janssen van de Capaciteitsgroep Methodologie en Statistiek. De presentatie mag alleen worden gecopieerd voor eigen gebruik door studenten en medewerkers van de Universiteit Limburg in Maastricht. Met eventuele op- en aanmerkingen kunt u terecht bij: Universiteit Maastricht Capaciteitsgroep M&S Tjaart Imbos Postbus MD

4 4 Methodologie & Statistiek I Toetsen van twee gemiddelden 6.2 miscellaneous

5 5

6 6 Cumulative Distribution Function CDF.NORMAL(waarde, ,  ) = PERCENTIEL CDF.NORMAL(1.96,0,1) = CDF.NORMAL(10,12.5,2) =

7 7 Cumulative Distribution Function CDF.T(waarde,df) = PERCENTIEL CDF.T(0.688,18) = CDF.T(3.365,5) = 0.990

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 Opzoeken van meer waarden …

15 15

16 16 Ook met andere dan normale verdeling……

17 17

18 18

19 19 Tien personen: voor- en nameting Is er verschil tussen voor- en nameting?

20 20 =gepaarde steekproeven dus: toetsen of het verschil gelijk/ongelijk 0 is. H 0 en H A =  = 5% dus: tweezijdig: 2 maal 2.5% =niets bekend omtrent  van de populatie van verschillen. dus: s verschillen gebruiken als schatter van  verschillen. dus: t-verdeling met 9 df

21 21

22 22 verschil: gemiddelde: 0.66 stdev: 0.44

23 23 De gemiddelden van alle steekproeven (n=10) uit de populatie met  = 0 zijn normaal verdeeld met verwachtingswaarde=0 en variantie=  2 /n Omdat  2 niet bekend is, wordt de s 2 van de steekproef als schatter gebruikt. De beste schatter van de variantie van de verdeling van steekproefgemiddelden is dan s 2 /n =

24 24 DE TOETS: maak gebruik van het kritieke gebied 1.Formuleer de nul-hypothese 2.Stel onbetrouwbaarheid (  ) vast 3.Kies de toetsingsgrootheid 4.Bepaal de verdeling van de toetsingsgrootheid 5.Bepaal kritieke gebied 6.Bereken toetsingsgrootheid t* 7.Trek conclusie: t* ligt in kritieke gebied: H 0 verwerpen t* ligt niet in kritieke gebied: H 0 niet verwerpen

25 25 1.Formuleer de H 0 2.Bepaal onbetrouwbaarheid 3.Kies de toetsingsgrootheid 4.Bepaal de verdeling van de toetsingsgrootheid 5.Bepaal kritieke gebied H 0  verschillen is 0 H A  verschillen is ongelijk 0  is 5% (2 x 2.5%) t-verdeling met 9 df Kritieke gebied: Links van –2.262 en Rechts van Het gemiddelde verschil

26 26 5.Bereken toetsingsgrootheid t* 7.Trek conclusie: t* in kritieke gebied: H 0 verwerpen t* niet in kritieke gebied: H 0 niet verwerpen H 0 verwerpen!!!

27 27 ZELFDE PROBLEEM MET

28 28

29 29

30 30 samenhang tussen VOOR en NA

31 31

32 32 CDF.T(4.714,9) geeft  rechteroverschrijding van

33 33 CDF.T(4.714,9) geeft  rechteroverschrijding van CDF.T(-4.714,9) geeft linkeroverschrijding van samen:

34 34

35 35 Meting bij twee groepen personen: Groep 1: 10 personen Groep 2: 12 personen Is  1 >  2 ? H A en H 0 ?????

36 36 groep 1: groep 2: Uit de literatuur is bekend dat de  ’s (ongeveer) gelijk zijn aan elkaar.

37 37 s 1 en s 2 zijn dus schatters van dezelfde  s p is de gecombineerde schatter van  gepoolde variantie (formule 6.8)

38 38 eenzijdig toetsen kies  5% aan welke kant ligt kritieke gebied ? t-toets (zie formule 6.10) t (20,0.95)= t 20 5% t*=

39 39 eenzijdig toetsen kies  5% aan welke kant ligt kritieke gebied ? t-toets (zie formule 6.10) t (20,0.95)= t 20 5% t*= conclusie?

40 40 Let op de manier waarop de gegevens zijn opgeslagen! zelfde probleem met

41 41

42 42

43 43

44 44 SPSS toetst ‘altijd’ tweezijdig Bij een rechtseenzijdige toets, gevonden p-waarde halveren en vergelijken met 

45 45 Als dezelfde waarde van de toetsingsgrootheid (0.610) zou zijn gevonden bij een linkseenzijdige toets…………………  niet vergelijken met maar met

46


Download ppt "1 Methodologie & Statistiek I Toetsen van twee gemiddelden 6.2 miscellaneous."

Verwante presentaties


Ads door Google