De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methodologie & Statistiek I Beschrijven van variabelen 2.1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methodologie & Statistiek I Beschrijven van variabelen 2.1."— Transcript van de presentatie:

1

2 Methodologie & Statistiek I Beschrijven van variabelen 2.1

3 U kunt deze presentatie ook op uw eigen PC afspelen! Gebruikmaken van internet: http://www.unimaas.nl/~stat  Education  Health sciences  Presentations of lectures “op dit moment ……. beschikbaar Opening SPSS8 Hoofdstuk 2 (Beschrijven…..) --- Powerpointviewer downloaden”

4 Deze diapresentatie werd vervaardigd door Michel Janssen van de Capaciteitsgroep Methodologie en Statistiek. De presentatie mag alleen worden gecopieerd voor eigen gebruik door studenten en medewerkers van de Universiteit Limburg in Maastricht. Met eventuele op- en aanmerkingen kunt u terecht bij: Universiteit Maastricht Capaciteitsgroep M&S Michel Janssen Postbus 616 6200 MD Maastrichtmichel.janssen@stat.unimaas.nl

5 Methodologie & Statistiek I Beschrijven van variabelen 2.1 22 oktober 2001

6

7 statistiek beschrijvende statistiek –verzamelen, classificeren en presenteren van gegevens kansrekening verklarende statistiek –interpreteren en algemene conclusies trekken

8 statistiek beschrijvende statistiek –verzamelen, classificeren en presenteren van gegevens kansrekening verklarende statistiek –interpreteren en algemene conclusies trekken

9 statistiek beschrijvende statistiek –verzamelen, classificeren en presenteren van gegevens kansrekening verklarende statistiek –interpreteren en algemene conclusies trekken

10 statistiek beschrijvende statistiek –verzamelen, classificeren en presenteren van gegevens kansrekening verklarende statistiek –interpreteren en algemene conclusies trekken

11 beschrijvende statistiek orde scheppen in chaos tellen van uitkomsten karakteriseren van uitkomsten-verzameling

12 beschrijvende statistiek orde scheppen in chaos tellen van uitkomsten –frequentietabel –staafdiagram –histogram –klassenindeling –takbladgrafiek

13 beschrijvende statistiek orde scheppen in chaos tellen van uitkomsten –frequentietabel –staafdiagram –histogram –klassenindeling –takbladgrafiek

14 beschrijvende statistiek orde scheppen in chaos tellen van uitkomsten –frequentietabel –staafdiagram –histogram –klassenindeling –takbladgrafiek

15 beschrijvende statistiek orde scheppen in chaos tellen van uitkomsten –frequentietabel –staafdiagram –histogram –klassenindeling –takbladgrafiek

16 beschrijvende statistiek orde scheppen in chaos tellen van uitkomsten –frequentietabel –staafdiagram –histogram –klassenindeling –takbladgrafiek

17 klassenindeling maken 11.35.112.17.815.98.2 10.76.810.712.911.712.4 8.19.412.98.23.811.4 10.36.1 range?3.8 --- 15.9 aantal klassen bij n=20 ?5 klassebreedte ?3 klassegrenzen ?3.5, 6.5, 9.5,...,15.5, 18.5

18 indeling in klassen

19 beschrijvende statistiek orde scheppen in chaos tellen van uitkomsten –frequentietabel –staafdiagram –histogram –klassenindeling –takbladgrafiek

20 takbladgrafiek stem-and-leave-display Getallen (in volgorde van grootte): 137 148 149 149 152 153 155 156 156 156 157 158 158 159 159 160 161 162.............................. 184 184 186 186 187 187 188 190 191 199 takken (stem): 13 14 15... 19 bladeren (leafs): (13)7 (14)8, (14)9 en (14)9,..., (19)1 en (19)9

21 takbladgrafiek stem-and-leave-display Frequency Stem & Leaf 1.00 13. 7 3.00 14. 899 11.00 15. 23566678899 20.00 16. 01224556666666777789 17.00 17. 00000011245556789 15.00 18. 002223334466778 3.00 19. 019 Stemwidth: 10.00 Each leaf: 1 case(s)

22 takbladgrafiek stem-and-leave-display Frequency Stem & Leaf 1.00 13. 7 3.00 14. 899 11.00 15. 23566678899 20.00 16. 01224556666666777789 17.00 17. 00000011245556789 15.00 18. 002223334466778 3.00 19. 019 Stemwidth:.10 Each leaf: 1 case(s)

23 beschrijvende statistiek orde scheppen in chaos tellen van uitkomsten karakteriseren van uitkomsten-verzameling

24 beschrijvende statistiek orde scheppen in chaos karakteriseren van uitkomsten-verzameling + wat betreft ligging + wat betreft spreiding + wat betreft positie

25 karakteriseren van uitkomsten-verzameling wat betreft ligging: centrum-maten + gemiddelde + mediaan + modus

26 karakteriseren van uitkomsten-verzameling wat betreft ligging: centrum-maten + gemiddelde + mediaan + modus de som van alle uitkomsten delen door het aantal waarnemingen

27 karakteriseren van uitkomsten-verzameling wat betreft ligging: centrum-maten + gemiddelde + mediaan + modus de middelste van alle waarnemingen

28 Berekenen van de mediaan Aantal getallen is oneven (5)

29 Berekenen van de mediaan Aantal getallen is oneven (5)

30 Berekenen van de mediaan Aantal getallen is even (4)

31 Berekenen van de mediaan Aantal getallen is even (4)

32 karakteriseren van uitkomsten-verzameling wat betreft ligging: centrum-maten + gemiddelde + mediaan + modus de uitkomst die het vaakst voor komt

33 karakteriseren van uitkomsten-verzameling wat betreft spreiding: maten van spreiding + variatiebreedte of range + gemiddelde absolute afwijking + variantie & standaarddeviatie

34 karakteriseren van uitkomsten-verzameling wat betreft spreiding: maten van spreiding + variatiebreedte of range + gemiddelde absolute afwijking + variantie & standaarddeviatie de grootste min de kleinste waarde

35 karakteriseren van uitkomsten-verzameling wat betreft spreiding: maten van spreiding + variatiebreedte of range + gemiddelde absolute afwijking + variantie & standaarddeviatie som van de absolute verschillen t.o.v. gemiddelde delen door aantal

36 karakteriseren van uitkomsten-verzameling wat betreft spreiding: maten van spreiding + variatiebreedte of range + gemiddelde absolute afwijking + variantie & standaarddeviatie

37 karakteriseren van uitkomsten-verzameling wat betreft de positie: + kwantielen............................ een kwantiel deelt het cijfermateriaal in twee delen. eerste kwartiel (Q1): 25% links en 75% rechts van Q1 vierde deciel (D4): 40% links en 60% rechts van D4 kwartielen decielen percentielen

38 5 number summary –maximum –3de kwartiel –mediaan –1ste kwartiel –minimum

39 5 number summary –maximum –3de kwartiel –mediaan –1ste kwartiel –minimum

40

41

42

43

44

45

46 minimum? maximum? betekenis –*, t, f, s en ? betekenis 8.00? Frequency Stem & Leaf 3.00 0 * 111 9.00 0 t 222333333 6.00 0 f 444455 10.00 0 s 6666666777 8.00 0. 88888899 7.00 1 * 0000111 3.00 1 t 233 1.00 1 f 4 2.00 1 s 77 1.00 1. 8 2.00 Extremes (2181), (2876) Stem width: 1000.00 Each leaf: 1 case(s)

47 Kies uit de gehele getallen van 0 t.m. 10 vier getallen met een zo klein mogelijke standaarddeviatie.  Kiezen zonder terug leggen  Kiezen met terug leggen ?Is er meer dan een oplossing? !Zelfde vragen maar dan met GROOTSTE standaarddeviatie

48

49 Codes, nodig bij installeren van SPSS Serienummer: Licentie-code: 2448467 40957 72196 75898 09167 78356 04570 94592 10142 40682 58062 40242 16376 08368 2227 (binnen UM ook via internet op te vragen: http://licentie1.unimaas.nl) (LICRENEW.EXE)


Download ppt "Methodologie & Statistiek I Beschrijven van variabelen 2.1."

Verwante presentaties


Ads door Google