De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methodologie & Statistiek I

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methodologie & Statistiek I"— Transcript van de presentatie:

1 Methodologie & Statistiek I
Beschrijven van variabelen 2.1

2 U kunt deze presentatie ook op uw eigen PC afspelen!
Gebruikmaken van internet: Education Health sciences Presentations of lectures “op dit moment ……. beschikbaar Opening SPSS8 Hoofdstuk 2 (Beschrijven…..) --- Powerpointviewer downloaden”

3 Deze diapresentatie werd vervaardigd door Michel Janssen
van de Capaciteitsgroep Methodologie en Statistiek. De presentatie mag alleen worden gecopieerd voor eigen gebruik door studenten en medewerkers van de Universiteit Limburg in Maastricht. Met eventuele op- en aanmerkingen kunt u terecht bij: Universiteit Maastricht Capaciteitsgroep M&S Michel Janssen Postbus 616 6200 MD Maastricht

4 Methodologie & Statistiek I
Beschrijven van variabelen 2.1 22 oktober 2001

5

6 statistiek beschrijvende statistiek kansrekening
verzamelen, classificeren en presenteren van gegevens kansrekening verklarende statistiek interpreteren en algemene conclusies trekken

7 statistiek beschrijvende statistiek kansrekening
verzamelen, classificeren en presenteren van gegevens kansrekening verklarende statistiek interpreteren en algemene conclusies trekken

8 statistiek beschrijvende statistiek kansrekening
verzamelen, classificeren en presenteren van gegevens kansrekening verklarende statistiek interpreteren en algemene conclusies trekken

9 statistiek beschrijvende statistiek kansrekening
verzamelen, classificeren en presenteren van gegevens kansrekening verklarende statistiek interpreteren en algemene conclusies trekken

10 beschrijvende statistiek orde scheppen in chaos
tellen van uitkomsten karakteriseren van uitkomsten-verzameling

11 beschrijvende statistiek orde scheppen in chaos
tellen van uitkomsten frequentietabel staafdiagram histogram klassenindeling takbladgrafiek

12 beschrijvende statistiek orde scheppen in chaos
tellen van uitkomsten frequentietabel staafdiagram histogram klassenindeling takbladgrafiek

13 beschrijvende statistiek orde scheppen in chaos
tellen van uitkomsten frequentietabel staafdiagram histogram klassenindeling takbladgrafiek

14 beschrijvende statistiek orde scheppen in chaos
tellen van uitkomsten frequentietabel staafdiagram histogram klassenindeling takbladgrafiek

15 beschrijvende statistiek orde scheppen in chaos
tellen van uitkomsten frequentietabel staafdiagram histogram klassenindeling takbladgrafiek

16 klassenindeling maken
11.3 5.1 12.1 7.8 15.9 8.2 10.7 6.8 12.9 11.7 12.4 8.1 9.4 3.8 11.4 10.3 6.1 range? aantal klassen bij n=20 ? 5 klassebreedte ? 3 klassegrenzen ? 3.5, 6.5, 9.5, ...,15.5, 18.5

17 indeling in klassen

18 beschrijvende statistiek orde scheppen in chaos
tellen van uitkomsten frequentietabel staafdiagram histogram klassenindeling takbladgrafiek

19 takbladgrafiek stem-and-leave-display
Getallen (in volgorde van grootte): takken (stem): bladeren (leafs): (13)7 (14)8, (14)9 en (14)9, ... , (19)1 en (19)9

20 takbladgrafiek stem-and-leave-display
Frequency Stem & Leaf Stemwidth: Each leaf: case(s)

21 takbladgrafiek stem-and-leave-display
Frequency Stem & Leaf Stemwidth: Each leaf: case(s)

22 beschrijvende statistiek orde scheppen in chaos
tellen van uitkomsten karakteriseren van uitkomsten-verzameling

23 beschrijvende statistiek orde scheppen in chaos
karakteriseren van uitkomsten-verzameling + wat betreft ligging + wat betreft spreiding + wat betreft positie

24 karakteriseren van uitkomsten-verzameling
wat betreft ligging: centrum-maten + gemiddelde + mediaan + modus

25 karakteriseren van uitkomsten-verzameling
wat betreft ligging: centrum-maten + gemiddelde + mediaan + modus de som van alle uitkomsten delen door het aantal waarnemingen

26 karakteriseren van uitkomsten-verzameling
wat betreft ligging: centrum-maten + gemiddelde + mediaan + modus de middelste van alle waarnemingen

27 Berekenen van de mediaan
Aantal getallen is oneven (5)

28 Berekenen van de mediaan
Aantal getallen is oneven (5)

29 Berekenen van de mediaan
Aantal getallen is even (4)

30 Berekenen van de mediaan
Aantal getallen is even (4)

31 karakteriseren van uitkomsten-verzameling
wat betreft ligging: centrum-maten + gemiddelde + mediaan + modus de uitkomst die het vaakst voor komt

32 karakteriseren van uitkomsten-verzameling
wat betreft spreiding: maten van spreiding + variatiebreedte of range + gemiddelde absolute afwijking + variantie & standaarddeviatie

33 karakteriseren van uitkomsten-verzameling
wat betreft spreiding: maten van spreiding + variatiebreedte of range + gemiddelde absolute afwijking + variantie & standaarddeviatie de grootste min de kleinste waarde

34 karakteriseren van uitkomsten-verzameling
wat betreft spreiding: maten van spreiding + variatiebreedte of range + gemiddelde absolute afwijking + variantie & standaarddeviatie som van de absolute verschillen t.o.v. gemiddelde delen door aantal

35 karakteriseren van uitkomsten-verzameling
wat betreft spreiding: maten van spreiding + variatiebreedte of range + gemiddelde absolute afwijking + variantie & standaarddeviatie

36 karakteriseren van uitkomsten-verzameling
wat betreft de positie: + kwantielen een kwantiel deelt het cijfermateriaal in twee delen. eerste kwartiel (Q1): 25% links en 75% rechts van Q1 vierde deciel (D4): 40% links en 60% rechts van D4 kwartielen decielen percentielen

37 5 number summary maximum 3de kwartiel mediaan 1ste kwartiel minimum

38 5 number summary maximum 3de kwartiel mediaan 1ste kwartiel minimum

39

40 ??? ??? ??? ????? ?????? ????

41

42

43

44

45 minimum? maximum? betekenis *, t, f, s en ? betekenis 8.00?
Frequency Stem & Leaf * 111 t f s * t f 4 s 77 2.00 Extremes (2181), (2876) Stem width: Each leaf: case(s) minimum? maximum? betekenis *, t, f, s en ? betekenis 8.00?

46 Kies uit de gehele getallen van 0 t.m. 10
vier getallen met een zo klein mogelijke standaarddeviatie. Kiezen zonder terug leggen Kiezen met terug leggen ? Is er meer dan een oplossing? ! Zelfde vragen maar dan met GROOTSTE standaarddeviatie

47 succes !

48 geldig tot juli 2001 Codes, nodig bij installeren van SPSS
Serienummer: Licentie-code: (binnen UM ook via internet op te vragen: geldig tot juli 2001 (LICRENEW.EXE)


Download ppt "Methodologie & Statistiek I"

Verwante presentaties


Ads door Google