De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management Bibliografische Informatie Universiteitsbibliotheek, 2002 Omgaan met wetenschappelijke literatuur deel 1: Bibliografieën-blok 2.2 deel 2: EndNote-blok.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management Bibliografische Informatie Universiteitsbibliotheek, 2002 Omgaan met wetenschappelijke literatuur deel 1: Bibliografieën-blok 2.2 deel 2: EndNote-blok."— Transcript van de presentatie:

1 Management Bibliografische Informatie Universiteitsbibliotheek, 2002 Omgaan met wetenschappelijke literatuur deel 1: Bibliografieën-blok 2.2 deel 2: EndNote-blok 2.3 UB Maastricht

2 Bibliografische Informatie Doel van de vaardigheidstraining: leren opzoeken van literatuur, met name tijdschriftartikelen Programma: - Inleiding bibliografieën - Introductie in PsycInfo/ERIC/OC&W - Hands-on oefeningen

3 Informatie Bibliografie 1 n 3 Catalogues Andere bronnen Tekst verwerking verwerking scriptie/essay 2 Catalogus 1 n 3 2 Persoonlijk documentatie systeem ZOEKEN BEHEREN VERWERKEN

4 Zoeken in bibliografieën, algemeen Wat is een bibliografie? Relatie tussen ERIC, PsycInfo, de UB collectie en andere bibliografieën

5 Definitie: bibliografie geordend literatuuroverzicht op auteur / onderwerp gericht op een (specifiek) vakgebied wereldwijd, op basis van kwaliteit verzameld ongeacht de aanwezigheid van de publicatie verwijzingen naar literatuur (referenties) geen volledige teksten trefwoorden zijn toegevoegd op basis van inhoud

6 Voorbeeld literatuurverwijzing DT: Journal-Article TI: Scopolamine enhances generalization between odor representations in rat olfactory cortex. AU: Wilson,-Donald-A SO: Learning-and-Memory. 2001 Sep-Oct; Vol 8(5): 279-285. PY: 2001 FTXT: HighWire *LHM: link to journal elektronisch document; SG T 3534 : vol.1 (1994) -.... MJ: *Cerebral-Cortex; *Olfactory-Bulb; *Olfactory-Perception; *Scopolamine- View Complete Record HighWirelink to journal

7 Relatie tussen PsycInfo, UB collectie en andere bibliografieën 1300 tijdschriften 3470 print tijdschriften 3350 e-jJournals 750 tijdschriften Alle informatie-bronnen UB ERIC PsycInfo

8 Van literatuurverwijzing naar volledig artikel 750 tijdschriften Kopiëren/linken 3470 print tijdschriften 3350 e-journals IBL Alle informatie-bronnen UB ERIC PsycInfo 1300 tijdschriften

9 ERIC electronische bibliografie vanaf 1966 onderwijskundige artikelen uit 750 tijdschriften en rapporten U.S. Department of Education descriptors UB Home Page en portaal … en gratis via WWW: AskERICAskERIC

10 PsycInfo electronische bibliografie vanaf 1872 psychologie: (hoofdstukken) boeken en artikelen uit 1300 tijdschriften American Psychological Association, (APA), USA descriptors via UB Home Page en portaal

11 OC&W literatuurinformatie literatuurbestand vanaf 1983 onderwijsbeleid: tijdschriftartikelen, boeken en rapporten Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen trefwoorden via UB portaal voor psychologie/OWWportaal

12 Informatie op Internet Rijp en groen: van wetenschap tot recreatie Geen centrale redactie Diverse search engines met verschillende updates en informatiepools -> verschillende zoekresultaten Database informatie wordt niet gezocht Internetbronnen op UB Home Page

13 Voorbereiding Begin tijdig Analyse van het onderwerp: trefwoorden – combinaties – inperkingen (m/v, mens/dier, leeftijdsgroep, taal,geografisch, boek/tijdschrifartikel, overzichtsartikelen) Oriëntatie op het onderwerp: vakjargon Synoniemen en gerelateerde begrippen Verbuigingen / meervoud - enkelvoud Amerikaans / Engelse spellingsvarianten Selectie te raadplegen literatuurbestanden

14 Zoekstrategieën Words-anywhere:zoeken in ‘alle’ fields Thesaurus: zoeken alleen in field descriptors: MJ en MN (PsycInfo) of DEM en DER (ERIC) Combineren van gevonden verzamelingen (sets)

15 Words-anywhere: zoekactie ”stress" TI: Posttraumatic stress disorder in the primary care medical setting. AU: Stein,-Murray-B.; McQuaid,-John-R.; Pedrelli,-Paola; Lenox,-Rebecca; McCahill,-Margaret-E. SO: General-Hospital-Psychiatry. 2000 Jul-Aug; Vol 22(4): 261-269 *LHM: Holding : SG T 2134 : vol.10 (1992) -.... link to journal IS: 0163-8343 PY: 2000 LA: English DE:Comorbidity-; Health-Care-Utilization; Posttraumatic- Stress-Disorder; Primary-Health-Care; Symptom-Checklists

16 Words-anywhere search combineren PsycInfo STUDENTSSTRESS search: STUDENTS search: STRESS

17 STUDENTS AND STRESS STRESS OR TENSION STRESS NOT ELEMENTARY SCHOOL Combinatie van ‘sets’ met SEARCH

18 ERIC/PsycInfo via UB Home page

19 ERIC/PsycInfo/OC&W via portaal

20 Zoeken in ERIC/PsycInfo Er worden nu een HANDOUT en OEFENINGEN uitgedeeld De handout bevat TIPS, nuttig bij het maken van de oefeningen Maak nu oefening 1

21 Words-anywhere: beperkingen zoeken op ‘elderly’ levert geen artikelen waarin de term ‘aged’ wordt gebruikt; idem: ‘behavior’ geen ‘behaviour’ en ‘organisation’ geen ‘organization’ is afhankelijk van taalgebruik van de auteur geschikt voor het zoeken van een specifiek artikel thesaurus search verdient voorkeur bij uitgebreid literatuur zoeken

22 Zoekstrategieën Words-anywhere zoeken in ‘alle’ fields Thesaurus: zoeken alleen in 'descriptor-field’ Combineren van gevonden verzamelingen via set nummers

23 Zoeken met Thesaurus thesaurus termen (engelstalige trefwoorden) geven aan waar het artikel over gaat: het onderwerp thesaurus termen worden toegevoegd door bestandsproducent: zoekaktie levert ALLE artikelen over een onderwerp, ongeacht de terminologie van de auteur

24 Zoeken met Thesaurus geeft definitie en informatie over het trefwoord Structuur (broader, narrower, related) ‘Search subject’ of ‘Explode subject’

25 Structuur van de thesaurus: Search subject Broader term Related terms Narrower terms Fear Emotional states Anxiety Panic Social anxiety Test anxiety Speech anxiety

26 Structuur van de thesaurus Explode subject Broader term Related terms Narrower terms Fear Emotional states Anxiety Panic Social anxiety Test anxiety Speech anxiety

27 naar ERIC en PsycINFO

28 Zoeken in ERIC/PsycINFO Maak nu oefening 2

29 Zoekstrategieën: verkleinen van een (te grote) set meerdere (thesaurus) termen combineren met AND zoeken op specifiekere (narrower) term inperken op publicatiejaar of taal ERIC: inperken op tijdschriftartikelen zoeken beperken tot één specifiek veld

30 naar ERIC/PsycINFO

31 Zoekstrategieën: uitbreiden van een set combineer meerdere termen met OR (synoniemen, spellingsvarianten) gebruik het truncatie symbool (*) zoek mbv de INDEX op meerdere termen tegelijk gebruik een ruimere thesaurusterm en denk ook aan gerelateerde termen

32 naar ERIC/PsycINFO

33 Overige functies markeren printen linken downloaden/saven

34 naar ERIC/PsycINFO

35 naar OC&W Literatuurinformatie

36 Kwaliteit van de zoekaktie Werk toe naar zo veel mogelijk relevante artikelen: weinig missers en weinig ruis! PSYCLIT Beoogde set Relevante set PsycInfo Gevonden set

37 Critical reading Aantal pagina’s van de publicatie Soort artikel (review) Aantal referenties in publicatie Bekendheid van de auteur of instelling waaraan de auteur verbonden is Status van het tijdschrift (bijvoorbeeld review tijdschrift en status uitgever)

38 Zoeken in ERIC,PsycInfo en OC&W Maak de laatste oefeningen


Download ppt "Management Bibliografische Informatie Universiteitsbibliotheek, 2002 Omgaan met wetenschappelijke literatuur deel 1: Bibliografieën-blok 2.2 deel 2: EndNote-blok."

Verwante presentaties


Ads door Google