De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Registreren. Informatie rond registratie 1. Voorwaarden 1.1. EU – burgers 1.2. Niet EU – burgers 2. Voorwaarden oké? 2.1. Registreren 2.2. Bijkomend element.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Registreren. Informatie rond registratie 1. Voorwaarden 1.1. EU – burgers 1.2. Niet EU – burgers 2. Voorwaarden oké? 2.1. Registreren 2.2. Bijkomend element."— Transcript van de presentatie:

1 Registreren

2 Informatie rond registratie 1. Voorwaarden 1.1. EU – burgers 1.2. Niet EU – burgers 2. Voorwaarden oké? 2.1. Registreren 2.2. Bijkomend element 3. Wat doen bij weigering? 4. Stemmen verplicht? 5. Voor altijd ingeschreven? 6. Volmacht

3 1. Voorwaarden

4 1.1. Eu burgers  Onderdaan zijn van één van de 26 lidstaten van de Europese Unie.  Minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2012.  Op 1 augustus ingeschreven zijn in het bevolking – of vreemdelingenregister van jouw gemeente.  Niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

5 1.2. Niet EU burgers  Gedurende 5 jaar ononderbroken in België je hoofdverblijfplaats hebben gehad.  Minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2012.  Op 1 augustus ingeschreven zijn in het bevolking – of vreemdelingenregister van jouw gemeente.  Niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

6 2. Voorwaarden oké?

7 2.1. Registreren  Schriftelijke aanvraag indienen bij de gemeente van je hoofdverblijfplaats. In Gent: Dienst Burgerzaken. Ten laatste 31 juli 2012. Controle door College van burgemeester en schepenen => aangetekende brief.  Je ontvangt: Een ontvangstbewijs en een attest.

8 2.1. Bijkomend element  Niet EU - burgers moeten een verklaring afleggen waarin ze zich ertoe verbinden de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

9 3. Wat doen bij weigering?  College van Burgemeester en schepenen => Weigering via aangetekende brief. Kiezer => Binnen 10 dagen aangetekende brief versturen naar gemeente + motivatie.  Gemeente => Beslist binnen de 8 dagen via aangetekende brief.

10 4. Stemmen verplicht?  België => OPKOMSTPLICHT/STEMPLICHT! Plicht om naar het stemhokje te gaan.  Wie dan niet gaat gaan stemmen, riskeert een boete!!  Je bent niet verplicht om een stem uit te brengen.

11 5. Voor altijd ingeschreven?  Eenmaal ingeschreven  voor volgende gemeenteraadsverkiezingen ook ingeschreven.  Inschrijving vervalt: Uitschrijven Niet meer voldoen aan de voorwaarden

12 6. Volmacht  Opkomstplicht! Indien u niet kan gaan stemmen door:  Ziekte,  beroeps- of dienstredenen,  geloofsovertuiging,  tijdelijk verblijf in buitenland,….  Kan u een volmacht geven!

13  De gemachtigde (volmachtdrager) dient volgende documenten mee te brengen op de dag van de verkiezingen: Ondertekend en ingevuld volmachtformulier, attest, oproepingsbrief van de volmachtgever. + eigen documenten.

14 Data info - sessies  3 mei 17.30 – 19.30 uur Brugse Poort – Slowaakse groep  7 mei 13.30 – 15.30 uur Dampoort – Bulgaarse groep  15 mei13.30 – 15.30 uur Rabot – Bulgaarse groep  23 mei13.30 – 15.30 uur Ledeberg – Slowaakse groep  24 mei18.00 – 20.00 uur Sluizeken–Tolhuis–Ham – Bulgaarse groep


Download ppt "Registreren. Informatie rond registratie 1. Voorwaarden 1.1. EU – burgers 1.2. Niet EU – burgers 2. Voorwaarden oké? 2.1. Registreren 2.2. Bijkomend element."

Verwante presentaties


Ads door Google