De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beginsituatie Eelbode Elke. Beginsituatie Definitie E. De Corte. “ geheel van persoonlijke, sociale schoolse en situationele gegevens, … (Pg. 1)Definitie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beginsituatie Eelbode Elke. Beginsituatie Definitie E. De Corte. “ geheel van persoonlijke, sociale schoolse en situationele gegevens, … (Pg. 1)Definitie."— Transcript van de presentatie:

1 Beginsituatie Eelbode Elke

2 Beginsituatie Definitie E. De Corte. “ geheel van persoonlijke, sociale schoolse en situationele gegevens, … (Pg. 1)Definitie E. De Corte. “ geheel van persoonlijke, sociale schoolse en situationele gegevens, … (Pg. 1) Meso didactisch beginsituatie kennen voor het opmaken v/e jaarplan.Meso didactisch beginsituatie kennen voor het opmaken v/e jaarplan. Micro didactisch globale uitgangssituatie van een les.Micro didactisch globale uitgangssituatie van een les.

3 Meso Didactisch De leerlingen komen uit een vorige klas § info van vorige titularis § leerplan § geziene stof § evaluatieDe leerlingen komen uit een vorige klas § info van vorige titularis § leerplan § geziene stof § evaluatie Nieuwe leerlingen op de schoolNieuwe leerlingen op de school § ASO of TSO/BSO

4 Het beroepsonderwijs Welke lln ? § heterogene groep § verstandelijk minder begaafd, sommigen sterk, maatschappelijke en marginale plaats. § leerproblemen § taalproblemen § aparte belevingswereldWelke lln ? § heterogene groep § verstandelijk minder begaafd, sommigen sterk, maatschappelijke en marginale plaats. § leerproblemen § taalproblemen § aparte belevingswereld Verwachtingen bij lln ?Verwachtingen bij lln ? § ontspanning

5 Het beroepsonderwijs Wat wil je als L bereiken. § max. fysieke ontplooiing. § beschermen tegen fysieke belasting van het arbeidsveld. § zinvol leren opvullen van vrije tijdWat wil je als L bereiken. § max. fysieke ontplooiing. § beschermen tegen fysieke belasting van het arbeidsveld. § zinvol leren opvullen van vrije tijd

6 Hoe de beginsituatie vaststellen ? Ontwikkelingspsychologie (zie cursus).Ontwikkelingspsychologie (zie cursus). Oudere L kan helpen, putten uit ervaringOudere L kan helpen, putten uit ervaring Hulpmiddelen gebruiken § motorische testbatterijen.Hulpmiddelen gebruiken § motorische testbatterijen. Eurofit batterij Borms en Hebbelinck.Eurofit batterij Borms en Hebbelinck.

7 Motorische tests (1) Flamingo balance testPlate tappingFlamingo balance testPlate tapping

8 Motorische tests (2) Sit and reachStanding broad jumpSit and reachStanding broad jump

9 Motorische tests (3) HandknijpkrachtSit upsHandknijpkrachtSit ups

10 Motorische tests (4) Bent arm hangShuttle runBent arm hangShuttle run

11 Motorische tests (5) Endurance shuttle runEndurance shuttle run

12 Observatieschema’s Evalueren van leerlingen via observatieEvalueren van leerlingen via observatie De toetsles: § zelfgemaakte beginsituatie toetsen § vb. werken aan verschillende stations waar elementaire bewegingen ingeoefend worden.De toetsles: § zelfgemaakte beginsituatie toetsen § vb. werken aan verschillende stations waar elementaire bewegingen ingeoefend worden.

13 Micro didactisch Beginsituatie voor iedere ll.Beginsituatie voor iedere ll. Voor groepen lln.Voor groepen lln. Voor de hele klasVoor de hele klas Observatie kan door L, door lln of door ll zelf.Observatie kan door L, door lln of door ll zelf.

14 Factoren die beginsituatie beïnvloeden : Motorische vaardigheden ind lln.Motorische vaardigheden ind lln. Inspanningsmogelijkheden en draagkracht lln.Inspanningsmogelijkheden en draagkracht lln. Actuele medische gegevens lln.Actuele medische gegevens lln. Sociale patronen.Sociale patronen. Plezier en motivatie lln.Plezier en motivatie lln. Kennis van en inzicht in leerinhouden.Kennis van en inzicht in leerinhouden.

15 Motorische vaardigheden Hoe stel je deze vast? Welk instrument gebruik je ?Hoe stel je deze vast? Welk instrument gebruik je ? Invloed beginsituatie op de methodiek ?Invloed beginsituatie op de methodiek ?

16 Inspanningsmogelijkheden en draagkracht. Zie psychomotoriekZie psychomotoriek

17 Medische gegevens § opnemen in evaluatieschrift. § vraag ouders om info omtrent het attest. § weten wat mag en kan, en wat niet. § het alternatieve medisch attest.

18 Sociale patronen Groepswerk. Wie werkt samen ?Groepswerk. Wie werkt samen ? Wie staat aan de kant, valt uit de boot?Wie staat aan de kant, valt uit de boot? Observeer groepsprocessen.Observeer groepsprocessen.

19 Plezier en motivatie van de lln. Interesse en motivatie, observeer je lln. En zoek naar wat hen bezig houdt, wat hen boeit.Interesse en motivatie, observeer je lln. En zoek naar wat hen bezig houdt, wat hen boeit. Klassengesprekken kunnen peilen naar interesses.Klassengesprekken kunnen peilen naar interesses. Luister naar gesprekken in de kleedkamerLuister naar gesprekken in de kleedkamer Lessen evalueren en praten over lesdoelen.Lessen evalueren en praten over lesdoelen.

20 Kennis van de leerinhouden BewegingsverloopBewegingsverloop Organisatievorm bij de oefenstofOrganisatievorm bij de oefenstof Tactische oplossingenTactische oplossingen Spelregels en toepassingenSpelregels en toepassingen Sociale regels toepassenSociale regels toepassen VeiligheidVeiligheid Hanteren materiaalHanteren materiaal Inrichten en veranderen situatiesInrichten en veranderen situaties Zelfst. Opstarten van een activiteit en houdenZelfst. Opstarten van een activiteit en houden

21 Constante factoren binnen de beginsituatie De leerlingenDe leerlingen De lesgeverDe lesgever De aard en samenstelling van de groepDe aard en samenstelling van de groep De voorwaardenstructuurDe voorwaardenstructuur

22 De lesgever Onderwijsvisie school en lesgeverOnderwijsvisie school en lesgever Visie op bewegingVisie op beweging Doel van het bewegingsonderwijsDoel van het bewegingsonderwijs Doelen in een jaarplanDoelen in een jaarplan Instelling van de lesgever in bewegingsonderwijsInstelling van de lesgever in bewegingsonderwijs Ervaring van de lesgever tijdens eigen schoolloopbaanErvaring van de lesgever tijdens eigen schoolloopbaan Eigen kunnen van de lesgeverEigen kunnen van de lesgever Pedagogische kwaliteitenPedagogische kwaliteiten Organisatorische kwaliteitenOrganisatorische kwaliteiten

23 Aard en samenstelling van de groep Grootte van de groepGrootte van de groep Leeftijd van de kinderenLeeftijd van de kinderen LeeftijdskenmerkenLeeftijdskenmerken Allochtone/ autochtone leerlingen ?Allochtone/ autochtone leerlingen ? Verhouding jongens/ meisjesVerhouding jongens/ meisjes Sociale milieuSociale milieu Beleveniswereld v/h kindBeleveniswereld v/h kind buitenbeentjesbuitenbeentjes

24 Voorwaardenstructuur Omgeving ?Omgeving ? Accommodatie ?Accommodatie ? Materiaal ?Materiaal ? EHBO materiaal ?EHBO materiaal ?

25 Opdracht Geef jouw visie op bewegingGeef jouw visie op beweging Wat is volgend jou het doel van bewegingsonderwijsWat is volgend jou het doel van bewegingsonderwijs Instelling van de lesgever in bewegingsonderwijsInstelling van de lesgever in bewegingsonderwijs Eigen kunnen van jezelf als lesgeverEigen kunnen van jezelf als lesgever Wat hoor thuis in de belevingswereld van een 16 jarige?Wat hoor thuis in de belevingswereld van een 16 jarige? Hoe zou je de beginsituatie vaststellen voor: radslag, lay up, cooper test, hoogspringen, rol achterwaarts en onderhandse toets.Hoe zou je de beginsituatie vaststellen voor: radslag, lay up, cooper test, hoogspringen, rol achterwaarts en onderhandse toets.


Download ppt "Beginsituatie Eelbode Elke. Beginsituatie Definitie E. De Corte. “ geheel van persoonlijke, sociale schoolse en situationele gegevens, … (Pg. 1)Definitie."

Verwante presentaties


Ads door Google