De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beginsituatie Eelbode Elke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beginsituatie Eelbode Elke."— Transcript van de presentatie:

1 Beginsituatie Eelbode Elke

2 Beginsituatie Definitie E. De Corte. “ geheel van persoonlijke, sociale schoolse en situationele gegevens, … (Pg. 1) Meso didactisch beginsituatie kennen voor het opmaken v/e jaarplan. Micro didactisch globale uitgangssituatie van een les.

3 Meso Didactisch De leerlingen komen uit een vorige klas § info van vorige titularis § leerplan § geziene stof § evaluatie Nieuwe leerlingen op de school § ASO of TSO/BSO

4 Het beroepsonderwijs Welke lln ? § heterogene groep § verstandelijk minder begaafd, sommigen sterk, maatschappelijke en marginale plaats. § leerproblemen § taalproblemen § aparte belevingswereld Verwachtingen bij lln ? § ontspanning

5 Het beroepsonderwijs Wat wil je als L bereiken. § max. fysieke ontplooiing. § beschermen tegen fysieke belasting van het arbeidsveld. § zinvol leren opvullen van vrije tijd

6 Hoe de beginsituatie vaststellen ?
Ontwikkelingspsychologie (zie cursus). Oudere L kan helpen, putten uit ervaring Hulpmiddelen gebruiken § motorische testbatterijen. Eurofit batterij Borms en Hebbelinck.

7 Motorische tests (1) Flamingo balance test Plate tapping

8 Motorische tests (2) Sit and reach Standing broad jump

9 Motorische tests (3) Handknijpkracht Sit ups

10 Motorische tests (4) Bent arm hang Shuttle run

11 Motorische tests (5) Endurance shuttle run

12 Observatieschema’s Evalueren van leerlingen via observatie
De toetsles: § zelfgemaakte beginsituatie toetsen § vb. werken aan verschillende stations waar elementaire bewegingen ingeoefend worden.

13 Micro didactisch Beginsituatie voor iedere ll. Voor groepen lln.
Voor de hele klas Observatie kan door L, door lln of door ll zelf.

14 Factoren die beginsituatie beïnvloeden :
Motorische vaardigheden ind lln. Inspanningsmogelijkheden en draagkracht lln. Actuele medische gegevens lln. Sociale patronen. Plezier en motivatie lln. Kennis van en inzicht in leerinhouden.

15 Motorische vaardigheden
Hoe stel je deze vast? Welk instrument gebruik je ? Invloed beginsituatie op de methodiek ?

16 Inspanningsmogelijkheden en draagkracht.
Zie psychomotoriek

17 Medische gegevens § opnemen in evaluatieschrift.
§ vraag ouders om info omtrent het attest. § weten wat mag en kan, en wat niet. § het alternatieve medisch attest.

18 Sociale patronen Groepswerk. Wie werkt samen ?
Wie staat aan de kant, valt uit de boot? Observeer groepsprocessen.

19 Plezier en motivatie van de lln.
Interesse en motivatie, observeer je lln. En zoek naar wat hen bezig houdt, wat hen boeit. Klassengesprekken kunnen peilen naar interesses. Luister naar gesprekken in de kleedkamer Lessen evalueren en praten over lesdoelen.

20 Kennis van de leerinhouden
Bewegingsverloop Organisatievorm bij de oefenstof Tactische oplossingen Spelregels en toepassingen Sociale regels toepassen Veiligheid Hanteren materiaal Inrichten en veranderen situaties Zelfst. Opstarten van een activiteit en houden

21 Constante factoren binnen de beginsituatie
De leerlingen De lesgever De aard en samenstelling van de groep De voorwaardenstructuur

22 De lesgever Onderwijsvisie school en lesgever Visie op beweging
Doel van het bewegingsonderwijs Doelen in een jaarplan Instelling van de lesgever in bewegingsonderwijs Ervaring van de lesgever tijdens eigen schoolloopbaan Eigen kunnen van de lesgever Pedagogische kwaliteiten Organisatorische kwaliteiten

23 Aard en samenstelling van de groep
Grootte van de groep Leeftijd van de kinderen Leeftijdskenmerken Allochtone/ autochtone leerlingen ? Verhouding jongens/ meisjes Sociale milieu Beleveniswereld v/h kind buitenbeentjes

24 Voorwaardenstructuur
Omgeving ? Accommodatie ? Materiaal ? EHBO materiaal ?

25 Opdracht Geef jouw visie op beweging
Wat is volgend jou het doel van bewegingsonderwijs Instelling van de lesgever in bewegingsonderwijs Eigen kunnen van jezelf als lesgever Wat hoor thuis in de belevingswereld van een 16 jarige? Hoe zou je de beginsituatie vaststellen voor: radslag, lay up, cooper test, hoogspringen, rol achterwaarts en onderhandse toets.


Download ppt "Beginsituatie Eelbode Elke."

Verwante presentaties


Ads door Google