De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Luc Van OotegemHoofdstuk 211 Hoofdstuk 21 Vraagzijde - Reële sfeer “Goederenmarkt”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Luc Van OotegemHoofdstuk 211 Hoofdstuk 21 Vraagzijde - Reële sfeer “Goederenmarkt”"— Transcript van de presentatie:

1 Luc Van OotegemHoofdstuk 211 Hoofdstuk 21 Vraagzijde - Reële sfeer “Goederenmarkt”

2 Luc Van OotegemHoofdstuk 212 Reële sfeer = VRAAG naar goederen en diensten op KT 21.1 Uitgangspunt - implicaties 21.2 Gesloten economie zonder overheid 21.3 Open Economie met overheid Bij 21.2 en 21.3 telkens A. Vraagcomponenten B. Evenwicht C. Multiplicator

3 Luc Van OotegemHoofdstuk 213 21.1 Uitgangspunt: vaste prijzen Economische interpretatie !! Context Keynesiaans – jaren 1930 Nadruk op Vraagzijde economie ! Technisch Als P=1 is Y=Q (zie 21.1) !! Perfect elastische aanbodcurve

4 Luc Van OotegemHoofdstuk 214 21.2 Gesloten Economie / zonder overheid A Componenten van de vraag A1 Consumptie A2 Investeringen B Evenwicht C Multiplicator

5 Luc Van OotegemHoofdstuk 215 A1 Consumptie Bepalende factor(en) Beschikbaar inkomen : Y b met Y b = Y

6 Luc Van OotegemHoofdstuk 216 A1 Consumptie Marginale consumptie- en spaarquote

7 Luc Van OotegemHoofdstuk 217 A1 Consumptie Lineaire Consumptiefunctie C = C 0 + c Y b Ook lineaire spaarfunctie S = Y b – C  S =-C 0 + s Y b

8 Luc Van OotegemHoofdstuk 218 A1 Consumptie Gemiddelde Consumptie- en spaarquote C/ Y b = C 0 /Y b + c S/ Y b =-C 0 / Y b + s

9 Luc Van OotegemHoofdstuk 219 A2 Investeringen Wat? Definitie Fluctuerend want onzeker Wanneer? Als NAW > 0

10 Luc Van OotegemHoofdstuk 2110 A2 Investeringen NAW > 0 ?? Verwachting toekomstige opbrengst Verdisconteren naar nu  i Kostprijs nu Als i stijgt =NAW daalt = kans op I daalt Voorlopig I exogeen ondersteld

11 Luc Van OotegemHoofdstuk 2111 21.2 Gesloten Economie / zonder overheid B Evenwichtsproductie C I AV = AA = Y Numeriek cijfervoorbeeld TABEL 21.1 Grafisch voorbeeld 45°-diagram FIG 21.2

12 Luc Van OotegemHoofdstuk 2112 B Evenwichtsproductie Cijfervoorbeeld T21.1

13 Luc Van OotegemHoofdstuk 2113 B Evenwichtsproductie Grafisch F21.1

14 Luc Van OotegemHoofdstuk 2114 B Evenwichtsproductie algebraïsch Structurele vorm model AA = AV AA = Y AV = C + I C = C 0 + c Y b Y = Y b I exogeen

15 Luc Van OotegemHoofdstuk 2115 B Evenwichtsproductie Soorten vergelijkingen Soorten variabelen Endogeen Exogeen Parameters

16 Luc Van OotegemHoofdstuk 2116 B Evenwichtsproductie Substitueer Y = C 0 + c Y + Î en bekom Y* = C 0 + Î / 1 – c (21.10) = Gereduceerde vorm Zie ook cijfervoorbeeld

17 Luc Van OotegemHoofdstuk 2117 B Evenwichtsproductie « Beknopte evenwichtsvoorwaarde » AA = Y = C + S AV = C + I AA = AV  I = S (zie onderaan figuur 21.2)

18 Luc Van OotegemHoofdstuk 2118 21.2 Gesloten Economie / zonder overheid C De Multiplicator Stel ∆Î = 25  ∆Y* = 100 Multiplicator = 4 = 1/1-c Investeringsmultiplicator Multiplicator autonome consumptie

19 Luc Van OotegemHoofdstuk 2119 Waarom? Economische intuïtie Wederzijdse afhankelijkheid consumptie en inkomen bij verhoging van Î Uiteindelijke inkomensverhoging (som van alle  Y) is een veelvoud van 

20 Luc Van OotegemHoofdstuk 2120 21.3 Open Economie / met overheid A Componenten van de vraag A1 Overheid A2 Buitenland B Evenwicht C Multiplicator

21 Luc Van OotegemHoofdstuk 2121 A1 Overheid Directe impact: G exogeen Indirecte impact : T  Y b = Y – T Vormen van T T als ‘netto’-begrip

22 Luc Van OotegemHoofdstuk 2122 A2 Buitenland Uitvoer : E=Ê Invoer : Z = Z 0 + z Y OPM: Z functie van Y b

23 Luc Van OotegemHoofdstuk 2123 B Evenwicht AA = AV AA = Y AV = C + I + G + E - Z  Y = C + I + G + E - Z Substitueer C en Z / I,G,E exogeen Met T= tY en Z = Z 0 + z Y

24 Luc Van OotegemHoofdstuk 2124 B Evenwicht Y = C 0 +c(1-t)Y+ I+ G+ E– Z 0 -zY [1-c(1-t)+z]Y = C 0 +I+ G+ E– Z 0 Y*= C 0 +I+ G+ E– Z 0 / 1-c(1-t)+z

25 Luc Van OotegemHoofdstuk 2125 B Evenwicht « Beknopte evenwichtsvoorwaarde » S + T + Z = I + G + E want AA = Y = C + S + T AV = C + I + G + E – Z Interpretatie: (S–I) + (T–G) + (Z–E) = 0

26 Luc Van OotegemHoofdstuk 2126 C Multiplicator 1 / 1-c(1-t)+z Twee nieuwe « lekken » maken multiplicator kleiner

27 Luc Van OotegemHoofdstuk 2127 OEFENINGEN HK 21 2 / 3 / 4 / 5 (Bij oef 4 niet b, c en g)


Download ppt "Luc Van OotegemHoofdstuk 211 Hoofdstuk 21 Vraagzijde - Reële sfeer “Goederenmarkt”"

Verwante presentaties


Ads door Google