De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 5 Goederen- en Financiële Markt: IS-LM Model.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 5 Goederen- en Financiële Markt: IS-LM Model."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 5 Goederen- en Financiële Markt: IS-LM Model

2 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #2 Inleiding IS-LM Model De bepaling van productie (output) en intrestvoet op korte termijn  Evenwicht op goederen- EN op financiële markt

3 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #3 Evenwicht goederenmarkt: Productie (Y) = Vraag (Z) Vraag (Z)= C+I+G C=C(Y-T) T, I, & G gegeven Evenwicht: Y=C(Y-T)+I+G Wijzigingen in C, I, T & G beïnvloeden het evenwicht 5.1 Goederenmarkt: IS-curve Herhaling Hoofdstuk drie

4 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #4 5.1 Goederenmarkt: IS-curve Investeringen en de intrestvoet Investeringen afhankelijk van : Verkoop Intrestvoet Daarom

5 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #5 IS curve 5.1 Goederenmarkt: IS-curve Evenwicht: Aanbod Goederen Vraag naar Goederen(Z)

6 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #6 Figuur 5.1

7 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #7 goederenmarkt 5.1 Goederenmarkt: IS-curve (F.5.2) Demand, Z Output, Y A’ A Y Y´ ZZ (i) ZZ´ (i´ > i) ZZ: Vraag, functie van Y gegeven i evenwicht bij Y ZZ´: Vraag bij hogere i evenwicht daalt tot Y´

8 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #8 Afleiding IS curve 5.1 Goederenmarkt: IS-curve (F.5.3) Demand, Z Output, Y Y Y´ ZZ (i) ZZ´ (i´ > i) Interest Rate, i Output, Y A A Y i A´ Y´ i´ IS

9 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #9 Vaststelling: 5.1 Goederenmarkt: IS-curve Goederenmarkt: hoe hoger (lager) de intrestvoet, hoe lager (hoger) het evenwichtsniveau van output.

10 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #10 i Y IS (T) The IS curve 5.1 Goederenmarkt: IS-curve (F.5.4) Output, Y Interest Rate, i Verschuiving VAN de IS Curve: IS´ (T´ > T) Y´ Verhoging belastingen  IS naar links

11 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #11 IS (G) Y i The IS curve 5.1 Goederenmarkt: IS-curve Output, Y Interest Rate, i Y´ IS´ (G´ > G) Verschuiving VAN de IS Curve: Meer overheidsbestedingen  IS naar rechts

12 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #12 Herhaling hoofdstuk vier 5.2 Financiële Markt: LM-curve Evenwichtsintrestvoet: M=$YL(i) Evenwichtsintrestvoet: M=$YL(i) M = Nominaal geldaanbod (bepaald door de Centrale Bank) $YL(i)= Geldvraag (functie van nominaal inkomen en intrestvoet)

13 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #13 Reëel inkomen en de intrestvoet 5.2 Financiële Markt: LM-curve Reël Inkomen Reëel geldaanbod =Reële geldvraag : Y(L)i LM relatie:

14 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #14 M d (for Y) M/P A i MsMs Geldmarkt 5.2 Financiële Markt: LM-curve (F.5.5) (Real) Money, M/P Interest Rate, i Toename Y => Toename M d waardoor i stijgt A´ i´ M d ´ (for Y´ > Y)

15 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #15 A´ M d´ (for Y´ > Y) LM (M/P) A A Y i i M d (for Y) M/P MsMs i´ A´ Y´ i´ Afleiding LM curve 5.2 Financiële Markt: LM-curve (F.5.6) Interest Rate, i (Real) Money, M/P Interest Rate, i Income, Y

16 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #16 Figuur 5.7: verschuiving VAN LM

17 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #17 Evenwicht op beide markten vereist : 5.3 Evenwicht IS-LM Model

18 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #18 Figuur 5.8: evenwicht IS LM

19 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #19 IS-LM Evenwicht Grafisch 5.3 Evenwicht IS-LM Model Output, Y Interest Rate, i IS Y i LM i & Y is de enige combinatie van intrestvoet en output die tegelijkertijd evenwicht garandeert op zowel goederen- als financiële markt

20 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #20 5.3 : IS-LM evenwicht en fiscaal beleid Vraag : Impact van dit resctrictief fiscaal beleid op output en intrestvoeten? Scenario: Regering (President) en Parlement (Congres) beslissen om het overheidsdeficit terug te dringen via belastingverhoging zonder besparingen aan de uitgavenzijde.

21 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #21 5.3 : IS-LM evenwicht en fiscaal beleid (F.5.9) Output, Y Interest Rate, i IS´ (T´ > T) Y´ i´ LM Y i D A IS (T) IS & LM: voor stijging belastingen Evenwicht: i & Y IS´: Na stijging belastingen Effect op LM? Onevenwicht bij i (D, A) na stijging belastingen i´, Y´ Nieuw evenwicht A´ Lagere intrest en productie door restrictief fiscaal beleid A´

22 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #22 5.3 : IS-LM evenwicht en fiscaal beleid I = S + (T - G) Reductie deficit : T-G stijgt Maar als Y daalt, daalt ook S  Effect op I is onzeker I = S + (T - G) Reductie deficit : T-G stijgt Maar als Y daalt, daalt ook S  Effect op I is onzeker Is deficitreductie goed voor investeringen? (focus p.102) Is deficitreductie goed voor investeringen? (focus p.102)

23 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #23 5.3 : IS-LM evenwicht en monetair beleid Vraag: Impact monetaire expansie op output and intrest? Scenario: ECB wil monetaire expansie i.e., verhogen van het geldaanbod via open markt operatie

24 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #24 5.3 : IS-LM evenwicht en monetair beleid (F.5.9) Output, Y Interest Rate, i Y´ i´ LM (M/P) Y i A B IS A´ LM´ (M´/P > M/P) IS & LM: voor stijging M Evenwicht A: i & Y LM´: na stijging M onevenwicht bij i (A, B) Nieuw evenwicht A´: i´ & Y´ lagere i & hogere Y door monetaire expansie

25 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #25 Effecten van fiscaal en monetair beleid 5.3 : IS-LM evenwicht en monetair beleid (T.5.1) Shift in ISShift in LMMovement in Output Movement in Interest Rate Increase in taxesleftnonedown Decrease in taxesrightnoneup Increase in spendingrightnoneup Decrease spendingleftnonedown Increase in moneynonedownupdown Decrease in moneynoneupdownup

26 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #26 5.4 Policy Mix Herinner: Deficitreductie vermindert groei Expansieve fiscale politiek = hoger deficit Deficitreductie vermindert groei Expansieve fiscale politiek = hoger deficit Beleids- dilemma 1992: Hoog federaal deficit (4.5% BBP) Hoge werkloosheid en lage groei “Clinton – Greenspan” 1992 Oplossing: Policy Mix Deficitreductie en expansief monetair beleid

27 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #27 5.4 Policy Mix Clinton-Greenspan Policy Mix Output, Y Interest Rate, i Y´ i´ LM Y i B A IS´ A´ LM´ IS & LM: voor beleidsingrepen Evenwicht A: i & Y IS´: na reductie deficit B evenwicht zonder monetaire expansiie LM´ na monetaire expansie Nieuw evenwicht i´, Y´ IS

28 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #28 Recessie 2001 Fig 1

29 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #29 Recessie 2001 Fig 2

30 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #30 Recessie 2001 Fig 3

31 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #31 Recessie 2001 Fig 4

32 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #32 Recessie 2001 Investeringen dalen  scherpe daling IS tot IS’’ Monetair expansief (stijging geldaanbod): LM tot LM’. Fiscaal expansief (daling T, stijging G): IS’’ tot IS’. Conclusie : recessie succesvol bestreden dmv “policy mix”

33 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #33 5.5 Realiteitswaarde IS-LM ? Monetair beleid beïnvloedt de intrestvoet vlug maar beïnvloedt output traag “It takes some time” voor consumenten en producenten om zich aan te passen De Centrale Bank moet rekening houden met deze output-vertraging bij het voeren van monetair beleid Monetair beleid beïnvloedt de intrestvoet vlug maar beïnvloedt output traag “It takes some time” voor consumenten en producenten om zich aan te passen De Centrale Bank moet rekening houden met deze output-vertraging bij het voeren van monetair beleid

34 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #34 5.5 Realiteitswaarde IS-LM ? De aanpassingen in de reële sfeer (output) kosten tijd ! Hoeveel tijd ? Hoelang duurt die “aanpassingsperiode” ?

35 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #35 5.5 Realiteitswaarde IS-LM ? (F.5.11a) Empirische Effecten van een verhoging van de Federal Funds Rate

36 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #36 5.5 Realiteitswaarde IS-LM ? (F.5.11b) Empirische Effecten van een verhoging van de Federal Funds Rate

37 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #37 5.5 Realiteitswaarde IS-LM ? (F.5.11c) Empirische Effecten van een verhoging van de Federal Funds Rate

38 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #38 5.5 Realiteitswaarde IS-LM ? (F.5.11d) Empirische Effecten van een verhoging van de Federal Funds Rate

39 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #39 5.5 Realiteitswaarde IS-LM ? (F.5.11e) Empirische Effecten van een verhoging van de Federal Funds Rate

40 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #40 5.5 Realiteitswaarde IS-LM ? En nu … de MIDDELLANGE termijn Samengevat IS-LM model is consistent met observatie economische realiteit IS-LM model verklaart bewegingen in de economische activiteit op KORTE termijn IS-LM model is consistent met observatie economische realiteit IS-LM model verklaart bewegingen in de economische activiteit op KORTE termijn

41 HK 5: IS- LMBron Blanchard: Macroeconomics Slide #41 Oefeningen HK 5 1 / 2 / 4 / 5


Download ppt "Hoofdstuk 5 Goederen- en Financiële Markt: IS-LM Model."

Verwante presentaties


Ads door Google