De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Processing van diervoeders Dr. Ir Mia Eeckhout. Overzicht Inleiding Grondstoffen Transport en opslag Procestechnologie Kwaliteitscontrole.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Processing van diervoeders Dr. Ir Mia Eeckhout. Overzicht Inleiding Grondstoffen Transport en opslag Procestechnologie Kwaliteitscontrole."— Transcript van de presentatie:

1 Processing van diervoeders Dr. Ir Mia Eeckhout

2 Overzicht Inleiding Grondstoffen Transport en opslag Procestechnologie Kwaliteitscontrole

3 Inleiding

4 Diervoederproductie: van steeds wisselend aanbod aan grondstoffen met variabele samenstelling - over soms zeer uiteenlopende processtappen - Naar uitgebreid gamma eindproducten

5 Grondstoffen

6 1. Granen en bijproducten Graan = volledige korrel  Alleen dop of schil mag verwijderd zijn Energieleverancier  Hoog gehalte aan zetmeel (60 - 70%) Eiwit  Lage biologische waarde Mineralen  1,5 - 4% (Ca-tekort) Goede verteerbaarheid Haver, gerst, rijst, triticale, tarwe,...

7 2. Oliehoudende zaden en vruchten en bijproducten 1 Oliehoudende zaden  Tot 40% olie  Verwerking in olie-industrie Bijproducten in veevoeding  Minder energierijk  Afname vet  Hoog eiwitgehalte (15 - 50%)  Onevenwichtige AZ samenstelling  Hoog mineraalgehalte Grondnoten, koolzaad, lijnzaad,...

8 2. Oliehoudende zaden en vruchten en bijproducten 2 Kwalitatieve houdbaarheid grondstoffen  Beïnvloed door vochtgehalte zaden, temperatuur, luchtvochtigheid  Gehalte vrije vetzuren Verschillende extractie-processen  Persen  2,5 - 5% vet  Solventextractie  < 1% vet  Bijproducten  Verschillende samenstelling

9 3. Zaden van peulvruchten en bijproducten Belangrijke grondstof naast graan Hoog eiwitgehalte  AZ-samenstelling niet altijd optimaal Aanwezigheid anti-nutritionele factoren  Inactivatie door verhitting Minder vet en zetmeel Soja, erwten, aardnoot, linzen,...

10 4. Knollen en wortels en bijproducten Energieleverancier  Hoog zetmeelgehalte Hoog eiwitgehalte  Lage biologische waarde Eenzijdige mineralensamenstelling Maniok, aardappels, bataat,...

11 5. Voedergewassen en ruwvoedergewassen Gedroogde bovengrondse delen van groen geoogste voedergewassen Ruw celstofgehalte < 25% Klavermeel, luzernemeel, Grasmeel,...

12 6. Producten met een hoog vezelgehalte Gehalte aan ruwe celstof > 25% Stro, doppen, schillen,...

13 7. Nevenproducten voedings- en landbouwindustrie Nutritioneel sterke verschillen  Nutritionele verarming  Meer verfijnde verwerking Bijproduct van verwerking van plantaardige of dierlijke producten In België  Ruim 12,4% van totale hoeveelheid grondstoffen

14 7.1 Nevenproducten uit graanverwerking Tarwevoermeel  Hoog eiwitgehalte  Maximum 9% ruw celstof Nevenproducten uit bierbereiding  Wortelkiemen na mouten  Bierbostel  Bier of brouwersgist  Vit B Nevenproducten maïsvermaling

15 7.2 Bijproducten uit suikerbereiding Suikerpulp  Kort ontsuikeringsproces  Hoog suikergehalte Melasse  Afgescheiden na suikerkristallisatie  Minstens 45% suiker  Als bindmiddel en smaakverbeteraar  Gevaar voor diarrhee

16 7.3 Bijproducten fruitsappen- en limonade-industrie Pulp  Door persen van vruchten Appelpulp  Hoog ruw celstofgehalte  Lage energie-inhoud  Tannine Citruspulp  Hogere voedingswaarde  Hoog ruwcelstofgehalte met veel lignine  Lage eiwitverteerbaarheid

17 7.4 Melk en melkproducten Melkwei  Drogen van vloeistof na kaasbereiding Magere melkpoeder Lactosepoeder Caseïnepoeder

18 7.5 Bijproducten slachtveeverwerking 1 Vleesbeendermeel  Ontvette gedroogde en gemalen kadavers  Alleen vlees en beenderen  Eiwitgehalte > 40%  Eiwitkwaliteit  Kan minderwaardig zijn Diermeel  Gedeeltelijk ontvette gedroogde en gemalen kadavers  Eiwitgehalte > 55%

19 7.5 Bijproducten slachtveeverwerking 2 Beendermeel  Gedeeltelijk ontvette gedroogde en gemalen beenderen  Eenzijdige samenstelling  Ca en P in grote verhoudingen aanwezig Bloed  Hoog eiwitgehalte Vetkanen  Restanten na smeltvetfabricage

20 7.5 Bijproducten slachtveeverwerking 3 Slachtpluimveeafval  Koppen, poten, bloed en ingewanden  Vergelijkbaar met beendermeel Verenmeel  Zuivere niet bedorven veren  Hydrolyse  Vereneiwit verteerbaar Vet van landdieren  Energiebron  Rijk aan vit A en D

21 7.6 Producten uit visserij Vismeel  Drogen van vis  Grote variatie in samenstelling  Vet vismeel  > 13% vet  Vetarm vismeel  < 6% vet  Gemakkelijke oxydatie Visolie

22 8. Mineralen Evenwichtige voeders  Optimale groei  Tekorten aanvullen Minerale stoffen: Ca, P, Mg, S, Na Sporenelementen: Fe, I, Co, Cu, Mn, Zn, Se

23 9. Additieven Stikstofverbindingen  Ureum  Gesynthetiseerde AZ Antibiotica, eetlustverwekkende stoffen, vitaminen, geleermiddelen, anti- oxydantia, … Vaak opgenomen en toegediend via kernen of premix

24 Transport en opslag

25 Overzicht Transport en opslag Transporteren  Pneumatisch transport  Mechanisch transport  Transport voeder met hoog vochtgehalte Opslag granen en peulvruchten  Vocht en temperatuur Opslag melasse Opslag vet

26 Transport Pneumatisch  Aanzuig- of blaassysteem Mechanisch  Wormvijzen  Schraapkettingen  Elevatoren  Transportbanden

27 Overzicht Transport en opslag Transporteren  Pneumatisch transport  Mechanisch transport  Transport voeder met hoog vochtgehalte Opslag granen en peulvruchten  Vocht en temperatuur Opslag melasse Opslag vet

28 Pneumatisch transport Voor- en nadelen Stofvrij Weinig personeel Weinig geluidshinder Eenvoudig in onderhoud Flexibel Grote investering Beperking soortelijk gewicht grond- stoffen, hardheid en slijtvastheid Grote energie- opname

29 Mechanisch transport Voor- en nadelen Geen problemen ivm soortelijk gewicht grondstoffen, slijtvastheid of hardheid Energetisch interessanter Meer stof Meer geluidshinder Meer personeel Minder flexibel

30 Energieverbruik transport Pneumatisch transport afwijzen  Energieverbruik Energieverbruik minimaliseren  Leeglopen minimaliseren  Verwerkings- capaciteit benaderen aan optimale capaciteit

31 Overzicht Transport en opslag Transporteren  Pneumatisch transport  Mechanisch transport  Transport voeder met hoog vochtgehalte Opslag granen en peulvruchten  Vocht en temperatuur Opslag melasse Opslag vet

32 Transport voeder met hoog vochtgehalte Aanpassing transportsysteem om resten en vastzetten te voorkomen Verschillende systemen op de markt Stalen of kunststof kabels of kettingen met meeneemschijven Nood aan transportsystemen over beperkte oppervlakte  Horizontaal en verticaal

33 Overzicht Transport en opslag Transporteren  Pneumatisch transport  Mechanisch transport  Transport voeder met hoog vochtgehalte Opslag granen en peulvruchten  Vocht en temperatuur Opslag melasse Opslag vet

34 Opslag granen en peulvruchten Zuiverheid  Aarde, zand  Vreemde voorwerpen  Metaaldelen  Vreemde zaden  Micro-organismen  Insecten Vochtgehalte en temperatuur

35 Overzicht Transport en opslag Transporteren  Pneumatisch transport  Mechanisch transport  Transport voeder met hoog vochtgehalte Opslag granen en peulvruchten  Vocht en temperatuur Opslag melasse Opslag vet

36 Vochtgehalte en temperatuur Rol in houdbaarheid van granen  Poreus van aard  Hygroscopisch Sorptie-isotherme  Relatie tussen relatieve vochtigheid en vochtgehalte Nomogram  Bewaarduur granen berekenen in functie van temperatuur en vochtgehalte grondstof

37 Vochtevenwichtscurve Lucht-Tarwe Tarwe met een vochtgehalte van 13 % zal bij een lucht- vochtigheid van meer dan 60 % vocht opnemen

38 Nomogram - Bewaarduur De houdbaarheid van granen als tarwe wordt bepaald door het vochtgehalte en de temperatuur Vochtgehalte Temperatuur Bewaarduur

39 Drogen van granen Drogen tot kritisch vochtgehalte  Geen degradatie optreden  Bewaren in optimale condities Drogen  Opgewarmde lucht  Hoeveelheid  Via Mollier diagram

40 Ventilatie bij opslag Regelmatige verluchting noodzakelijk bij opslag  Spontane opwarming voorkomen  Verhoogde microbiële activiteit vermijden Sterk wisselende condities  Grondstof vochtig  Meer aëreren  Relatieve vochtigheid inlaatlucht belangrijk

41 Overzicht Transport en opslag Transporteren  Pneumatisch transport  Mechanisch transport  Transport voeder met hoog vochtgehalte Opslag granen en peulvruchten  Vocht en temperatuur Opslag melasse Opslag vet

42 Opslag melasse Opslag in metalen tanks Isolatie tank  Melasse = Visceuze massa  Viscositeit afhankelijk van temperatuur Agitatie noodzakelijk  Sedimentatie vermijden

43 Overzicht Transport en opslag Transporteren  Pneumatisch transport  Mechanisch transport  Transport voeder met hoog vochtgehalte Opslag granen en peulvruchten  Vocht en temperatuur Opslag melasse Opslag vet

44 Opslag vetten Opslag in tanks Controle temperatuur (  50°C)  Kristallisatie  Degradatie vet Agitatie noodzakelijk  Sedimentatie vermijden Vochtgehalte zo laag mogelijk  Microbiële degradatie vermijden


Download ppt "Processing van diervoeders Dr. Ir Mia Eeckhout. Overzicht Inleiding Grondstoffen Transport en opslag Procestechnologie Kwaliteitscontrole."

Verwante presentaties


Ads door Google