De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2 Overzicht. Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #2 Inhoud hoofdstuk 2 0. Wat is Macro-economie ? 1. Totale Productie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2 Overzicht. Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #2 Inhoud hoofdstuk 2 0. Wat is Macro-economie ? 1. Totale Productie."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2 Overzicht

2 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #2 Inhoud hoofdstuk 2 0. Wat is Macro-economie ? 1. Totale Productie (‘Aggregate Output’) 2. Werkloosheid 3. Prijsstijging (Inflatie) 4. “Wegwijzer” = Structuur cursus

3 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #3 2.0 Wat is macro- economie

4 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #4 1.Omschrijving 2.Verschil met micro-economie 3.Gebruik van veronderstellingen 4.Meningsverschillen Wat is macro-economie??

5 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #5 Definitie Variabelen: doel- en determinant beschrijven  verklaren  beïnvloeden  Kan / Mag / Moet economisch beleid ??  Voorbeeld : fiscaliteit Wat is macro-economie?? 1.Omschrijving Wat is macro-economie?? 1.Omschrijving

6 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #6 Definitie micro-economie Macro meer dan sommatie van micro Beide hebben eigen functie Wat is macro-economie?? 2.Verschil met micro-economie Wat is macro-economie?? 2.Verschil met micro-economie

7 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #7 Noodzakelijk Soms verkeerd begrepen (vergelijk met labo-experimenten) Criteria:  plausibiliteit, toetsing en aanpassing Wat is macro-economie?? 3.Vereenvoudigende veronderstellingen Wat is macro-economie?? 3.Vereenvoudigende veronderstellingen

8 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #8 Ook soms verkeerd begrepen (“niet wetenschappelijk”) Nochtans logisch : Waarom?  Verschillende doelstellingen / waarden  Ook verschillende tijdshorizon  Verschillende veronderstellingen  Economie is menswetenschap Wat is macro-economie?? 4.Meningsverschillen Wat is macro-economie?? 4.Meningsverschillen

9 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #9 2.1 Totale productie

10 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #10 Totale Productie Gross Domestic Product (GDP)= Bruto Binnenlands Product (BBP) Productie  Inkomen  Bestedingen  Productie  …. Aggregate Output = Totale productie (Nationaal inkomen)

11 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #11 Totale Productie 1) Som waarde finale goederen 2) Som Toegevoegde Waarde 3) Som Inkomen Definitie BBP: Drie Benaderingen

12 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #12 Totale Productie (p.22) Bedrijf 1: Staalbedrijf Opbrengst uit verkoop$100 Uitgaven (lonen)$80 Winst$20 Bedrijf 2: Autobedrijf Opbrengst uit verkoop $200 Uitgaven$170 Lonen$70 Aankoop staal$100 Winst $30 BBP? $300 of $200 BBP: Benadering finale goederen

13 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #13 Totale Productie  Antwoord: $200  Bij sommatie van beide bedrijven ($100 + $200) is de $100 in staal een dubbeltelling  Telling van enkel finale goederen (auto’s) omvat het intermediair goed (staal) Definitie BBP

14 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #14 Totale Productie 2) Methode Toegevoegde waarde Toegevoegde waarde = waarde productie - waarde intermediaire goederen Definitie BBP: Drie Benaderingen

15 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #15 Totale Productie Staal  Geen intermediaire goederen  Toegevoegde waarde = $100 Auto’s  Intermediaire goederen (staal) = $100  Toegevoegde waarde = $200 - $100 = $100 Voorbeeld

16 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #16 Totale Productie Voorbeeld BBP (200)= = Toegevoegde waarde staal (100) +Toegevoegde waarde auto’s (100)

17 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #17 Totale Productie Definitie BBP  Benadering finale goederen = benadering toegevoegde waarde  Beide benadering vertrekken van productiezijde  Derde benadering vertrekt van inkomenszijde

18 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #18 Totale Productie Inkomen= Opbrengst, na betaling intermediaire goederen, gebruikt voor  betaling belastingen (indirecte belastingen)  betaling arbeiders (loon)  beloning kapitaal (firma, aandeelhouders)

19 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #19 Totale Productie 3. BBP via inkomensbenadering Definitie BBP BBP (via inkomen)= belastingen + inkomen arbeid +inkomen kapitaal

20 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #20 Inkomen (staal)  Arbeid = $80  Kapitaal = $20 $100 Inkomen (auto)  Arbeid = $70  Kapitaal = $30 $100 Totale Productie BBP (via inkomen)= 100 + 100 = 200

21 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #21 Totale Productie Productiebenadering (finale goederen of toegevoegde waarde) = Inkomensbenadering (waarde som indirecte belastingen + arbeidsinkomen + kapitaalinkomen) Definitie BBP–Samenvatting

22 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #22 Tabel 2.1 Table 2-1The Composition of GDP by Type of Income, 1960 and 2003 1960 2003 Labor income66%64% Capital income26%28% Indirect taxes8%

23 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #23 Aandeel Toegevoegde waarde sectoren in BBP België, 1970 en 2000 Bron : Heylen F. (2000) Landbouw 3.6 1.4 Nijverheid 33.019.4 Bouw 6.9 5.2 Electr, gas, water 2.3 3.2 Handel en banken 25.4 26.5 Vervoer en verkeer 7.2 7.1 Overige diensten22.325.7 In percent van BBP 19702000

24 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #24 Samenstelling Inkomen België, 1980 en 1995 Bron : Heylen F. (2000) Inkomen uit arbeid 7064 Inkomen uit kapitaal 1622 Zelfstandige activiteit 15 13 In percent van BBP 19801996

25 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #25 Nominaal – Reëel BBP BBP = de waarde van geproduceerde finale goederen en diensten  Waarde is de prijs van het finaal goed Daarom, BBP = Prijs x Hoeveelheid  Welke prijs???  Hogere prijzen vertekenen de BBP-meting van productie naar boven toe Nominaal & Reëel BBP

26 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #26 Nominaal – Reëel BBP Nominaal BBP = P t x Q t Reëel BBP = P basis x Q t Synoniemen: Nominaal BBP = BBP in lopende of werkelijke prijzen Reëel BBP = BBP in vaste of constante prijzen

27 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #27 Nominaal – Reëel BBP Year Quantity CarsPrice carsNominaal GDP 199910$20,000$200,000 200012$24,000$288,000 200113$26,000$338,000 Year Quantity CarsPrice 2000Reëel GDP 199910$24,000$240,000 200012$24,000$288,000 200113$24,000$312,000

28 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #28 Figuur 2.1

29 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #29 Vergelijking inkomen landen 1994 (Bron: Gartner) Inkomen per NOMINALPRIJS REEEL capita in dollars tov VS Portugal9.3700.7612.400 Zwitserland37.1801.5224.390 V.S.25.860125.860

30 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #30 Totale Productie BBP (GDP) = reëel BBP (GDP) Y t = reëel BBP in jaar t $BBP = nominaal BBP $Y t = nominaal BBP in jaar t Technische afspraak: Notatie

31 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #31 Totale Productie BBP groei in jaar t = wijziging reëel BBP jaar t BBP groei = (y t - y t-1 )/y t-1 Expansie -- periodes positieve groei Recessie -- periodes negatieve groei (2 opeenvolgende kwartalen) Technische afspraak: Notatie

32 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #32 Totale Productie Begrip “potentiële output” Begrip “output-kloof” Volgens OESO (2000)  OESO: 0.7% / EUROlanden: -0.1%  Ierland: 4% / VS: 3.1%  Japan: -3.5%  België: 0.2% Recessie/Expansie: alternatieve definitie

33 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #33 Output gap 2003 Bron: The Economist

34 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #34 Gemiddelde Jaarlijkse Groei Reëel BBP/capita 1913-90 Bron : Dornbush Japan 3.5 Brazilië 2.4 + 500 % China 2.2 Frankrijk 2.1 Spanje 2.0 US 1.7 VK 1.6 India 1.0 Argentinië 0.6 Ghana 0.1 + 20 %

35 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #35 BBP = Welvaartsmaatstaf, MAAR... 1. Verdelingsapecten 2. Niet alle waardevolle goederen op markt (Waarde vrije tijd ?) 3. Natuurlijke rijkdom en milieu 4. Kwaliteit goederen en diensten 5. “Perverse” effecten 6. BBP is Stroomvariabele

36 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #36 BBP “grijze” (zwarte) economie Waarom zwarte sector ? Waarom zwarte sector ? Hoe groot ? % BBP 1989 Hoe groot ? % BBP 1989  België : 12 – 16 %  Nederland : 5 – 22 %  VS : 2 – 26 %  ….

37 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #37 Alternatief: Human Development Index (VN) Bredere opvatting welvaart: onderwijs, levensverwachting, analfabetisme, … Bredere opvatting welvaart: onderwijs, levensverwachting, analfabetisme, … Relatie BBP - HDI Relatie BBP - HDI  > Hong Kong, Eq Guinea, (VS)…  < Canada, Zweden,...

38 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #38 Alternatief: Human Development Index (VN) - Vergelijking

39 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #39 2.2 Werkloosheid

40 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #40 Werkloosheidsgraad Beroepsbevolking (L:‘labor force’) = werkenden (N) + werklozen (U) Definitie werkloosheidsgraad aantal werklozen (U) werkloosheidsgraad (u) = ------------------------------ beroepsbevolking (L)

41 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #41 Definitie ILO Geregistreerde werkloosheid RSZ  NWW = UVW + geen uitkering  + oudere werklozen + …. Op basis van bevragingen (EU : LFS) Werkloosheid Wie is werkloos ???

42 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #42 Werkloosheid Vlaanderen Bron: VDAB

43 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #43 Veel “ontmoedigden” (“drop out”/ “discouraged”)  U en L dalen  u daalt lage “participatiegraad” (definitie) OPM “werkgelegenheidsgraad” (definitie) Werkloosheid Hoge werkloosheid gaat gepaard met

44 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #44 Werkloosheid in kleine open economiën 2003 Bron : Heylen België 11.7 Nederland 4.5 Oostenrijk 4.6 Zweden 4.5 Noorwegen 4.0

45 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #45 Werkloosheid A. Wet van Okun  Hoge groei  Daling u  Lage groei  Stijging u Werkloosheid is onderbenutte capaciteit Twee bekommernissen A. Economische activiteit B. Sociale welvaart Twee bekommernissen A. Economische activiteit B. Sociale welvaart

46 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #46 Figuur 2.2(ed2003)

47 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #47 Schattingen Relatie OKUN Bron : Heylen, Burda Toename groei met 1 % -> Gevolg voor werkloosheidsgraad ?? (1961 – 89) Duitsland - 0.8 UK - 0.5 Italië - 0.5 Zweden - 0.4 (1982 – 2003) België - 0.454

48 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #48 Werkloosheid Financieel Sociaal en psychologisch “Risicogroepen” Voorbeeld Spanje B. Sociale implicaties

49 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #49 2.3 Inflatie

50 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #50 Inflatie Inflatie= opeenvolgende stijging prijzen Inflatiegraad: mate waarin prijzen stijgen Twee maatstaven  Deflator BBP  Consumentenprijsindex (CPI)

51 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #51 Inflatie  Gemiddelde prijs van geproduceerde finale goederen  BBP- deflator in jaar t = P t BBP - Deflator

52 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #52 Inflatie  P t is een index die wordt gebruikt om wijziging doorheen de tijd weer te geven t.o.v.basisjaar (vb 2000) BBP Deflator

53 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #53 Inflatie Gemiddelde prijs geconsumeerde goederen en diensten CPI niet gelijk aan BBP deflator  Soms finale goederen verkocht aan bedrijven, overheid, buitenland  Soms consumptiegoederen geïmporteerd Consumentenprijsindex (CPI)

54 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #54 Figuur 2.4

55 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #55 Gemiddelde jaarlijkse inflatiegraad 1982-2003 Bron : Heylen Nederland 2.2 Duitsland 2.1 Oostenrijk 2.4 V.S 2.7 België 2.9 Denemarken 3.5 Italië 6.1 Israël 81 Argentinië 570 Brazilië/Peru/... +/- 900

56 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #56 Inflatiegraad in “emerging economies” Bron : Economist

57 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #57 Inflatie “pure inflatie” bestaat niet  Inflatie veroorzaakt vertekeningen door  Regulering: loonaanpassing? Vaste prijzen?  Belastingen: accijnzen, indexering?  Onzekerheid Waarom interesse/bezorgdheid voor inflatie?

58 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #58 2.4 Structuur Boek

59 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #59 Structuur cursus Door wat wordt niveau en groei output bepaald?  KT (paar jaar) -- VRAAG  MLT (10+ jaren) -- AANBOD  LT (50+ jaren) -- overheid, onderwijs, sparen, technologie, innovatie, rechtssysteem… Centraal Vraagstuk Macro-economie

60 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #60 Structuur Cursus (F2.5)

61 Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #61 Oefeningen HK 2, p.38 1 / 2 / 3 / 4 / 5


Download ppt "Hoofdstuk 2 Overzicht. Hoofdstuk 2:Overzicht Boek Bron:Blanchard,Macroeconomic s Slide #2 Inhoud hoofdstuk 2 0. Wat is Macro-economie ? 1. Totale Productie."

Verwante presentaties


Ads door Google