De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Statistiek voor Historici Hulpvak GB2HVST / G2HV09A Dr. L.J. Touwen College 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Statistiek voor Historici Hulpvak GB2HVST / G2HV09A Dr. L.J. Touwen College 4."— Transcript van de presentatie:

1 Statistiek voor Historici Hulpvak GB2HVST / G2HV09A Dr. L.J. Touwen College 4

2 Vierde college: Frequenties in Excel Frequenties in Excel Centrale tendentie Centrale tendentie Spreiding Spreiding

3 [Vorige week:] Bewuste keuze van tabellen (omvang, indeling) en grafieken (met name: lijngrafiek of staafdiagram) Bewuste keuze van tabellen (omvang, indeling) en grafieken (met name: lijngrafiek of staafdiagram) Semi-logaritmische grafiek: geeft verhoudingen weer  brengt constante toename in beeld Semi-logaritmische grafiek: geeft verhoudingen weer  brengt constante toename in beeld Twee log-assen: brengt constante versnelling inbeeld. Twee log-assen: brengt constante versnelling inbeeld. XY-grafiek: ook de X-as is schaalbaar XY-grafiek: ook de X-as is schaalbaar

4 [Vorige week:] Frequentieverdelingen: Gewone (ongegroepeerde) frequentieverdeling (simple frequency distribution) Gewone (ongegroepeerde) frequentieverdeling (simple frequency distribution) Gegroepeerde frequentieverdeling (grouped) Gegroepeerde frequentieverdeling (grouped) Relatieve frequentieverdeling (%) Relatieve frequentieverdeling (%) Cumulatieve frequentieverdeling Cumulatieve frequentieverdeling

5 Grafieken met frequenties Histogram met “aaneengesloten staven” - deze kunnen van ongelijke breedte zijn (maar dat kan een visuele verstoring geven) Frequentie-dichtheid = frequentie delen door klassebreedte. - frequentie-polygoon: lijn door middens van de bovenkanten van de staven van het histogram

6 Grafieken met frequenties Lorentz curve: cumulatieve relatieve frequentieverdeling Een frequentiecurve kan ook de verdeling weergeven van het voorkomen van een groot aantal mogelijke waarden: - Bijv. de normale verdeling (Gauss-curve of Bell-curve)

7 Grafieken met frequenties Normale verdeling: Normale verdeling: - Volledig symmetrisch - Afstand op horizontale as is evenredig met aandeel van de oppervlakte: fracties van de oppervlakte zijn constant - Maatstaven voor centrale tendentie vallen samen in the middelpunt - Komt veel voor in de natuur

8 Aandachtspunten Het boek Het boek Excelinstructies op de website Excelinstructies op de website

9 Centrale tendentie en spreiding ModusVariatiebreedte Mediaan Halve Interkwartielafstand Rekenkundig gemiddelde Standaardafwijking

10 Standaardafwijking Wortel uit het van de gemiddelde kwadratische afwijking van het gemiddelde. - elke obs wijkt af van het gemiddelde - elke obs wijkt af van het gemiddelde - kwadrateer deze afstand - kwadrateer deze afstand - sommeer deze kwadraten - sommeer deze kwadraten - deel door aantal observaties (=variantie) - deel door aantal observaties (=variantie) - trek daar de wortel uit - trek daar de wortel uit

11 Volgende week uitvoerige toelichting en rekenvoorbeeld.


Download ppt "Statistiek voor Historici Hulpvak GB2HVST / G2HV09A Dr. L.J. Touwen College 4."

Verwante presentaties


Ads door Google