De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Statistiek voor Historici

Verwante presentaties


Presentatie over: "Statistiek voor Historici"— Transcript van de presentatie:

1 Statistiek voor Historici
Hulpvak GB2HVST / G2HV09A Dr. L.J. Touwen College 5

2 Vijfde college: Spreiding (vervolg) Tijdreeksen Indexcijfers

3 Centrale tendentie en spreiding
Modus Variatiebreedte Mediaan Halve Interkwartielafstand Rekenkundig gemiddelde Standaardafwijking

4 Standaardafwijking Wortel uit het van de gemiddelde kwadratische afwijking van het gemiddelde. - elke obs wijkt af van het gemiddelde - kwadrateer deze afstand - sommeer deze kwadraten - deel door aantal observaties (=variantie) - trek daar de wortel uit

5 De variantie is het kwadraat van de standaardafwijking
De variantie is het kwadraat van de standaardafwijking. De standaardafwijking geeft aan hoe sterk ‘de meeste’ waarden ‘verspreid’ liggen rond het gemiddelde.

6 Voorbeeld: Standaarddeviatie in Excel

7 In Excel: AVERAGE(B3:B10) MODE(B3:B10) MEDIAN(B3:B10)
SDEVP(B3:B10); VARP(B3:B10) PERCENTILE(array; k)

8 Coëfficiënt of Variation Variatie-coëfficënt Standaardafwijking gedeeld door gemiddelde: maakt mate van spreiding vergelijkbaar. Bijvoorbeeld bij het vergelijken van de frequentieverdelingen van inkomen en landbezit.

9 Historische reeksen Ontwikkeling van één of meer verschijnselen in de loop van de tijd Opbouw en aard van de fluctuaties op afzonderlinge tijdstippen van die verschijnselen Opsporen van trends of cycli

10 Tijdreeksen Indexcijfers a- enkelvoudig b- samengesteld c- ongewogen d- gewogen (met wegingsfactoren) Voortschrijdend gemiddelde Trendanalyse

11 Indexcijfers Bekend voorbeeld: prijsindexcijfers
Prijsindexcijfers proberen aan te geven of het leven duurder wordt. Gebruik je wegingsfactoren, besluit dan: (a) gebaseerd op basisjaar (Laspeyres) (b) gebaseerd op het geobserveerde jaar (Paasche) (Bij een jaarlijks verschijnend cijfer, zoals de CBS-prijsindex, is dat het ‘laatste’ jaar.)

12 Tijdreeksanalyse Vier componenten in de tijdreeks 1 Trend 2 Conjunctuur 3 Seizoensbeweging 4 Toeval / residu [kan niet verklaard worden]

13 Volgende week Meer voorbeelden van indexcijfers
Voortschrijdend gemiddelde Trendanalyse Indexcijfers en trendlijnen in excel Correlatie van reeksen


Download ppt "Statistiek voor Historici"

Verwante presentaties


Ads door Google