De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Statistiek voor Historici Hulpvak GB2HVST / G2HV09A Dr. L.J. Touwen College 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Statistiek voor Historici Hulpvak GB2HVST / G2HV09A Dr. L.J. Touwen College 5."— Transcript van de presentatie:

1 Statistiek voor Historici Hulpvak GB2HVST / G2HV09A Dr. L.J. Touwen College 5

2 Vijfde college: Spreiding (vervolg) Spreiding (vervolg) Tijdreeksen Tijdreeksen Indexcijfers Indexcijfers

3 Centrale tendentie en spreiding ModusVariatiebreedte Mediaan Halve Interkwartielafstand Rekenkundig gemiddelde Standaardafwijking

4 Standaardafwijking Wortel uit het van de gemiddelde kwadratische afwijking van het gemiddelde. - elke obs wijkt af van het gemiddelde - elke obs wijkt af van het gemiddelde - kwadrateer deze afstand - kwadrateer deze afstand - sommeer deze kwadraten - sommeer deze kwadraten - deel door aantal observaties (=variantie) - deel door aantal observaties (=variantie) - trek daar de wortel uit - trek daar de wortel uit

5 De variantie is het kwadraat van de standaardafwijking. De standaardafwijking geeft aan hoe sterk ‘de meeste’ waarden ‘verspreid’ liggen rond het gemiddelde.

6 Voorbeeld: Standaarddeviatie in Excel

7 In Excel: AVERAGE(B3:B10) AVERAGE(B3:B10) MODE(B3:B10) MODE(B3:B10) MEDIAN(B3:B10) MEDIAN(B3:B10) SDEVP(B3:B10); VARP(B3:B10) SDEVP(B3:B10); VARP(B3:B10) PERCENTILE(array; k) PERCENTILE(array; k)

8 Coëfficiënt of Variation Variatie-coëfficënt Standaardafwijking gedeeld door gemiddelde: maakt mate van spreiding vergelijkbaar. Bijvoorbeeld bij het vergelijken van de frequentieverdelingen van inkomen en landbezit.

9 Historische reeksen Ontwikkeling van één of meer verschijnselen in de loop van de tijd Ontwikkeling van één of meer verschijnselen in de loop van de tijd Opbouw en aard van de fluctuaties op afzonderlinge tijdstippen van die verschijnselen Opbouw en aard van de fluctuaties op afzonderlinge tijdstippen van die verschijnselen Opsporen van trends of cycli Opsporen van trends of cycli

10 Tijdreeksen Indexcijfers a- enkelvoudig b- samengesteld c- ongewogen d- gewogen (met wegingsfactoren) Indexcijfers a- enkelvoudig b- samengesteld c- ongewogen d- gewogen (met wegingsfactoren) Voortschrijdend gemiddelde Voortschrijdend gemiddelde Trendanalyse Trendanalyse

11 Indexcijfers Bekend voorbeeld: prijsindexcijfers Prijsindexcijfers proberen aan te geven of het leven duurder wordt. Prijsindexcijfers proberen aan te geven of het leven duurder wordt. Gebruik je wegingsfactoren, besluit dan: (a) gebaseerd op basisjaar (Laspeyres) (a) gebaseerd op basisjaar (Laspeyres) (b) gebaseerd op het geobserveerde jaar (Paasche) (b) gebaseerd op het geobserveerde jaar (Paasche) (Bij een jaarlijks verschijnend cijfer, zoals de CBS-prijsindex, is dat het ‘laatste’ jaar.)

12 Tijdreeksanalyse Vier componenten in de tijdreeks 1 Trend 2 Conjunctuur 3 Seizoensbeweging 4 Toeval / residu [kan niet verklaard worden] Vier componenten in de tijdreeks 1 Trend 2 Conjunctuur 3 Seizoensbeweging 4 Toeval / residu [kan niet verklaard worden]

13 Volgende week Meer voorbeelden van indexcijfers Meer voorbeelden van indexcijfers Voortschrijdend gemiddelde Voortschrijdend gemiddelde Trendanalyse Trendanalyse Indexcijfers en trendlijnen in excel Indexcijfers en trendlijnen in excel Correlatie van reeksen Correlatie van reeksen


Download ppt "Statistiek voor Historici Hulpvak GB2HVST / G2HV09A Dr. L.J. Touwen College 5."

Verwante presentaties


Ads door Google