De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

voor leerlingen met problemen en leerlingen met probleemgedrag

Verwante presentaties


Presentatie over: "voor leerlingen met problemen en leerlingen met probleemgedrag"— Transcript van de presentatie:

1 voor leerlingen met problemen en leerlingen met probleemgedrag
De opvangklas: voor leerlingen met problemen en leerlingen met probleemgedrag Pedagogische Studiedag DPB 20/02/2006 BuSO Huize Tordale vzw – Torhout Inge Denoo Stefaan Stubbe

2 Inleiding Bijdragen tot een kwaliteitsvol schoolgebeuren, waarbinnen leerlingen en leerkrachten zo optimaal mogelijk kunnen leren en functioneren. Visie Doelstellingen Historiek Werking Pijnpunten

3 Visie OV2: bijbrengen van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes voor de integratie in een beschermd leef- en arbeidsmilieu. Jongeren met een steeds meer verscheiden achtergrond → Belang van attitudevorming neemt toe.

4 Doelstellingen Leerlingen die kunnen terecht bij een verantwoordelijke
in conflict zijn gekomen met de leerkracht of (mede)leerlingen persoonlijke problemen hebben die het schools functioneren belemmeren kunnen terecht bij een verantwoordelijke voor de opvang.

5 Doelstellingen Leerlingen leren om problemen op constructieve wijze
uitpraten oplossen naar de toekomst toe leren vermijden Individueel functioneren bevorderen zodat zo snel mogelijk opnieuw kan aangesloten worden bij het klasgebeuren met minimale verstoring van het klasgebeuren ondanks de tussenkomst van de opvang

6 Historiek Opvang in Tordale sinds september 2002: opvang als “bijzondere pedagogische taak” (BPT) Voordeel: extra dimensie van onderwijs Nadeel: opvolging is moeilijk, beperkte coherentie in het concept “opvang” Noodzakelijke reorganisatie van de opvang na herverdeling van BPT-uren en inschakeling extra uren paramedici Huidige opvangverantwoordelijken: Orthopedagoog Studiemeester-opvoeder

7 Stappenplan van de opvang
Telefoonpermanentie Preventief werken vanuit de opvang zelf vanuit leerkrachten/leerlingen in samenspraak met de opvang → Leerlingen gepast met negativiteit leren omgaan → Drempel om de klas te verlaten / weg te lopen verhogen Verdeling van het gezag? → Hoofdverantwoordelijkheid blijft bij de leerkracht!

8 Stappenplan van de opvang
“Als een vulkaan tot uitbarsting komt”… Taak leerkracht: opvangverantwoordelijke (telefonisch) verwittigen Time-out, opvang en begeleiding mogelijk in de opvangklas EEN CRISISMOMENT IS EEN LEERMOMENT!

9 Wood, M. M. , & Long, N. J. (1991). Life Space Intervention
Wood, M.M., & Long, N.J. (1991). Life Space Intervention. Talking with children and youth in crisis. Austin, Tex: Pro-ed. Long, N.J., Wood, M.M., & Fecser, F.A. (2003). Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties (Vertaling en bewerking o.l.v. F. D’Oosterlinck. Tielt: Lannoo.

10 Stappenplan van de opvang
Fase 1 “Praten” → gevoelens kanaliseren – woorden gebruiken i.p.v. daden – gebeurtenissen ordenen – verschil maken tussen relevante en irrelevante informatie Fase 2 “Oplossen” → begrijpen dat we er zelf iets kunnen aan doen – zich anders willen gedragen – nieuw gedrag leren, in woorden formuleren en inoefenen Fase 3 “Lachen” → weten dat het beter gevoel het resultaat is van de oplossing – dit uiten om dit gevoel over te dragen naar de volgende activiteit Wood, M.M., & Long, N.J. (1991). Life Space Intervention. Talking with children and youth in crisis. Austin, Tex: Pro-ed. Long, N.J., Wood, M.M., & Fecser, F.A. (2003). Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties (Vertaling en bewerking o.l.v. F. D’Oosterlinck. Tielt: Lannoo.

11 Stappenplan van de opvang
Herstel en opvolging Naar klas begeleiden De omgeving aanpassen Navraag doen de volgende lessen / lesdagen Een belonings- en strafsysteem opstarten Enz. Duur van de opvang: zo lang als nodig, zo kort als mogelijk!

12 Infrastructuur Opvang kan in principe overal!
De opvangklas als hulpmiddel: 2 verbonden ruimtes (1 “praatruimte” – 1 “rust- en werkruimte”) Opvangklas “in een blauw kleedje” Werk- en spelmateriaal

13 Registratie Registratie in de opvang:
Naam Klas Datum / uur / verantwoordelijke opvang Verwijzende leerkracht Probleem Aanpak Vraag aan leerkrachten om ook zelf te registeren (voordeel van informatie uit eerste hand)

14 Registratie Doel: Bewaren van nuttige gegevens uit het verleden (aanknopingspunten voor vervolggesprekken, klassenraden, gesprekken met ouders, enz.) Indicaties verzamelen voor de toekomst (hoe werd een conflict reeds opgevolgd, welke straffen werden al gegeven en waren effectief, waar loopt een leerling heen als hij/zij wegloopt, wanneer en bij wie stelt een leerling probleemgedrag, enz.)

15 Pijnpunten Opvang en straffen Jongeren met aanhoudend probleemgedrag

16 Pijnpunt 1: opvang en straffen
Uitgangspunt van de opvang: principieel geweldloos en straffeloos Praten → Oplossen → Lachen → Straf ??? Niemand geeft graag straf! → Wat bvb. met conflicten tijdens de speeltijd?

17 Pijnpunt 2: jongeren met aanhoudend probleemgedrag
Een beperkte, maar hardnekkige groep jongeren glipt tussen de mazen van het net. → Bestaande systemen blijken ontoereikend. Sinds september 2005 in samenwerking met MPI Tordale: dagopvang → Eerste ervaringen: genuanceerd positief

18 Besluit Onze opvang is een “apart” gegeven binnen de school, maar geen “losstaand” gegeven! Onze opvang heeft al een weg afgelegd, maar heeft nog een lange tocht te gaan! VOORSTELLEN, SUGGESTIES EN SAMENWERKING in het kader van begeleiding van jongeren met (aanhoudend) probleemgedrag zijn ALTIJD WELKOM!


Download ppt "voor leerlingen met problemen en leerlingen met probleemgedrag"

Verwante presentaties


Ads door Google