De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 TAALBELEID: het begrip -vakliteratuur en nascholingen -aandachtspunt van de inspectie -aspect van kwaliteitszorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 TAALBELEID: het begrip -vakliteratuur en nascholingen -aandachtspunt van de inspectie -aspect van kwaliteitszorg."— Transcript van de presentatie:

1 1 TAALBELEID: het begrip -vakliteratuur en nascholingen -aandachtspunt van de inspectie -aspect van kwaliteitszorg

2 2 TAALBELEID: doelstellingen Alle leerlingen in staat stellen om de doelstellingen van het schoolcurriculum te halen Alle leerlingen in staat stellen om de doelstellingen van het schoolcurriculum te halen De resultaten van alle leerlingen voor Nederlands en MVT optimaliseren De resultaten van alle leerlingen voor Nederlands en MVT optimaliseren Bijdragen tot de algemene, culturele en vakoverschrijdende vorming van alle leerlingen Bijdragen tot de algemene, culturele en vakoverschrijdende vorming van alle leerlingen Als school een voorbeeldfunctie vervullen in interne en externe communicatie Als school een voorbeeldfunctie vervullen in interne en externe communicatie

3 3 Positieve vaststellingen van de inspectie Culturele activiteiten, in en buiten de school Culturele activiteiten, in en buiten de school Specifieke projecten zoals Groot Ndl. Dictee, voordracht, Gouden Uil… Specifieke projecten zoals Groot Ndl. Dictee, voordracht, Gouden Uil… Complementaire uren voor talen Complementaire uren voor talen Samenwerking met bib Samenwerking met bib Schoolkrant door leerlingen Schoolkrant door leerlingen Eenheid in grammaticale terminologie Eenheid in grammaticale terminologie Samenwerking met specialisten: CLB, logopedisten… Samenwerking met specialisten: CLB, logopedisten…

4 4 DAGELIJKSE EN SCHOOLSE TAALVAARDIGHEID Abstracte begrippen Abstracte begrippen Instructiewoorden Instructiewoorden Verbindingswoorden Verbindingswoorden Samenstellingen Samenstellingen

5 5 DAGELIJKSE EN SCHOOLSE TAALVAARDIGHEID Homoniemen Homoniemen Figuurlijk taalgebruik Figuurlijk taalgebruik Uitdrukkingen Uitdrukkingen Weinig of geen visuele ondersteuning Weinig of geen visuele ondersteuning

6 6 TIPS Word bewust van de typische kenmerken van schooltaal Word bewust van de typische kenmerken van schooltaal Neem tijd om die schooltaal te ontsluiten Neem tijd om die schooltaal te ontsluiten Zorg voor een helder taalgebruik in je cursusmateriaal Zorg voor een helder taalgebruik in je cursusmateriaal Gebruik voldoende visuele ondersteuning bij het lesgeven Gebruik voldoende visuele ondersteuning bij het lesgeven

7 7 ACTIEVE WERKVORMEN: winstpunten Complexe taken worden beter uitgevoerd dankzij uitwisseling van ideeën Complexe taken worden beter uitgevoerd dankzij uitwisseling van ideeën Jongeren leren door interactie met elkaar èn met volwassenen Jongeren leren door interactie met elkaar èn met volwassenen Jongeren ontdekken samen sneller de knelpunten van de schooltaal Jongeren ontdekken samen sneller de knelpunten van de schooltaal Jongeren begrijpen elkaars taal beter, voelen zich minder bedreigd of betutteld Jongeren begrijpen elkaars taal beter, voelen zich minder bedreigd of betutteld Het verwoorden zorgt voor strategie-ontwikkeling en leerrendement Het verwoorden zorgt voor strategie-ontwikkeling en leerrendement

8 8 ACTIEVE WERKVORMEN: knelpunten Tijd Tijd Materiaal Materiaal Schoolstructuur Schoolstructuur Materiële ondersteuning Materiële ondersteuning

9 9 TIP Rapporteer in de vakgroep een positieve ervaring met een actieve werkvorm en maak een overzicht van de talige winstpunten Rapporteer in de vakgroep een positieve ervaring met een actieve werkvorm en maak een overzicht van de talige winstpunten

10 10 LEESSTRATEGIEEN Oriënterend lezen Oriënterend lezen Zoekend lezen Zoekend lezen Globaal lezen Globaal lezen Intensief lezen Intensief lezen Studerend lezen Studerend lezen

11 11 WOORDENSCHATSTRATE- GIEEN Afleiden uit context: voorbeeld, omschrijving, tegenstelling… Afleiden uit context: voorbeeld, omschrijving, tegenstelling… Koppelen aan eigen voorkennis Koppelen aan eigen voorkennis Zoeken naar betekenis- en vormrelaties Zoeken naar betekenis- en vormrelaties Nagaan van morfologie Nagaan van morfologie Raadplegen van naslagwerken Raadplegen van naslagwerken Vragen/ onderhandelen Vragen/ onderhandelen

12 12 SPELLINGSTRATEGIEEN Fonologisch principe Fonologisch principe Morfologisch principe Morfologisch principe Semantisch principe Semantisch principe Syntactisch principe Syntactisch principe Etymologisch principe Etymologisch principe Conventioneel principe Conventioneel principe

13 13 TIPS Overleg met de collega’s binnen de vakgroep of je voldoende variatie in leesstrategieën aanbrengt Overleg met de collega’s binnen de vakgroep of je voldoende variatie in leesstrategieën aanbrengt Is er mogelijkheid om de deskundigheid van de vakgroep Nederlands over te dragen naar collega’s van de tekstvakken Is er mogelijkheid om de deskundigheid van de vakgroep Nederlands over te dragen naar collega’s van de tekstvakken

14 14 Dyslexiebeleid Diagnose en begeleidingsplan Diagnose en begeleidingsplan STICORDI-maatregelen STICORDI-maatregelen

15 15 TIP Welke sticordi-maatregelen kunnen wij als vakgroep realiseren? Welke sticordi-maatregelen kunnen wij als vakgroep realiseren?

16 16 Zorg voor gesproken en geschreven taal Afspraken tussen de leraren Nederlands Afspraken tussen de leraren Nederlands Afspraken over de vakken heen: per graad, voor de hele school Afspraken over de vakken heen: per graad, voor de hele school Hoe leerlingen sensibiliseren voor een verzorgde mondelinge en schriftelijke taal Hoe leerlingen sensibiliseren voor een verzorgde mondelinge en schriftelijke taal Hoe leerlingen oefenkansen geven Hoe leerlingen oefenkansen geven

17 17 TIPS Welke afspraken kunnen wij voor het vak Nederlands opstellen? Welke afspraken kunnen wij voor het vak Nederlands opstellen? Welke suggesties kunnen wij aan de andere vakken geven? Welke suggesties kunnen wij aan de andere vakken geven?

18 18 Afspraken ivm spraakkunst: Nederlands, Frans, Latijn Termen en begrippen Termen en begrippen Timing: wie geeft wat en wanneer Timing: wie geeft wat en wanneer Vademecum, minigrammatica… Vademecum, minigrammatica…

19 19 TIPS Kom samen met de collega’s andere talen eerste graad: wie brengt wat wanneer aan Kom samen met de collega’s andere talen eerste graad: wie brengt wat wanneer aan Overleg of een vademecum een goede zaak zou zijn Overleg of een vademecum een goede zaak zou zijn

20 20 Suggesties voor talige activiteiten Projecten met een luik ‘enquête’ Projecten met een luik ‘enquête’ E-mailproject met een klas uit een andere school E-mailproject met een klas uit een andere school Presentaties voor een ‘echt’ publiek Presentaties voor een ‘echt’ publiek ‘Oudere’ leerlingen gidsen ‘jongere’ leerlingen ‘Oudere’ leerlingen gidsen ‘jongere’ leerlingen Project rond een korte, geacteerde videofilm; vrij podium; toneel Project rond een korte, geacteerde videofilm; vrij podium; toneel Sollicitatietraining Sollicitatietraining …

21 21 TIPS Selecteer per graad minstens een suggestie die de taalvaardigheid van jouw leerlingen kan verhogen Selecteer per graad minstens een suggestie die de taalvaardigheid van jouw leerlingen kan verhogen Zoek naar een activiteit die samenwerking met een ander vak noodzakelijk maakt Zoek naar een activiteit die samenwerking met een ander vak noodzakelijk maakt

22 22 Communicatie met ouders Woordkeuze Woordkeuze Passieve zinnen Passieve zinnen Zinslengte Zinslengte … Bin-normen voor de hele school Bin-normen voor de hele school

23 23 TIP Kunnen we vanuit de vakgroep werk maken van systematisch gebruik van Bin-normen in cursus- en toetsmateriaal Kunnen we vanuit de vakgroep werk maken van systematisch gebruik van Bin-normen in cursus- en toetsmateriaal

24 24 Wat bereikten we nog niet? Bewustzijn van de noodzaak van een taalbeleid is er niet Bewustzijn van de noodzaak van een taalbeleid is er niet Onvoldoende logistieke en structurele ondersteuning Onvoldoende logistieke en structurele ondersteuning Verwijzingen naar taalbeleid ontbreken in schoolwerkplan Verwijzingen naar taalbeleid ontbreken in schoolwerkplan

25 25 TAALBELEIDSPLAN Motivering: vanuit de vaststelling dat… Motivering: vanuit de vaststelling dat… (Uiterlijk klaar tegen) datum (Uiterlijk klaar tegen) datum Activiteit Activiteit Verantwoordelijke(n) Verantwoordelijke(n) Opvolging/Evaluatie Opvolging/Evaluatie

26 26 CONCLUSIES Voor de leraar Nederlands: servicevak Voor de leraar Nederlands: servicevak Voor de vakgroep Nederlands: Voor de vakgroep Nederlands: - gedeelde verantwoordelijkheid over de vakken heen - noodzaak aankaarten


Download ppt "1 TAALBELEID: het begrip -vakliteratuur en nascholingen -aandachtspunt van de inspectie -aspect van kwaliteitszorg."

Verwante presentaties


Ads door Google