De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 5 Mentale aandoeningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 5 Mentale aandoeningen."— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 5 Mentale aandoeningen

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 D.S.M.-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders gepubliceerd door de American Psychiatric Association huidige versie D.S.M.-IV mentale aandoeningen zijn frequent nuttig voor codeersters om zich vertrouwd te maken met dit handboek

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3 Organic Brain Syndrome (OBS) algemene term geheel van mentale symptomen tgv fysische aandoeningen –Jacob-Creutzfeldt disease –MS –Ziekte van Alzheimer –…. bvb. Organisch hersensyndroom tgv de ziekte van Jacob-Creutzfeldt, zonder gedragsstoornissen : 046.1 Jacob Cr. Disease 294.10 dementia in conditions classified elsewhere without behavioral disturbance

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 4 Dementie bij elders geclassificeerde aandoeningen 294.1x al dan niet met gedragsstoornissen (agressiviteit, gewelddadigheid, dolen, …) dementie : meerdere cognitieve stoornissen –achteruitgang van het geheugen –afasie –apraxie –agnosie Eerst onderliggende aandoening coderen (bvb Alzheimer, Huntington,…)

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 5 Ziekte van Alzheimer 331.0 amyloïde plaques en neurofibrillaire kluwens treft 47% van de 85plussers meest voorkomende oorzaak van dementie begint traag, in begin vaak enkel lichte geheugenproblemen als dementie aanwezig, dan 294.1x

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 6 Encephalopathie encepahalopathie : algemene beschrijvende term voor diffuse stoornis die cerebraal functioneren wijzigt veroorzaakt door : –infectieuze agentia –metabole stoornissen –hersentumoren, –ondervoeding –...

7 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 Encephalopathie metabole encepahlopathie : –veel mogelijke oorzaken –meerdere codes mogelijk, terug te vinden onder hoofdterm “delirium” –als geen info over oorzaak : 348.31 alcoholische encephalopatie  291.2 hypertensieve encephalopathie  437.2 benigne intracraniële hypertensie  348.2

8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 8 Bewustzijn en amnesie gewijzigde bewustzijnstoestand : gaat van coma 780.01 tot somnolentie : 780.09 amnesie –transiente globale amnesie 437.7 –Niet gespecifieerd 780.93 –kan deel zijn van hersenschudding (850.c-854.x) en wordt dan niet apart gecodeerd  als nadien aanwezig blijft : 294.8 (other persistent mental disorders due to conditions classified elsewhere)

9 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 9 Schizofrene aandoeningen 2 symptomen die elk gedurende minimum 1 maand aanwezig –wanen –hallucinaties –onsamenhangende spraak –chaotisch of katatoon gedrag –negatieve symptomen (vervlakking van affect, apathie, …) 295.xx 4 de cijfer : type (simpel, gedesorganiseerd,…) 5 de cijfer : verloop (subchronisch, chronisch,…)

10 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 Stemmingsstoornissen : depressies major depressive disorder : o.a. aanwezigheid van eenmalige depressieve episode in D.S.M.-IV gedefinieerd. minimum 5 van 9 symptomen vereist binnen zelfde periode van 2 weken depressieve stemming interesseverlies gewichtsvermindering insomnia,/hypersomnia psychomotorische agitatie/remming moeheid gevoelens van waardeloosheid concentratiestoornissen suicidegedachten

11 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 11 Stemmingsstoornissen : depressies 296.x Als niet voldoet aan criteria of in dossier staat enkel depressie –  311 (depressive disorder not elsewhere clasified) Postnatale depressie : –648.42 (mental disorder in mother complicating pregnancy, delivered with postpartum complication) –296.20 (major depressive affective disorder, single episode, unspecified) –V27.0 (mother with single liveborn) 4 de cijfer type van depressie 5 de cijfer ernst (mild,matig,….)

12 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 12 Niet psychotische mentale aandoeningen 300-316 308 (acute reaction to stress) –vrij acuut (uren, occasioneel dagen) –gekenmerkt door : Paniek, agitatie, stupor of fugue psychofysiologische aandoeningen (306 en 316) –306 physiological malfunction arising from mental disorders 4 de cijfer omvat meestal het geassocieerde symptoom, geen nood aan extra code –316 psychic factors associated with diseases classified elsewhere Gevolgd door code voor geassocieerde aandoening Bvb colitis ulcerosa, dermatitis, …

13 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 13 Misbruik/afhankelijkheid van middelen geklasseerd in ICD-9-CM bij mentale aandoeningen alcohol afhankelijkheid : 303.x (alcohol dependence syndrome) andere drugs : 304.x (drug dependence) –4 de cijfer de stof (cocaïne, marihuana,…) –5 de cijfer het patroon (continu, episodisch, in remissie,..) misbruik ≠ afhankelijkheid 305.x nondependant abuse of drugs gerelateerde aandoeningen –291.3 alcohol-induced psychotic disorder with hallucinations ontwenning 291.0 alcohol withdrawal delirium

14 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 14 Misbruik/afhankelijkheid van middelen Keuze hoofddiagnose –indien middelen gerelateerde psychose : dit als HD –opname voor detoxificatie/revalidatie zonder meer : afhankelijkheid/misbruik als HD –Als voor zowel alcohol als drugs en beide behandeld : vrije keuze –opname voor fysische klacht gerelateerd aan middelengebruik : volg aanwijzingen in alfabetische lijst (fysische aandoening eerst, dan misbruik/afhankelijkheid) –Opname voor niet gerelateerde aandoening : algemene regels

15 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 15 Therapie detoxificatie : managen van ontwenningsverschijnselen 94.62 revalidatie : gestructureerd programma 94.61 lithium therapie : 94.22 speltherapie : 94.36 groepstherapie : 94.44 ….


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Hoofdstuk 5 Mentale aandoeningen."

Verwante presentaties


Ads door Google