De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 5 Mentale aandoeningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 5 Mentale aandoeningen."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 5 Mentale aandoeningen

2 D.S.M.-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
gepubliceerd door de American Psychiatric Association huidige versie D.S.M.-IV mentale aandoeningen zijn frequent nuttig voor codeersters om zich vertrouwd te maken met dit handboek

3 Organic Brain Syndrome (OBS)
algemene term geheel van mentale symptomen tgv fysische aandoeningen Jacob-Creutzfeldt disease MS Ziekte van Alzheimer …. bvb. Organisch hersensyndroom tgv de ziekte van Jacob-Creutzfeldt, zonder gedragsstoornissen : 046.1 Jacob Cr. Disease dementia in conditions classified elsewhere without behavioral disturbance

4 Dementie bij elders geclassificeerde aandoeningen
294.1x al dan niet met gedragsstoornissen (agressiviteit, gewelddadigheid, dolen, …) dementie : meerdere cognitieve stoornissen achteruitgang van het geheugen afasie apraxie agnosie Eerst onderliggende aandoening coderen (bvb Alzheimer, Huntington,…)

5 Ziekte van Alzheimer 331.0 amyloïde plaques en neurofibrillaire kluwens treft 47% van de 85plussers meest voorkomende oorzaak van dementie begint traag, in begin vaak enkel lichte geheugenproblemen als dementie aanwezig, dan 294.1x

6 Encephalopathie encepahalopathie : algemene beschrijvende term voor diffuse stoornis die cerebraal functioneren wijzigt veroorzaakt door : infectieuze agentia metabole stoornissen hersentumoren, ondervoeding ...

7 Encephalopathie metabole encepahlopathie :
veel mogelijke oorzaken meerdere codes mogelijk, terug te vinden onder hoofdterm “delirium” als geen info over oorzaak : alcoholische encephalopatie  291.2 hypertensieve encephalopathie  437.2 benigne intracraniële hypertensie  348.2

8 Bewustzijn en amnesie gewijzigde bewustzijnstoestand : gaat van coma tot somnolentie : amnesie transiente globale amnesie 437.7 Niet gespecifieerd kan deel zijn van hersenschudding (850.c-854.x) en wordt dan niet apart gecodeerd als nadien aanwezig blijft : (other persistent mental disorders due to conditions classified elsewhere)

9 Schizofrene aandoeningen
2 symptomen die elk gedurende minimum 1 maand aanwezig wanen hallucinaties onsamenhangende spraak chaotisch of katatoon gedrag negatieve symptomen (vervlakking van affect, apathie, …) 295.xx 4de cijfer : type (simpel, gedesorganiseerd,…) 5de cijfer : verloop (subchronisch, chronisch,…)

10 Stemmingsstoornissen : depressies
major depressive disorder : o.a. aanwezigheid van eenmalige depressieve episode in D.S.M.-IV gedefinieerd. minimum 5 van 9 symptomen vereist binnen zelfde periode van 2 weken depressieve stemming interesseverlies gewichtsvermindering insomnia,/hypersomnia psychomotorische agitatie/remming moeheid gevoelens van waardeloosheid concentratiestoornissen suicidegedachten

11 Stemmingsstoornissen : depressies
296.x Als niet voldoet aan criteria of in dossier staat enkel depressie 311 (depressive disorder not elsewhere clasified) Postnatale depressie : (mental disorder in mother complicating pregnancy, delivered with postpartum complication) (major depressive affective disorder, single episode, unspecified) V27.0 (mother with single liveborn) 4de cijfer type van depressie 5de cijfer ernst (mild,matig,….)

12 Niet psychotische mentale aandoeningen
308 (acute reaction to stress) vrij acuut (uren, occasioneel dagen) gekenmerkt door : Paniek, agitatie, stupor of fugue psychofysiologische aandoeningen (306 en 316) 306 physiological malfunction arising from mental disorders 4de cijfer omvat meestal het geassocieerde symptoom, geen nood aan extra code 316 psychic factors associated with diseases classified elsewhere Gevolgd door code voor geassocieerde aandoening Bvb colitis ulcerosa, dermatitis, …

13 Misbruik/afhankelijkheid van middelen
geklasseerd in ICD-9-CM bij mentale aandoeningen alcohol afhankelijkheid : 303.x (alcohol dependence syndrome) andere drugs : 304.x (drug dependence) 4de cijfer de stof (cocaïne, marihuana,…) 5de cijfer het patroon (continu, episodisch, in remissie,..) misbruik ≠ afhankelijkheid 305.x nondependant abuse of drugs gerelateerde aandoeningen 291.3 alcohol-induced psychotic disorder with hallucinations ontwenning alcohol withdrawal delirium

14 Misbruik/afhankelijkheid van middelen
Keuze hoofddiagnose indien middelen gerelateerde psychose : dit als HD opname voor detoxificatie/revalidatie zonder meer : afhankelijkheid/misbruik als HD Als voor zowel alcohol als drugs en beide behandeld : vrije keuze opname voor fysische klacht gerelateerd aan middelengebruik : volg aanwijzingen in alfabetische lijst (fysische aandoening eerst, dan misbruik/afhankelijkheid) Opname voor niet gerelateerde aandoening : algemene regels

15 Therapie detoxificatie : managen van ontwenningsverschijnselen 94.62
revalidatie : gestructureerd programma 94.61 lithium therapie : 94.22 speltherapie : 94.36 groepstherapie : 94.44 ….


Download ppt "Hoofdstuk 5 Mentale aandoeningen."

Verwante presentaties


Ads door Google