De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rapportering College Radiotherapie. Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 Overzicht A.Samenstelling college radiotherapie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rapportering College Radiotherapie. Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 Overzicht A.Samenstelling college radiotherapie."— Transcript van de presentatie:

1 Rapportering College Radiotherapie

2 Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 Overzicht A.Samenstelling college radiotherapie B.1995-2005: uitgevoerde projecten C.Projecten 2005

3 Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 A. Samenstelling van het college 1.Dr. Ph. Huget (voorzitter) 2.Prof. P. Scalliet (ondervoorzitter) 3.Prof. C. Weltens (secretaris) 4.Prof. J. M. Deneufbourg 5.Dr. D. Marchal 6.Dr. Ph. Spaas 7.Dr. K. Vandeputte 8.Dr. L. Vanuytsel

4 Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 Experten verbonden aan het college radiotherapie Radiotherapeuten: 1.Dr. L. Vakaet 2.Dr. J. Vanderick 3.Prof. P. Van Houtte Fysici (vaste werkgroep): 1.M. Th. Hoornaert 2.A. Rijnders 3.M. Van Dycke 4.Prof. S. Vynckier

5 Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 B. 1995-2005: voorbeelden van uitgevoerde projecten Peer Review Commissie Opgericht in 1995 16 leden: 10 radiotherapeuten 6 physici Voorgesteld door de verschillende nationale verenigingen Evenwicht tussen regio’s, academisch vs niet academisch Aangesteld voor 6 jaar College van geneesheren radiotherapie Opgericht in 2000

6 Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 Voorbeeld 1: Enquête over behandeling van rectum tumoren (in samenwerking met de BSSO) Chirurgen : N. verzonden vragenlijsten: > 1300 N. antwoorden: 168 N. chirurgen met andere praktijk : 68 N. chirurgen die rectumtumoren behandelen: 100 algemeen chirurgen : 56 gespecialiseerde chirurgen: 44 Radiotherapeuten N. verzonden vragenlijsten: 25 (1/centrum) N. antwoorden: 24

7 Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 RECTAL SURVEY With the collaboration of the BSSO Preoperative treatment for a T4 rectal cancer Gen. Surg. N= 56 Subspec. Surg. N= 40 Total N = 100 Rad.Onc. N= 24 Radioth2915445 Chemoth0000 RT + CT19264517 No answer83112

8 Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 Voorbeeld 2 Databank beschikbare radiotherapie infrastructuur (update in 2001) Médiane linac : 95 Co60 : 91

9 Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 Voorbeeld 3 Kwaliteit van de medische gegevens in dossiers van patiënten met borstkanker On site visits door P.Van Houtte en P. Scalliet Periode: september 2003-februari 2004 26 centra 388 patiënten dossiers  vanuit het eigen ziekenhuis : 187 patiënten  vanuit een ander ziekenhuis : 196 patiënten 398 tumoren (10 bilaterale tumoren) Data management en analyse : N. Bourgois, F.Renard

10 Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004

11 Gegevens uit borstkankerdossiers Tumor localisatie395/398 Kwadrant324 / 398 Pathologie397 / 398 Grading325 / 398 Tumor grootte (klinisch)80 / 398 Tumor grootte (pathologisch)390 / 395 (3 RT alleen) Heelkunde394 / 395

12 Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 RECEPTORS DATA

13 Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004

14 C. Projecten 2005: 1.Resultaat-output: ontwikkeling van QI 2.Proces: kwaliteit van de CT - scan 3.Multidisciplinaire samenwerking: –PROCARE project –Prostaatbrachytherapie 4.Volksgezondheid: –Demografie van de radiotherapeuten –Opvolging van de nomenclatuur

15 Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 1.Resultaat – Output: Ontwikkeling van QI voor radiotherapie QI zijn op dit ogenblik onbestaande voor radiotherapie Doel: 3 QI voor radiotherapiediensten in 2005 opstellen, testen en valideren Eerste rapportering op de nationale diensthoofdenvergadering in maart 2006

16 Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 2. Proces CT QUALITY ASSURANCE FOR RADIOTHERAPY TREATMENT PLANNING : ADDITIONALS CONTROLS ACTUALLY 1. Recommended Standards for the Routine Performance Testing of Diagnostic X-Ray Imaging Systems, IPEM Report No. 77, 1998: Dedicated essentially to Diagnostic 2. Commissioning and Quality Assurance of Linear Accelerators, IPSM Report No. 54, 1988. Geometrical aspects 3. Contrôle de Qualite des Accelerateurs d ’Electrons a Usage Medical. CNEH Cahier 29 NEW PROJECT 1. Validity of the CT number to electron density calibration using materials of known electron density 2. Optimal adjustment of the isocentre defining lasers to the image centre of the CT scan.

17 Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 Accuracy : errors in laser alignment : 0.5mm in the sagittal and coronal planes 0.7mm in the transverse plane ( f(pixel size) ) LASER ALIGNMENT

18 Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 CT NUMBER UNIFORMITY/REPRODUCIBILITY:

19 Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 3. Multidisciplinaire samenwerking Kwaliteit van de behandeling van het rectumcarcinoom PROCARE Chirurgen + gastro-enterologen + medisch oncologen + radiologen + radiotherapeuten On-site opleiding voor totale mesorectale excisie Onwikkelen van guidelines Prospectieve en retrospectieve registratie van tumoren en behandeling Guidelines voor uniform bepalen van doelvolumes voor de radiotherapie Timing is afhankelijk van de financiering

20 Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 3. Multidisciplinaire samenwerking Kwaliteit van de behandeling van het prostaatcarcinoom met brachytherapie Belgische werkgroep prostaatbrachytherapie Radiotherapeuten – Urologen – Ziekenhuisfysici Betrokken organisaties: BVRO – College Radiotherapie – Belgian Brachytherapy Board – BVU – BAU – BVZF – FANC Doel: kwaliteitsbevorderende projecten initiëren op gebied van indicatiestelling, procedure en follow-up Timing: opsturen enquete 10/2004 opstellen guidelines 12/2004 prospectieve registratie in 2005 terugkoppelen registratiegegevens begin 2006

21 Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 4. Volksgezondheid Demografie van de radiotherapeuten De toekomstige nood aan radiotherapeuten (in FTE) definiëren en advies uitbrengen aan de bevoegde instanties m.b.t. het aantal nieuw op te leiden radiotherapeuten voor de volgende jaren, rekening houdend met: –de toenemende complexiteit van de radiotherapeutische behandelingen –het stijgend aantal part-timers –het toenemend aantal multidisciplinaire vergaderingen (MOC) –de toenemende extra-muros activiteit (in zorgprogramma’s die niet beschikken over radiotherapie) –migratie naar het buitenland

22 Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 4. Volksgezondheid Opvolging van de nomenclatuur K.B. 19 april 2001 - art. 8 bis “De centra voor radiotherapie zijn verplicht deel te nemen aan de activiteiten van de Peer Review Commissie, ingesteld door het Ministerie van Volksgezondheid. Deze Peer Review Commissie rapporteert jaarlijks aan het RIZIV de globale resultaten van de toetsing in functie van verdere correcties en/of aanpassingen van de nomenclatuur”. Alle radiotherapiediensten zullen bevraagd worden over: –hun verdeling van de patienten over de verschillende terugbetalingscategorieën –de eventuele noodzaak om de actuele nomenclatuur aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen in de radiotherapie


Download ppt "Rapportering College Radiotherapie. Rapportering College Radiotherapie Academische Zitting 24-11-2004 Overzicht A.Samenstelling college radiotherapie."

Verwante presentaties


Ads door Google