De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FIETSFORUM TILBURG Ingesteld en gesubsidieerd door de gemeente Tilburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FIETSFORUM TILBURG Ingesteld en gesubsidieerd door de gemeente Tilburg."— Transcript van de presentatie:

1 FIETSFORUM TILBURG Ingesteld en gesubsidieerd door de gemeente Tilburg.

2 TAKEN 1.Gevraagd en ongevraagd de gemeente adviseren met betrekking tot het fietsbeleid 2.Promotie activiteiten.

3 SAMENSTELLING - leden Fietsersbond - leden milieugroep - binnenstadsmanager - verkeerskundige (voorzitter) - COS (secr. ondersteuning) - ‘vacatures’

4 ADVISERING - Fietsplan Tilburg - Fietsparkeerplan Tilburg - fietsbewegwijzering - fietsparkeren - fietsplan regio Midden-Brabant - overleg over fietsendiefstal - overleg met afdeling communicatie - overleg met gebiedsmanagers - incidenteel

5 ADVISERING -periodiek overleg met beleidsambtenaar fietsen - periodiek overleg met portefeuillehouder -overleg met gemeenteraadsleden

6 PROMOTIE ACTIVITEITEN - week van de fiets - week van de vooruitgang - i.s.m winkeliers centrum - gebruik stallingen - fietsbedrijf van het jaar - fietstocht met raadsleden - ‘fiets je mee’ (CBV) - ouderen (GGD, Twern, sportbedrijf gemeente) - website

7 FIETSNETWERKERS Vrijwilligers, die delen van het fietsnetwerk controleren op: - kwaliteit routes - sociale veiligheid en meedenken over het beleid.

8 STAND VAN ZAKEN -goed fietsplan -goed fietsparkeerplan (5 x bewaakt ondergronds) -goede bewegwijzering Alles gefaseerd in uitvoering. Hardware in orde, nu de software (marketing!)

9 STAND VAN ZAKEN NU Bezuinigingen: geen nieuw beleid of projecten! Fietsmonitor wegbezuinigd! Uren beleidsambtnaar minimaal Fietsforum hangt in de lucht! Gaat ‘vreemd’!

10 JUDOTECHNIEK fietsen is geen verkeerskundig fenomeen, maar een kwestie van: - omzet (winkeliers) - gezondheid (GGD, ouderen) - minder parkeerruimte (bedrijven) - plezier - aangename openbare ruimte - niet anti auto

11 STRATEGIE - project ‘Rooi Pannen’ - project met winkeliers centrum - project ouderen (GGD, Twern) - project website - CO2 reductie - mobiliteitsmanagement

12 DILEMMA -uitvoeringsorgaan van de gemeente of -zelfstandig orgaan? bv: doelgroepen Fietsplan bindend?

13 PROBLEEM -fietsen is verspreid over veel onderdelen van de gemeente - geen consistent beleid

14 BEPERKINGEN Fietsforum is in principe een vrijwilligers organisatie met beperkt budget. Meerwaarde voor de gemeente! - aanspreekpunt voor belangengroepen. - (uitvoering van) beleid beter afgestemd. Meerwaarde voor bevordering fietsen:

15 VRAAG Zou het Fietsforum zijn doelen beter kunnen realiseren als het een echt zelfstandige stichting was?

16 STELLINGEN 1. De hardware (fietsnetwerk, parkeren, bewegwijzering) moet in orde zijn, dan volgt de software (marketing). 2.Fietsforum kan alleen goed funktioneren als gemeente zaken op orde heeft 3. Binnen de gemeente moet een persoon aanspreekbaar zijn voor alle fietszaken.


Download ppt "FIETSFORUM TILBURG Ingesteld en gesubsidieerd door de gemeente Tilburg."

Verwante presentaties


Ads door Google