De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GO! Denkdagen La Roche, 25 en 26 november 2011. Inleiding Dhr. Eddy Baldewijns, voorzitter Raad GO! Mevr. Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GO! Denkdagen La Roche, 25 en 26 november 2011. Inleiding Dhr. Eddy Baldewijns, voorzitter Raad GO! Mevr. Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder."— Transcript van de presentatie:

1 GO! Denkdagen La Roche, 25 en 26 november 2011

2 Inleiding Dhr. Eddy Baldewijns, voorzitter Raad GO! Mevr. Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder

3 Welkom GO! Denkdagen Traditie van reflectie Intern en over de bestuursniveaus heen Vraag naar meer overleg, meer contact Meer kennis van noden en uitdagingen van de verschillende geledingen Respect voor ieders eigenheid en verantwoordelijkheid Concrete vraag Raden van bestuur – Ronde van Vlaanderen SPREKER - ONDERWERP - DATUM

4 GO! 2020 Dialoog over strategisch plan met 28 scholengroepen Presentatie en werksessies met 28 CvD’s Focus op vragen, lokale noden en bekommernissen Grote verschillen maar dezelfde uitgangspunten en dezelfde doelstellingen Gelijkgerichtheid rond 5 strategische doelstellingen Concrete vraag naar samenwerking, dialoog en overleg Nood aan uitwisseling expertise en good practices  spoor 2

5 Samen denken Werking en toekomst net bovenaan agenda Binnen verschillende geledingen: school, team, CvD, diensten … Algemeen directeurs n.a.v. 10 jaar scholengroepen Visietekst – focus BDGO Stof tot discussie Fundamenteel debat Open en participatief : met alle betrokkenen binnen het net

6 Basisprincipes Debat zonder inhoudelijke voorafnames Duidelijke basisprincipes en uitgangspunten Algemene Behoorlijk bestuur ‘Burgerperspectief’ Responsabilisering en partnerschap Subsidiariteit Transparantie Specifiek voor het GO! – PPGO Kwaliteit en competentieontwikkeling Gelijke kansen, democratische en participatief Onafhankelijkheid en integriteit

7 Participatief proces Dialoog en samenwerking Kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen en cursisten Belangrijke rol lokale niveau Inbreng in debat is essentieel Bevraging is hierin een stap Duidelijke tendensen: Gedeelde waarden en visie Zelfde bekommernissen

8 Programma Interactief en participatief  illustratief voor traject en voor resultaat Ingesteldheid eveneens een voorafspiegeling PPGO Waarden/Woordenboek  ‘spelregels’ Werksessies Voorbereidende sessies Samenstelling divers Facilitatoren voorbereidend comité Doelstelling is ambitieus Roadmap: mijlpalen

9 Samen bouwen GO! Denkdagen moeten fundamenten leggen om verder te bouwen Andere geledingen in steeds ruimere kring betrekken Oproep Samen te werken Openheid Toekomstgericht en voorbij de casuïstiek Samen bouwen is samen dromen vorm geven

10 Toelichting Workshop 1 Dhr. Pieter Haesbrouck, ARCH International

11 Algemeen Aanpak met ‘voorbeeldprocessen’ Focus op samenwerking Inhoud is opstap geen doel op zich Wel belangrijk om later op te nemen en te integreren in GO!2020 Samenstelling werkgroepen divers Alle thema’s zouden iedereen moeten aanspreken Geen experts Toewijzen van thema’s door het gelukkige toeval

12 Instructies Workshop 1

13 Workshop 1 Doelen: Workshop 1 heeft 2 doelen: 1.Benoemen van kritische punten die aangepakt moeten worden om tot een betere samenwerking over de netstructuren heen te komen. 2.Verzamelen van concrete voorstellen om de betere samenwerking te realiseren.

14 Workshop 1 Aanpak: We werken met voorbeeldprocessen: 1.Waarom? 2.Toewijzing 3.Uitwisseling

15 Workshop 1 Verwachte resultaten: 1.Een lijst met aandachtspunten. 2.Een lijst met concrete voorstellen.

16 Workshop 1 Stappenplan: Stap 1: Welkom en situering Stap 2: Verloop van de workshop Stap 3: Praktische afspraken Stap 4: Uitwerking van het voorbeeldproces Stap 5: Benoemen van de actoren Stap 6: Toewijzen van de rollen Stap 7: Evaluatie – wat valt op? Stap 8: Brainstorm – zijn er concrete voorstellen? Stap 9: Instructies voor de ideeënmarkt Stap 10: Afsluiten van de workshop

17 Workshop 1 Rollen: Deelnemers Moderatoren Saskia en Pieter

18 Workshop 1 Stappenplan: Stap 1: Welkom en situering Stap 2: Verloop van de workshop Stap 3: Praktische afspraken Stap 4: Uitwerking van het voorbeeldproces Stap 5: Benoemen van de actoren Stap 6: Toewijzen van de rollen Stap 7: Evaluatie – wat valt op? Stap 8: Brainstorm – zijn er concrete voorstellen? Stap 9: Instructies voor de ideeënmarkt Stap 10: Afsluiten van de workshop

19 Workshop 1 Taken benoemen

20 Workshop 1 Actoren toevoegen

21 Workshop 1 Verantwoordelijk- heden toewijzen

22 Workshop 1

23 Mogelijk resultaat

24 Workshop 1 Stappenplan: Stap 1: Welkom en situering Stap 2: Verloop van de workshop Stap 3: Praktische afspraken Stap 4: Uitwerking van het voorbeeldproces Stap 5: Benoemen van de actoren Stap 6: Toewijzen van de rollen Stap 7: Evaluatie – wat valt op? Stap 8: Brainstorm – zijn er concrete voorstellen? Stap 9: Instructies voor de ideeënmarkt Stap 10: Afsluiten van de workshop

25 Workshop 1 Stappenplan: Stap 1: Welkom en situering Stap 2: Verloop van de workshop Stap 3: Praktische afspraken Stap 4: Uitwerking van het voorbeeldproces Stap 5: Benoemen van de actoren Stap 6: Toewijzen van de rollen Stap 7: Evaluatie – wat valt op? Stap 8: Brainstorm – zijn er concrete voorstellen? Stap 9: Instructies voor de ideeënmarkt Stap 10: Afsluiten van de workshop

26 Workshop 1 Stappenplan: Stap 1: Welkom en situering Stap 2: Verloop van de workshop Stap 3: Praktische afspraken Stap 4: Uitwerking van het voorbeeldproces Stap 5: Benoemen van de actoren Stap 6: Toewijzen van de rollen Stap 7: Evaluatie – wat valt op? Stap 8: Brainstorm – zijn er concrete voorstellen? Stap 9: Instructies voor de ideeënmarkt Stap 10: Afsluiten van de workshop

27 Workshop 1 Praktisch: Pauze in functie van verloop. Start ideeënmarkt: 17u30 Einde workshop: 18u30 Thema’s verdelen over de moderatoren via lottrekking

28 Terugblik Workshop 1 Dhr. Pieter Haesbrouck, ARCH International

29 Terugblik op workshop 1 Het uitwerken van 8 voorbeeldprocessen heeft geleid tot resultaten: Lijst van aandachtspunten Lijst van voorstellen om die aan te pakken. De workshop had ook een aantal effecten: Samenwerking in een open en constructieve geest Expliciteren, benoemen en toelichten van alternatieven

30 Programma 26/11 09u00 – 09u15Plenair: welkom + toelichting bij workshops 09u15 – 10u45Workshop 2 10u45 – 11u00Pauze 11u00 – 12u30Workshop 3 12u30 – 12u45Uitwisseling 12u45 – 13u00Plenair: vervolgafspraken 13u00 – 14u00Lunch

31 Rode draad Workshop 1: Met de uitwerking van voorbeeldprocessen benoemen we concrete aandachtspunten in de huidige manier van samenwerken. Workshop 2: De samenwerking binnen het GO! gebeurt in een gegeven context. Welke contextelementen helpen ons om samenwerking te optimaliseren? Welke contextelementen bemoeilijken de optimalisatie van de samenwerking? Workshop 3: Als we de aandachtspunten willen aanpakken, en als we weten wat ons daarbij vooruit kan helpen en wat ons tegenwerkt, Wat zou u dan concreet doen?

32 Toelichting Workshop 2 Dhr. Pieter Haesbrouck, ARCH International

33 Workshop 2 Twee centrale vragen: Wat helpt ons? Wat remt ons? bij het optimaliseren van de samenwerking binnen het Net?

34 Workshop 2 Stapsgewijze aanpak: Stap 1: Lees de aandachtspunten en voorstellen uit workshop 1. Stap 2: Benoem elementen uit de huidige context die helpen om de samenwerking te optimaliseren. Schrijf elk element op een A5 post-it. Kleef die onderaan het werkblad. Geef met een pijl naar boven het relatieve gewicht van dat element aan. Stap 3: Benoem elementen uit de huidige context die verhinderen dat de samenwerking geoptimaliseerd wordt. Schrijf elke element op een A5 post-it. Kleef die bovenaan het werkblad. Geef met een pijl naar beneden het relatieve gewicht van dat element aan.

35 Workshop 2: klad 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 Samenwerking optimaliseren Wat helpt ons? Wat remt ons?

36 Workshop 2 Stapsgewijze aanpak: Stap 4: Prioritiseer individueel Verdeel 3 bollen over de elementen. Stap 5: Synthetiseer in groep Maak een witte flap met daarop de top 3 van stuwende contextelementen, en de top 3 van remmende contextelementen.

37 Workshop 2: net Wat helptWat verhindert onsom beter samen te werken? 1.aaa1. xxx 2.bbb2. yyy 3.ccc3. zzz

38 Workshop 2 Aandachtspunten: Centrale vraag: Wat helpt ons en wat remt ons om beter samen te werken? Wees concreet! Niet: “engagement” Wel: “hoge participatie in niveau-overschrijdende werkgroepen”

39 Toelichting Workshop Dhr. Pieter Haesbrouck, ARCH International

40 Workshop 3 Eén centrale vraag: Wat zou u concreet doen om de samenwerking binnen het Net te optimaliseren?

41 Workshop 3 Stapsgewijze aanpak: Stap 1: Lees de stuwende en remmende krachten uit workshop 2. Stap 2: Formuleer concrete acties die u zou ondernemen. Schrijf elke actie op een A5 post-it. Kleef die in de marge van het werkblad.

42 Workshop 3: klad Wat kunnen we doen?

43 Workshop 3 Stapsgewijze aanpak: Stap 3: Evalueer de acties Kleef de post-its in een impact-inspanningsmatrix Weinig inspanning, grote impact Veel inspanning, grote impact Veel inspanning, kleine impact Weinig inspanning, kleine impact. Stap 4: Synthetiseer in groep 1.Links bovenaan: “quick wins” 2.Rechts bovenaan: “goeie investeringen” 3.Rechts onderaan: “te mijden acties” 4.Links onderaan: “mogelijks mee te nemen”

44 Workshop 3 Wat kunnen we doen? WeinigVeel Groot Klein Benodigde inspanning Impact van de actie

45 Workshop 3 Aandachtspunten: Centrale vraag: Wat zou ik doen om de samenwerking binnen het Net te optimaliseren? Wees concreet! Niet: “we zouden moeten weten wie welke expertise heeft” Wel: “op elke intranetpagina een naam, foto en telefoonnummer voorzien van minstens één betrokken expert”

46 Uitwisseling

47 Om 12u30 in plenaire zaal: Matrix wordt opgehangen Informeer elkaar Voeg suggesties toe met extra post-its Om 12u45: Plenum: vervolgafspraken

48 Succes!

49 Slotwoord Dhr. Eddy Baldewijns, voorzitter Raad GO! Mevr. Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder


Download ppt "GO! Denkdagen La Roche, 25 en 26 november 2011. Inleiding Dhr. Eddy Baldewijns, voorzitter Raad GO! Mevr. Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder."

Verwante presentaties


Ads door Google