De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oplossingsgerichte korte psychotherapie Samenvatting theorie & Brugs model BEKAERT Carlos – POC GO BEKAERT Carlos – POC GO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oplossingsgerichte korte psychotherapie Samenvatting theorie & Brugs model BEKAERT Carlos – POC GO BEKAERT Carlos – POC GO."— Transcript van de presentatie:

1 Oplossingsgerichte korte psychotherapie Samenvatting theorie & Brugs model BEKAERT Carlos – POC GO BEKAERT Carlos – POC GO

2 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-072 Theorie - Doelen Theorie - Doelen uitgangspunten en basisprincipes “solution focused therapy” uitgangspunten en basisprincipes “solution focused therapy” Toelichting “Brugs model” Toelichting “Brugs model” Relatie kwaliteitsonderwijs en CLB – decreet : subsidiair & vraaggestuurd Relatie kwaliteitsonderwijs en CLB – decreet : subsidiair & vraaggestuurd

3 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-073 Oorsprong Brief Family Therapy Center in Milwaukee (1982) Brief Family Therapy Center in Milwaukee (1982) Steve de Shazer & Insoo Kim Berg – observatie effectieve therapietussenkomsten Steve de Shazer & Insoo Kim Berg – observatie effectieve therapietussenkomsten België: Korzybski- instituut België: Korzybski- instituut gemiddeld 2.9 gesprekken voldoende gemiddeld 2.9 gesprekken voldoende 26%: één gesprek 26%: één gesprek 80%:vier of minder 80%:vier of minder 4/275: >9 gesprekken 4/275: >9 gesprekken 77% resultaten versus 66% resultaten probleemgerichte benaderingen ( 1998) 77% resultaten versus 66% resultaten probleemgerichte benaderingen ( 1998)

4 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-074 Wat cliënten willen. Wat cliënten willen. Effectieve hulp op redelijk korte termijn Effectieve hulp op redelijk korte termijn Dat de dingen beter lopen via veranderingen in gedrag en/of relaties Dat de dingen beter lopen via veranderingen in gedrag en/of relaties tijdens begeleidingsgesprekken niet voortdurend geconfronteerd worden met hun problematisch verleden, mogelijke tekorten en fouten tijdens begeleidingsgesprekken niet voortdurend geconfronteerd worden met hun problematisch verleden, mogelijke tekorten en fouten advies en aanzetten om blokkades te doorbreken advies en aanzetten om blokkades te doorbreken zelf opnieuw hun situatie in handen te nemen, opnieuw keuzes kunnen maken. zelf opnieuw hun situatie in handen te nemen, opnieuw keuzes kunnen maken.

5 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-075 Oplossingen i.p.v. problemen klasse der problemen is anders dan de klasse der oplossingen Oplossingen i.p.v. problemen klasse der problemen is anders dan de klasse der oplossingen 1. Geen noodzakelijk oorzakelijk verband, de observator bepaalt het geobserveerde 2. Probleem nooit 100%, altijd UITZONDERINGEN 3. Alle mogelijkheden zijn aanwezig, zelfhelende krachten 4. Een kleine verandering= grootschalige oplossingen 5. Samenwerking in therapie is individueel verschillend 6. DOELEN als kern van de oplossing.

6 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-076 Alle mogelijkheden zijn aanwezig Versterken van de eigen hulpbronnen om autonoom concrete en haalbare gedragsalternatieven te bedenken, te kiezen en uit te proberen Versterken van de eigen hulpbronnen om autonoom concrete en haalbare gedragsalternatieven te bedenken, te kiezen en uit te proberen

7 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-077 Deskundigheid begeleider Referentiekader cliënt (positieve factoren) Referentiekader cliënt (positieve factoren) Door gepaste vragen stellen Door gepaste vragen stellen Problemen in juiste context plaatsen Problemen in juiste context plaatsen Aandacht gewenste toestand ( toekomst) Aandacht gewenste toestand ( toekomst) Concrete en haalbare doelen ONDERHANDELEN Concrete en haalbare doelen ONDERHANDELEN Induceren eigen verantwoordelijkheden en beslissingen cliënt (niet-weten) Induceren eigen verantwoordelijkheden en beslissingen cliënt (niet-weten)

8 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-078 Basisattitudes begeleider Joinen/rapport maken Joinen/rapport maken Houding van NIET-WETEN Houding van NIET-WETEN Herkaderen/positief connoteren Herkaderen/positief connoteren Complimenteren Complimenteren

9 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-079 Vragen Uitzonderingsvraag Uitzonderingsvraag Mirakelvraag Mirakelvraag Schaalvraag Schaalvraag Coping vragen Coping vragen Wat wil je behouden? Wat wil je behouden? Hoe? Wat? Wanneer? met wie? Waar? ( circulaire hypotheses. Wat is nuttig?)

10 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-0710 Rapport maken Rapport maken Niet –verbaal spiegelen: afstemmen van ademhaling, stem (volume en tempo), handgebaren, houding, zintuigelijke kanalen (VAKOG) Niet –verbaal spiegelen: afstemmen van ademhaling, stem (volume en tempo), handgebaren, houding, zintuigelijke kanalen (VAKOG) “Hoe weet jij dat iemand van je houdt?” “Hoe weet jij dat iemand van je houdt?” Verbaal spiegelen: woorden, repetitieve uitspraken, Verbaal spiegelen: woorden, repetitieve uitspraken, Afstemmen op de interesses en wat belangrijk is Afstemmen op de interesses en wat belangrijk is Respect, complimenteren Respect, complimenteren Samenvatten & parafraseren in woorden cliënt Samenvatten & parafraseren in woorden cliënt

11 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-0711 NIET-WETEN Wat is jouw bijdrage tot de oplossing? Wat is jouw bijdrage tot de oplossing? Wat wil jij ANDERS in die situatie? Wat wil jij ANDERS in die situatie? Wat wil jij BEHOUDEN in die situatie? Wat wil jij BEHOUDEN in die situatie?

12 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-0712 Axioma’s Brugs model Het Mandaat, niets anders dan het mandaat Het Mandaat, niets anders dan het mandaat De zelfhelende capaciteiten van de cliënt De zelfhelende capaciteiten van de cliënt Gezond psychisch functioneren= keuzes kunnen maken Gezond psychisch functioneren= keuzes kunnen maken

13 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-0713 Probleem Vraag voor hulp? Werkbare vraag? Gebruikt zijn resources? Probleem of beperkingBeperking? Voorbijganger Zoeker Koper Vraag voor hulp? Werkbare vraag? Gebruikt zijn resources? Co-expert ja nee ja

14 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-0714 Probleem of beperking? (1) Is er een oplossing mogelijk? Is er een oplossing mogelijk? Het onderscheid maken als basisvoorwaarde van werkbaar doel. Het onderscheid maken als basisvoorwaarde van werkbaar doel.

15 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-0715 Probleem of beperking?(2) Beperkingen in de klas Factoren waarbij wij als leerkracht niet veel vat op hebben Factoren waarbij wij als leerkracht niet veel vat op hebben Voorbeelden: Voorbeelden: Gezinssituatie (verwenning, verwaarlozing) Gezinssituatie (verwenning, verwaarlozing) Vriendenkring Vriendenkring Leerstoornissen Leerstoornissen Ontwikkelingspsychologische factoren Ontwikkelingspsychologische factoren Lichamelijke beperkingen Lichamelijke beperkingen Kinderpsychiatrische en/of neurologische beperkingen Kinderpsychiatrische en/of neurologische beperkingen Groepssamenstelling (grootte, indiv. problematieken e.d) Groepssamenstelling (grootte, indiv. problematieken e.d)

16 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-0716 Is er een hulpvraag? Is er een hulpvraag? NEEN NEEN gestuurd door … =bezoeker, vrijblijvende relatie Weinig/geen Mandaat VERWIJZER Adviezen niet nuttig Complimenteren/respect JA : er is een hulpvraag JA : er is een hulpvraag

17 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-0717 Een WERKBARE HULPVRAAG? Duidelijke doelstellingen? Een WERKBARE HULPVRAAG? Duidelijke doelstellingen? NEEN: NEEN: -vage klachten -zichzelf oplossend -de andere moet het doen =ZOEKER,KLAGER, consulterende relatie Werkbaar maken Doelen onderhandelen JA : werkbare doelen JA : werkbare doelen welgevormde uitkomsten welgevormde uitkomstenformuleren Wat wil je behouden? Wat wil je veranderen?

18 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-0718 Passende hulpbronnen aanwezig? Passende hulpbronnen aanwezig? NEEN= KOPER NEEN= KOPER -veel mandaat -bereid technieken te kopen /vaardigheden leren krachtbronnen gebruiken UITZONDERINGEN UITZONDERINGEN OPDRACHTEN geven OPDRACHTEN geven JA= CO-Therapeut JA= CO-Therapeut Helpen toepassen eigen oplossingen, wanneer er om vraagt

19 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-0719 Experimenteren Observatie-opdrachten Observatie-opdrachten Voorspellingsopdrachten Voorspellingsopdrachten “Doen alsof”-opdrachten “Doen alsof”-opdrachten

20 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-0720 WEERSTAND een nuttige bondgenoot De begeleider Niet op dezelfde golflengte Niet op dezelfde golflengte Teveel mandaat toegeëigend Teveel mandaat toegeëigend De cliënt Bepaalt tempo/inhoud veranderingsproces Bepaalt tempo/inhoud veranderingsproces

21 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-0721 Het verschil? Probleemoplossende motivering: Probleemoplossende motivering: gericht op wat NIET werkt. –Je kan het, maar je moet het ook willen gebruiken. Oplossingsgericht focussen op wat WEL werkt. Oplossingsgericht focussen op wat WEL werkt. - Ik zag in mijn puntenboekje dat je vier uit de zes vorige toetsen met succes afgelegd hebt. Je kan het dus wel. Ik vraag mij af hoe je het beste volgende toets kunt voorbereiden ? Wat denk je?

22 Bekaert C. Oplossingsgerichte leerlingenbegeleiding.2006-0722 Bibliografie De Jong P. en Berg I., De kracht van oplossingen: Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie, Lisse, Swets & Zeitlinger, 2001, 272 p. De Jong P. en Berg I., De kracht van oplossingen: Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie, Lisse, Swets & Zeitlinger, 2001, 272 p. Le Fevere de Ten Hove M., Korte therapie: Een leidraad bij het ‘Brugse model’ voor psychotherapie met een toepassing op kinderen en jongeren, Leuven, Garant, 2000, 96 p. Le Fevere de Ten Hove M., Korte therapie: Een leidraad bij het ‘Brugse model’ voor psychotherapie met een toepassing op kinderen en jongeren, Leuven, Garant, 2000, 96 p. Korzybski instituut oplossingsgerichte therapie, http://www.korzybski.com/ Korzybski instituut oplossingsgerichte therapie, http://www.korzybski.com/ http://www.korzybski.com/


Download ppt "Oplossingsgerichte korte psychotherapie Samenvatting theorie & Brugs model BEKAERT Carlos – POC GO BEKAERT Carlos – POC GO."

Verwante presentaties


Ads door Google