De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLM Procesvolwassenheid & CMM Pakketselectie. SLM 2 Service design.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLM Procesvolwassenheid & CMM Pakketselectie. SLM 2 Service design."— Transcript van de presentatie:

1 SLM Procesvolwassenheid & CMM Pakketselectie

2 SLM 2 Service design

3 SLM 3 Procesvolwassenheid Invoering van ITIL in organisaties ITIL geeft niet aan HOE de processen moeten worden geïmplementeerd Beantwoording van een vraag levert een hoger niveau op de CMM-ladder Procesuitvoering volgens welke stappen? Wie doet wat? Wie houdt toezicht? Beoordeling van de geleverde prestatie? Pas maken processen op de organisatiestructuur?

4 SLM 4 Wat is CMM ® ? Achtergrond Ontwikkeld door Carnegie Mellon’s Software Engineering Institute (SEI) Losjes gebaseerd op het werk van Deming, Juran en anderen Uitgangspunt: “The Quality of a Product is Largely Determined by the Quality of the Process That is Used to Develop and Maintain It.”

5 SLM 5 Software CMM ® System Engineering CMM ® System Engineering Capability Model Software Acquisition CMM ® System Security Engineering CMM ® Personal Software Process FAA-iCMM ® IPD-CMM ® People CMM ® SPICE Model CMMI ® Soorten CMM ®

6 SLM 6 CMM ® Levels Level 1: Competent People and Heroics (Hope for the Best) Level 2: “The Repeatable Process” Level 3: “The Defined Process” Level 4: “The Managed Process” Level 5: “The Optimized Process” Level 0: Not performed

7 SLM 7 Niveau 2: Procesverloop WEL: Activiteiten/taken Werkinstructies NIET: Wie doet het Sturing

8 SLM 8 Niveau 3: Defined 1.Functies: wie doet het Mate van taakspecialisatie in de organisatie De visie van de organisatie op zelfsturing Controletechnische functiescheiding - beschikkingstaken - controletaken - registratietaken - bewaringstaken - uitvoerende taken 2.Toezicht

9 SLM 9 Niveau 4: Managed

10 SLM 10 Niveau 5: Optimized Proces is beschreven toegewezen aan een functionaris communicatie met andere processen is beschreven er is toezicht op de uitvoering gestuurd door normen (afgeleid uit SLA) continue verbetering

11 SLM 11 Vijf ontwikkelingsstadia ICT-dienstverlener

12 SLM 12 Wat CMM ® niet is … …… een garantie “Any Software Process is Dependent on The Quality of the People Who Implement It.”

13 SLM Procesvolwassenheid & CMM Pakketselectie

14 SLM 14 Maatwerk versus Standaard Maatwerk Optimale ‘fit’ Ontwikkelingskosten gedragen door één organisatie Relatief hoge onderhoudskosten Doorlooptijd Standaard Niet optimale ‘fit’ Ontwikkelingskosten gedragen door leverancier Relatief lage onderhoudskosten Snelle ingebruikname Hogere participatie van gebruikers

15 SLM 15 Projectteam Opdrachtgever Materiedeskundige(n) Pakketselectie deskundige(n) Gebruiker(s)

16 SLM 16 Behoeften versus mogelijkheden De behoeften van de organisatie De mogelijkheden van het pakket MD “fit” S M: De tekortkomingen van het pakket D: De behoeftedekking van het pakket S: Het surplus van het pakket

17 SLM 17 Stappenplan VooronderzoekLonglistShortlistContractImplementatie Pakketselectie

18 SLM 18 Fase 1: Vooronderzoek Bedrijfsmodel Informatieplan Bestaande processen Toekomstige processen Keycriteria Eisen en wensen Procesverbetering

19 SLM 19 Fase 1: Vooronderzoek Procesverbetering(1) Er zijn drie redenen waarom organisaties vaak ten onrechte denken dat het overbodig is een pakketselectie te starten met een procesverbetering 1.Verblind door het succes 2.Verblind door buffers in de organisatie 3.Verblind door groepsprocessen

20 SLM 20 Fase 1: Vooronderzoek Procesverbetering(2) Risico’s van het ontbreken van procesverbetering voorafgaand aan pakketselectie 1.Niet alle projectleden hebben hetzelfde doel en beeld van de toekomstige organisatie voor ogen. 2.Niet of nauwelijks efficiëntieverbetering door nieuw pakket.

21 SLM 21 Fase 1: Vooronderzoek Procesverbetering(3) Valkuil Procesverbetering wordt Business Proces Redesign (BPR)

22 SLM 22 Fase 1: Vooronderzoek Bedrijfsmodel(1) Uitwerking van wat de organisatie in de komende jaren wil bereiken en hoe men daar invulling aan gaat geven. Missie Strategie

23 SLM 23 Fase 1: Vooronderzoek Bedrijfsmodel(2) Risico’s van het ontbreken van bedrijfsmodel voorafgaand aan pakketselectie Organisatie gaat te grote stappen nemen Ontbreken van heldere doelen en mijlpalen

24 SLM 24 Fase 1: Vooronderzoek Informatieplan Wordt opgesteld vanuit het bedrijfsmodel Bevat de plannen en planning voor veranderingen in de ICT-architectuur

25 SLM 25 Fase 1: Vooronderzoek Keycriteria Uit de beschrijving van de toekomstige processen en het informatieplan kunnen de eisen en wensen worden opgemaakt. De belangrijkste eisen vormen samen de keycriteria. Dit zijn de randvoorwaarden waaraan het pakket moet voldoen

26 SLM 26 Stappenplan VooronderzoekLonglistShortlistContractImplementatie Pakketselectie

27 SLM 27 Fase 2: Longlist voorselectieinformatieaanvraagvaststellen shortlist Fase 2 Longlist

28 SLM 28 Fase 2: Longlist Voorselectie Inventarisatie van pakketten die in aanmerking kunnen komen Ervaringen van de organisatie Ervaringen van begeleidende partij Uitvoeren van markt-scan De leveranciers krijgen een RfI. Dit is een vragenlijst met keycriteria, aangevuld met situatieschets. Selectie leveranciers voor vervolgtraject.

29 SLM 29 Fase 2: Longlist Informatieaanvraag De overgebleven leveranciers uit de voorselectie krijgen een RfP gestuurd. Deze bevat uit een zeer gedetailleerde set van eisen en wensen. Antwoord geeft beeld van: Mate waarin wordt voldaan aan eisen en wensen Indicatie van de kosten Implementatiefilosofie in de vorm van concept-Plan van aanpak Een beschrijving van de leverancier

30 SLM 30 Fase 2: Longlist Vaststellen van de shortlist Op basis van vooraf vastgestelde scoringsmethoden kunnen de antwoorden uit de voorgaande stap worden beoordeeld De shortlist bestaat over het algemeen uit drie pakketten. Groter aantal betekent langer shortlist traject Kleiner aantal betekent risico opnieuw uitvoeren van longlist fase.

31 SLM 31 Stappenplan VooronderzoekLonglistShortlistContractImplementatie Pakketselectie

32 SLM 32 Fase 3: Shortlist opstellen business case offerte aanvraag principe keuze Fase 3 Shortlist workshops referentie onderzoek

33 SLM 33 Fase 3: Shortlist Business case De business case dient te zijn gebaseerd op: Het programma van eisen wensen De procesbeschrijvingen De business case dient voor de workshops

34 SLM 34 Fase 3: Shortlist Offerteaanvraag De offerteaanvraag dient dusdanig gedetailleerd te worden opgesteld dat de offertes van de leveranciers goed met elkaar zijn te vergelijken. In de offerteaanvraag worden de tarieven en voorwaarden voor de producten en diensten die door de leverancier worden aangeboden gevraagd.

35 SLM 35 Fase 3: Shortlist workshops Aan de hand van de business case en aanvullende informatie wordt er door de leverancier een presentatie gegeven. Om een goed vergelijk te kunnen maken is het belangrijk om zelf de agenda van de presentatie te bepalen.

36 SLM 36 Fase 3: Shortlist workshops(2) Bij de evaluatie zijn de volgende aandachtspunten van belang: de functionaliteit van het pakket de kwaliteit van het pakket het eventueel benodigde maatwerk de kwaliteit van de leverancier

37 SLM 37 Fase 3: Shortlist Referentie onderzoek Contact opnemen of bezoek brengen aan een organisatie dat al enige tijd operationeel is met het pakket. Hoe werkt het pakket in de praktijk Openstaande vragen Implementatie Ondersteuning leverancier

38 SLM 38 Fase 3: Shortlist Principekeuze Aspecten waarop de pakketten worden beoordeeld Huidige functionaliteit Toekomstige functionaliteit Technische aspecten Benodigd maatwerk

39 SLM 39 Stappenplan VooronderzoekLonglistShortlistContractImplementatie Pakketselectie

40 SLM 40 Fase 4: Contract intentie verklaring fit- analyse Fase 4 Contract prijs onderhandeling Contract beoordeling en ondertekening

41 SLM 41 Fase 4: Contract Intentieverklaring Doelstelling: Verkrijgen wederzijds commitment m.b.t. het project aangezien veel inspanning moeten verrichten om tot een contract te komen. Daarnaast zal er in de toekomst intensief worden samengewerkt Ontbindingsvoorwaarden m.b.t. de intentieverklaring

42 SLM 42 Fase 4: Contract Fit-analyse(1) Samen met de leverancier bepalen verschillen tussen gewenste functionaliteit en mogelijkheden van pakket Bepalen impact van deze verschillen Bepalen werkwijze en kosten m.b.t. de verschillen

43 SLM 43 Fase 4: Contract Fit-analyse(2) Fit-analyse is de start van de implementatiefase en veroorzaakt daardoor spanningsveld maar heeft ook voordelen Er ontstaat duidelijkheid m.b.t. de scope Er ontstaat inzicht Eenvoudiger om de prijs te bepalen

44 SLM 44 Vragen ? Waar kan ik DE oplossing vinden ?? Best Practice There is no practice like best practice


Download ppt "SLM Procesvolwassenheid & CMM Pakketselectie. SLM 2 Service design."

Verwante presentaties


Ads door Google