De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Procesvolwassenheid & CMM Pakketselectie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Procesvolwassenheid & CMM Pakketselectie"— Transcript van de presentatie:

1 Procesvolwassenheid & CMM Pakketselectie
SLM Procesvolwassenheid & CMM Pakketselectie SLM

2 Service design SLM

3 Procesvolwassenheid Invoering van ITIL in organisaties ITIL geeft niet aan HOE de processen moeten worden geïmplementeerd Procesuitvoering volgens welke stappen? Wie doet wat? Wie houdt toezicht? Beoordeling van de geleverde prestatie? Pas maken processen op de organisatiestructuur? De vragen die beantwoord moeten worden: Welke stappen moeten er van het proces worden uitgevoerd Welke taken moeten er binnen het proces worden uitgevoerd Wie neemt welke taken voor z’n rekening Wie houdt toezicht op de uitvoering van de taken en hoe moet dat gebeuren Hoe ga je de prestaties van een proces meten en wie stelt de normen hiervoor op Hoe maak je de processen pas op de organisatiestructuur Beantwoording van een vraag levert een hoger niveau op de CMM-ladder SLM

4 Wat is CMM®? Achtergrond
Ontwikkeld door Carnegie Mellon’s Software Engineering Institute (SEI) Losjes gebaseerd op het werk van Deming, Juran en anderen Uitgangspunt: “The Quality of a Product is Largely Determined by the Quality of the Process That is Used to Develop and Maintain It.” SLM

5 Soorten CMM® Software CMM® System Engineering CMM®
System Engineering Capability Model Software Acquisition CMM® System Security Engineering CMM® Personal Software Process FAA-iCMM® IPD-CMM® People CMM® SPICE Model CMMI® SLM

6 CMM® Levels Level 0: Not performed
Level 1: Competent People and Heroics (Hope for the Best) Level 2: “The Repeatable Process” Level 3: “The Defined Process” Level 4: “The Managed Process” Level 5: “The Optimized Process” Initial: ad-hoc uitvoering Repeatable: proces is beschreven; herhaalbaar; minder afhankelijk van degene die het uitvoert Defined: wie doet het (functionaris); communicatie met andere processen; toezicht op de uitvoering Managed: normen voor uitvoering; normen komen bij voorkeur uit SLA Optimizing: proces verbetert zich continue en past zich aan aan wijzigende omstandigheden SLM

7 Niveau 2: Procesverloop
WEL: Activiteiten/taken Werkinstructies NIET: Wie doet het Sturing SLM

8 Niveau 3: Defined Functies: wie doet het Toezicht
Mate van taakspecialisatie in de organisatie De visie van de organisatie op zelfsturing Controletechnische functiescheiding - beschikkingstaken - controletaken - registratietaken - bewaringstaken - uitvoerende taken Bewaringstaken scheiden van alle andere Beschikkingstaken scheiden van registratietaken Uitvoerende taken scheiden van alle andere Controletaken en registratietaken scheiden Toezicht SLM

9 Niveau 4: Managed Normen en prestatie-indicatoren vormen de toevoeging op niveau 3 Een prestatie-indicator moet: Eenduidig intepreteerbaar zijn In welke situatie de prestatie-indicator toepasbaar is De waarde moet meetbaar zijn Vergelijking mogelijk met meetresultaten in andere situaties Moet maat zijn voor de te meten eigenschap SLM

10 Niveau 5: Optimized Proces is beschreven
toegewezen aan een functionaris communicatie met andere processen is beschreven er is toezicht op de uitvoering gestuurd door normen (afgeleid uit SLA) continue verbetering SLM

11 Vijf ontwikkelingsstadia ICT-dienstverlener
Initial: ad-hoc uitvoering Repeatable: proces is beschreven; herhaalbaar; minder afhankelijk van degene die het uitvoert Defined: wie doet het (functionaris); communicatie met andere processen; toezicht op de uitvoering Managed: normen voor uitvoering; normen komen bij voorkeur uit SLA Optimizing: proces verbetert zich continue en past zich aan aan wijzigende omstandigheden SLM

12 Wat CMM® niet is … …… een garantie
“Any Software Process is Dependent on The Quality of the People Who Implement It.” SLM

13 Procesvolwassenheid & CMM Pakketselectie
SLM Procesvolwassenheid & CMM Pakketselectie SLM

14 Maatwerk versus Standaard
Optimale ‘fit’ Ontwikkelingskosten gedragen door één organisatie Relatief hoge onderhoudskosten Doorlooptijd Standaard Niet optimale ‘fit’ Ontwikkelingskosten gedragen door leverancier Relatief lage onderhoudskosten Snelle ingebruikname Hogere participatie van gebruikers SLM

15 Projectteam Opdrachtgever Materiedeskundige(n)
Pakketselectie deskundige(n) Gebruiker(s) SLM

16 Behoeften versus mogelijkheden
De behoeften van de organisatie De mogelijkheden van het pakket M D “fit” S M De volgende mogelijkheden doen zich voor: Niets doen, in de tekortkomingen wordt niet voorzien De leverancier het ontbrekende deel laten ontwikkelen Zelf ontwikkelen De organisatie aanpassen S Pakket is modulair, je schaft alleen D aan. S wordt geaccepteerd; de organisatie kan in het ruimere jasje groeien en is bereid daar voor te betalen. M: De tekortkomingen van het pakket D: De behoeftedekking van het pakket S: Het surplus van het pakket SLM

17 Stappenplan Pakketselectie Vooronderzoek Longlist Shortlist Contract
Implementatie SLM

18 Toekomstige processen
Fase 1: Vooronderzoek Procesverbetering Bedrijfsmodel Bestaande processen Informatieplan Toekomstige processen Keycriteria Eisen en wensen SLM

19 Fase 1: Vooronderzoek Procesverbetering(1)
Er zijn drie redenen waarom organisaties vaak ten onrechte denken dat het overbodig is een pakketselectie te starten met een procesverbetering Verblind door het succes Verblind door buffers in de organisatie Verblind door groepsprocessen Ad 1 Je moet je als organisatie blijven ontwikkelen om succesvol te blijven Toenemende concurrentie en veranderende marktsituaties kunnen ertoe leiden dat het succes eindig zal zijn. Ad 2 Buffers aanleggen verminderd de kans op fouten. Buffers kosten echter geld. Procesverbetering kan hier tot aanzienlijke resultaatsverbeteringen leiden. Ad 3 “Maar zo doen we het al jaren” hoor je in deze gevallen vaak. Iedereen conformeert zich aan de situatie. Bloemetje van Katharina. SLM

20 Fase 1: Vooronderzoek Procesverbetering(2)
Risico’s van het ontbreken van procesverbetering voorafgaand aan pakketselectie Niet alle projectleden hebben hetzelfde doel en beeld van de toekomstige organisatie voor ogen. Niet of nauwelijks efficiëntieverbetering door nieuw pakket. SLM

21 Fase 1: Vooronderzoek Procesverbetering(3)
Valkuil Procesverbetering wordt Business Proces Redesign (BPR) BPR is een radicaal herontwerp van werkstromen en bedrijfsprocessen, om een drastische verbetering te verkrijgen van de belangrijkste prestatiemetingen. Dit is een project op zich. SLM

22 Fase 1: Vooronderzoek Bedrijfsmodel(1)
Uitwerking van wat de organisatie in de komende jaren wil bereiken en hoe men daar invulling aan gaat geven. Missie Strategie SLM

23 Fase 1: Vooronderzoek Bedrijfsmodel(2)
Risico’s van het ontbreken van bedrijfsmodel voorafgaand aan pakketselectie Organisatie gaat te grote stappen nemen Ontbreken van heldere doelen en mijlpalen Stappen Welke mate van verandering kan de organisatie aan. Het kan raadzaam zijn de te nemen stappen te spreiden over enkele jaren. Doelen Het succes van het nieuwe pakket is niet te meten Risico op suboptimalisatie en gebrek aan integratie SLM

24 Fase 1: Vooronderzoek Informatieplan
Wordt opgesteld vanuit het bedrijfsmodel Bevat de plannen en planning voor veranderingen in de ICT-architectuur SLM

25 Fase 1: Vooronderzoek Keycriteria
Uit de beschrijving van de toekomstige processen en het informatieplan kunnen de eisen en wensen worden opgemaakt. De belangrijkste eisen vormen samen de keycriteria. Dit zijn de randvoorwaarden waaraan het pakket moet voldoen SLM

26 Stappenplan Pakketselectie Vooronderzoek Longlist Shortlist Contract
Implementatie SLM

27 vaststellen shortlist
Fase 2: Longlist Fase 2 Longlist voorselectie informatieaanvraag vaststellen shortlist SLM

28 Fase 2: Longlist Voorselectie
Inventarisatie van pakketten die in aanmerking kunnen komen Ervaringen van de organisatie Ervaringen van begeleidende partij Uitvoeren van markt-scan De leveranciers krijgen een RfI. Dit is een vragenlijst met keycriteria, aangevuld met situatieschets. Selectie leveranciers voor vervolgtraject. SLM

29 Fase 2: Longlist Informatieaanvraag
De overgebleven leveranciers uit de voorselectie krijgen een RfP gestuurd. Deze bevat uit een zeer gedetailleerde set van eisen en wensen. Antwoord geeft beeld van: Mate waarin wordt voldaan aan eisen en wensen Indicatie van de kosten Implementatiefilosofie in de vorm van concept-Plan van aanpak Een beschrijving van de leverancier SLM

30 Fase 2: Longlist Vaststellen van de shortlist
Op basis van vooraf vastgestelde scoringsmethoden kunnen de antwoorden uit de voorgaande stap worden beoordeeld De shortlist bestaat over het algemeen uit drie pakketten. Groter aantal betekent langer shortlist traject Kleiner aantal betekent risico opnieuw uitvoeren van longlist fase. SLM

31 Stappenplan Pakketselectie Vooronderzoek Longlist Shortlist Contract
Implementatie SLM

32 opstellen business case
Fase 3: Shortlist Fase 3 Shortlist opstellen business case offerte aanvraag referentie onderzoek principe keuze workshops SLM

33 Fase 3: Shortlist Business case
De business case dient te zijn gebaseerd op: Het programma van eisen wensen De procesbeschrijvingen De business case dient voor de workshops SLM

34 Fase 3: Shortlist Offerteaanvraag
De offerteaanvraag dient dusdanig gedetailleerd te worden opgesteld dat de offertes van de leveranciers goed met elkaar zijn te vergelijken. In de offerteaanvraag worden de tarieven en voorwaarden voor de producten en diensten die door de leverancier worden aangeboden gevraagd. SLM

35 Fase 3: Shortlist workshops
Aan de hand van de business case en aanvullende informatie wordt er door de leverancier een presentatie gegeven. Om een goed vergelijk te kunnen maken is het belangrijk om zelf de agenda van de presentatie te bepalen. SLM

36 Fase 3: Shortlist workshops(2)
Bij de evaluatie zijn de volgende aandachtspunten van belang: de functionaliteit van het pakket de kwaliteit van het pakket het eventueel benodigde maatwerk de kwaliteit van de leverancier SLM

37 Fase 3: Shortlist Referentie onderzoek
Contact opnemen of bezoek brengen aan een organisatie dat al enige tijd operationeel is met het pakket. Hoe werkt het pakket in de praktijk Openstaande vragen Implementatie Ondersteuning leverancier SLM

38 Fase 3: Shortlist Principekeuze
Aspecten waarop de pakketten worden beoordeeld Huidige functionaliteit Toekomstige functionaliteit Technische aspecten Benodigd maatwerk SLM

39 Stappenplan Pakketselectie Vooronderzoek Longlist Shortlist Contract
Implementatie SLM

40 Contract beoordeling en ondertekening
Fase 4: Contract Fase 4 Contract Contract beoordeling en ondertekening intentie verklaring fit- analyse prijs onderhandeling SLM

41 Fase 4: Contract Intentieverklaring
Doelstelling: Verkrijgen wederzijds commitment m.b.t. het project aangezien veel inspanning moeten verrichten om tot een contract te komen. Daarnaast zal er in de toekomst intensief worden samengewerkt Ontbindingsvoorwaarden m.b.t. de intentieverklaring SLM

42 Fase 4: Contract Fit-analyse(1)
Samen met de leverancier bepalen verschillen tussen gewenste functionaliteit en mogelijkheden van pakket Bepalen impact van deze verschillen Bepalen werkwijze en kosten m.b.t. de verschillen SLM

43 Fase 4: Contract Fit-analyse(2)
Fit-analyse is de start van de implementatiefase en veroorzaakt daardoor spanningsveld maar heeft ook voordelen Er ontstaat duidelijkheid m.b.t. de scope Er ontstaat inzicht Eenvoudiger om de prijs te bepalen SLM

44 There is no practice like best practice
Vragen ? Waar kan ik DE oplossing vinden ?? Best Practice There is no practice like best practice SLM


Download ppt "Procesvolwassenheid & CMM Pakketselectie"

Verwante presentaties


Ads door Google