De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksvaardigheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksvaardigheden"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksvaardigheden
Het Onderzoeksplan:middelen

2 Agenda Zoekplan Onderzoeksplan: middelen Eenheden en variabelen
Bronnen (waar?) Tijdpad (wanneer?) Strategieën en methoden (hoe?) Afbakening (hoeveel?)

3 Zoekplan "Be skeptical, but not cynical. The cynic refuses facts without evidence, just as the naïve person accepts facts without evidence".

4 Zoekplan of Data research
Wat is dataresearch? Het doorzoeken van zoveel mogelijk informatiebronnen over een bepaald onderwerp om een bepaalde vraag te beantwoorden. Welke verschillende bronnen zijn er?

5 Zoekplan Probleemstelling (hoofdvraag en deelvragen)
Afbakenen onderwerp (periode, plaats, taal) Deskundigen zoeken (studenten, docenten, bedrijfsleven, universities) Trefwoorden (vertalingen, synoniemen, vaktermen, auteurs) Zoeken (boeken, internet, databanken, artikelen, trefwoorden) en verder zoeken Info verzamelen (toonaangevendheid, relevante, recentheid) Antwoord formuleren 

6 Zoektermen

7 Bronnen Bestaande bronnen: Eigen onderzoek doen:
Schriftelijke bronnen (Internet, boeken, tijdschriften) Mondelinge bronnen Feitelijk afleidbare bronnen (sporen) Eigen onderzoek doen: Observeren (participerend/niet-participerend, direct/indirect)

8 Juiste bronnen? Onderzoek de bron
Anonieme of niet na te trekken claims zijn onjuist tot het tegendeel bewezen wordt Hoe gaat de bron om met fouten? Snel en open? Transparantie is een teken van betrouwbaarheid Je kunt een bron meer vertrouwen als deze geen belang heeft bij het onderzochte (Vraag je af: "wie betaalt er voor dit onderzoek?") (rpl )

9 Juiste bronnen? “Copy from one, it's plagiarism; copy from two, it's research.” Wilson Mizner ( ) “Too good to be true” Bigger, Better, Faster, Worst, Best, … Ontkrachtende woorden Glinsterende algemeenheden Irrelevante argumenten “Frame it and claim it” Snoep voor de ogen Onterecht beroep op externe autoriteit Eén zwaluw maakt nog geen zomer (rpl )

10 Onderzoeksplan - Middelen
“If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?” Albert Einstein ( )

11 Eenheden en variabelen
Zijn de personen of objecten waarover in de onderzoeksvraag een uitspraak wordt gedaan. Variabelen: Eigenschappen van deze personen of objecten Onafhankelijke variabele: oorzaakvariabele Afhankelijke variabele: Gevolg- of effectvariabele

12 Onderzoeksvragen Hoe is het gesteld met de computerkennis van potentiële klanten van Compeasy en wat is hun informatiebehoefte? In welke mate is de inrichting van verkeers-rotondes, met name de voorrangsregeling en enkel-baans/dubbelbaans, van invloed op het aantal verkeersongevallen? In hoeverre is bij ICT-medewerkers sprake van samenhang tussen ervaren werkdruk en stress?

13 Onderzoeksvragen (a1) Hoe is het gesteld met de computerkennis van potentiële klanten van Compeasy en wat is hun informatiebehoefte? Eenheden: Potentiële klanten van Compeasy Variabelen: Computerkennis Informatiebehoefte

14 Onderzoeksvragen (a2) In welke mate is de inrichting van verkeersrotondes, met name de voorrangsregeling en enkelbaans/dubbelbaans, van invloed op het aantal verkeersongevallen? Eenheden: Verkeersrotondes Variabelen: Aantal ongevallen Enkelbaans / dubbelbaans Voorrangsregeling

15 Onderzoeksvragen (a3) In hoeverre is bij ICT-medewerkers sprake van samenhang tussen ervaren werkdruk en stress? Eenheden: ICT medewerkers Variabelen: Ervaren werkdruk Stress

16 Onderzoeksstrategieën
Het experiment Afhankelijk/onafhankelijk Causaliteit Experimentele en controlegroep Zuivere en Quasi-zuivere experimenten De enquête Kwantitatief Vragenlijst Statistiek Veld-onderzoek Kwalitatief Observaties Bureau-onderzoek Bestaand materiaal Inhoudsanalyse

17 Onderzoeksplanning Fase onderzoek Percentage tijd
Plannen van je opdracht 5% Keuze onderwerp 5% Onderwerp afbakenen 15% Verzamelen literatuur 30% en informatie Voorbereiden schrijven 5% Schrijven en herziening 40% (rpl )

18 Volgende keer 19 maart: Presentaties (concept) Onderzoeksplannen
Waarover? (Onderwerp) Waartoe? (Probleemstelling) Waarom? (Doelstelling) Wat? (Vraagstelling, Eenheden, Variabelen) Waar en wanneer? (Soorten bronnen) Hoe? (Strategie, Methoden) Hoeveel? (Afbakening) Schriftelijk: op één A4 (vooraf inleveren) Mondeling: in presentatie van 10 minuten aan groep

19

20 Rooster 19 maart in C103 12.15 – 12.30 uur: Webtech 1: Android (Coen)
12.30 – uur: AP1: Connect6 (Niek) 12.45 – uur: EAD1: Persistence in Ent. Apps (Rody) (OO,XML, RDBMS) 13.00 – uur: Webtech 2: Cloud Computing/Azure (Coen) 13.15 – uur: AP2: 13.30 – uur: EAD2: Open Source Ent. Apps. (Debbie) 13.45 – uur: Webtech 3: RIA Frameworks (Sander)


Download ppt "Onderzoeksvaardigheden"

Verwante presentaties


Ads door Google