De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8 juni 2014 Zoetermeer 1. 2 3 HOOGTIJDEN 1-STE MAAND 3 HOOGTIJDEN 7-DE MAAND 14-de Pascha v.a. 15-de feest van het ongezuurde daags na de sabbat: eerstelingsschoof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8 juni 2014 Zoetermeer 1. 2 3 HOOGTIJDEN 1-STE MAAND 3 HOOGTIJDEN 7-DE MAAND 14-de Pascha v.a. 15-de feest van het ongezuurde daags na de sabbat: eerstelingsschoof."— Transcript van de presentatie:

1 8 juni 2014 Zoetermeer 1

2 2

3 3 HOOGTIJDEN 1-STE MAAND 3 HOOGTIJDEN 7-DE MAAND 14-de Pascha v.a. 15-de feest van het ongezuurde daags na de sabbat: eerstelingsschoof gerstenoogst 1-ste Bazuingeschal 10-de Jom kipoer v.a. 15-de Loofhuttenfeest 3

4 3 HOOGTIJDEN 1-STE MAAND 3 HOOGTIJDEN 7-DE MAAND eerste komst Messias wederkomst Messias 4

5 3 HOOGTIJDEN 1-STE MAAND 3 HOOGTIJDEN 7-DE MAAND eerste komst Messias wederkomst Messias 1 HOOGTIJ 3-DE MAAND 5

6 6

7 Leviticus Spreek tot de Israelieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, = van gerst 7

8 Leviticus dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, 8

9 Leviticus en hij zal de garve voor het aangezicht des HEREN bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen. 9

10 Leviticus en hij zal de garve voor het aangezicht des HEREN bewegen, opdat gij welgevallig zijt; DAAGS NA DE SABBAT zal de priester die bewegen. 10

11 Leviticus 23 (...) 15 Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat, van de dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt: zeven volle weken zullen het zijn; 11

12 Leviticus 23 (...) 15 Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat, van de dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt: zeven volle weken zullen het zijn; lett. zeven volkomen sabbatten 12

13 Leviticus tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen, vijftig dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer de HERE brengen. 13

14 Leviticus tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen, VIJFTIG dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer de HERE brengen. = na 7 x 7 vergl. 7 x x 70 14

15 Leviticus tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen, vijftig dagen; dan zult gij een NIEUW spijsoffer de HERE brengen. = nieuwsoortig 15

16 Leviticus Uit uw woonplaatsen zult gij TWEE beweegbroden meebrengen; uit TWEE tienden efa fijn meel zullen zij bereid worden, gezuurd zullen zij gebakken worden, eerstelingen voor de HERE. 16

17 Leviticus Uit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen; uit twee tienden efa fijn meel zullen zij bereid worden, GEZUURD zullen zij gebakken worden, eerstelingen voor de HERE. dat is nieuw! zuurdesem in een offer... 17

18 Leviticus Uit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen; uit twee tienden efa fijn meel zullen zij bereid worden, gezuurd zullen zij gebakken worden, EERSTELINGEN voor de HERE. 18

19 "de eerstelingen" in deze tussentijd  "de ekklesia van eerstgeboren" (Hebr.12:23); "een volk voor zijn naam uit de natien" Hand.15:14 19

20 "de eerstelingen" in deze tussentijd  "de ekklesia van eerstgeboren" (Hebr.12:23);  gebaseerd op het feest van "de Eersteling"; 20

21 "de eerstelingen" in deze tussentijd  "de ekklesia van eerstgeboren" (Hebr.12:23);  gebaseerd op het feest van "de Eersteling";  dubbele afkomst: > "dichtbij en veraf", in & buiten het land > Paulus: Jood en heiden 21

22 "de eerstelingen" in deze tussentijd  "de ekklesia van eerstgeboren" (Hebr.12:23);  gebaseerd op het feest van "de Eersteling";  dubbele afkomst: > "dichtbij en veraf", in & buiten het land > Paulus: Jood en heiden  geroepen vanuit een oude (zure) schepping. 22

23 Leviticus Bij het brood zult gij zeven gave eenjarige schapen offeren en een jonge stier en twee rammen; zij zullen een brandoffer voor de HERE zijn, met de bijbehorende spijsoffers en plengoffers, een vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de HERE. 23

24 Leviticus Bij het brood zult gij zeven gave eenjarige schapen offeren en een jonge stier en twee rammen; zij zullen een brandoffer voor de HERE zijn, met de bijbehorende spijsoffers en plengoffers, een vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de HERE. 24

25 Leviticus Bij het brood zult gij zeven gave eenjarige schapen offeren en een jonge stier en twee rammen; zij zullen een brandoffer voor de HERE zijn, met de bijbehorende spijsoffers en plengoffers, een vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de HERE. 25

26 Leviticus Dan zult gij een geitebok ten zondoffer, en twee eenjarige schapen ten vredeoffer bereiden. 26

27 Leviticus 23 bewegen 20 En de priester zal ze bewegen, bij het brood der eerstelingen, als beweegoffer voor het aangezicht des HEREN bij de twee schapen: zij zullen de HERE heilig zijn, zij zijn voor de priester. 27

28 Leviticus En de priester zal ze bewegen, bij het brood der eerstelingen, als beweegoffer voor het aangezicht des HEREN bij de twee schapen: zij zullen de HERE heilig zijn, zij zijn voor de priester. 28

29 Leviticus En de priester zal ze bewegen, bij het brood der eerstelingen, als beweegoffer voor het aangezicht des HEREN bij de twee schapen: zij zullen de HERE heilig zijn, zij zijn voor de priester. eerstelingen > de hoogste bestemming! 29

30 Leviticus Op deze zelfde dag zult gij een oproep doen uitgaan, gij zult een heilige samenkomst hebben, generlei slaafse arbeid zult gij verrichten; het is een altoosdurende inzetting, in al uw woonplaatsen, voor uw geslachten. 30

31 Leviticus Op deze zelfde dag zult gij een oproep doen uitgaan, gij zult een heilige samenkomst hebben, generlei slaafse arbeid zult gij verrichten; het is een altoosdurende inzetting, in al uw woonplaatsen, voor uw geslachten. 31

32 Leviticus Op deze zelfde dag zult gij een oproep doen uitgaan, gij zult een heilige samenkomst hebben, generlei slaafse arbeid zult gij verrichten; het is een altoosdurende inzetting, in al uw woonplaatsen, voor uw geslachten. d.w.z. in het beloofde land 23:10 32

33 Leviticus Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld bij uw oogst niet geheel afmaaien... 33

34 Leviticus en wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet oplezen; dat zult gij voor de arme en de vreemdeling laten liggen: Ik ben de HERE, uw God. 34

35 Leviticus en wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet oplezen; dat zult gij voor de arme en de vreemdeling laten liggen: Ik ben de HERE, uw God. lett. de vernederde 35

36 Leviticus en wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet oplezen; dat zult gij voor de arme en de vreemdeling laten liggen: Ik ben de HERE, uw God. 36 juist bij deze hoogtij: 'aren lezen' voor de outcast en buitenlanders vergl. Ruth

37 37 samenvatting Pinksteren: 1.Gods werk in de tussentijd 2.vijftig: een nieuwe schepping 3.de verzameling van een volk van eerstelingen 4.een volk afkomstig van dichtbij en veraf 5.de hoogste bestemming: voor de HERE


Download ppt "8 juni 2014 Zoetermeer 1. 2 3 HOOGTIJDEN 1-STE MAAND 3 HOOGTIJDEN 7-DE MAAND 14-de Pascha v.a. 15-de feest van het ongezuurde daags na de sabbat: eerstelingsschoof."

Verwante presentaties


Ads door Google