De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE EERSTELING-SCHOOF. 9 En de HERE sprak tot Mozes: 10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef…

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE EERSTELING-SCHOOF. 9 En de HERE sprak tot Mozes: 10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef…"— Transcript van de presentatie:

1 DE EERSTELING-SCHOOF

2

3 9 En de HERE sprak tot Mozes: 10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef…

4 10 en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, = gersteoogst

5 11 … DAAGS NA DE SABBAT zal de priester die bewegen. i.t.t. andere hoogtijden hier GEEN datum maar een weekdag genoemd

6 11 en hij zal de garve voor het aangezicht des HEREN bewegen, opdat gij welgevallig zijt…

7

8 15 Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat, van de dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt: zeven volle weken zullen het zijn;

9 16 tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen, vijftig dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer de HERE brengen.

10

11 eerstelingsgarvepinksteren “zeven sabbatten tellen” eerstelingsgarvepinkstereneerstelingsgarvepinksteren

12 omer = schoof of garve

13

14 56 En op de sabbat rustten zij naar het gebod…. Lucas 23 Mattteüs 28 1 : sabbatten

15 1 maar op de eerste dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen, die zij gereedgemaakt hadden, naar het graf. Lucas 24 Lett: op één [dag] van de sabbatten

16 Niet: “de eerste dag der week” MAAR: dag één van de sabbatten-telling = de dag van de eersteling-schoof!!

17

18 pascha Jezus stierf op de 14-de: slachting Pascha…

19 jaar sabbat week sabbat pascha daarna volgden twee sabbatten… Mattteüs 28 1

20 jaar sabbat week sabbat eersteling schoof pascha Jezus stond op, “als Eersteling”, “daags na de sabbat” Lucas 24 1

21 jaar sabbat week sabbat eersteling schoof pascha na drie nachten in het graf… Mattteüs 12 40

22 17 Nisan/Aviv … de dag dat de ark vast grond kreeg

23 17 Nisan/Aviv … de dag dat de ark vast grond kreeg … de dag van Jezus’ besnijdenis

24 17 Nisan/Aviv … de dag dat de ark vast grond kreeg … de dag van Jezus’ besnijdenis … de tijd dat Naomi en Ruth in Bethlehem aankwamen

25 22 En zij (= Naomi en Ruth) kwamen te Bethlehem aan in het begin van de gersteoogst. 1 Naomi nu had een bloedverwant van haar mans kant, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech, Boaz geheten. Ruth 2

26

27 11 … en hij (= de priester) zal de garve voor het aangezicht des HEREN bewegen… uitbeelding van leven

28 11 … opdat gij welgevallig zijt… “aangenaam gemaakt in de Geliefde” Efeze 1 6

29 12 … Gij zult op de dag waarop gij de garve beweegt, een gaaf eenjarig schaap de Here ten brandoffer bereiden… = dat wat opstijgt na de slachting…

30 13 … met als bijbehorend spijsoffer twee tienden fijn meel, met olie aangemaakt… olijfolie > beeld van onvergankelijk leven

31 13 … ten vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de HERE, en als bijbehorend plengoffer een vierde hin wijn. = ‘geestrijk vocht’ uit de kelder (>graf)


Download ppt "DE EERSTELING-SCHOOF. 9 En de HERE sprak tot Mozes: 10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef…"

Verwante presentaties


Ads door Google