De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 1 Wederom vergaderde David alle jongemannen in Israël, dertigduizend; 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 1 Wederom vergaderde David alle jongemannen in Israël, dertigduizend; 3."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2

3 1 Wederom vergaderde David alle jongemannen in Israël, dertigduizend; 3

4 2 en trok op en toog met al het volk dat bij hem was, uit Baäle-Jehuda... Kirjat-jearim 6 En David trok met geheel Israel naar Baala, naar Kirjat-jearim, dat tot Juda behoort... 1Kronieken 13 4

5 2 en trok op en toog met al het volk dat bij hem was, uit Baäle-Jehuda... 5

6 2... om vandaar de ark Gods mee te voeren... SamuëlDavidSaul 20 jaar 40 jaar7 jaar 6

7 2... om vandaar de ark Gods mee te voeren, waarover de naam is uitgeroepen: de naam van de HERE der heerscharen, die op de cherubs troont. 7

8 4... de ark des verbonds, rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met het manna, de staf van Aaron, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds; 5 daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwen; hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. Hebreeën 9 8

9 4... de ark des verbonds, rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met het manna, de staf van Aaron, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds; 5 daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwen; hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. Hebreeën 9 9

10 3 Zij vervoerden de ark Gods op een nieuwe wagen... 10

11 3 Zij vervoerden de ark Gods op een nieuwe wagen... om het te dragen te dragen hebben 4 15 Als Aaron en zijn zonen bij het opbreken van de legerplaats gereed zijn (...) dan zullen daarna de Kehatieten binnengaan om het te dragen (...) Dit is hetgeen de Kehatieten aan de tent der samenkomst te dragen hebben. zij op hun schouder droegen 7 7... op hen rustte de dienst der heilige voorwerpen, die zij op hun schouder droegen. Numeri 11

12 3... zij haalden haar uit het huis van Abinadab op de heuvel, en Uzza en Achio, de zonen van Abinadab, leidden de wagen met de ark Gods; 4 Achio liep voor de ark uit. 12

13 5 David en het gehele huis van Israël dansten voor het aangezicht des HEREN, onder begeleiding van allerlei (instrumenten van) cypressehout, citers, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en cimbalen. 13

14 6 Maar toen zij bij de dorsvloer van Nakon kwamen... * de dorsvloer van Gideon * de dorsvloer van Boaz * de dorsvloer van Arouna => Sion, de tempelberg 14

15 Sion 11 Wel zijn nu vele volkeren tegen u vergaderd, die zeggen: Zij worde ontwijd, en mogen onze ogen zich aan Sion verlustigen! op de dorsvloer 12 Maar zij kennen de gedachten des HEREN niet en verstaan zijn raadslag niet, dat Hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer. Micha 4 15

16 6 Maar toen zij bij de dorsvloer van Nakon kwamen strekte Uzza zijn hand uit naar de ark Gods en greep haar, omdat de runderen uitgleden. 16

17 de toorn des HEREN ontbrandde 7 En de toorn des HEREN ontbrandde... lett. neus 17

18 de toorn des HEREN ontbrandde 7 En de toorn des HEREN ontbrandde... lett. verhittelett. neus 18

19 7 En de toorn des HEREN ontbrandde (lett. de neus des HEREN verhitte) tegen Uzza... lett. in 19

20 7... en God sloeg hem daar om deze onbedachtzaamheid; hij stierf daar bij de ark Gods. 20

21 8 David was diep getroffen... = lett. verhit vorige vers ‘ontbranden’ 21

22 8 David was diep getroffen, omdat de HERE zulk een zware slag aan Uzza had toegebracht; daarom noemt men die plaats Peres-Uzza tot op de huidige dag. = breuk 22

23 9 Te dien dage werd David bevreesd voor de HERE en hij zeide: Hoe zou de ark des HEREN tot mij komen? 23

24 10 Daarom wilde David de ark des HEREN niet bij zich nemen in de stad Davids, maar liet haar onderbrengen in het huis van de Gatiet Obed-Edom. 24

25 11 En de ark des HEREN bleef drie maanden in het huis van de Gatiet Obed- Edom... 25

26 * na drie maanden wordt bekend... Gen.38 24 * Mozes werd drie maanden verborgen Ex.2 2 * drie maanden interim-periode van koningschap 2 Kon.21 33 ; 2 Kon.24 8 * drie maanden van huis af 2Sam.24 13 ; Luc.1 56 26

27 * na drie maanden wordt bekend... Gen.38 24 * Mozes werd drie maanden verborgen Ex.2 2 * drie maanden interim-periode van koningschap 2 Kon.21 33 ; 2 Kon.24 8 * drie maanden van huis af 2Sam.24 13 ; Luc.1 56 27

28 11 En de ark des HEREN bleef drie maanden in het huis van de Gatiet Obed- Edom, en de HERE zegende Obed-Edom en zijn gehele huis. 28

29 29

30 1 ark op weg naar haar bestemming 30

31 1 ark op weg naar haar bestemming 31

32 reis onderbroken 2 32

33 reis onderbroken 2 33

34 3 struikeling 34

35 3 struikeling 35

36 4 vergrijp aan ark 36

37 4 vergrijp aan ark 37

38 5 in onbedachtzaamheid 38

39 5 in onbedachtzaamheid 39

40 6 fatale afloop 40

41 6 fatale afloop 41

42 7 ark wordt ondergebracht in heidens huis 42

43 7 ark wordt ondergebracht in heidens huis 43

44 8 verblijf van drie maanden... 44

45 8 verblijf van drie maanden... 45

46 9 ark brengt grote zegen in huis! 46

47 9 ark brengt grote zegen in huis! 47

48 10 wordt vervolgd... 48


Download ppt "1. 2 1 Wederom vergaderde David alle jongemannen in Israël, dertigduizend; 3."

Verwante presentaties


Ads door Google