De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Richteren 6. Israël… onderdrukt en geplunderd roept de HERE aan de HERE verschijnt aan Gideon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Richteren 6. Israël… onderdrukt en geplunderd roept de HERE aan de HERE verschijnt aan Gideon."— Transcript van de presentatie:

1 Richteren 6

2

3 Israël… onderdrukt en geplunderd roept de HERE aan de HERE verschijnt aan Gideon

4 11 Toen kwam de Engel des HEREN en zette zich neer onder de terebint te Ofra…

5 12 De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem: De HERE is met u, gij dappere held.

6 14 Toen wendde de HERE Zich tot hem en zeide: Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan. Ik zend u immers?

7

8 zzz 36 Toen zeide Gideon tot God: Indien Gij door mijn hand Israël wilt verlossen, zoals Gij gezegd hebt –

9 zzz vlies wol 37 zie, ik leg een vlies wol op de dorsvloer… …herinnert aan een lam of schaap dat geslacht is…

10 zzz de dorsvloer 37 zie, ik leg een vlies wol op de dorsvloer… de plaats waar het kaf van het koren wordt gescheiden

11 zzz de dorsvloer 37 zie, ik leg een vlies wol op de dorsvloer… de plaats waar de tempel gebouwd is 2Kronieken 3:1

12 zzz de dorsvloer 37 zie, ik leg een vlies wol op de dorsvloer… de dorsvloer is een type van Sion/Jeruzalem Micha 4:12

13 zzz dauw 37 … wanneer er alleen op het vlies dauw zal zijn… “de dauw des hemels van boven” spreekt van overvloed, zegen en vruchtbaarheid Genesis 27:28,39 Psalm 133:3

14 zzz 37 … maar het gehele land droog blijft, dan zal ik weten, dat Gij door mijn hand Israël verlossen wilt, zoals Gij gezegd hebt.

15 zzz 38 En zo geschiedde het; de volgende morgen stond hij vroeg op …

16 zzz 38 … en wrong het vlies uit; hij perste dauw uit het vlies, een schaal vol water.

17 zzz 39 Toen zeide Gideon tot God: Uw toorn ontbrande niet tegen mij, moge ik nog slechts ditmaal spreken; laat mij nog eenmaal met het vlies een proef nemen…

18 zzz 39 … laat nu alleen het vlies droog blijven, maar op het gehele land zij dauw.

19 zzz 40 En God deed alzo in die nacht; alleen het vlies was droog, maar op het gehele land was dauw.

20 1-ste teken lamsvel bedauwd 2-de teken het land bedauwd

21 1-ste teken lamsvel bedauwd 2-de teken het land bedauwd 1-ste komst van Christus opgestaan als Eersteling

22 1-ste teken lamsvel bedauwd 2-de teken het land bedauwd 1-ste komst van Christus opgestaan als Eersteling 2-de komst van Christus LEVEN LEVEN voor… de Gemeente Israël en de volken de hele schepping!!


Download ppt "Richteren 6. Israël… onderdrukt en geplunderd roept de HERE aan de HERE verschijnt aan Gideon."

Verwante presentaties


Ads door Google